Hôm nay,  
Việt Báo Online

Ngũ Hành Và Sự Ứng Dụng Vào Cuộc Sống

13/09/200300:00:00(Xem: 5564)
Ngũ Hành Và Sự Ứng Dụng Vào Cuộc Sống
PTTVG Song Lộc (626) 289-8467
Mấy tháng qua, tôi nhận được khá nhiều thư của các thân chủ và thân hữu gởi lời tham vấn về việc ứng dụng của Ngũ Hành trong các môn Tử vi, Tử bình, Độn toán, Lý số và Phong thủy. Có vị đặt câu hỏi: cách tính ngũ hành của bản mệnh và niên hạn có khác nhau không" Nếu không thì sao lại có một bài viết về Ngũ hành khác hẳn với các tài liệu hiện tại như Nhâm thân hành thủy thay vì hành kim: Đinh Mùi hành hỏa thay vì hành thủy, Canh Tý hành kim thay vì hành thổ" Vị khác thì đặt vấn đề là: có thể chỉ dùng ngũ hành riêng biệt của Thiên can, địa chi của niên hạn đem so với ngũ hành bản mệnh mỗi tuổi để biết sự tốt xấu trong năm ấy không" Hay phải dùng ngũ hành của năm đó. Và nếu chỉ dùng ngũ hành vận niên không thôi có đủ để xét đoán vận hạn của mỗi người không"
Hai vận hạn trên, muốn được rõ ràng cần phải trình bày chi tiết trên nhiều trang giấy và đòi hỏi thời gian để trình bày. Do đó, ngoài thư riêng hồi âm một cách tóm tắt cho các thân hữu tôi viết bài này để trình bày tóm lượt các điểm chính của ngũ hành:
A. Về ngũ hành các loại thì ngũ hành của Thiên can và Địa chi rất dễ nhớ, còn ngũ hành của tuổi mỗi người phải tính theo nạp âm (can & chi) ngũ hành trong bát quái cũng như ngũ hành trong phi cung thì có cách tính hơi phức tạp cần được xem xét kỹ lưỡng:
a. Thiên can:
- Giáp & Ất hành mộc
- Bính & Đinh hành hỏa
- Mậu & Kỷ hành thổ
- Canh & tân hành kim
- Nhâm & Quý hành thủy
Thí dụ: Can Đinh thuộc hành hỏa
b. Địa chi:
- Dần & Mão hành mộc
- Tỵ & Ngọ hành hỏa
- Thân & Dậu hành kim
- Hợi & Tý hành thủy
- Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hành thổ
Thí dụ: Cung Tỵ thuộc hành hỏa
c. Nạp âm: (Can & Chi): Khi muốn tìm hành của nạp âm (Can & Chi) (tuổi Niên hạn) phải biết cách tính:
- Năm đó hoặc tuổi đó thuộc Giáp nào trong Lục thập hoa giáp
- Thuộc lòng 3 câu thơ sau đây:
Giáp:
· Tý, Ngọ: Ngân, đang, giá, bích, câu
· Tuất, thìn: Yên, mãn, tự, chung, lâu
· Dần, Thân: Hán, địa, thiêu, sài, lâu.
Về chi tiết sẽ trình bày trong một bài khác đầy đủ hơn
d. Phi cung: Bát quái chuyển theo tám cung thành định cục tám phương vị tốt, xấu đối với mệnh vị:
Tốt:
- Thiên y hành thổ
- Sinh khí hành mộc
- Phước đức hành kim
- Phục vì hành thủy
Xấu:
- Tuyệt mạng hành kim
- Ngũ quỹ hành hỏa
- Lục sát hành thủy
- Họa hại hành thổ
e. Bát quái: Phải nhớ 8 quẻ và hành của mỗi quẻ. Thí dụ: Ly hành hỏa, khảm hành thủy…
Điểm quan trọng: Cách tính ngũ hành của Thiên can, địa chi, phi cung, bát quái và nạp âm (can & phi) đều đồng nhất theo đa số sách vở hiện lưu hành, nếu khác biệt là có sự nhầm lẫn cần lưu ý.
