Hôm nay,  
Việt Báo Online

Tỉnh Mộng Đi Thôi Trở Về Nguồn

08/03/200600:00:00(Xem: 5932)
Tỉnh Mộng Đi Thôi Trở Về Nguồn
- Không có một ai có thể chen vào những giấc mộng của ai để mà khuyên bảo hay giải quyết gì được, mà phải chính người ấy Tự Ngủ và Tự Tỉnh Mộng mà thôi. Thật vậy, khi chúng ta đang Ngủ Mơ, Mơ những gì, dù là giấc Mơ đẹp nhất hay hãi hùng nhất thì người ngoài cũng không thể xen vào giấc Mộng ấy, để mà chia sẻ với chúng ta những cái hay, cái đẹp, hay để cứu chúng ta ra khỏi những nguy hiểm, tai biến khi chúng ta đang trong cơn Mơ.

Qua những cơn Mộng Mơ ngắn hằng đêm ấy, chúng ta còn có cơ hội tự tỉnh, tự thức dậy được vì đó chỉ là Chiêm Bao Nhắm Mắt! Còn cơn Mộng dài vô cùng tận, khó mà chấm dứt, chúng ta phải giáp mặt, phải đối diện hằng ngày không thể tránh được; đó là cuộc đời và đó cũng chính là Cơn Trường Mộng, Cơn Trường Mộng này không được nhắm mắt mà là Cơn Trường Mộng Phải Mở Mắt.

Khi Chiêm Bao Nhắm Mắt còn không ai có thể chen vào được để mà giúp chúng ta Tỉnh Thức thì huống chi là Chiêm Bao Mở Mắt! Hay chính chúng ta đã Tự Mê thì cũng chính chúng ta phải Tự Tỉnh, không gì khác được!

Trong cơn Mộng Đời hay trong cơn Mở Mắt Chiêm Bao dài này hỏi có chi lạ" Và có cần phải Tỉnh Mộng để thoát ra ngoài nó không"

Xin thưa rằng cũng còn tùy: Vì có nhiều người rất ưa thích trò chơi luân hồi, sướng khổ của cuộc đời, trái lại cũng rất nhiều người chán ngán mọi phức tạp, khổ đau của Thế Giới Tương Đối này nên khi phải đối diện với nó đã nhận ra rằng: Cuộc đời không có cái gì ngoài sự tranh dành, hơn thua, buồn vui, yêu ghét, sang hèn, sinh tử..v...v...cho nên mới muốn được giải thoát ra ngoài Cơn Trường Mộng hãi hùng ấy!

Như đã nói ở trên cho dù là Mộng Dài hay Mộng Ngắn, đều phải do chính mình Tự Thức Tỉnh, bởi thế nếu muốn Tỉnh Giấc Mộng Dài đằng đẵng này thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta đang ở Thế Giới Tương Đối, hãy tạm tìm cho mình một phương tiện thích hợp nào đó để đi vào Chân Lý Tuyệt Đối. Chân Lý ấy đã sẵn có trong muôn loài, muôn vật chúng sinh chúng ta nhưng chỉ vì chúng ta Chấp Thật Có Ngã, Thật Có Pháp và ham trò chơi Vô Minh, nên chúng ta mới quên mất nó! Nay tạm dùng phương tiện để quay lại với nó thì mới xong. Khi chúng ta xoay ngược được dòng đời để rồi trực nhận ra Chân Tâm của Chính Mình, thì cái giây phút trực nhận ra ấy gọi là Kiến Tính hay Giác Ngộ, và cũng là chúng ta đã tỉnh được "Cơn Trường Mộng Mở Mắt" vô cùng điên đảo, phiền não đó.

