Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Chi Phí Giáo Dục Và Tín Thuế

11/10/200500:00:00(Xem: 1322)
- Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC (Tiếp theo)

6. Loại chi phí giáo dục nào thích hợp với các tín thuế dành cho sinh viên đại học"
Các chi phí thích hợp để khai miễn giảm thuế theo tiêu chuẩn tín thuế giáo dục là các khoản học phí và lệ phí quý vị đóng khi ghi danh theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề hay các cơ sở giáo dục khác dành cho các học sinh đã học xong bậc trung học. Các trường chuyên nghiệp này phải do Bộ Giáo Dục quản lý và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên qua các chương trình học.
Các chi phí được trừ thuế theo tiêu chuẩn tín thuế không bao gồm tiền sách vở, phòng ốc, nhà trọ, các sinh hoạt sinh viên, các lớp huấn luyện thể lực và thể thao (ngoại trừ trường hợp các khóa học này thuộc chương trình giáo dục bắt buộc), các chi phí bảo hiểm, dụng cụ học tập, vé tàu xe trả cho phương tiện đi lại của sinh viên, các chi phí cá nhân hoặc gia đình tương tự như các sinh hoạt vừa kể. Các chi phí sách vở và dụng cụ học tập thường không được xem là các chi phí được trừ thuế theo tiêu chuẩn tín thuế bởi vì các học viện và các cơ sở giáo dục thường không yêu học sinh phải đóng tiền sách vở và dụng cụ cho trường khi họ ghi danh theo học ở trường và không sử dụng điều này như một điều kiện bắt buộc các sinh viên phải tuân theo.
7. Trường hợp học phí của sinh viên trả bằng tiền vay do chính phủ bảo trợ (a government subsidized loan), người này có thể vẫn nhận được tiền giảm thuế khi khai nhận tín thuế Hope hoặc Life time learning không"
Nếu quý vị vay tiền để trả cho các chi phí giáo dục ở bậc đại học và phải hoàn lại khoản tiền vay sau này, quý vị có thể hội đủ điều kiện để khai trừ thuế theo tiêu chuẩn của mỗi loại tín thuế. Quý vị khai để nhận khoản tiền thuế giảm cho năm các chi phí phát sinh (in the year in which the expenses are paid), không đợi đến khi quý vị trả hết khoản tiền vay (not in the year in which the loan is paid).
8. Tiền thuế giảm từ các tín thuế giáo dục được tính như thế nào"
Số tiền thuế được giảm cho các chi phí giáo dục căn cứ trên các khoản học phí và các chi phí học tập đủ tiêu chuẩn khai nhận tín thuế khác thích hợp với mỗi sinh viên hội đủ điều kiện nhận tín thuế và tổng thu nhập sau khi điều chỉnh (AGI) của người đứng đơn khai thuế (cha mẹ hay chính sinh viên nếu không phải là người sống phụ thuộc).
9. Các giới hạn về việc khai giảm thuế trên tiền lãi vay để đi học là gì"
Mức lãi vay được trừ thuế cao nhất là $2,500 trên mỗi hồ sơ thuế. Nếu quý vị là người đứng đơn khai thuế với cương vị là người kết hôn khai chung thuế với vợ hay chồng, quý vị có thể nhận được khoản tiền thuế được trừ lên đến $2,500 chỉ khi tổng thu nhập sau khi điều chỉnh lại (Modified Adjusted Gross Income - MAGI) của quý vị không quá $100,000. Trường hợp MAGI của quý vị ở trong khoảng từ $100,000 đến $130,000, tiền thuế được trừ trên số tiền lãi vay để đi học sẽ giảm đi. Các sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế 1040 sẽ giúp quý vị tính ra khoản tiền thuế được trừ. Nếu MAGI của quý vị từ $130,000 trở lên, quý vị không thể nhận bất cứ loại miễn giảm nào dành cho giáo dục.
Người khai thuế với cương vị độc thân, người chủ gia đình, hoặc người góa bụa có con nhỏ phải nuôi dưỡng sẽ nhận được trọn số tiền thuế giảm ($2,500) nếu MAGI (lợi tức sau khi điều chỉnh) của họ bằng hoặc thấp hơn $50,000 cho năm 2005. Những người có nguồn thu nhập sau khi điều chỉnh nằm trong khoảng từ $50,000 đến $65,000 vẫn có thể được khai giảm thuế cho các khoản chi phí lãi vay đi học nhưng số tiền được giảm sẽ ít hơn theo một tỉ lệ nghịch với mức MAGI của họ.
Hướng dẫn tính tiền thuế giảm cho các khoản chi phí giáo dục được nêu trong sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế 1040.
Trường hợp MAGI của quý vị cao hơn $65,000, quý vị sẽ không nhận được các khoản miễn giảm cho tiền lãi từ các món nợ vay để đi học.
Nếu quý vị là người kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế, hoặc người khác đã khai quý vị là người sống phụ thuộc vào họ, hoặc nếu quý vị vay tiền từ một quỹ hưu do chủ cơ quan mở cho con cái hay cho chính quý vị và vợ/chồng đi học, hay quý vị vay tiền của người thân thuộc, quý vị không thể khai để trừ thuế các khoản lãi đã trả. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, xin tham khảo thêm tài liệu từ ấn bản 970 về quyền lợi thuế vụ dành cho việc giáo dục (Publication 970 - Tax Benefits for Education) và các chủ đề thuế vụ số 505 và 513 (Tax Topic 505 - Interest Expenses; Tax Topic 513 - Educational Expenses) từ mạng thông tin của IRS.


