Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thêm Vũ Khí Chiến Lược

07/07/200600:00:00(Xem: 957)

Đòi hỏi giao lưu văn hoá hai chiều là trang bị thêm một vũ khí chiến lược cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.

Thực vậy, 10 giờ rưởi sáng thứ Sáu 07-07-'06, tại nhà hàng Véranda, ở Little Saigon, Văn phòng Dân biểu Trần thái Văn có tổ chức một cuộc gặp gỡ làm việc với các nhà kinh doanh, sản xuất, giới văn nghệ sĩ, và truyền thông đại chúng. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn quốc Khải từ vùng thủ đô của Mỹ sẽ đến trình bày và trả lời và thu thập ý kiến về Tổ chức Thương mại Thế giới mà Washigton (WTO) đã ký với Hà Nội ngày 31-05-'06. Lợi hại như thế nào đối với người Mỹ gốc Việt và công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Diễn tiến ra sao những cuộc vận động của những cơ quan đoàn thể và phong trào của người Mỹ gốc Việt đòi hỏi giao lưu văn hoá hai chiếu-tức văn hoá phẩm Hà Nội được vào Mỹ thì văn hoá phẩm của người Mỹ, trong đó có của người Mỹ gốc Việt phải được vào Việt Nam.

Có người nói Mỹ, Hành Pháp đã ký hiệp ước US-VN WTO rồi, Quốc Hội sắp biểu quyết cấp  PNTR qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn  cho chế độ CS Hà Nội rồi.  Việc Hà Nội sẽ được gia nhập WTO trước khi TT Bush đến Hà Nội họp thượng đĩnh APEC vào tháng 11 năm nay. Coi như ván đã đóng thuyền, coi như chuyện đã rồi. Hà Nội và Washington sắp cặp kè sát nhau nữa. Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN coi như đã thua thêm một bước. Thua trận WTO, bây giờ người Mỹ gốc Việt lại đấu tranh đòi giao lưu văn hoá hai chiều, bình đẳng, chỉ là một chuyện nhỏ của cái chuyện lớn WTO. Mất cả cái nhà lại đi đòi lại tủ sách, như mất cả một nước, Phong trào đòi trả lại tên Saigon lại đi đấu tranh đòi lại tên Saigon.

Lý luận trên mới nghe qua cũng xuôi tai. Nhưng nghĩ kỹ và phân tích sâu cho thấy đây là những đòn chiến lược đánh vào can bản tư tưởng, và vào điểm yếu nhứt của CS Hà Nội. Từ khi chủ nghĩa CS thất bại ở Liên xô và Đông Au, CS Hà Nội bám vào cái gọi là tư tưởng Hồ chí Minh để làm căn bản tư tưởng du Ô Hồ lúc sanh tiền thú nhận Ong chẳng có tư tưởng gì khác với các lãnh tụ CS Nga Tàu. Nhưng nếu xoá tên Hồ chí Minh tại một thành phố lớn nhứt nước, duy nhứt mang tên Hồ chí Minh là phá cục gạch nêm của cái vòm gothique tư tưởng của chế độ CSVN, chế độ CS Hà Nội sẽ sụp đổ.

Và từ khi CS Hà Nội mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, cái mà CS sợ nhứt là cái gì" Không phải CIA Mỹ, không phải các cuộc biểu tình của người Việt Hải ngoại, không phải các cuộc phản kháng của người dân trong nước vì bộ đội, công an CS đông, trang bị dử để diệt chũng. Cái mà CS sợ nhứt là giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền xâm nhập qua bức màn sắt chánh trị của CS. CS sợ như  sĩ tử sợ phạm húy ở trường thi khi xưa, không dám gọi tên, mà nói trại đi là "diễn tiến hoà bình." Một thập niên "chuyển lửa về quê hương", sức mạnh của tự do, dân chủ, nhân quyền "diễn tiến hoà bình" đã làm cho ngời Việt trong nước thoát khỏi nỗi sợ CS tưởng đâu đã làm tê liệt tinh thần bất khuất của dân tộc Việt. Điều mà CS Hà Nội gọi là "diễn tiến hoà bình" nay đã hết hoà bình rồi, đang chuyển sang giai đoạn bất tuân hành dân sự, biều tình, đình công, lãng công, tuyệt thực, thỉnh thoảng còn đốt xe, đánh công an nữa.

Nếu bây giờ người Mỹ gốc Việt vận động thành công cho văn hoá phẩm giao lưu hai chiều, văn hoá phẩm Mỹ trong đó có của người Mỹ gốc Việt được xuất cảng từ Mỹ về VN. Có an ninh lộ trình hợp pháp và chánh thức, giá trị tư do, dân chủ, nhân quyền đến với đồng bào trong nước, một cách công khai. Phong trào đấu tranh cho tự do, tôn giáo, tư do, dân chủ, nhân quyền sẽ phát triễn mạnh theo cấp số nhơn thay vì cấp số cộng như hồi trước tới giờ. Tư tưởng quyết định hành động. Bao lâu mà người dân  thấm nhuần và thấy rõ tự do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện tiên quyết, cần và đủ, không có không được để tìm lối thoát cho cảnh đời mình và gia đình bị áp bức bóc lột,và hoàn cảnh đất nước bị chấm tiến và lạc hậu vì độc tài CS, thì ngày đó là ngày tàn của CS Hà Nội. 

