Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

13/04/200200:00:00(Xem: 4134)
Đã Biểu Lộ Tài Nghệ
Ngày 06.04.02 tại nhà hàng Crystal Palace, Canley Vale Rd. vùng Canley Heights (NSW), ông Nguyễn Hữu Luyện đã trình bày về những sự việc có liên quan đến vụ kiện trung tâm William Joiner/U.Mass. Boston về việc tổ chức này mướn hai cán bộ văn hoá Việt Cộng nghiên cứu và viết về một đề án có tên là "Tái lập đặc trưng và nơi chốn cuœa cộng đồng người Việt lưu vong" để bóp méo lịch sưœ người Việt lưu vong vì tÿ nạn Cộng Saœn. Nghe buổi nói chuyện này và xem quyển "Tài liệu căn baœn về vụ kiện WJC/U.Mass. Boston" do ông Nguyễn Hữu Luyện sưu tập và phổ biến, Cô Gia thấy U.Mass. Boston có vài giáo sư đa tài như dưới đây:

U.Mass. Boston có mấy ngài,
Giáo sư, giáo xiếc thật đa tài.
Làm trùm thiên hạ nghề che mắt,
Ăn đứt trần gian ngón bịt tai.
Cãi cối, cãi chày không keœ sánh,
Trây tro trét trấu khó ai tày.
Còn môn tráo trơœ và vu khống,
Nếu biết thì ai cũng chạy dài!

Cô Gia

*
Tri Xưa Hành Nay
Mục "Hương Giáo đề thơ" trong SGT số 253 ngày 28/3/02 có "Bài học phục quốc". Hương Giáo đã đưa ra "một bài học từ tôi thần nước Sơœ là ai cũng một lòng vì nước, mỗi người mỗi việc nhưng ai cũng làm hết sức mình, người nào việc nấy, không có cái màn người này tìm cách thúc cùi choœ ngang hông người kia hay là keœ nọ boœ chưn chèo để ngáng cẳng keœ khác... và nhất là không có cái màn bôi tro trát trấu khai xấu lẫn nhau để mình tranh lấy công đầu...". Keœ hèn thấy tri xưa để hành nay mong rằng ai còn ôm giữ cục bộ cá nhân mau mà rưœa gội hướng về nghĩa vụ chung cuœa dân tộc trong đại cuộc đấu tranh giành tự do, dân chuœ. Có bài thơ xin kính tặng Hương Giáo.

Cái màn tranh giật lấy công đầu,
Trát trấu, bôi tro xấu lẫn nhau!
Ganh tÿ! So đo cao với thấp...
Gièm pha! Hạch hoœi cạn hay sâu...
Ghi điều: Liên kết chiến luôn đạt...
Nhớ thế: Liên hoàn tung lực thâu...
Đau khổ tháng năm - kinh nghiệm quý
Ngày về phục quốc mới là mau.

Thái Châu - Victoria

*
Mấy "Cụ Trong Dân"

Mang danh đại biểu được dân bầu,
Nhưng mọi quyền hành đảng tóm thâu.
Bản Giốc đổi tên nào biết đến,
Nam Quan thay chủ có hay đâu.
Nhiệm kỳ chưa hết còn ôm ghế,
Dự luật đưa ra phải gật đầu.
Tô nước sơn vàng lên lớp vỏ,
Bên trong sắc đỏ vẫn nguyên màu.

Trường Xuân Lão - Victoria

*
Không Gioœi Chẳng Cao!
Kính họa vận bài thơ "cám caœnh mê bài bạc" cuœa bác Nam Man ơœ mục "Thơ Cù Nèo", SGT số 252 ngày 21.3.02

Tiền cờ bạc khó được thu vào,
Đứt chớn liều vay gỡ chớ sao!
Cứ tiếp không hên - thua khoœi traœ,
Còn thêm xui xeœo - ruœi xù trao.
Gioœi nghề cờ bạc không khen gioœi,
Cao thói đoœ đen chẳng gọi cao.
Lần tới, lần này hay lúc trước,
Tiền cờ bạc khó được thu vào!

