Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Cúm Gà - Cúm Đảng

13/02/200400:00:00(Xem: 4324)
Hoa Thịnh Đốn.- Trong khi người dân đứng ngồi không yên về dịch cúm gà, cúm vịt đe dọa đói kém, bệnh tật thì Đảng lại nói nhiều đến chứng kinh tế tụt hậu, cán bộ mất định hướng, sa sút đạo đức, lãng phí tham nhũng rất nghiêm trọng.
Họa vô đơn chí này, tuy không cùng một nguồn gốc nhưng lại hỗ trợ cho nhau làm tăng thêm gánh nặng cho người dân. Nhưng nếu chứng cúm gia cầm chỉ là nhất thời và có thể chữa trị bằng thuốc khử trùng thì "dịch" cán bộ lại không có thuốc chữa.
THỰC TẾ
Bản Nghị quyết chi tiết của Hội nghị kỳ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư ký tên phổ biến ngày 5-2-2004 đã nói rõ các chứng dịch của Đảng vẫn còn tồn tại, sau gần 3 năm Mạnh lãnh đạo đảng.
Về kinh tế, Nghị quyết viết: " Kinh tế tăng khá nhưng chưa đạt nhịp độ tăng trưởng mà Đại hội (Đại hội Đảng khóa IX) đề ra ( chỉ tăng 7,2 thay vì 7,5%), chưa tương xứng với mức tăng đầu tư và tiềm năng của nền kinh tế...Chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển còn thấp. Thất thoát lãng phí trong quản lý kinh tế, đặc biệt trọng quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà nước còn rất nghiêm trọng."
Về các mặt Xã hội, Y tế, Giáo dục, Tội phạm Đảng nhìn nhận : " Còn nhiều vấn đế xã hội bức xúc chậm được giải quyết như thiếu việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; các gia đình nghèo gặp nhiều khó khăn về chữa bệnh và học hành; chất lượng giáo dục thấp; tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS và tình trạng phạm tội chưa được ngăn chận có hiệu quả; tệ nạn giao thông còn nhiều."
Về cuộc Xây dựng, chỉnh đốn đảng nhằm làm sạch hàng ngũ cán bộ đã được Ban Chấp hành khóa VIII dưới thời Lê Khả Phiêu đưa ra vẫn còn nhiều bất cập, chưa nhúc nhích được nhiều. Nghị quyết kỳ này cho biết : "Cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống chính quyền chưa tạo được chuyển biến cơ bản. Hệ thống chính trị chưa đủ mạnh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt lỏng lẻo, sức chiến đấu yếu, vai trò lãnh đạo giảm sút, mờ nhạt."
Sau cùng, khi đề cập đến đội ngũ Cán bộä, Ban Chấp hành Trung nhìn nhận : " Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng; kỷ cương phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm."
Ban Chấp hành Trung ương hứa từ nay đến tháng 4-2005, khi nhiệm kỳ khóa IX chấm dứt sẽ làm 3 việc cơ bản:
- " Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên....Tạo dư luận, ý thức xã hội phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân; đề cao cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và kiên quyết chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bảo thủ trong cán bộ, đảng viên..."
- "Kiểm tra, xác minh nhà đất của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kết luận rõ đúng sai xử lý kịp thời, thông báo công khai. Xử lý nghiêm minh theo pháp luật và kỷ luật đảng đối với những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất cứ người đó là ai, ở trong cương vị nào; xử lý cả những người bao che hành vi tham nhũng..."
- "Đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí phải được tiến hành bằng hệ thống các biện pháp đồng bộ...thực hiện công khai, dân chủ..."; quan tâm đến các lĩnh vực " quản lý về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và ngân sách nhà nước. Quy định việc tặng quà, nhận quà; việc kê khai tài sản trước và sau khi nhận chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp..."
Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ thị cho Phan Văn Khải, Thủ tướng ban hành nghị định "về xử lý trách nhiệm cá nhân của cán bộ lãnh đạo chủ trì cơ quan, đơn vị để xẩy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí."