B: Ngũ hành sinh khắc:
a. Tương sinh: Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc.
b. Tương khắc: Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim và kim khắc mộc.
c. Phản sinh: Thường dùng trong y lý, tử vi, chính trị…Thí dụ: Mộc sinh hỏa thì hòa sẽ khắc kim để kim không khắc được mộc. Như vậy là mộc đã phản sinh hỏa.
d. Phản khắc: thí dụ: Mộc khắc thổ, thổ sẽ khắc thủy để thủy không sinh được mộc. Như vậy thổ đã phản khắc lại mộc.
e. Giải khắc: Thường dùng một hành thứ 3 có tác dụng dung hợp để giải khắc. Thí dụ: Mộc khắc thổ thì hòa là hành trung gian để giải khắc. Vì mộc sinh hỏa, hỏa sẽ sinh thổ, các hành khác cũng thế.
B. Ứng dụng: Từ cổ chí kim, ngũ hành thường được dùng trong tử vi, lý số, độn toán, phong thủy, y lý và rông hơn nữa là trong chính trị, trong thuật trị quốc, bình thiên hạ. Minh quân, Thánh chúa, lãnh tụ, quân sự tài ba đều thấu triệt sự ứng dụng của ngũ hành trong thuật trị quốc an dân và bình thiên hạ, các danh y dung hợp ngũ hành trong lục phủ ngũ tạng để trị bệnh. Tuy nhiên, điều cần lưu ý trong khi xét đoán về vận số, vận niên thì không thể chỉ đem ngũ hành của thiên can, của địa chi hoặc của nạp âm so với ngũ hành của bản mệnh để đi đến kết luận tốt, xấu hung hiểm hay cát lợi mà phải hội nhập cả 3 trong tứ trụ của tuổi (bát tự niên canh) và các yếu tố cần yếu khác trên lá số như ngũ hành cung mệnh thân, ngũ hành của các tinh đẩu trong các cung số nữa. Mặt khắc, nếu chỉ dùng riêng biệt ngũ hành của Thiên can, địa chi và nạp âm (can & chi) của niên vận so với ngũ hành tuổi người coi số thì chắc chắn sẽ có những kết quả nhiều khi trái nghịch: Thí dụ: Tuổi Bính Thân coi vận số vào năm Quý mùi:
1. Bính thân: Thuộc hành hỏa
2. Quý mùi:
- Nạp âm (can, chi) hành mộc
- Thiên can quý hành thủy
- Địa chi mùi hành thổ
3. Kết quả:
- Nạp âm: Mộc sinh hỏa = tốt
- Thiên can: Thủy khắc hỏa = xấu
- Địa chi: Hỏa sinh thổ = bất lợi vì sinh xuất.
Ngoài ra, khi coi vận số trên lá số thì phải có đủ tứ trụ (năm, tháng, ngày, giờ) để lập thành lá số. Và sau khi lập thành phải xét đến nhiều mặt như hành của cung mệnh, thân đối với bản mệnh, hành của các tinh đẩu và hành của vòng đại hạn có thuận lợi đối với bản mệnh người coi số không" Qua các điểm trình bày trên, có thể xác định như sau:
1. Ngũ hành của can, chi, tuổi và năm đều có cách tính giống nhau và phải có kết quả như nhau, nếu có sự khác biệt thì chắc là không đúng, cần xem xét lại.
2. Trong tử vi, tử bình: Tính vận niên của người coi số cần có đủ tứ trụ để lập thành lá số và cần phân tích, tổng hợp kỹ lưỡng mới có được kết quả chính xác. Thêm vào đó, người có lá số đặc cách: Có mệnh tốt, thân tốt mà vòng đại hạn lại có hành khắc kỵ với hành bản mệnh thì các điểm tốt xấu đã bị sự khắc kỵ làm giảm đi khá nhiều.
3. Trong lãnh vực phong thủy: Việc trấn giải các phương vị khắc hại bằng y dịch liệu pháp đều phát sinh từ sự sinh, khắc, phản sinh, phản khắc và giải khắc của ngũ hành. Việc chọn lựa phương hướng tốt xấu đều do ảnh hưởng của ngũ hành trong phi cung. Thí dụ: Người trạch cần thuộc Tây tứ trách. Tây tứ trạch có 4 hướng nhưng hướng Tây/ sinh khí không nên dùng về Càn/Kim khắc sinh khí/ Mộc = hung.
