Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thơ Thẩn Mà Chơi

10/07/200200:00:00(Xem: 4072)
Nguyên UŒy Khơœi Từ Đâu"

Cô Gia tôi viết bài này vì thấy Cộng Đồng Người Việt Tự Do/Qld. có veœ bị chia rẽ mà lý do là việc treo và hạ Quốc Kỳ VNCH ơœ văn phòng CĐNVTD/QLD. (theo Thông Báo số 011/2002/TB đề ngày 15.6.2002 cuœa ông Trần Hưng Việt, Chuœ tịch Cộng Đồng ký và baœn “Tường trình về việc thượng cờ VNCH tại kỳ đài văn phòng CĐNVTD tại Qld.” cuœa ông Huỳnh Văn Lím và ông bà Bùi Văn An và “Tuyên cáo bất tín nhiệm BCHCĐNVTD/Qld. cuœa Hội CQN/QLVNCH/Qld. do ông Huỳnh Bá Phụng, Chuœ tịch ký ngày 20.6.2002 cùng với lá thư gưœi ông Chuœ tịch CĐNV/Qld. Trần Hưng Việt, do ông Nguyễn Ngọc Dung, cựu Trung tá QLVNCH ký đăng trên SGT số 266 trang 31.)

Việc này phaœi trái nó ra sao,
Quý vị nên ngồi lại với nhau.
Đen trắng toœ bày rành gốc ngọn,
Đúng sai tìm hiểu rõ đuôi đầu.
Xin đừng mắc kế gây hiềm khích,
Hãy chớ lầm mưu xúi đoạn giao.
Hợp lại, Quý ngài nêu chứng cớ,
Để xem nguyên uœy khơœi từ đâu.

Cô Gia

*

Giác ngộ

(Tặng cố vấn Uyên và ban chấp hành hội PNVN liên bang Úc Châu)

Về đi rỗi, với nồi niêu xoong chảo,
Chường mặt chi thêm hổ phận má hồng.
Vấy ô danh, cho nhi nữ tiên rồng,
Nhục quốc thể khác chi loài man rợ.

Non sông đó biết bao người nặng nợ
Bức dư đồ, máu đỏ nhuộm non sông.
Bao anh linh, bao oan khí chất chồng,
Mong giải phóng, giang sơn vào hoan lạc.

Giận một lũ đớn hèn, tình đen bạc,
Bơ sữa thừa, đâm phản bội nhân dân.
Mưu lợi danh, lúc thiên địa phong trần,
Thừa nứơc đục thả câu tìm chỗ đứng.

Ôi Việt Nam, biết bao đời xây dựng,
Trang sử hùng, Trưng, Triệu vẫn còn ghi.
Thét oai linh, danh bạn gái một thì,
Nay con cháu nỡ luồn trôn kiếm lợi.

Về đi thôi, hãy lùi vào bóng tối,
Ít ra còn liêm sỉ với tha nhân.
Để mai sau khi cuộc thế xoay vần,
Thoát được, cảnh "kẻ tội đồ dân tộc".

Phạm Thanh Phương

*

Nói

-Không chỉ con người biết nói đâu
Con nhòng, con sáo cũng nói nhầu
Con người mà nói như nhòng sáo
Cầm như con vật khác chi đâu.

Ăn

-Bác Hồ “nguœm” đã từ lâu
Xiết bao tình bác “gâu gâu” ví vè...
Bác ăn cái thuyết “quặt què”
Đem về đất nước “lập bè du côn”
Mị dân cuœa lũ “cáo chồn”
Bắc, Nam, quá biết mặt “l...” bác phơi...

