Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cần Cứu Gấp Ngân Sách Gd

04/11/200600:00:00(Xem: 3844)

Westminster: Cần Cứu Gấp Ngân Sách Giáo Dục Học Khu

Số liệu về Học Khu Westminster.

Trong tuần qua, khi cử tri vùng Westminster nhận được các tờ flyer của Liên Hiệp Lá Phiếu Cho Con Em Chúng Ta gửi đến, nhiều người xôn xao, bàn tán, nhất là những người Mỹ da trắng về những con số và dữ kiện nêu ra.  Nhóm người phản đối những con số này mạnh mẽ nhất là Nghiệp Đoàn Giáo Chức Westminster.  Họ lên tiếng phản kháng cho rằng những con số này sai sự thật.  Một vài viên chức và ủy viên giáo dục gốc Việt cũng nghi ngờ về những con số này.  Là một người vẫn theo dõi  các sinh hoạt và ủng hộ Liên Hiệp Lá Phiếu Cho Con Em Chúng Ta, tôi xin được làm sáng tỏ vấn đề.

Mỗi học khu nhận được một ngân khoản tài chánh của tiểu bang dựa trên tổng số học sinh theo học.  Học khu nào có học sinh nghèo, kém Anh văn hoặc cần giúp đỡ thêm thì nhận được thêm những khoản tiền phụ trội từ tiểu bang và liên bang.  Tổng số tiền này phải chi dùng vào ba phần chính, (1) tất cả những dịch vụ trực tiếp giúp học sinh như giáo trình, sách vỡ, học liệu, v.v..; (2) tuyển dụng và tài trợ  giáo chức (lương bổng, huấn nghiệp, v..v…) và(3) trang trãi chi phí điều hành học khu, bảo tồn trường lớp, phương tiện giao thông, v..v….  Đứng đầu mỗi học khu là Tổng Giám Đốc (superintendent) người chịu trách nhiệm về sự phân chia ngân sách để bảo đảm phẩm chất giáo dục cho học sinh.  Ngân sách này trước khi được áp dụng phải có sự chấp thuận của Hội Đồng Quản Trị Học Khu. 

Hội Đồng Quản Trị Học Khu bao gồm các ủy viên giáo dục được bầu vào để phục vụ cho quyền lợi của học sinh và đưa tiếng nói, ý kiến của phụ huynh và cộng đồng vào các quyết định quan trọng trong hệ thống giáo dục công lập. Các ủy viên giáo dục không thể dùng chức vụ này để phục vụ cho quyền lợi của ban điều hành học khu, ban lãnh đạo nghiệp đoàn giáo chức hoặc bất cứ một đảng phái nào.  Ban quản trị học khu không lệ thuộc hệ thống chính trị đảng phái nào cả.  Ủy viên giáo dục trong ban quản trị được bầu vào để đặt ra và kiểm soát chính sách giáo dục áp dụng trong học khu.  Họ có bổn phận đem ra ánh sáng những chính sách nào không đặt quyền lợi học sinh lên trên hết để thay đổi và cải thiện.  Trong vài trò Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, đã có những lần tôi đã phải đặt vấn đề, nêu ra những chính sách tôi thấy không còn thích hợp.  Mỗi quyết định tôi làm trong vai trò ủy viên giáo dục đều phải can nhắc để đặt quyền lợi học sinh lên trên, mặc dầu có thể làm cho ban điều hành khó chịu hoặc nghiệp đoàn giáo chức mất cảm tình.  Xuất thân từ một giáo chức dạy học 13 năm, tôi luôn ủng hộ các thầy cô giáo và muốn họ có những điều kiện tốt nhất để hoàn tất trách nhiệm giáo dục học sinh hữu hiệu.  Tuy nhiên khi phải quyết định giữa quyền lợi học sinh và giáo chức, tôi không ngần ngại chọn học sinh vì đó là trọng trách của ủy viên giáo dục trong ban quản trị.  Một mặt khác, tôi luôn để ý theo dõi quyền lợi giáo chức đang hành nghề để họ không bị ban giám đốc hoặc nghiệp đoàn lợi dụng.