4. Trong y lý và chính trị, cổ nhân thường dùng ngũ hành mà ứng xử trong cuộc sống để trị quốc, an dân và bình thiên hạ cũng như để định bệnh và trị bệnh. Việc định hành để xử dụng rất nhiều khê, cần đến sự hiểu biết rộng rãi và tài ba hành xử của người lãnh đạo. Thời tam quốc (Ngụy, thục, ngô tranh Hán đỉnh). Khổng Minh là một quân sư tài ba đã xử dụng sự phản sinh, phản khắc và giải khắc của ngũ hành một cách kỳ diệu giúp Lưu Huyền Đức dựng nước và giữ nước, làm cho Ngụy, Ngô nhiều phen điêu đứng. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiếc lược gia của cả hai phía đều đã khéo léo vận dụng ngũ hành để đưa đối phương đến chỗ suy thoái tan rã và sụp đổ.
Trong cuộc sống thực tế, hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình và sự thành bại của ta trong mọi việc, ngũ hành đều có một vai trò quan trọng và tích cực:
Thí dụ về hôn nhân: Thu Lan và Linh yêu nhau, chung sống với nhau rồi làm đám cưới rất linh đình nhưng chỉ 3 tháng sau là vợ chồng hục hặc, cơm không lành canh không ngọt. Nguyên do một phần là do số mạng, phần lớn còn lại là do sự khắc kỵ về ngũ hành bản mệnh và phạm kỵ về ngũ hành phi cung mà không biết để trấn giải:
- Linh: Giáp ngọ hành kim trạch khảm.
- Thu Lan: Đinh Dậu hành hỏa trạch can.
Hai tuổi giáp ngọ và đinh dậu khắc kỵ về ngũ hành: hỏa khắc kim và phạm kỵ về ngũ hành phi cung: Khảm, cấn phạm ngũ quỹ. Phải hóa giải đi ngay từ khi mới về chung sống thì mới có được hạnh phúc, sự bền vững và thành công.
Thí dụ 2: Về nơi cư trú
- Tuổi giáp ngọ trạch khảm
- Nơi cư trú trạch khôn
Người trạch khảm mà ở nhà hướng khôn là phạm tuyệt mạng rất xấu sẽ có nhiều ác hại trong cuộc sống.
Qua hai thí dụ trên vì có sự khắc kỵ về tuổi, về phi cung và về ngũ hành nơi cư trú. Nếu không được trấn giải thì sẽ gặp nhiều sự rắc rối, tai họa ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc gia đình và công cuộc làm ăn. Trường hợp này cần được sự trợ giúp trấn giải và hóa giải của "Y dịch liệu pháp".
Điều cần lưu ý là việc ứng dụng các nguyên lý của ngũ hành biến đổi vô chừng nhưng "Sinh" = hòa đồng vẫn phải được coi trọng hơn là "khắc"= đối nghịch. Phản sinh và phản khắc phải có sự áp dụng linh động, phù hợp vì có thể có sự trấn áp, triệt tiêu trong đó. Trường hợp có sự khắc kỵ thì tùy theo hoàn cảnh nên dùng "giải khắc" hơn là "phản khắc" để chế hóa, dung hợp hầu mang lại sự hòa đồng, thuận hợp trong gia đình và trong tập thể. Chọn lựa phản sinh và phản khắc chỉ nên áp dụng trong y lý và chiến lược chính trị. Trong phạm vi cuộc sống gia đình nó có thể tạo nên sự rạn nứt không cần thiết về mặt nào đó cho hạnh phúc lứa đôi.
Qua thế chiến lược phân tranh giữa Thủy và hỏa thì mộc là yếu tố dung hòa và thổ là yếu tố phản khắc. Do đó, trong trường hợp không thể dung hòa thì thủy phải thật mạnh như nước vỡ bờ, như trận hồng thủy thì dù có thổ ngăn trở, hỏa vẫn bị diệt vong.