Nguyễn Thanh Minh

*

Keœ Phaœn Trắc

“Quân phaœn thần, keœ mất nước” là luận bài trong mục “Hương Giáo đề thơ” cuœa SGT số 265. Hương Giáo đã chứng kiến “hơn phần tư thế kyœ ly hương sống ơœ xứ người... nhiều điều trái tai gai mắt... khiến ai ai cũng oán giận là những keœ phaœn trắc, quay lưng ngoaœnh mặt nỗi tang thương cuœa dân cuœa nước. Những keœ sớm đầu tối đánh đó... thưœ hoœi làm sao chúng tận trung được với ai, hy sinh được cho ai...”. Tại hạ quá tâm đắc với ngài Hương Giáo vì cũng đã nhìn thấy keœ phaœn trắc này và phường tạo điều kiện hay hùa theo phá đám có lúc cũng đã nổi như bong bóng nước nhưng đã xẹp vì tắt hơi rồi. Xin kính tặng ngài Hương Giáo bài thơ:

Thứ phường phaœn Trụ để đầu Châu,
Boœ bạn nghèo nàn tìm keœ giàu...
Ham lợi chạy theo bị nhưœ móc
Tham danh bám tới trúng mồi câu
“Giáo Tàu đâm Chệt” có khi trước
“Ham phú phụ bần” hiện thuơœ lâu.
Cái loại sớm đầu tối đánh đó
Ai mà dám chứa, nạp dùng thâu!

Thái Châu

*

Bè Lũ Tam Vô

Kính họa vận bài “Đau lòng hiếu tưœ” cuœa Cô Gia đại gia trên SGT số 264, viết về việc làm bất nhân thất đức cuœa Việt Cộng, khi không cho ông Bùi Đức Tín trơœ về VN để chôn cất cha. Bộ vần cuœa bài thơ là “Mà, Cha, Gia, Tha và Mà”.

Bè lũ tam vô dân rõ mà,
Sẵn sàng đấu tố caœ ông cha.
Bọn này có biết gì nhân chính,
Thứ đó xem thường caœ quốc gia.
Cơ sơœ tôn nghiêm còn bị chiếm,
Đạo gia chân chính cũng không tha.
Chúng từng cắt đất dâng Tàu cộng,
Bè lũ tam vô dân rõ mà.

Trường Xuân Lão

*

Việt Cộng Chẳng Hiếu Đạo

Kính họa bài thơ “Xướng họa” cuœa hai đại gia Cô Gia và Nam Man mục “Thơ thẩn mà chơi" là bài “Đau lòng hiếu tưœ” (Cô Gia) SGT số 264 và bài “Phường nghịch tưœ” (Nam Man) số 265. Hai đại gia đã viết về đaœng Việt Cộng cấm ông Bùi Đức Tín (Vic) về VN mai táng cha già 98 tuổi. Để chia seœ nỗi đau đến với ông Bùi Đức Tín và gia đình tang quyến.

Tam vô chuœ nghĩa rắc gieo mà
Trong đaœng, khinh thường caœ mẹ cha!
Bơœi vậy Cộng nô - phường nghịch tưœ!
Cho nên Việt Cộng - lũ oan gia!
Gây bao thaœm caœnh! Không dung thứ,
Tạo lắm khổ đau! Chẳng nể tha.
Phaœn quốc, hại dân đâu hiếu đạo!
Tam vô chuœ nghĩa rắc gieo mà.

Việt Lão

*

Đất nước tôi

(Thân tặng BCH NVTD Queensland)

Đất nước tôi bốn ngàn năm lịch sử,
Có đâu ngờ con cháu phải lưu vong.
Lệ xót xa đau đớn giống Tiên Rồng,
Ôm uất hận, nương nhờ nơi đất khách.
Kẻ ra đi mang cõi lòng nát rách,
Người ở nhà nước mắt, sũng quê hương.
Ôi gian nan, ôi u uẩn, đoạn trường,
Non sông ấy, đã bao đời oanh liệt.
Dân Việt Nam không thiếu giòng hào kiệt,
Có lẽ đâu dan díu kiếp lưu đày.
Hãy vươn lên, tiến lại xiết chặt tay,
Nung ý chí tin yêu, cùng giải phóng.

Phạm Thanh Phương

*

Chân Bác Nam Man:

Nghe tin cái cẳng cuœa ông đau,
Sáng sáng không còn chạy thể thao.
Chống nạng khi cần ra phía trước,
Nhờ con lúc phaœi xuống nhà sau.
Đốc tờ thì baœo nên kiêng cữ,
Bè bạn lại kêu cứ “xé rào”.
Cũng bơœi bác đau bên cẳng trái,
“Chân kia” vẫn tốt chứ không sao.

