Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Thay Đổi Thuế Năm 2003 Liên Quan Đến Giáo Dục

24/08/200300:00:00(Xem: 1343)
A. Các Mức Miễn Thuế Trên Các Chi Phí Đi Học Được Điều Chỉnh Lại
Người dân khi khai thuế sử dụng mẫu đơn 1040EZ thường không có các loại chi phí được liệt kê để trừ thuế và không sử dụng mẫu tính toán A (Schedule A) sẽ không được trừ 3 loại miễn giảm liên quan đến việc đi học dưới đây. Mỗi loại miễn giảm là một hình thức điều chỉnh thu nhập khi khai thuế với mẫu đơn 1040 hay 1040A quý vị sẽ nhận thấy ngay trên trang đầu của 2 loại mẫu đơn thuế này.
1. Mức thuế giảm trên học phí và lệ phí phụ. Hầu hết người khai thuế có lợi tức đã điều chỉnh lên đến $65,000 ($130,000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) có thể được trừ thuế số tiền lên đến $3,000 là tiền đóng học phí và các lệ phí phụ cho trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề chính quy. Những người được khai là người sống phụ thuộc vào cha mẹ hay người khác, hoặc những người kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế với vợ/chồng sẽ không nhận được loại miễn giảm thuế này.
Nếu người khai thuế đã khai để nhận loại miễn giảm thuế đặc biệt dành cho giáo dục (Hope và Lifetime Credits) cho cùng một học sinh, trong cùng một năm học, họ sẽ không nhận được tiền miễn thuế loại này. Các chi phí đi học được xem là đủ tiêu chuẩn để được trừ thuế không phải là các chi phí được trả bằng các nguồn tiền không đóng thuế, chẳng hạn, tiền để dành từ tài khoản tiết kiện Coverdell, từ chương trình học trả bằng tiền cha mẹ đầu tư cho con cái đi học, hay từ trái phiếu tiết kiệm trả cho chi phí đi học.
2. Mức thuế giảm trên lãi phát sinh từ tiền vay để đi học. Tiền lời trên số tiền vay để đi học hiện nay có thể được giảm thuế khi số tiền vay được trả cho cơ quan cho vay, không kể thời gian đã vay là bao lâu. Trước năm 2002, chỉ những khoản tiền thanh toán trong thời gian 60 tháng (5 năm) từ sau ngày số tiền mượn đến kỳ hạn phải trả mới được trừ thuế trên số lãi phát sinh. Cũng theo quy định cũ này, những khoản tiền thanh toán trước kỳ hạn, chẳng hạn, số tiền trả trước khi người sinh viên tốt nghiệp, đều không được giảm thuế.
Loại thuế được miễn này hiện nay áp dụng cho hầu hết những người có thu nhập lên đến $65,000, nhưng số thuế được miễn sẽ giảm dần đi khi thu nhập của người này trên mức $50,000 mỗi năm. Đối với những người kết hôn khai chung hồ sơ thuế, khi thu nhập của họ ở trong khoảng từ $100,000 đến $130,000, tiền thuế được miễn sẽ giảm xuống dần.
3. Mức giảm thuế cho các chi phí của nhà giáo. Những người làm công tác giáo dục như thầy cô giáo, giảng viên, giám thị cố vấn, hiệu trưởng, hay phụ tá hiệu trưởng, có thời gian làm việc ít nhất 900 giờ trong một năm có thể được trừ số tiền lên đến $250 cho các chi phí họ đã trả từ tiền túi của mình cho sách vở, và các loại văn phòng phẩm và học cụ dùng trong trường, lớp. Mức miễn thuế này áp dụng cho tất cả các trường công-tư thục ở các cấp mẫu giáo, tiểu học hay trung học, bao gồm các nhà trẻ tiền mẫu giáo (kindergarten).