10. Chi phí trả cho các trường trung học tư thục (expenses to attend private high school) có thể khai để trừ thuế hay không"
Không được. Các khoản phí tổn trả cho các trường trung học tư thục không được trừ thuế theo tiêu chuẩn tín thuế bởi vì các trường trung học không phải là các học viện đủ tiêu chuẩn để trừ thuế. Một cơ sở giáo dục hay một học viện đủ tiêu chuẩn thường là một trường cao đẳng (college), đại học (university), trường hướng nghiệp (vocational school), hay một cơ sở giáo dục giúp học sinh sau khi tốt nghiệp trung học nhận được chương trình hỗ trợ giáo dục do Sở Giáo dục bảo trợ. Một cơ sở giáo dục đủ tiêu chuẩn hầu như bao gồm tất cả các trường học chính quy (accredited school), trường tư thục (private school) hay công lập (public school), trường hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận (nonprofit school), và các trường do tư nhân làm chủ hoạt động như một cơ sở kinh doanh sinh lợi (privately owned profit making school).
11. Nếu tôi trả tiền học và các khoản lệ phí của trường bằng tiền học bổng tôi nhận được, tôi có thể khai để trừ thuế cho các chi phí giáo dục theo tiêu chuẩn tín thuế bằng mẫu đơn 8863 hay không"
Không được. Quý vị không thể khai để nhận tín thuế giáo dục cho các khoản chi phí ở trường đại học bằng tiền học bổng được miễn thuế quý vị đã nhận được.
12. Trường hợp các phí tổn giáo dục trong năm học nhiều hơn số tiền tôi nhận được từ học bổng, tôi có thể sử dụng mẫu đơn 8863 để khai các chi phí tôi phải tự trả này không" Nếu không được do tôi có học bổng, xin cho biết tôi cần phải làm gì để khai trừ thuế cho các chi phí giáo dục này"
Trước hết, quý vị phải trừ các chi phí đủ tiêu chuẩn bằng tiền học bổng. Không trừ các chi phí này bằng các khoản tiền sinh viên kiếm được trong năm, tiền họ vay để đi học, quà hay tiền học do người thân thuộc dành riêng cho việc học của quý vị cũng như các khoản tiết kiệm cá nhân. Đồng thời, quý vị cũng không trừ các chi phí giáo dục này bằng các khoản học bổng phải khai thuế lợi tức hoặc các khoản học bổng không đặc biệt dành cho học phí và các chi phí đủ tiêu chuẩn. (Có nhiều khoản trợ cấp - học bổng - không dành cho học phí và sách vở hay phòng ốc, mà có thể là các khoản tiền giúp sinh viên trả các chi phí khác trong thời gian họ theo học). Các chi phí giáo dục quý vị phải trả sau khi thanh toán bằng tiền học bổng đủ tiêu chuẩn có thể khai để được trừ thuế qua sử dụng mẫu 8863 và nộp chung trong hồ sơ thuế của năm.
13. Số tiền $2,500 là mức cao nhất có thể nhận được khi khai giảm thuế trên tiền lãi vay để đi học là số tiền giảm quy định dành cho mỗi sinh viên hay cho mỗi hồ sơ khai thuế" Tôi và chồng tôi cùng đi học và phải trả số tiền lãi đủ tiêu chuẩn để trừ thuế cho các khoản vay để chi phí cho việc học cả thảy hơn $5,000. Như vậy mức cao nhất chúng tôi có thể khai để được trừ thuế là $5,000 ($2,500/một người) hay chỉ có $2,500 cho một hồ sơ thuế khai chung của chúng tôi"
Kể từ năm 2001 đến nay, mức giới hạn $2,500 quy định cho mỗi hồ sơ thuế được khai để nhận tiền miễn giảm trên các khoản lãi vay để đi học. Nếu quý vị là người kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế, quý vị sẽ không nhận được tiền miễn giảm thuế dành cho giáo dục. Xin đọc thêm tài liệu về vấn đề này trên ấn bản 970 (Publication 970 - Tax Benefits for Education), và chủ đề thuế số 505 (Tax Topic 505 - Interest Expenses).
14. Chủ của tôi đã gộp chung các khoản tiền họ trả cho chương trình cao học của tôi vào tiền lương hằng năm (W-2). Như vậy làm sao tôi có thể khai giảm thuế cho các chi phí giáo dục trên hồ sơ khai thuế của tôi"
Nếu học phí của chương trình cao học của quý vị được trừ thuế và các khoản bù lỗ tiền học của chủ nhân (reimbursements) được gộp chung vào tiền lương như một khoản lợi tức, quý vị có thể khai các chi phí giáo dục này trên mẫu Schedule A, dòng 20, thuộc bộ đơn thuế 1040 như một loại chí phí liệt kê để trừ thuế. Quý vị có thể phải kèm theo mẫu đơn 2106 chung với hồ sơ thuế của quý vị. Xin tham khảo thêm các tài liệu sau đây: Ấn bản 970 về các quyền lợi thuế vụ trên các chi phí giáo dục (Publication 97- Tax Benefits Education); Chủ đề thuế vụ số 513 (Tax Topic 513 - Educational Expenses) và mẫu đơn 2106 cùng sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn này (Form 2106 - Employee Business Expenses).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.