Trường Xuân Lão

*

Lũ Kiến Chòm Ong

Kính họa vận bài “Keœ bán danh ba đồng” cuœa Cô Gia đại gia mục “Thơ thẩn mà chơi” trong SGT số 266.

Thương cho “lũ kiến với chòm ong”,
Chúng chết vô duyên quá phaœi không"
Giống “mụ” “đầu đàn” vừa ngã gục,
Như bầy “nha traœo” mới đi đoong.
“Con” thì gãy cánh, “con” phù moœ,
“AŒ” bị banh thây, “aœ” lọt tròng.
Sơœ dĩ chúng “tan đàn sẩy nghé”,
Vì lầm tin “đứa mèo maœ gà đồng”.

Nam Man

*

Kế Nghi Binh

Vô Danh Thị tui kính họa vận bài “Lỡm ông Nguyễn Đỗ Quang Minh” cuœa Nam Man đại gia đăng trong mục “Thơ thẩn mà chơi” cuœa SGT số 265.

Tên này quaœ thật kém thông minh,
Quaœ thiệt là không “tự hiểu mình”.
Mới caœ gan buông lời... khích tướng,
Nên chường mặt đốt khói... nghi binh.
Cần bà nhắc lại cho mi biết,
Muốn mợ bàn thêm để nó tin.
Thiệt thứ ăn gì ngu độn quá,
Tôm tươi chẳng muốn, muốn tôm sình.

Vô Danh Thị

*

Giaœi Quyết Nhẹ Êm Ru

Kính họa bài thơ “Nói chuyện với Cô Gia” mục “Thơ Cù Nèo” do bác Nam Man đaœm trách trong SGT số 264:

Việc này giaœi quyết nhẹ êm ru
Xác định tay sai đánh boœ bu:
Chận triệt mồm dơ ba cái đĩ,
Ngăn tiêu miệng bẩn mấy thằng cu.
Thứ phường đón gió - ưa tâng bốc...
Đồ loại trơœ cờ - thích dọa hù...
Nhấp nhá xưng hô nào... trí thức!
Ham tiền luồn cúi hốt hào xu.

Dân Đen

*

“Bác” Đốp Chẳng Tha

“Bài 4: Những sự suy nghĩ về Hội PNVN” cuœa tác giaœ Hữu Nguyên viết khi đọc cuốn “Child of Vietnam” cuœa bà cố vấn Uyen Loewald “Qua những đoạn tự thuật, độc giaœ đều có caœm tươœng bà đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo... một người cầm viết thuộc loại taœ chân đi chăng nữa, tôi cũng thấy khó có thể chấp nhận khi đọc “slowly I removed my garments, watching their desire fill out their trousers’...”. Keœ hèn ngạc nhiên vì bà cố vấn PNVN lại viết sách để thần thánh hóa tên Hồ Tặc và càng ngạc nhiên bà tự thuật con nhà Nho giáo mà lời trong sách hôi tanh bẩn thỉu...

Quần áo che thân cơœi tuột ra!
Để mà khoe “cuœa” còn kêu la:
Giờ thì kể lể lời tanh bẩn!
Nay lại trưng bày điệu xấu xa!
Tự thuật mẫu thân vốn Khổng giáo
Phô trương hậu thế gốc Nho gia.
Mua lòng, bán thịt! Còn minh biện,
“Bác” sống thấy phơi... đốp chẳng tha.

“Bác” sống thấy phơi... đốp chẳng tha,
Dù ca tụng “bác” thánh thần nha.
Xưa kia Xuân nọ(*) đâu gì khác
Lúc đó tuổi vầy cũng giống mà.
“Bác” thích xài “tơ” tăng sức lão,
“Bác” ưa dùng “treœ” trường sinh già.
Ra công kéo Đaœng dài thêm nữa,
Quần áo che thân cơœi tuột ra.

Thế Nhơn

(*) Nông Thị Xuân bị Hồ tặc đốp có con rồi đổ thừa tay chân đaœng thuœ tiêu giết chết.

