Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nội Lực Dân Tộc

11/12/200600:00:00(Xem: 2615)

Nội Lực Dân Tộc

Một tình cờ đầy ngạc nhiên, đáng cho những nhà sử học nghiên cứu. Cách nay khoảng 70 năm, Viêt Nam có 3 người Việt trẻ ở 3 miền, đồng thời khởi động và phát động tiến trình tự do, dân chủ, cho nước nhà VN.  Ô. Nguyễn thái Học khai sáng VNQDĐ ở Bắc; Ô. Trương tử Anh khai sáng Đảng Đại Việt ở Trung, và Ô. Hùynh Phú Sổ  khai sáng  Phật Giáo Hoà Hảo và Việt Nam Dân Chủ Xã hội Đảng ở Nam. Đảng trưởng Nguyễn thái Học cùng 13 đồng chí ở Miền Bắc bị Thực dân Pháp tử hình. Anh hùng Trương tử Anh Đảng trưởng đảng Đại Việt và nhiều đồng chí khác bị CS sát hại ở Miền Trung. Đức Huỳnh giáo Chủ của PGHH cũng bị CS ám hại ở Nam cùng rất nhiều tín đồ và đảng viên Dân Xã bị CS cho mò tôm xác lềnh bềnh trên hệ thống sông rạch chằn chịt ở Miền Nam.

Nhưng CS không bức tử được chánh nghĩa tự do, dân chủ cho quốc gia dân tộc mà những anh hùng trẻ ấy để lại. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Phật Giáo Hoà Hảo và Việt Nam Dân Chủ Xã hội Đảng phát triễn, tồn tại  và sau đó trở thành lực lượng chống CS suốt cuộc Chiến tranh Việt Nam  trong nước VN và về sau ra hải ngoại nữa. Là tôn giáo dân tộc, giáo chủ là người Việt, đạo khai sáng trong đất Việt; là đảng chánh trị đảng trưởng là người Việt, đảng thành lập trên đất Việt, nên những tổ chức này là của dân Việt, vì dân Việt, do dân Việt, nên được người Việt thân thương gọi là tôn giáo dân tộc và chánh đảng dân tộc. Nhờ thế, được hồn thiêng sông núi un đúc và sức mạnh dân Việt hậu thuẫn. Nên công cuộc vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh cho tự do, dân chủ VN, có lúc thăng trầm với vận mạng nước non, nhưng luôn tồn tại, thêm bề dày kinh nghiệm để phát triển.

VN chiếm một địa lý chiến lược trên con đường hải vận quốc tế, một nước nhỏ sát cạnh một nước khổng lồ là Trung Quốc. Theo các nhà nghiên cứu sử thế giới cận đại,  ở Á đông chưa có một nước nào kiên cướng đánh đuổi, chiến thắng quân Tàu ba lần như VN. Vì vị thế chiến lược đó, khi địa lý chiến lược toàn cầu về Chiến Tranh lạnh của các siêu cường thay đổi kéo theo khủng hoảng chánh trị thượng tầng trong chánh quyền VN năm 1975.

30 tháng Tư người Việt Quốc Gia thua CS một trận. Nhưng không thua cuộc chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến tranh ý thức hệ Quốc - Cộng. Một cuộc chiến tranh do Ô Hồ chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai, súng đạn Nga Tàu Cộng vào  để xâm lược, nô lệ dân tộc Việt. Một cuộc chiến tranh tư vệ chánh đáng người Việt Quốc gia phải đương đầu với Đệ tam Quốc tế CS và Đế Quốc CS lúc bấy giờ thống trị gần phân nửa Loài Người. Một cuộc chiến tranh mà người Tây Phương gọi là Chiến Tranh Lạnh, nhưng nước VN là điểm nóng nhứt, nóng hơn Cuba ở Tây bán cầu, nóng hơn Triều Tiên ở Bắc Thái bình dương.

Tại nước nhà VN, sau khi Saigon sụp đổ, 31 năm ròng rã đã trôi qua, người Quốc Gia  và tôn giáo dân tộc và các đảng phái Quốc gia  đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Từ đấu tranh chìm, khuấy phá đến đấu tranh nổi, chiến đấu võ trang rải rác , đến đấu tranh chánh trị, từ trong nước đến ngoài nước. Vũ khí chiến lược, sách lược đấu tranh là tự do, dân chủ, nhân quyền VN.

Nhờ vậy ở quốc nội cuộc đấu tranh chánh trị đã phát triển từ điểm đòi tư do tôn giáo, sang diện tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Suốt nước nha VN, từ Nam, ra Trung, lên Cao Nguyên, ra Bắc. Ở hải ngoại hơn 3 triệu người Việt đóng vai trò ngoại giao bình dân làm một cuộc quốc tế vận lớn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt.