Qua phần trình bày trên có thể nói là sự vận chuyển của ngũ hành tiềm ẩn trong cuộc sống, trong nhân quyền, và trong xã hội, nguyên lý "sinh" "khắc" "phản sinh" "phản khắc" và "giải khắc" xảy ra hàng ngày trong mọi lãnh vực. Hiểu được nguyên lý vận chuyển của ngũ hành, ai cũng có thể có được sự ứng xử hợp lý hợp tình, tránh được những việc làm thừa thãi vô ích và còn có thể phòng vệ trong mọi hoàn cảnh "sinh" là sự trợ giúp lẫn nhau "khắc" là sự bất đồng va chạm trong mọi việc làm "phản sinh" là ân đền, "phản khắc" là oán trả "giải khắc" là sự dàn hòa hầu đạt được sự êm đẹp trong cuộc sống. Lý lẽ của ngũ hành còn có nhiều cao diệu không thể coi thường. Nếu chỉ cho ngũ hành là 5 yếu tố vật chất, 5 màu sắc căn bản cấu thành và làm đẹp sự vật thì thật sự chưa đủ. Do đó, xin được sự góp ý và sẽ đi sâu hơn nữa trong các bài kế tiếp.

20/11/2019(Xem: 471)
Hình ảnh cảnh sát Hong Kong tràn vào đại học đàn áp đánh đập sinh viên Hong Kong ngày 19-11-2019 lan truyền khắp thế giới gây xúc động nhiều người. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa viết xong ca khúc mới nhất Cám Ơn Hong Kong, đàn hát, quay video bằng Iphone và đưa lên Youtube.
20/11/2019(Xem: 973)
California là vùng đất của giấc mơ vàng đã trở thành cơn ác mộng nhà cửa tồi tệ nhất của nước Mỹ. Những trận cháy rừng gần đây chỉ nâng cao giá nhà đối với một tiểu bang có vẻ không thể xây cất đủ nhà mới.
20/11/2019(Xem: 128)
RIO DE JANEIRO - Dữ liệu mới do “National Institute for Space Research – INPE” cung cấp cho hay mức độ phá rừng nhiệt đới tại Brazil là rộng lớn nhất từ 2008, có ảnh hưởng từ chính quyền phái hữu của TT Bolsonaro.
20/11/2019(Xem: 177)
STOCKHOLM - Giới chức công tố Thụy Điển loan báo hôm 19/11: ngưng điều tra tố cáo nhà sáng lập WikiLeaks tấn công tình dục.
20/11/2019(Xem: 228)
IDLIB - Lính Nga được trực thăng vận thả xuốngđể chiếm căn cứ không quân Kobani mà không cần nổ 1 phát súng.
20/11/2019(Xem: 118)
KABUL - 2 con tin phương tây là giáo sư dạy trường American University Kabul bị bắt cóc từ Tháng 2016 đã được Taleban trả tự do vào ngày 19/11.
20/11/2019(Xem: 145)
SYDNEY - Cư dân Sydney thức dậy sáng Thứ Ba 19/11 thấy khói của cháy rừng đã tràn đến. Họ được khuyến cáo nên ở trong nhà để tránh có hại cho sức khỏe.
20/11/2019(Xem: 161)
SEOUL - Chính quyền Trump yêu cầu Nam Hàn tăng phần đóng góp chi phí duy trì lực lượng Hoa Kỳ quân số trên 28,000 đồn trú tại phía nam khu phi chiến.
20/11/2019(Xem: 202)
HONG KONG - Viên chức cảnh sát Hong Kong tuyên bố trong ngày 19/11: sinh viên biểu tình bị vây trong khuôn viên trường bách khoa chỉ còn lại 1 chọn lựa là chịu bắt.
20/11/2019(Xem: 142)
MANILA - Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ công du Philippies tuần này, đã hội đàm với đối tác, là bộ trưởng quốc phòng Delfin Lo-renzana.
20/11/2019(Xem: 397)
WASHINGTON - Cuộc điện đàm giữa TT Trump và ĐS Sondland (làm việc bên cạnh Liên Âu) kéo dài chỉ 2 phút, nhưng không bao giờ quên được với ông David Holmes, là cố vấn chính trị sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev.