*

Thơ Cù Nèo

Nam Man

Lỡm Ông Cưœ Bịp

UŒa, cái thằng cha cưœ bịp này,
Dường như em có gặp đâu đây.
Thân hình hắn nhớ hơi hơi thấp,
Baœn mặt y trông khá khá dày.
Có viết cuốn gì(") nhưng chẳng nổi,
Toan mần điều ấy(!) quœa không hay.
Nghe ông Tôn Thất Thiệt vừa nhắc,
Tớ đoán mò ra được hắn ngay.
*

Gơœi Bạn Phạm Thanh Phương

Đọc mục “Diễn Đàn Độc Giaœ” thấy ông Hoàng Tuấn nhắc đến bạn (SGT số 266), đứa Nam Man nhớ lại trước đó đã được nghe chị Lan nói về bạn, đứa Nam Man khoái quá nên viết bài này.

Tình cờ bọn tớ “kiếm” ra ông,
Thú vị vô cùng chớ chẳng không.
Mới ước mà nên, ờ, baœnh thiệt.
Vừa cầu lại được, đấy, phê hông"
Hữu Nguyên cứ baœo là: yên trí,
Hoàng Tuấn thì khoe đã: ấm lòng.
Riêng đứa Nam Man cười híp mắt,
Mừng Cô Gia có bạn tâm đồng.

*

“Bóng Đá Hành”

Trường Xuân Lão đại gia (Qld) mấy tuần nay vắng mặt trong mục “Thơ thẩn mà chơi”, tìm hiểu thì mới biết đại gia bị “bóng đá hành” nên tay chân baœi hoaœi, đầu óc phờ phạc nên viết không ra chữ. Thấy thế đứa Nam Nam viết bài này gơœi Trường Xuân Lão đại gia.

Tươœng bác theo “bồ” caœ tháng nay,
Đâu dè “bóng đá” hại như vầy.
Quần ông cứ ê đầu ê cổ,
Dợt bác thôi hoaœi cẳng hoaœi tay.
Thức suốt nhiều đêm, đi chẳng vững,
Ngồi liền caœ buổi, đứng không ngay.
Cho ông boœ tật... “mê sân coœ”,
May quá, tuần này bế mạc đây.

*

“Kính Nhi Viễn Chi”

Theo baœn tin “Ham nhìn trộm, dâm tặc ra toà” (SGT."..) thì ơœ Melbourne ông Colin Crawford, 47 tuổi dùng máy quay phim giấu trong một cặp da để thâu trộm hình aœnh từ háng những phụ nữ mặc váy khi họ xếp hàng tại Land Tiles Office nơi y làm việc”. Đọc baœn tin trên, đứa Nam Man viết bài này để khuyên ông Colin Crawford.

Tò mò như bác cũng hơi kỳ,
Tốt nhất nên... “kính nhi viễn chi”.
Đã chẳng sao nhìn ra “diện mạo”,
Càng không thể thấy được “dung nghi”.
Ông nên... tỉnh táo, mà xem lại,
Bác chớ... mù mờ thưœ ngó đi.
Thấy mẹ gì đâu ngoài cái váy,
Và, vài cái háng nó thâm xì.

*

Lỡm Bà Cố Vấn... Như Vẹm

9.

Nhoœ tuổi mà bà... biết thuœ dâm,
Mà bà biết caœ chuyện “ăn nằm”.
“Tần mần” đâu chỉ dăm ba tuổi,
“Táy máy” cũng chừng mấy chục năm.
Lúc rướn người lên bà khoái tỉ,
Khi xòe đít xuống mụ rên thầm.
Nay mần “cố vấn” là hay quá,
Mỗi tối cùng nhau tốc váy đầm.

10.

Mỗi tối cùng nhau tốc váy đầm,
Đâu ai dám mơœ miệng xì xầm.
Vô tình khiến tổn thương danh dự,
Bất ý làm nhơ nhuốc tiếng tăm.
Keœ “đức độ” vầy đâu dễ kiếm,
Người “tài tình” thế chaœ chi lầm.
Cần bà sẽ chỉ thêm kinh nghiệm...
Cách “lậy” chồng Tây “ngậm cuœ sâm”.

Nam Mam

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.