Cái tạm gọi là Chân Lý, Chân Tâm ấy, nó không phải là Pháp Hữu Vi (Có) để cho chúng ta Tu Học được và nó cũng không phải là Pháp Vô Vi (Không) để chúng ta Chứng Diệt, vì nếu có Tu, có Chứng được thì Diệu Tính này chẳng phải Vốn Vô Vi, Vốn Vô Sinh; Cho nên còn Có Chứng, Có Đắc là còn Có Sinh. Chẳng Có Chứng, Có Đắc mới thật là Vô Sinh mà đã Vô Sinh là Vô Tử.

Chân Lý này Đức Phật tạm gọi là Phật Tính và mọi Tôn Giáo cũng đều có cái tên riêng để đặt và để gọi nó, nhưng dù đặt tên gì chăng nữa thì cũng không thể nào ra ngoài được cái Tướng mà Vô Tướng, Vô Tướng mà là Tướng, tức cái Thật Tướng của Bát Nhã, tự nó trọn vẹn:

- Trí Tuệ Vô Ngần Mé

- Lòng Từ Bi Vô Lượng

- Bình Đẳng Tuyệt Đối

Trong thực tế chúng ta cũng nhận thấy rằng vì có Trí Tuệ mới có Từ Bi, Bình Đẳng; Và có Từ Bi Bình Đẳng là có Trí Tuệ. Vậy thì Trí Tuệ, Từ Bi, Bình Đẳng là MỘT. Tạm gọi là một thôi vì trong Chân Lý không có cái gì là Một, không có cái gì là Nhiều, và cũng không có cái gì là Thời Gian, Không Gian nhưng nó lại cũng không hề rời Vũ Trụ Vạn Vật bao giờ! Nó là Vô (Không) nên Vô Tướng, và vì Vô Tướng nên mầu nhiệm thiêng liêng. Nó lại là Hữu (Có) nên vi diệu hiện tướng và thể hiện hữu dụng. Sở dĩ nó hiển hiện ra công dụng ở thế gian như thế chỉ vì Bản Thể của nó Ẩn Mật! Cho nên chúng ta gọi nó là Diệu Lý. Cái Diệu Lý ẩn ẩn hiện hiện này nó Phi Hữu, Phi Vô, cũng là Cội Gốc của Muôn Pháp trong Vũ Trụ Thế Gian này.

Sau đây tạm có 6 cách khá thực tế để chúng ta có thể tỉnh được "Cơn Trường Mộng Mở Mắt" quá ư là phức tạp này:

1./ Chấp Nhận Sự Thật một cách chân thành và hiểu biết để rồi giải quyết trong an hòa, sáng suốt, không làm tổn thương ai, và không than trời, trách đất về mọi hoàn cảnh tốt, xấu đang diễn tiến ấy, vì đó là cái nghiệp quả do chính mình đã gieo nhân.

2./ Sám Hối về mọi sự việc, mọi hoàn cảnh tốt xấu

- Sám Hối khi ở hoàn cảnh tốt:

Sám hối cho thân, khẩu, ý trong từng giây, từng phút về những tội như:

Chấp thật mình đẹp, mình cao sang hơn người về mọi mặt, để rồi ngạo mạn, vênh váo và nhìn đời bằng nữa con mắt! Thay vì làm cái việc ngớ ngẩn, tội lỗi ấy thì chúng ta hãy dùng hoàn cảnh nhiều phước báu nàylàm bàn đạp để tu, để thăng hoa.

- Sám Hối khi ở hoàn cảnh xấu:

Xin Sám Trừ cho thân, khẩu, ý trong từng sát na về những tội lỗi đã lỡ phạm từ Vô Thủy tới nay, và những lỗi sau nếu còn có ý tái phạm thì phải cải hối ngay để được tiêu tai nghiệp chướng. Thường thì hoàn cảnh xấu dễ dẫn chúng ta vào Đạo; Chúng ta hãy dùng hoàn cảnh xấu hiện tại đây để tiến tu, để được giải thoát mọi phiền não và sinh tử.

3./ Biết Ơn: Hãy biết ơn trong mọi hoàn cảnh xấu cũng như tốt vì nhờ nó mà chúng ta được sáng mắt hơn, hiểu biết hơn và cũng vì nhờ nó mà chúng ta chịu tu hành, chịu buông bỏ mọi vướng mắc của đời để tiến tới Chân, Thiện, Mỹ.