Liên Hiệp Lá Phiếu Cho Con Em Chúng Ta cũng tin là các ủy viên trong Hội Đồng Quản Trị phải phục vụ cho quyền lợi học sinh trên hết.  Có những ủy viên chỉ làm theo những gì ban giám đốc đề nghị vì họ thiếu kinh nghiệm và không hiểu hết sự phức tạp của guồng máy giáo dục công lập.  Có những ủy viên lên tiếng nhưng không đủ phiếu thuận để thay đổi. Có những ủy viên hành động theo quyền lợi của những nhóm đã đưa họ vào chức vụ đó. Các dữ kiện do Liên Hiệp đưa ra đã làm cho học khu Westminster lúng túng và nghiệp đoàn giáo chức WTA mất mặt.  Tuy nhiên đây là những dữ kiện mỗi phụ phuynh trong học khu cần phải biết. Phẩm chất giáo dục của con em chúng ta cao hay thấp tùy thuộc vào các quyết định liên quan đến ngân sách của học khu.  Khi hiểu rõ sự liên hệ này qua các dữ kiện con số, chúng ta sẽ biết là các ủy viên giáo dục chúng ta bầu vào có đang làm đúng bổn phận của họ hay không. 

Các con số và dữ kiện của Liên Hiệp đưa ra là từ trang nhà của bộ giáo dục tiểu bang California tại www.ed-data.k12.ca.us/welcome.asp.  Khi vào trang này, chúng ta lựa tên quận (Orange), tên học khu (Westminster) và vào phần "Financial Reports" - Tường Trình Ngân Sách - coi phần Employee Benefits để thấy chi tiết bổng lộc giáo chức Westminster. Liên Hiệp so sánh ngân sách long bổng giáo chức học khu Westminster với hai học khu tương tự trong vùng. Nghiệp Đoàn Giáo Chức Westminster và một số các ứng cử viên đã phản đối và cho rằng Liên Minh đã dùng những con số không chính xác. Các vị này nói như thế vì họ không biết cách nghiên cứu và phân tích các số liệu và thống kê của bộ giáo dục tiểu bang hoặc họ cố tình không muốn biết và bằng lòng để các nhóm khác lợi dụng họ.  Chúng tôi xin đưa ra một vài dữ kiến sau đây:

 Trong phần nói về lợi bổng cho nhân viên (Employee Benefits) nếu chỉ nhìn con số chung thì học khu Westminster chỉ hơn mức trung bình của tiểu bang là 18% - không có gì là quá lố.  Tuy nhiên khi phân tích con số này ra từng mục (danh từ chuyên môn trong ngành là "disaggregated data") chúng ta sẽ thấy trong học khu Westminster, chương trình "Golden Handshakes" - một chương trình đặt ra để khuyến khích nhân viên về hưu non - cao tới 507%  hơn mức trung bình tiểu bang và các bổng lộc dành cho giáo chức về hưu là 243% trên mức trung bình tiểu bang.  Các  chương trình "hưu non"  (early retirement) chỉ hợp lý trong một vài trường hợp đặt biệt như khi học khu có dư thừa số giáo viên vì sĩ số học sinh trong học khu giảm xuống quá nhanh. Trong trường hợp này, thay vì họ sa thải các giáo chức trẻ, mới vào nghề thì họ đặt ra một vài bổng lộc để khuyến khích các giáo chức gần đến tuổi về hưu được về hưu sớm trước vài năm.  Sự áp dụng chính sách "về hưu non" trong Học khu Westminster hiện tại không hợp lý và không những không có lợi cho ngân sách học khu mà còn làm thâm thụt ngân sách về lâu về dài.  Sự kiện này xảy ra vì đã từ lâu Nghiệp Đoàn Giáo Chức Westminster điều khiển ban Quản Trị Học Khu với những ủy viên giáo dục họ tuyển lựa và đưa vào.