B. Quỹ Tiết Kiệm Coverdell Dành Cho Giáo Dục (ESAs)
Các tài khoản tiết kiệm Coverdell ESAs, trước đây được gọi là quỹ IRAs dành cho giáo dục, không giúp người khai thuế nhận được các lợi ích tức thời, nhưng các quỹ này cho phép những người thừa hưởng (beneficiaries) tích lũy số tiền để dành mà không phải đóng thuế trên số lời phát sinh từ số tiền vốn bỏ vào quỹ để thanh toán các chi phí khi họ đi học. Dưới đây là một số các thay đổi liên quan đến việc bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm Coverdell ESAs:
· Giới hạn của số tiền bỏ vào quỹ tiết kiệm hằng năm hiện nay là $2,000 cho một người thừa hưởng. Trước đây số tiền này được quy định ở mức $500 cho một người thừa hưởng.
· Người đóng góp tiền vào quỹ, nếu kết hôn và khai chung hồ sơ thuế, có thu nhập sau khi điều chỉnh (AGI) lên đến $190,000 một năm. Khi AGI của họ cao hơn $190,000 và thấp hơn $220,000, số tiền tiết kiệm cho phép bỏ vào quỹ sẽ giảm dần đi. Nếu người đóng góp là người độc thân, mức giới hạn trên số tiền bỏ vào quỹ sẽ bằng nửa số tiền tiết kiệm của người có gia đình.
· Các cơ sở thương mại, gồm cả các cơ quan hoạt động không phải đóng thuế, như nhà thờ, trường học công lập, và nhiều loại cơ quan k có thể đóng góp vào quỹ Coverdell ESA, không kể mức thu nhập của các cơ quan này là bao nhiêu.
· Thời hạn đóng góp tiền vào các quỹ này là ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của cơ quan, không tính thời gian gia hạn. Do đó, một người vẫn có thể bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm cho năm 2003 nếu họ gởi trước ngày 15 tháng 4 năm 2004.
· Trong cùng một năm, người thụ hưởng vẫn có thể nhận được tiền đóng góp vào cả hai nơi - quỹ tiết kiệm Coverdell ESA và quỹ đóng học phí cho người thụ hưởng từ chương trình giáo dục của tiểu bang.

Tiền đóng góp vào quỹ tiết kiệm Coverdell ESAs sẽ không phải đóng thuế do những thay đổi mới đây liên quan đến các vấn đề như sau:
q Các chi phí đi học bao gồm các chi phí trả cho các trường học cấp tiểu học và trung học.
q Sinh viên đại học có thể nhận được Hope và Lifetime Credits cũng như các mức miễn thuế khác trên các phí tổn khi đi học ngoài số tiền được thanh toán từ các quỹ ESA.
q Trong khi hầu hết những người thừa hưởng quỹ tiết kiệm ESA phải sử dụng hết số tiền để dành cho họ khi theo học đại học trước tuổi 30, hoặc họ phải chuyển số tiền còn lại sang quỹ tiết kiệm dành cho giáo dục của thân nhân đủ tiêu chuẩn, những người thừa hưởng có nhu cầu đặc biệt lại không bị giới hạn tuổi để sử dụng quỹ này.
C. Các Loại Học Bổng Được Miễn Thuế
Mặc dù người nhận các loại học bổng thường phải đóng thuế nếu học bổng có kèm theo một hình thức dịch vụ trong tương lai, chẳng hạn, người nhận học bổng sẽ dạy hay làm việc cho một cơ quan nào đó trong một thời gian khi theo học hay sau khi họ tốt nghiệp; tiền học, tiền sách và tiền trả cho các loại học cụ khác từ các chương trình trợ cấp học bổng như của National Health Service Corps, hay của Armed Forces Health Professions và chương trình tài trợ v.v. sẽ không phải đóng thuế. Các lợi ích do việc miễn giảm thuế từ các chương trình kể trên không bao gồm tiền phòng và tiền ở trọ trong thời gian đi học.