- Biết ơn khi ở hoàn cảnh tốt:

Có rất nhiều người vì quá giàu sang, phú quý, quá đầy đủ, quá thành công ở đời, nên lại rất dễ buông xả mọi thứ ấy để tiến vào con đường Đạo.

- Biết ơn khi ở hoàn cảnh xấu:

Cũng có rất nhiều người vì cuộc đời quá đau khổ nên dễ chán nản, dễ buông bỏ cuộc đời để đi tìm Chân Lý Giải Thoát.

4./ Thề Bồi, Sửa Đổi: Nên thề bồi để sửa chữa mọi lỗi lầm, mọi thói hư, tật xấu của Thân, Khẩu, Ý trong từng giờ, từng phút, trong mọi sự việc, mọi hoàn cảnh xấu cũng như tốt. Vì có sự thề bồi là có phát nguyện, có mục đích; Mà đã phát nguyện, đã thề bồi là đã có sự sợ hãi và khi có sợ hãi thì tự động sẽ dũng mãnh mà tu sửa.

5./ Ăn Chay, Ngồi Thiền, Công Phu:

- Ăn Chay:

Cho sức khỏe của chính mình và cũng là tỏ lòng thương sót chúng sinh.

- Ngồi Thiền:

¢ Thiền cho miên mật thì từ Tán Loạn Tâm sẽ về Nhất Tâm, rồi Vô Tâm, rồi vượt Vô Tâm, Hữu Tâm để tự động Siêu Thân tâm.

¢ Cũng là tự động nhổ được tận gốc Tam Độc Tham, Sân, Si.

- Công Phu:

Dùng Trì Chú, Niệm Phật, Tham Công Án, Tham Thoại Đầu làm công phu ngay cả những lúc đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, nghỉ ngơi v.v..Khi công phu không buông lơi sẽ tự động tiến tới giai đoạn Vô Tham nghĩa là đang Tham một cách quá miên mật, đến nỗi tưởng như không Tham, lúc ấy sự Chú Tâm đã đến tột độ và nghi tình cũng đã thành khối;

Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục với độ Tham ấy thì dù không muốn chúng ta cũng sẽ phải biết mình là ai và khi biết mình là ai, thì coi như đã đạt được mục đích, cũng là đã Tỉnh Giấc Chiêm Bao Mở Mắt rồi.

6./ Tụng Kinh hay Xem Kinh:

Sau khi đã Tỉnh Mộng thật sự, chúng ta vẫn giữ cách Chú Tâm ấy mà đi vào Kinh Sách để sự Tỉnh Ngộ được Viên Mãn hơn vì trong Kinh Sách có cả triệu triệu, tỉ tỉ Công Án, Thoại Đầu mà chỉ có người đã mở con mắt Tâm mới có thể hiểu đúng nghĩa Chân Lý, và đó cũng là môi trường tuyệt diệu để chúng ta tiếp tục tinh tấn, sâu sắc hơn bằng những Kinh Sách, Công Án ấy!

GHI CHÚ:

Nói đến Kinh là nói đến lời Phật giảng dậy trong 49 năm, nhiều vô cùng, vô tận...Kinh nào cũng hay, cũng rốt ráo tuyệt vời nhưng chúng ta có đọc trọn đời cũng không thể hết được! Do lẽ đó chỉ nên đọc và đi sâu vào một trong những Kinh có liên quan trực tiếp đến Pháp Môn chúng ta đang theo. Thí du như theo "Tổ Sư Thiền" Trực Chỉ Chân Tâm thì có 7 Bộ Kinh sau đây rất trực tiếp :

1./ Kinh Lăng Nghiêm

2./ Kinh Lăng Già

3./ Kinh Viên Giác

4./ Kinh Pháp Hoa

5./ Kinh Kim Cương

6./ Kinh Pháp Bảo Đàn (Lục Tổ Huệ Năng)

7./ Kinh Duy Ma Cật.