Có nhiều giáo viên đã chán dạy nhưng vẫn tiếp tục vì họ đợi khi đúng tuổi về hưu thì số tiền hưu được cao hơn. Đây là một việc có thể là thông thường trong giới đi làm. Tuy nhiên trong môi trường giáo dục, một khi giáo chức chỉ "dạy cầm chừng" để đợi ngày về hưu thì thật sự việc dạy của họ chắc chắn không hữu hiệu bằng các giáo chức trẻ mới vào nghề còn hăng say và có lý trưởng phục vụ.  Trường hợp này đã xảy ra tại học khu Garden Grove.  Khi thấy sự kiện nói trên xảy ra, tôi đã làm việc sát cánh với ban giám đốc, ra chỉ thị cho họ phải thường xuyên đi đến lớp của các giáo viên "dạy tà tà" này để quan sát (observation), lấy dữ kiện (documentation) và dựa trên các dữ kiện làm áp lực để họ nâng cao thành quả giảng dạy hơn.  Một số giáo viên tỉnh ngộ và chỉnh đốn.  Một số nhỏ quyết định giải nghệ và về hưu.  Những người này không được hưởng quyền lợi gì đặc biệt hết!

Trong học khu Westminster, đa số thành phần lãnh đạo của nghiệp đoàn người Mỹ da trắng thuộc lứa tuổi có thể về hưu trong năm ba năm.  Họ đã có bằng dạy học lâu năm - khi đa số học sinh trong học khu còn là người da trắng và tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẽ.  Hiện tại vì thành phần học sinh thay đổi nhiều, đa số từ các gia đình mà Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính, do đó các giáo chức cần có những năng khiếu phụ trội để giúp học sinh phát triển Anh ngữ và thâu đạt kiến thức hữu hiệu hơn.  Các giáo viên trẻ mới ra trường sau này đã được đào tạo theo lối sư phạm mới nên thích ứng được. Các giáo viên lớn tuổi phải cần "update" kiến thức và khả năng của họ cho phù hợp với hoàn cảnh giáo dục hiện tại.  Các điều luật giáo dục mới của liên bang và tiểu bang đòi hỏi giáo chức phải nâng cao thành quả giáo dục học sinh da màu và học sinh thuộc gia đình có mức lợi tức thấp vì hiện tại thành quả không tốt.  Điều này có thể làm cho họ bất mãn, muốn về hưu sớm cho nên họ vận động để có những chương trình về hưu non như "Golden Handshakes" mà học khu đang áp dụng hiện nay.

Nếu suy nghĩ một cách sắc bén hơn, chúng ta sẽ thấy thành phần chịu thiệt thòi nhất là các giáo chức trẻ tuổi, mới vào nghề và giới học sinh.  Các quyền lợi và bổng lộc dành cho các nhân viên về hưu phải trích từ ngân sách học khu mỗi năm và kéo dài suốt đời các nhân viên về hưu mặc dầu họ không còn đóng góp gì hết trong công việc giáo dục học sinh.  Quyền lợi của các giáo chức trẻ phải giảm dần để đủ tiền trang trãi các bổng lộc đã được cam kết cho các giáo viên về hưu. Dần dần học khu sẽ không thu hút được các giáo viên trẻ và giỏi vì lương bổng cho những giáo chức mới sẽ thua các học khu khác.  Cuối cùng chính học sinh là những người bị thiệt hại nhất. 