DB Trần thái Văn  và Gs Tiến sĩ Nguyễn quốc Khải, cố vấn đặc biệt về US-VN WTO cho DB Văn là hai trong nhũng người thấy điều đó. DB Văn đi Washington DC, kết họp với một số dân biểu nghị sĩ liên bang,  đặt vấn đề Mỹ phải đòi hỏi  Hà Nội "trao đổi văn hóa hai chiều" cho công bằng trong hiệp ước song phương WTO sắp ký với Hà Nội. Sau đó vận động để Quốc Hội mở cuộc điều trần mà một số đại diện truyền thông đại chúng và các nhà sản xuất và van nghệ sĩ về trình bày cho Quốc Hội Mỹ.Quyết tâm đòi hỏi của tập thể người Việt liên quan đến văn hoá phẩm bằng tiếng Việt có thể được tóm lượt qua lời phát biểu của DB Văn, "Nếu có giao thương mậu dịch giữa Việt-Mỹ, phải hai chiều, các tổ chức sản xuất và phổ biến văn hóa phẩm của người Mỹ gốc Việt phải được đối đãi công bằng."

Một cuộc vận động dễ được Mỹ chấp nhận vì đòi hỏi công bằng là đạo người ta ở đời, và người Mỹ tôn trọng dạy cho con cháu từ tuổi còn bé thơ. Văn hóa phẩm là sản phẩm sau cùng, cao cấp có tính tinh thần, kết tinh các quyền công dân, tự do tư tưởng, tự do, phát biểu, tự do phổ biến, Hiệp ước nào vi phạm quyền đó của công dân Mỹ là vi hiến, Quốc Hội không thể phê chuẩn, thừa nhận, để được coi như luật pháp của quốc gia. Công dân Mỹ nào cũng có quyền khiếu tố vì vi hiến. Cuộc vận động giao lưu văn hóa công bình và bình đảng này nếu người Mỹ gốc Việt khởi xướng, truyền thông đại chúng Mỹ nói chung trong đó có ngành phim ảnh, băng dĩa, sách báo, truyền thanh truyền hình, các hãng thông tấn Mỹ sẽ đứng bên cạnh vì đó là quyền lợi văn hóa chung. Người dân Mỹ sẽ hậu thuẫn vì đúng với đạo ở đời Fairness của Mỹ.

CS biết đây là mối nguy cho họ. Trong đàm phán WTO, CS than phiền như cố vấn kinh tế mấy đời Tổng bí thư là Ts Lê đăng Doanh nói, Mỹ đưa vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền vào vấn đề WTO là vấn đề kinh thương. Thứ Trưởng Trương đình Tuyển, trưởng đoàn đàm phán của Hà Nội sau khi ở Mỹ về cũng than Mỹ đối xử phân biệt đối với Hà Nội, buộc Việt Nam nhiều nghĩa vụ mà ít quyền lợi. Trong những nghĩa vụ  nhiều đó đó có “một số dính tới chánh trị."

Đã đến lúc người Mỹ gốc Việt không để cho chánh quyền Mỹ bỏ quên văn hoá phẩm của mình trong khi thương lượng với CS Hà Nội như khi chánh quyền của TT Clinton thương thảo và ký Hiệp Ước Thương Mại Song Phương với CS Hà Nội.. Điều khoản C1 và H của Hiệp ước này cho phép CS Hà nội độc quyền và tự do đưa văn hoá phẩm, sách, báo, tạp chí, phim ảnh, băng nhạc của CS Hà nội vào Mỹ, trong khi đó những sản phẩm tinh thần của người Mỹ,  hiệp ước chấm chấm để đó, chờ ngày hai bên thương thảo lại mới được cho nhập cảng vào VN, mà không nói kỳ hạn rõ ràng. Thương Ước đó hết hạn vào giữa tháng 11 này, không có ai đã  tự động được gia hạn thêm 3 năm nữa, tức có giá trị đến tháng 12 năm 2007. Và bây giờ thời gian Quốc Hội Mỹ chuẩn bị thảo luận biểu quyết qui chế PNTR, điềùu kiện tiên quyết để Hà Nội gia nhập WTO,  là cơ hội bằng vàng để ngưòi Mỹ gốc Việt đòi hỏi phải cho văn hoá phẩm Mỹ vào VN. Đánh một đòn chiến lược. Thêm một vũ khí chiến lược cho công cuộc đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.