Tỉnh Mộng Đi Thôi,

Trở Về Nguồn

Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền

Hằng sa kiếp rồi, mãi lăn trôi

Cứ lạc loài thôi, quên hết lối về rồi

Ôi thương đau! Trở về mau

Nổi trôi chi hoài, trong biển nước mắt thương đau!

Sao mơ chi mãi" Tỉnh mộng đi thôi

Ôi tiền tài! Ôi danh vọng! Ôi sắc đẹp! Ôi cuộc đời!

Dù lộng lẫy, huy hoàng như ánh sáng mặt trời

Cũng chỉ là bọt sóng, là sương sớm, là vọng lôi

Sao mơ chi mãi" Tỉnh mộng đi thôi

Mơ đến bao giờ mới nguôi"

Mơ suốt ngày đêm!

Mơ hết cả cuộc đời

Muôn kiếp người:

Có ai mà không khóc than"

Có ai mà không nát tan"

Mà không mất mát"

Mà không hoạn nạn, điêu tàn"

Ôi làm sao"

Làm sao tỉnh mộng thật, cho hết chơi vơi"

Làm sao biết đường nào, về nguồn về cội"

Làm sao hết vô minh, không còn ngu tối

Làm sao có tự tại, dứt sạch nghiệp luân hồi"

Về:

Cứ Thiền đi sẽ biết đường về

Cứ Thiền đi là hết si mê

Thiền, cứ Thiền không còn đau khổ

Thiền tu xong, trọn vẹn muôn bề.