20/11/2019(Xem: 383)
WASHINGTON - Dân biểu Devin Nunes (CH-Califorbia) phê bình các tường thuật vụ gọi là UkraineGate và gọi truyền thông là bù nhìn của đảng DC.
20/11/2019(Xem: 369)
WASHINGTON - Ông Trump dùng thế lực của hiệp chủng quốc như là thế chấp đổi lấy lợi ích riêng là sai trái, là thẩm định của cựu ngoại trưởng của nội các Trump, ông Rex Tillerson.
20/11/2019(Xem: 206)
WASHINGTON - Ngoại trưởng của chính quyền Trump loan báo: bỏ chính sách 40 năm qua như bản tuyên bố năm 1978 của Bộ ngoại giao thời TT Carter, để công nhận chương trình định cư của Israel tại phần đất chiếm đóng của Palestine là hợp thức.
20/11/2019(Xem: 254)
WASHINGTON - TT Trump tuyên bố tại phiên họp nội các ngày 19-11: sẽ tăng thuế nếu không đạt thỏa hiệp mậu dịch với Trung Cộng.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 11/2019, trong lúc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục mới, những người nông dân lại gặp rắc rối với việc thanh toán các hóa đơn.
Quan chức Mỹ, Hàn Quốc đối thoại chia sẻ gánh nặng quân sự sau khi Washington yêu cầu Seoul chi gần 5 tỷ USD cho việc triển khai lính Mỹ.
WHO (World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới) thông báo đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.
Ông Shinzo Abe có thể sẽ trở thành vị Thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, nhưng ông cũng có thể chứng kiến nền kinh tế đất nước rơi vào một cuộc suy thoái mà chiến lược chấn hưng tăng trưởng Abenomics của ông khó lòng xoay chuyển được tình thế.
Khoảng giữa tháng 11/2019, ngoại trưởng Mỹ thông báo các lệnh miễn trừng phạt với nhà máy hạt nhân Fordow ở phía nam thủ đô Tehran, Iran sẽ chấm dứt từ ngày 15/12/2019.
Đồ in 3D thường là các mô hình cỡ nhỏ, để phục vụ mục đích nghiên cứu cấu trúc kiến trúc hay để trưng bày và làm đồ chơi, chúng thường mỏng manh dễ vỡ
Ông Putin yêu cầu điều tra và kết án các quan chức tham nhũng khiến dự án xây dựng Trung tâm Vũ trụ Vostochny thất thoát 172 triệu USD.
Theo các nhà nghiên cứu, Greenland được xem là nơi có trữ lượng nước ngọt lớn thứ 2 thế giới.
Công cụ tìm kiếm phổ biến của Google, Google Seach là xương sống trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Khoảng giữa tháng 11/2019, giám đốc thương mại của Airbus - Christian Scherer tại triển lãm Dubai Air Show khẳng định "không bên nào có lợi từ sự cố của 737 MAX."
Khoảng giữa tháng 11/2019, tổng thống Philippines chấm dứt nhiều dự án hạ tầng bị coi là không khả thi, gồm cả hệ thống đường sắt và xe buýt do Trung Quốc đầu tư.
Khoảng giữa tháng 11/2019, hãng hàng không Úc - Qantas Airways đã tiếp tục lập kỷ lục mới về chuyến bay thương mại không dừng nghỉ với thời gian bay đến 19 giờ 19 phút từ London đến Sydney. Giám đốc điều hành Qantas - Alan Joyce cho biết: “Chúng tôi đã thấy Mặt Trời mọc 2 lần”
Nhân ngày thế giới phòng chống bệnh tiểu đường 14/11, WHO thông báo họ đã bắt đầu 1 kế hoạch về việc sản xuất insulin đại trà để hạ giá thành của loại thuốc tối quan trọng cho những người bị căn bệnh tiểu đường.
Ehang là 1 công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang phát triển những chiếc drone khổng lồ có thể chở người.
Apple đã gỡ bỏ toàn bộ 181 ứng dụng có liên quan tới thuốc lá điện tử trên kho ứng dụng App Store của hãng.