Dân Đen - Melbourne

*
Thăm Dò Gặp Hố To
Kính họa bài thơ "chơi khăm" ơœ mục "Thơ Cù Nèo" trong SGT số 253 ngày 28/3/02 cuœa bác Nam Man viết về baœn tin cuœa SGT số 252 "Tổng và phó biên tập tờ Tuổi Treœ bị về vườn" vì lý do "đã đăng baœn thăm dò độc giaœ cho biết Hồ Chí Minh chỉ được 39% người cho là thần tượng":

Về vườn vì tội dám mầy mò!
Bơœi thế giờ đây gặp hố to:
Biết rõ "giặc Hồ"... thôi khaœo sát
Rành quá "già tặc"... chớ thăm dò
Đăng phần kết quaœ - thêm ngờ nghệch
Rao mục boœ thăm - rõ tẽn tò
Chẳng lạ gì Hồ ác độc, xệ...
Vậy sao còn vẽ chuyện cân đo"

Việt Lão - Victoria

*
Danh Lợi Móc Câu!
Kính họa bài thơ "Cái vòng danh lợi..." cuœa Nam Man đại gia ơœ mục "Thơ Cù Nèo" trong SGT số 253 ngày 28.3.02

Danh lợi móc câu dính mấy thằng!
Bề ngoài nhìn thấy mặt câng câng:
Lòng thì ước muốn - ghì đeo đuổi
Da lại thèm ham - bước nhập nhằng
Thấy lợi! Nhaœy ào nịnh leœo mép...
Nghe danh! Chạy vội hót nhăn răng...
Loại này ai cũng đều khi dể,
Danh lợi móc câu dính mấy thằng!

Thế Nhơn - Victoria

*
Tìm Người Chơi Nhạc
Bà Linda Wolfe ở Madison, Hoa Kỳ, 62 tuổi, đã kết hôn 23 lần. Thành tích này đã được ghi vào sách kỷ lục thế giới. Cuộc hôn nhân lâu nhất là 6 năm và ngắn nhất là 36 giờ. Các đấng phu quân của bà hầu hết là các tay thợ: thợ mộc, thợ hồ, thợ may, thợ vẽ... Lần tới, chắc bà phải tìm một nhạc sĩ để "thay đổi không khí"...

Mấy chục năm trời mụ kiếm hoài,


Mà chưa chấm được gã nào hay.
Bắn đinh, thợ mộc, chuyên dùng súng,
Lót gạch, thợ hồ, giỏi dụng bay.
Họa sĩ vẽ vời chưa trọn nét,
"Đốc tờ" chích choác chẳng hơn ai.
Phen này phải kiếm tay chơi nhạc,
Thợ thổi kèn tây có biệt tài.

Trường Xuân Lão - Victoria

*
Việt Cộng Ngu Si
Giang Trạch Dân sang Việt Nam lần này để dạy baœo lũ Cộng nô, lại còn ngạo mạn khinh khi nhaœy xuống "Nước" bơi lội, cọ sát... cái kiểu chơi xoœ cuœa chú Tàu cộng này nghĩ mà xấu hổ cho đám Việt Cộng nô tỳ. Keœ hèn có bài thơ:

Họ Giang tắm, cọ để khinh khi...
Cái đám Cộng nô chẳng hiểu gì!
Thời trước, sứ Tàu chơi lối chữ...
Dạo xưa, Thị Điểm mắng vần thi...
Năm nào hãnh diện ta làm chuœ
Nay lại hổ ngươi lũ bộc tỳ
Đã vậy còn dâng nhường đất, biển!
Tay sai Việt Cộng quá ngu si.