Một dữ kiện khác Liên Hiệp đưa ra để phân tích là ngân khoản về sách vỡ và học liệu - "Books and Supplies" - Cũng như thế, nếu chỉ nhìn con số tổng quát thì học khu quả thật là chi tiêu theo mức trung bình của tiểu bang trong phần này. Nhưng khi con số này được phân tích chi tiết hoá thì dữ kiện cho thấy học khu chi 71% theo mức trung bình tiểu bang cho sách học trong lớp và 17% cho sách dùng trong thư viện. Nói một cách khác, hiện tại 29% học sinh trong Westminster không có sách học riêng - các em có thể dùng chung sách với bạn ở trường nhưng không có sách mang về nhà. Điều này có thể giải thích cho nguyên nhân điểm thi thấp của học sinh hay không" Sách vở trong thư viện thì không có ngân quỹ sắm sách mới nên học sinh có thể mất hứng thú đọc sách để giải trí. Điều này có thể liên hệ gì đến thành quả thấp trong môn Anh văn của học sinh lớp 7 và 8 hay không" Đây là những câu hỏi mà phụ huynh và cộng đồng cần nêu ra với học khu. Nếu học khu có một ban quản trị làm việc hữu hiệu, chính họ đã phải nhìn thấy và giải quyết vấn đề trước khi nó ảnh hưởng sâu rộng đến thành quả học tập của học sinh như hiện nay.

