Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ht Huyền Quang Gửi Thông Điệp Xuân

15/01/200400:00:00(Xem: 4174)
PARIS -- Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế vừa phổ biến bản Thông Điệp Xuân của Hòa Thượng Tăng Thống Thích Huyền Quang.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 14.1.2004
Đạo Phật không chỉ thuyết giảng mà còn phải hành động Bồ tát cứu nguy, là nội dung Thông Điệp Xuân Giáp Thân 2004 của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang.
Từ Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định, trong hoàn cảnh bị quản chế gay gắt, Đức đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang gửi bức Thông Điệp Xuân Giáp Thân 2004 đến toàn thể Tăng Tín đồ Phật giáo trong và ngoài nước nói lên hoàn cảnh bị đàn áp của Giáo hội sau cuộc gặp gỡ Thủ tướng Phan Văn Khải hồi tháng tư dương lịch năm ngoái.
Ngoài việc chúc Tết chư liệt vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước, bất phân môn phái, như thường lệ. Bức Thông điệp Xuân năm nay nhấn mạnh đến ba điều quan yếu. Thứ nhất là toàn thể Tăng tín đồ toàn quốc đều nhất tề hướng về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ; thứ hai là, hoàn cảnh chư giáo phẩm cao cấp của Giáo hội bị áp bức, quản chế gay gắt, và thứ ba là toàn thể Phật tử phải "thực hành Bồ tát đạo trong nhất cử nhất niệm nơi đời sống hằng ngày", nhất là ở giai đoạn pháp nạn và quốc nạn ngày nay.
Sau một số trích đoạn, Bản Tin Phòng Thông Tin PGQT ghi nhận,
“Kết thúc bức Thông Điệp Xuân, Đức đệ Tứ Tăng Thống đề ra ba mục tiêu hoạt động trong năm Giáp Thân 2004 : Hoằng pháp lợi sanh ; Đào luyện Tăng Ni, Phật tử ; và Thu hồi những cơ sở của Giáo hội đã mất.”
Sau đây là toàn văn Thông điệp Xuân Giáp Thân 2004.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Phật lịch 2547
Số 01/VTT/TT
THÔNG ĐIỆP XUÂN GIÁP THÂN 2004 CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Xuân về, Tết đến, thiên nhiên và hoa lá đem mối hân hoan hòa lạc cho nhân quần và xã hội . Nhân dịp nầy, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc một năm an lành, như ý và viên thành phật sự.
Xuân về, Tết đến còn dạy cho chúng ta lẽ vô thường của tạo vật để thăng tiến thân tâm: hạnh phúc có thể tạo tác, khổ đau có thể hủy diệt, nếu con người biết nương vào lẽ vô thường để mở ra tám vạn pháp môn giải thoát, thay vì để cho tám vạn chướng môn nô lệ, vô minh và cuồng tín hoành hành.
Cũng chính vì hiểu lẽ vô thường đó, mà những chướng duyên xảy ra từ sau Tiền đại hội bất thường ở Tu viện Nguyên Thiều thượng tuần tháng 10 dương lịch vừa qua không làm cho hàng giáo phẩm trong Hội Đồng Lưỡng Viện xao động. Dù rằng hoàn cảnh quản chế, bức hiếp khắc khe đang xảy ra cho chư Tăng giáo phẩm. Và dù nhà nước không tuyên bố hay ra giấy tờ chính thức, nhưng bản thân tôi và Hòa thượng Thích Quảng Độ hiện nay sống như cảnh người tù. Chúng tôi đã sống mấy chục năm qua trong nỗi khó khăn bức bách như thế, nay chồng chất thêm bức bách, khó khăn đến đâu đi nữa, cũng không làm thay đổi tâm nguyện của chúng tôi đối với chánh pháp và dân tộc.
Như quý liệt vị đã biết về chuyến đi chữa bịnh của tôi tại Hà Nội đầu năm nay . Nhân dịp ấy, tôi đã gặp Thủ tướng Phan Văn Khải . Sau cuộc gặp gỡ nầy, tôi về thăm Huế và các tỉnh ở phía Nam cho đến Mỹ Tho. Đi đến đâu tôi cũng thấy nhân tâm cơ sở của Tăng Tín đồ Phật giáo vẫn còn nguyên, vẫn một lòng một dạ sắc son với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam THống Nhất, tuy âm thầm chưa công khai bộc lộ. Tôi cũng đến thăm các vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội ta ngày xưa, mà nay đang là cán bộ trong Giáo hội hiện tại. Đạo tình của chư vị vẫn còn nguyên, không mang tâm hay thái độ phân biệt. Đâu đâu cũng hỏi tôi: "Chừng nào thì Giáo hội ta sinh hoạt lại sau mấy mươi năm vắng bóng""

Cũng từ nhiều năm qua nhiều lần các cán bộ cao cấp của nhà nước đến gặp tôi mong muốn tôi ra Hà Nội làm việc. Nhưng tôi từ khước và xác nhận rằng: "Việc chia rẽ nội bộ Phật giáo là do nhà nước gây ra từ gần ba mươi năm nay, chứ không phải do nội bộ Phật giáo chúng tôi gây ra". Họ cũng đến tiếp xúc và đề nghị như thế với Hòa thương Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo , và Hòa Thượng đã trả lời rằng: "Chuyện nội bộ Phật Giáo phải để cho nội bộ chư Tăng Ni giải quyết, phải do chư Tôn Đức Tăng Ni giáo hội triệu tập đại hội giải quyết, không ai khác làm thay được".