Thái Châu - Victoria

*
Mùa-Thu Rồi!
Hậu quaœ là sự kiểm nhận, đo lường bất cứ việc làm Thiện-Ác.ƠŒ đời này có những việc mà người ta tươœng là Thiện nhưng hậu quaœ lại là Ác. ƠŒ miền Nam trước 1975, những Phật tưœ thuần thành cúng dường, uœng hộ, biểu tình, đem Phật xuống đường, hết lòng với thượng tọa Thích Trí Quang (khối Ấn Quang), họ tươœng đâu là Thiện, nhưng sau ngày 30.4.1975 mới biết bị lầm, hóa ra việc Thiện đưa tới hậu quaœ Ác. Những thanh niên miền Bắc bị đaœng CS lừa phỉnh đưa vào Nam, họ tươœng là yêu nước nhưng sau này biết được nên nhiều người hồi chánh; phaœn tỉnh. Năm 1945, khi nghe Việt Minh kêu gọi kháng chiến chống Pháp; nhiều người tham gia, họ tươœng là mình yêu nước. Nhưng hậu quaœ đã giúp Đaœng CSVN lớn mạnh, thắng Điện Biên Phuœ 1954 và mùa Xuân 1975. Nhiều người đã biết bị lừa nên câm lặng. Tuy nhiên cũng có một số vẫn còn "mu... huyền", hay tự hào về thành tích đánh Tây, luyến tiếc thời kỳ vàng son và tôn vinh Hồ Chí Minh. Họ vẫn tự hào là đi làm Cách Mạng. Xin tặng những người cuœa "MÙA THU Rồi, ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến..." một bài thơ 4 câu, và cũng để kính tặng Giáo sư Trương Văn Khuê ơœ Canberra đã có ý kiến trong trang "Ý kiến bạn đọc" với tựa là "Hịch cứu nước hay thư địch vận"" trên SGT số 250:

Mùa Thu theo kháng chiến Mù
Thua Mù Thua theo Đaœng Cộng Mua
Thù Mua Thù cách mạng Mù Thua ấy
Mù Thua di hận vạn Mùa Thu

Trương Minh Hòa W.A.

*
Hết Tiền I

Chưœa lãnh lương xong đã hết tiền
Bill này bill nọ đến liền liền
Con này vợ réo đà ngư ngất
Nợ hoœi băng(*) đòi sắp phát điên
Địa ngục chắc xài thâm bạc mã
Trần gian cày traœ nợ đồng tiền
Điệu này phaœi trốn vào non vắng
Ngồi thơœ ngồi thiền sướng tợ tiên.

Tùng Darlo

(*) Bank

*
Hờn Vong Quốc
(Caœm kích bài "Hận lũ Cộng tàn" cuœa Đao Cùn đăng trên Giai phẩm Xuân SGT 2002, chúng tôi xin họa vận bài trên để nói lên cái tội tày trời cuœa Đaœng Cộng trong việc dâng hiến, bán đất đai cuœa Tổ tiên cho ngoại bang. Các vần đã gieo trong bài Hờn vong quốc là: tàn, san, Giốc, mắt, can, tộc, tàn)

Cộng saœn rồi đây sẽ lụi tàn!
Việt Nam rực rỡ tựa Thiên San
Hận quân bán nước luồn hang Giốc
Diệt keœ vong nô lót cưœa quan
Hai triệu Đaœng viên rồi sáng mắt
Ngàn năm văn hiến phaœi liên can
Quyết tâm đứng dậy toàn dân tộc
Cộng Saœn rồi đây sẽ lụi tàn!

Bùi Đ.Hùng (NSW)

*
Một Đaœng Ăn Cướp!
Cũng nhân bài "Một lũ ăn xin" cuœa bạn Cuồng Đao trong mục "Thơ thẩn mà chơi" số xuất baœn trong tháng Hai cuœa SGT, chúng tôi xin họa bài thơ này để vạch rõ dã tâm quân cướp nước vừa ăn xin, vừa la làng. Bài thơ họa các vận đã gieo trong bài Một lũ ăn xin là khỉ, mỹ, ân, thí, lu, xi, mồ và đĩ!

Việt Cộng có gì hơn giống khỉ!
Bây giờ ti toe lại... thân Mỹ
Lâu ngày lòi mặt lũ vong ân
Chầy tháng chươœi cha quân bố thí
Vàng dân vơ vét tính theo lu!
Ngọc nước cướp không kể đến xị!
Chúng bay hạ thổ chẳng cần mồ
Bơœi lẽ lưu manh hơn caœ đĩ!

Bùi Đ. Hùng (NSW)

*
Thiền Sư Mê Phượng

Nghe đồn có một lão "thiền sư",
Lão "thích" lão "mê" phượng lắm ư.
Mới dụ nường vô... chêm "gậy trúc",
Lại đè aœ xuống... khaœm "xà cừ"".
"Chơi" cho chị aœ thêm phờ phạc,
"Quậy" đến cô nường cứ ngất ngư.
Bá ngọ cái thằng thầy bị thịt
Mong gì về đến "bến chân như".

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.