Tất cả những quyết định vừa kể , về căn bản, không khác những "việc phải làm" đã được đồng ý từ khóa VIII khi Lê Khả Phiêu còn lãnh đạo đảng. Đến nay cũng đã gần 8 năm mà mọi chuyện vẫn còn nguyên như cũ. Điển hình như việc buộc cán bộ -nhất là cấp lãnh đạo --- phải kê khai tài sản, nhưng chính Phiêu cũng phải nhìn nhận là "rất khó" vì cán bộ đã để cho người khác đứng tên những tài sản của họ!
Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhìn nhận : " Những người tham nhũng thường có thủ đoạn rất tinh vi, các cơ quan chức năng rất khó tìm ra chứng cứ....Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng thường xuyên tiến hành những cuộc kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm...Việc tăng cường công tác kiểm tra đã góp phần đáng kể vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhưng đây thực sự là một cuộc đấu tranh rất cam go, quyết liệt." (Báo Thanh Niên, 5-2-04)
Phan Văn Khải, Thủ tướng, trong cuộc gặp mặt các cán bộ hưu trí thuộc câu lạc bộ Thăng Long (Hà Nội) ngày 3-2-04 cũng nhìn nhận : "Trong xã hội còn tồn tại những vấn đề bức xúc, đặc biệt là sự xuống cấp về kỷ cương và đạo đức, sự gia tăng các tệ nạn và tội phạm; hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước còn hạn chế; tệ tham nhũng, sách nhiễu và thoái hóa về phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ công chức..."
CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG
Nói đến cán bộ suy thoái đạo đức, mất niềm tin vào chủ nghĩa Cộng sản, vào Đảng không còn là chuyện mới mẻ gì ở Việt Nam bây giờ. Có khác chăng là tình trạng mất tính Cộng sản của đội ngũ cán bộ đảng viên lan rộng và nghiêm trọng đến mức nào "

Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, cựu Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đổ cho "mặt trái của kinh tế thị trường" là thủ phạm đang làm hỏng đội ngũ đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam.
Bình viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 6-2-04: " Không thể thấy rằng, trong Đảng ta hiện nay, bên cạnh đa số kiên định, vững vàng, hiện tượng phai nhạt lý tưởng, phai nhạt niềm tin là có thật, ngay cả trong một bộ phận cán bộ đôi khi không chỉ ở cấp thấp. Ở không ít tổ chức Đảng, khuynh hướng chủ đạo không phải là tính chiến đấu cách mạng, tính đảng mà là sự bận tâm quá mức cuộc sống cá nhân với những tính toán thực dụng...Nguy cơ chệch hướng rất dễ xuất hiện ở chỗ nào có sự sa sút niềm tin."
Bình vạch ra những dấu hiệu của tình trạng này: "Trong khi đa số đảng viên vững vàng, đúng đắn về chính trị tư tưởng thì những người phai nhạt lý tưởng, thiếu niềm tin thường có những mơ hồ, chệch choạc ở mức độ này hay mức độ khác về nhận thức, quan điểm. Nhẹ thì quan tâm đến tư tưởng, chính trị, rất ít nói đến chính trị, sợ mang tiếng là bảo thủ, giáo điều, không đổi mới. Nặng thì suy thoái đạo đức rồi sa vào tội lỗi, thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật...."
Bình kết luận : " Trên thực tế hiện nay, không phải tất cả cán bộ, đảng viên đều đã một lòng vì lợi ích nhân dân. Điều nhức nhối nhất là một số không ít cán bộ đảng viên có chức có quyền đã và đang lo vun vén cá nhân, tham nhũng, hối lộ, làm giàu bất chính, tiêu tiền như rác, gây căm phẫn trong nhân dân. Cần có biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng đầy lùi, khắc phục tồn tại này."
Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương lại đổ cho "các thế lực thù địch từ bên ngoài" đã góp phần làm hư đội ngũ cán bộ, đảng viên và làm lung lay tinh thần đảng viên. Điềm viết : " Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, mau lẹ khó lường. Sau sự kiện 11-9-2001, Mỹ triển khai thực hiện chiến lược "đánh đòn phủ đầu" nhằm thực hiện âm mưu bá chủ, thao túng thế giới. Các cuộc xung đột dân tộc, tôn giáo vẫn diễn ra rất quyết liệt và phức tạp, đặt ra những vấn đề mới trong đời sống chính trị quốc tế. Những sự kiện đó tác động không nhỏ đến các mặt tư tưởng, an ninh và kinh tế của nước ta."