Đầu năm chúc lành nhau mà phải viết những điều còn tồn đọng từ gần ba mươi năm nay, là điều tôi không muốn. Nhưng hoàn cảnh của Giáo hội không thể không nói lên, nhất là chư liệt vị ở xa nước và sống trong cảnh tự do, no ấm rất khó lòng hiểu biết. Tuy tôi biết vẫn còn chư tôn đức giáo phẩm và hàng Cư sĩ phật tử trong văn phòng II Viện Hóa Đạo, trong các Giáo hội tại các châu , chưa quên nỗi khổ đau trầm thống nơi quê hương, nên đã không ngừng kêu gọi lương tri nhân loại đoái hoài. Tôi đã có thư cảm tạ toàn thể các vị đại biểu trong hai Quốc Hội Hoa Kỳ và Âu Châu lên tiếng đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và trả tự do cho hàng Giáo phẩm thuộc Hội đồng Lưỡng viện. Trong những ngày cuối năm, tôi rất xúc động khi nghe tin thượng toạ Thích Chân Hỷ tự thiêu tại Hoa Kỳ với nguyện ước bảo vệ Chánh Pháp và nguyện cầu cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ đến với mọi người dânViệt . Xin hãy đốt nén hương lòng cầu cho giác linh Thượng tọa vãng sanh Cực Lạc quốc. Hai năm trước đây, huynh trưởng Gia đình phật tử Hồ Tấn Anh cũng đã vị pháp thiêu thân. Tâm nguyện của tôi không mong những sự kiện đau lòng như thế tiếp diễn. Cho nên tôi mong những ngọn đuốc sáng ấy thức tỉnh nhà đương quyền Việt Nam sớm thay đổi chính sách, biết tôn sùng sự hiền thiện, bãi bỏ những bạo ác bất công.
Thưa quý liệt vị,
Phật pháp hiển hiện nơi thế gian nhằm mục đích tịnh hóa thế gian và giải phóng nhân loại ra khỏi tư kỷ, trầm luân, cho nên Phật pháp không giới hạn trong việc thuyết giảng mà thôi. Bản hoài của Đức thế Tôn là đạo Bồ Tát: Quán nỗi khổ đau của đồng loại và chúng sinh để nảy sinh sự đồng tình cứu khổ và ban phát sự hòa lạc, làm nên vô lượng tâm giải thoát. Đó là con đường và chí nguyện của Bồ tát, của lịch đại Tổ sư thực hiện trên dải đất Việt Nam hai nghìn năm qua, mà nay chúng ta nối tiếp sự nghiệp ấy để trang nghiêm Giáo hội và trang nghiêm quốc độ. Sự nghiệp nầy không thể ký thác hy vọng ở vị lai, vào một cõi nào khác, mà mỗi cá nhân phải thể nghiệm không thối chuyển trong cuộc sống hiện tại.
Hạnh chân chính của Bồ Tát là lợi tha. Nên Bồ Tát lăn xả, tham gia rộng rãi những sự nghiệp có lợi ích cho con người và xã hội. Chỉ bàn suông các pháp là bình đẳng, mà không biết hành vi có pháp và phi pháp, là xa lìa chánh pháp. Chuyên tâm phóng sinh chim cá, mà không đếm xỉa đến những kẻ đói nghèo, lâm nạn, là đi ngược lại tinh thần Bồ Tát đạo.
Thực hành Bồ Tát đạo trong nhất cử nhất niệm hằng ngày là thông điệp xuân năm nay tôi muốn gởi đến toàn thể chư liệt vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, và nam nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước.
Thay mặt Hội đồng Lưỡng viện tôi xin gửi đến Chư tôn giáo phẩm trong và ngoài nước bất phân môn phái và ở hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo (I và I I ), Phòng thông tin Phật Giáo Quốc Tế, các chính phủ và nhân dân thế giới, các hãng thông tấn, Báo chí, các cơ quan Truyền thông, các đoàn thể Phật tử xa gần trong và ngoài nước, lời cảm ơn sâu xa và cầu chúc một năm mới an lành.
Nguyện cho năm mới chúng ta làm được nhiều việc hơn trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh, đào luyện Tăng Ni Phật tử, thu hồi những cơ sở của Giáo hội đã mất. Và cầu nguyện cho quốc thái dân an.
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
P.L 2547 – Bình Định, Tu Viện Nguyên Thiều
Xuân Giáp Thân,2004
Thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Đệ Tứ Tăng Thống
Tỳ Kheo Thích Huyền Quang
(Ấn ký)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.