D. Chủ Nhân Tài Trợ Cho Công Nhân Đi Học
Chủ cơ quan có thể tài trợ số tiền lên đến $5,250 mỗi năm cho mỗi công nhân làm việc cho họ. Công nhân đi học sẽ không phải đóng thuế trên các chi phí đi học do chủ đài thọ. Việc miễn thuế trên các số tiền thuộc diện tài trợ giáo dục hiện nay đã mở rộng đến cấp cao học.
E. Các Chương Trình Đóng Trước Học Phí Hợp Lệ (QTPs)
Ở một số các tiểu bang ở Hoa Kỳ, cha mẹ hay thân nhân được phép đóng trước học phí cho con hay người thân khi con cháu họ còn nhỏ. Các chương trình đóng trước học phí này cũng cho phép người thân bỏ tiền vào các tài khoản tiết kiệm được dùng để thanh toán học phí của chương trình cao học. Hiện nay, lợi ích từ việc miễn thuế của các chương trình này đã được mở rộng đến các cơ sở giáo dục do tư nhân làm chủ. Như trước kia, tuy tiền để dành trong các quỹ dành riêng cho việc thanh toán tiền học này vẫn không được trích ra trực tiếp từ thu nhập trước khi đóng thuế của người gởi, nhưng gần đây một số các thay đổi đã làm tăng thêm quyền lợi của người được thừa hưởng các quỹ này.
· Tiền kiếm được trên số tiền để để dành trong các quỹ thuộc các chương trình khích lệ giáo dục của tiểu bang sẽ không phải đóng thuế nếu số tiền này dùng để thanh toán học phí cho một số các chương trình học tại các đại học đủ tiêu chuẩn. Tương tự, tiền kiếm được từ các quỹ tiết kiệm của các chương trình trả trước học phí cũng được miễn thuế khi số tiền này được dùng để trả các chi phí đi học đủ tiêu chuẩn, nhưng bất cứ khoản tiền nào rút ra từ các quỹ tiết kiệm này trước ngày 1 tháng 1 năm 2004 đều phải đóng thuế.
· Các mức giới hạn trước đây về các chi phí đi học của sinh viên sống trong ký túc xá đại học đã thay đổi cho phù hợp với các khoản chi phí đi học do trường đại học nơi sinh viên theo học ấn định.
· Sinh viên được miễn thuế trên tiền học qua các chương trình học phí đóng trước vẫn được quyền nhận hai loại miễn giảm thuế đặc biệt Hope và Lifetime Learning Credits cũng như các khoản tiền rút từ quỹ Coverdell ESAs để thanh toán các chi phí học tập nếu các món tiền này không trả cho cùng một chi phí.
· Các quyền lợi của một chương trình QTP hiện nay có thể được di chuyển sang một chương trình QTP khác cùng tên người thừa hưởng, nhưng các quyền lợi này chỉ được chuyển đổi một lần trong vòng 12 tháng.
· Một người được thừa hưởng các tài khoản tiết kiệm dành cho giáo dục và các chương trình bảo trợ đại học có thể chuyển các quyền lợi này cho người thân khác trong gia đình. Quy định chuyển nhượng quyền lợi giáo dục cho người thân hiện nay bao gồm cả những người anh em cô-cậu ruột, hoặc chị-em bạn dì ruột (the first cousins). Số tiền rút ra để đóng học phí khi chuyển sang cho người bà con thân thuộc có mối liên hệ kể trên trong vòng 60 ngày sẽ được xem như các chi phí chuyển nhượng hợp lệ và không phải đóng thuế.
· Các chi phí của những người thừa hưởng có nhu cầu đặc biệt nhất thiết phải là các chi phí của chương trình đại học hiện nay có thể chi trả bằng tiền từ quỹ trả trước QTP.
· Các khoản tiền rút ra từ các quỹ giáo dục miễn thuế nếu không được dùng để trả các chi phí học tập chính thức ở trường đại học sẽ phải chịu mức thuế thường là 10%.
Xin tham khảo thêm chi tiết về các vấn đề kể trên trong ấn bản 970 - Các Lợi Ích Thuế Về Việc Giáo Dục (Publcation 970 - Tax Benefits for Education).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.