"Trong quá trình mở rộng hội nhập và hợp tác quốc tế", Điềm viết tiếp, " các trào lưu tư tưởng bên ngoài, nhất là tư tưởng tư sản, xã hội dân chủ đã và đang xâm nhập bằng nhiều con đường vào nước ta. Các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng mở cửa kinh tế, giao lưu văn hóa, hoạt động của các phần tử cơ hội chính trị và chống đối trong nước để tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ dưới các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo"....nhằm xóa bỏ xã hội chủ nghĩa ở nước ta." (Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng lý luận)
Và để đối phó với tình trạng này, Điềm đã yêu cầu cán bộ ngành tư tưởng phải : Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Đại hội IX, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa IX, chính sách, pháp luật của Nhà nước...Giữ vững nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh..."
Tại hội nghị triển khai công tác tư tưởng năm 2004 ở Sài Gòn đầu tháng 2-2004, Nguyễn Minh Triết, Bí Thư Thành ủy nói : " Nếu ai hỏi tôi lo lắng điều gì nhất, tôi sẽ trả lời rằng, lòng tin của dân đối với Đảng, chính quyền giảm sút mà nguyên nhân chính là tiêu cực, tham nhũng vẫn tồn tại trong bộ máy công quyền." (Bào Sài Gòn Giải Phóng, 9-2-04)
Bào này viết tiếp : " Theo cuộc thăm dò dư luận mới đây của Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM, có tới 72,6% số người được hỏi cho rằng, tệ quan liêu, tham nhũng là vấn đề bức xúc nhất, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ suy thoái phẩm chất đạo đức của bộ phận cán bộ đảng viên."
Để có một cái nhìn chính xác về tình hình Việt Nam, chúng ta hãy đọc lời phát biểu của Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, một trong những kinh tế gia hàng đầu của Việt Nam trong dịp cuối năm 2003 : " Năm 2003 cũng cho chúng ta những bài học thật sâu sắc: quan liêu, tham nhũng đã được bộc lộ trên nhữnhg giác độ mới, quy mô chưa từng biết. Nếu giảm được thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản theo số liệu thanh tra công bố (chú thích: khoảng 11.000 tỷ đồng VN), GDP (Gross Domestic Product: Mức tăng trưởng nội địa) có thể tăng thêm ít nhất 1 - 1,5%. Nạn dối trá, thành tích chủ nghĩa đã xuất hiện với những biểu hiện mới, đáng lo ngại, dẫn đến những kết quả giả, người rởm, làm xao động và lo ngại bao nhiêu trái tim chân thực. Giáo dục và y tế, bên cạnh những thành tích và tiến bộ, đang đứng trước cuộc khủng hoảng , khủng hoảng về chính sách, về lòng tin, về cơ chế. Việc cải cách đã trở thành đòi hỏi bức bách không thể thoái thác...Doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy hết thế mạnh của mình, nợ nần tăng lên và những vụ việc sai trái vẫn chưa giảm. Sau khi Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO : World Trade Organization) tháng 11-2002, đến lượt Kampuchia vào WTO tháng 9-2003 trong khi chúng ta còn chật vật đàm phán là điều đáng để suy nghĩ." (Báo Tuổi Trẻ, 1-1-2004)
Nhận xét của Giáo sư Doanh đã phản ảnh trung thực về "thành tích" lãnh đạo của đảng CSVN từ ngày Nông Đức Mạnh thay Lê Khả Phiêu lên nắm quyền tháng 4-2001. Những thiếu sót, tụt hậu toàn diện từ con người đến hành động của đội ngũ cầm quyền hiện nay sẽ đưa dân tộc về đâu từ nay đến năm 2005, khi đảng CSVN bầu Ban Chấp hành mới"
Nhưng nếu lấy quá khứ mà đo hiện tại thì tương lai của 81 triệu người Việt Nam cũng chưa có hy vọng gì thoát khỏi những chứng bệnh dịch do Đảng gây ra. Chứng cúm Đảng còn khó trị và lây nhiễm gấp ngàn lần hơn bệnh cúm gà. -/-
Phạm Trần (2-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.