Rất thành công. Liên Au nhốt chủ nghĩa CS vào Viện Bảo Tàng Tối Ac Chống Nhân Loại như Đức Quốc Xã và Phắc xít. Mỹ liệt CS vào nước cần quan tâm đăc biệt hai năm liền. Cờ VNCH nền vàng 3 sọc đỏ được chánh quyền tiểu bang, quận hạt của hơn nửa dân số Mỹ thừa nhận như niềm tin, biểu tượng tự do, dân chủ của người Việt, đã biến CS Hà nội dù có pháp nhân công pháp trở thành những con gián ngày ru rú trong Toà đại sứ. Thủ Tướng CS Phan văn Khải là người thủ tướng công du bị kiều bào chống đối nhứt thề giới.

Lợi dụng an ninh lộ trình bang giao, giao thương, người Việt chuyển lửa về quê hương, chuyển tự do, dân chủ, nhân quyền thời đại về đất nước. Tổng Bí Thư Đảng CS sợ mũi nhọn tấn công chánh trị này như sợ phạm húy trường thi thới vua quan, gọi là "diễn biến hoà bình". Nhưng bây giờ diễn biến đó đã hết hoà bình rồi. Đã thành bất tuân hành dân sự. Tôn giáo hoạt động độc lập. Nông nhân, công nhân lãng công, biểu tình. Trí thức ra báo, lập đảng. Tất cả coi CS như không có vậy.

Thời cơ, đìạ lợi, nhân hoà thuận lợi của cuốc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đã đến cao điểm. Cuộc đấu tranh của các tôn giáo và dân chúng đang tiến đến thời lỳ cách mạng nhung.

CS Hà nội càng đàn áp, sức bật của dân chúng càng cao. Không có Nga Tàu, Mỹ nào có thể dùng Đô la để cứu CS Hà nội được nữa vì số tiền viện trợ, số tiền đầu tư ngoại quốc là viên thuốc độc bọc đường, là chất mỡ, chất đường no, mầm ung thư trong máu, trong tế bào CS. Chúng tạo suy bì, tị hiềm cá nhân, tạo phe phái thân Mỹ- thân Tàu, phân hoá Bắc - Nam, Đổi mới - Thủ cựu, trong nội bộ Đảng Nhà Nước CS Hà nội. Đảng Nhà Nước CS Hà nội chưa bao giờ CS mất tính đảng, mất tính đấu tranh, xa rời quần chúng, bị dân chúng chống đối như hiện thời. Do vậy CS thường loạn chiêu, lạc miếng trước sức ép của quốc tế và sức đấu tranh của người dân Việt. 

Đây là thời điểm tối quan trọng cho người Quốc gia. Nói theo nhà quân sự tài ba của Pháp là Napoléon, đây 15 phút chót của chiến trường Quốc Cộng, ai đứng vững là người đó thắng.

Thế cho nên người Việt Quốc Gia trong ngoài đều đồng thanh và nhất tề kêu gọi liên minh dân tộc, tạo nội lực tổng hợp dân tộc, phối hợp chặt để dứt điểm chiến trường. Ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và ở Hải Ngoại, người Việt Quốc gia, các tôn giáo kêu gọi thành lập liên minh, thành lập ủy ban, phong trào, mặt trận yểm trơ, ủng hộ dân chủ quốc nội.

Hai mặt giáp công, đấu tranh phối họp hai măt, trong và ngoài nước yểm trợ nhau. Ngoài thì quốc tế vận, tiếp vận nhân tài vật lự cho bên trong. Trong, tấn công mạnh hơn nữa để làm đẩy mạnh cho  đà quốc tế vận. Mỗi cá nhân, nhân sĩ, đoàn thể, tổ chức tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh, tùy hoàn cảnh thời cơ có thể đi riêng nhưng làm chung, làm một việc là giải trừ CS. Ô. Boris Yeltsin, người quá nhiều hiểu biết CS nên lật đổ chế độ CS Liên xô đã nói, CS không thay đổi được mà phải vứt bỏ nó đi. Xu hướng hoà giải hoà họp với CS theo kiểu xin cho, theo cách đi VN băng đầu gối bị lạc điệu, loại bỏ  ngay trong một tối thiểu số người tự coi mình là trí thức Mỹ, làm chánh trị salon,  tưởng CS như Mỹ có thể thương lượng, tương nhượng, thoả hiệp được. Vì chưa đánh trận với CS một ngày, chưa sống trong gọng kềm CS một buổi, chưa ở tù CS một năm, nên chưa hiểu cái gian ác của CS đối với dân và nước VN. Tương quan chánh trị của CS là tương quan địch và ta, ai thắng ai, một mất một còn. Trong sách lược CS không có tương nhượng, thoả hiệp, không có đối lập.  Bao lâu còn CS là quốc gia dân tộc VN chưa có hoà bình, thịnh vượng, lâu dài,  tư do, dân chủ thực sự  được vì bản chất CS là đấu tranh giai cấp, độc tài đảng trị chuyên chính, toàn diện.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.