Các Uỷ Viên Giáo Dục trong các Ban Quản Trị Học Khu phải là những người biết suy luận, phân tích và tìm hiểu cặn kẽ các dữ kiện liên quan đến thành quả học tập của học sinh. Đây là trách nhiệm tôí hậu của họ do phụ huynh và cử tri uỷ thác. Họ không thể làm bù nhìn và thuận theo tất cả các dữ kiện do ban giám đốc học khu đưa ra. Họ không thể dùng chức vụ để làm tay sai cho những nhóm không đặt quyền lợi giáo dục học sinh lên trên hết. Thành viên của Liên Hiệp Lá Phiếu Cho Con Em Chúng Ta quy tụ những ngưởi trẻ có lương tâm, biết thao thức với những bất công xã hội và giáo dục đang xảy ra trong cộng đồng. Họ mang kiến thức chuyên môn, bỏ thời giờ khan hiếm của họ để tìm hiểu và đưa ra ánh sáng những điều chúng ta cần đặt lại vấn đề để bảo vệ quyền lợi cho con em chúng ta. Tôi sẵn sàng ủng hộ Liên Hiệp Lá Phiếu Cho Con Em Chúng Ta và khuyến khích toàn thể khối cử tri gốc Việt tiếp tục tham khảo, xem xét khả năng, thành quả và đường lối làm việc của từng ứng cử viên cho các chức vụ về giáo dục.  Hãy cùng nhau quyết tâm chọn lưạ người vừa có khả năng vừa có tinh thần phục vụ để đại diện cho chúng ta trong mùa bầu cử này!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) tiếp tục khuyến khích việc chích ngừa cho những cư dân Quận Cam chưa được chích ngừa trong khi mà tỷ lệ những cư dân hợp lệ đã chích ngừa hoàn toàn hiện đạt gần 70%. Cơ Quan Phòng Dịch Liên Bang (CDC) với Bảng Theo Dõi COVID Data Tracker đã phúc trình 69.8% cư dân hợp lệ Quận Cam hiện nay đã được chích ngừa hoàn toàn, với 79.3% hiện đã nhận được ít nhất một liều thuốc chích ngừa tính đến ngày 14 tháng Chín.
Bình thủy điện dòng VE Hybrid CV-JAC 40/50 có hai kích cỡ: loại dung tích 4 lít- CV-JAC40, và loại 5 lít CV-JAC50. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất từ Nhật. Chúng được gọi là “hybrid”, vì kết hợp giữa việc đun nóng bằng điện và việc giữ ấm bằng kỹ thuật chân không. Giữa ruột bình làm bằng thép không rỉ và vỏ bọc bên ngoài là lớp vật liệu cách nhiệt và lớp chân không cách nhiệt. Chính kỹ thuật chân không này giúp cho bình giữ được nhiệt độ mong muốn của nước trong một thời gian dài, với lượng điện năng tiêu thụ ít nhất. Bình còn có thể chuyển sang chế độ giữ ấm hoàn toàn không dùng điện. Một sản phẩm có lợi, thân thiện cho môi trường.
Tăng đoàn Phổ Môn và Suối Từ (Texas) dưới sự hướng dẫn của Thiền sư Thích Thông Hội và Thiền Sư Thích Diệu Thiện đến viếng thăm, tụng kinh, ban pháp thoại và thiền hành với Ni chúng Hương Sen (Riverside, California) vào thứ hai ngày 13 tháng 09 năm 2021. Chương trình bắt đầu bằng bài kinh Bát Nhã do tăng đoàn Suối Từ và Phổ Môn tụng. Chùa Hương Sen tụng bài Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân và Lục Hòa.
Một năm qua là khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, ở nhà, cách ly, và nhiều sinh hoạt bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều dịp để tiếp xúc lại với nhau vào những ngày lễ sắp tới. Tết Trung Thu là một lễ hội truyền thống được ăn mừng tại Á-châu. Lễ hội này được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, lúc trăng tròn ban đêm. Đây là thời điểm tượng trưng cho sự đoàn viên. Ngày nay, nhiều người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ vẫn duy trì việc họp mặt với người thân và bằng hữu để ngắm trăng, thưởng thức bánh trung thu, và rước lồng đèn nhân dịp Tết Trung Thu. Vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị như thế nào cho những buổi họp mặt mà vẫn giữ được sự an toàn và sức khỏe?
Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 10 do Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, làm Trưởng Ban Tổ Chức, Ông Sean Hadad, Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Phó Ban tổ chức, Đạo hữu Linda Trần, Phó ban tổ chức, đã long trọng cử hành trong hai ngày Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại Tôn Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.) trong nghĩa trang Peek Funeral Home.
Có một chân lý vẫn đúng tới bây giờ: bánh trung thu làm bằng tay vẫn có cái ngon riêng của nó so với bánh trung thu làm công nghiệp đại trà. Thí dụ như bánh nhân thập cẩm thái tay, chọn lựa các loại vật liệu theo ý mình thì bánh công nghiệp khó sánh bằng.
Những nỗ lực trong 6 năm qua của Dân Biểu Janet Nguyễn để thiết lập mô hình giảng dạy về kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tị nạn cho các trường học ở California đã thành công. Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: "Cuộc hành trình này đã bắt đầu từ năm 2016. Sau nhiều năm, nhiều đêm dài, những buổi bàn luận hàng giờ và rất nhiều trở ngại, đến bây giờ đã được thông qua với khoản ngân sách đã được chấp thuận để bắt đầu thiết lập mô hình giảng dạy quan trọng này."
Thượng nghị sĩ Umberg chỉ vào một câu trong Kinh thánh - John 15:13 "Không có tình yêu thương nào lớn hơn sự hy sinh mạng sống của mình vì bạn bè." Ông nói thêm rằng đối với quân đội, điều này thường được dịch là "Không có tình yêu nào lớn lao hơn là hy sinh mạng sống của mình cho đất nước của họ." Chúng tôi nhớ, chúng tôi công nhận, chúng tôi không quên những hy sinh đó. Chúng tôi nhớ, chúng tôi công nhận, chúng tôi không quên những hy sinh của những gia đình đó."
Thật là một hạnh duyên lớn mà CLBTNT chúng ta được ngồi lại với nhau trong khu vườn nhỏ nhắn xinh tươi đầy thiền vị, sự có mặt của một vị giảng sư uyên thâm phật pháp, sự có mặt của những gương mặt sáng trong tầm cầu giáo pháp, có mặt với nhau cho một ngày tu học Vu Lan hiếu hạnh, cho cuộc đời thêm đẹp, thêm y nghĩa giữa trần lao đầy bon chen cám dỗ này!
Vào 9:00 sáng ngày Thứ Tư 8 tháng 9 2021 giờ Việt Nam (hay 7:00 tối Thứ Ba 7 tháng 9 giờ California), tổ chức Phi Lợi Nhuận Rise đã tổ chức buổi tư vấn qua zoom lần thứ hai, để ba bác sĩ ở Mỹ giải đáp thắc mắc cho người dân Việt Nam về cách điều trị, phòng ngừa Covid-19.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.