24/05/2019(Xem: 271)
"Đã có khá nhiều người sử dụng Facebook đăng tải những ý kiến phản biện ôn hoà với chính quyền Việt Nam bị chặn bài, chặn chia sẻ, delete (xóa) bài, và khoá tài khoản tạm thời hay vĩnh viễn chỉ vì những "report" (báo cáo) tuỳ tiện.
24/05/2019(Xem: 364)
Đã từ một năm nay, từ ngày 10 tháng sáu năm 2018, bà con ta trong nước đã xuống đường biểu tình chống Trung Cộng đã xâm phạm lãnh thổ chúng ta.
24/05/2019(Xem: 1058)
Nhân ngày Memorial Day, 27-5-2019, xin ghi lại thành tích của một cố vấn Mỹ, ông John Paul Vann, đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam, góp phần bảo vệ tự do dân chủ cho VNCH.
24/05/2019(Xem: 767)
Thật ra, Kuku không phải là tên một đảo như nhiều người vẫn thường nghĩ. Bạn sẽ không tìm thấy nó trên Google Map hoặc bản đồ chính thức của Indonesia.
24/05/2019(Xem: 549)
Đọc tựa bài chắc làm gợi nhớ cho những ai lớn lên ở miền Nam Việt Nam vào đầu thập niên 1970 về một ca khúc đã vang vang trên làn sóng phát thanh và phát hình.
24/05/2019(Xem: 403)
Nhà văn Phan Anh sinh năm 1984. Hơn hai mươi năm trước, trước khi ông mở mắt chào đời, làng báo của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (trong cùng một ngày) đã đồng loạt loan tin (*) về một vụ án gián điệp, với những lời lẽ mạt sát nặng nề đến độ lố bịch
24/05/2019(Xem: 2069)
Mỹ đang chiến tranh thương mại với TC. Mỹ tố giác Bắc Kinh phản ứng thái quá việc tuần tra Biển Đông. Có vẻ CSVN trở cờ nghiêng về, xích lại gần Mỹ hơn trong trong ý đồ “ngao duật tương tranh ngư ông đắc lợi’.
24/05/2019(Xem: 622)
BAGHDAD - Tổng giám mục giáo phận Irbil (thủ phủ của Kurdistan tại Iraq) lên án tập thể lãnh đạo Thiên chúa giáo Anh Quốc hành động không nỗ lực để bảo vệ cộng đồng Thiên chúa giáo ngày càng thu hẹp tại Iraq.
24/05/2019(Xem: 266)
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã truy tố nhà sáng lập trang mạng WiliLeads Julian Assange tội nhận và phổ biến các thông tin mật.
24/05/2019(Xem: 232)
LONDON - Đề nghị Brexit thứ 4 của Thủ Tướng Theresa May không được biểu quyết và không được công bố trước Tháng 7, theo nguồn tin chính phủ.
24/05/2019(Xem: 183)
NEW DEHLI - Thủ Tướng Narendra Modi thắng tổng tuyển cử với đa số áp đảo – đảng cầm quyền BJP được trông đợi chiếm 300 trong số 543 ghế dân biểu, theo kết quả kiểm phiếu cập nhật.
24/05/2019(Xem: 403)
TOKYO - Công ty điện tử Panasonic đang xem lại các giao hoán với Huawei và 68 vệ tinh của Huawei có vi phạm các hạn chế của Hoa Kỳ hay không.
24/05/2019(Xem: 2240)
Amazon đã đi thêm một bước nữa trong lãnh vực kinh doanh mạng qua việc xây nguyên căn nhà và đem tới ráp cho người mua ở với giá chưa tới $20,000, theo bản tin của trang mạng marketwatch.com cho biết hôm Thứ Năm.
24/05/2019(Xem: 370)
Tổng Thống Donald Trump đã đồng ý với dự luật tài trợ thiên tai 19.1 tỉ đô la mà không có tài trợ cho xây tường biên giới của ông, theo các bản tin cho biết.
24/05/2019(Xem: 940)
WASHINGTON - 1 ngày sau hành vi “thịnh nộ cực độ” của TT Trump khi ngưng đối thoại với lãnh tụ DC 2 Viện lập pháp chỉ sau 5 phút, như mô tả của chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, bà Pelosi hô hào gia đình Trump và ban tham mưu can ngăn vì phúc lợi của đất nước.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 05/2019, sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng dự án Starlink, dự án bao phủ Internet băng thông rộng trên toàn thế giới qua vệ tinh, của Elon Musk sẽ bắt đầu bằng việc phóng tàu SpaceX chở 60 vệ tinh lên vũ trụ vào ngày 23/05/2019.
Khoảng cuối tháng 05/2019, mẫu xe thử nghiệm các nghệ an toàn mới nhất của Mercedes-Benz đã chính thức được giới thiệu với tên gọi khá dài - Experimental Safety Vehicle (ESF) và được xây dựng dựa trên phiên bản hybrid cắm sạc (plug-in hybrid) của Mercedes-Benz GLE-Class thế hệ thứ 4. Bên cạnh vai trò dùng thử các công nghệ an toàn tiên tiến nhất của Mercedes, ESF còn có khả năng tự lái ở một số điều kiện lưu thông nhất định. Đặc biệt, ESF có thể giao tiếp với các phương tiện khác khi tham gia giao thông dưới chế độ tự lái.
Khoảng cuối tháng 05/2019, Cơ quan giám sát bảo mật dữ liệu của Ireland thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào hoạt động thu thập dữ liệu quảng cáo trực tuyến của Google.
Hàng triệu năm trước, một tai nạn di truyền ngẫu nhiên có thể đã kích hoạt cho sự ra đời và phát triển của tất cả cuộc sống đa bào như hiện nay. Chỉ một thay đổi duy nhất đã tạo nên bước chuyển đổi từ sự sống đơn bào (như vi khuẩn) sang sự sống đa bào, trong đó bao gồm cả con người.
Khoảng cuối tháng 05/2019, theo trang Bloomberg, nhiều khả năng sẽ có thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen và áp dụng lệnh cấm giống Huawei, mà đa số là các công ty sản xuất thiết bị và camera giám sát.
Khoảng cuối tháng 05/2019, Panasonic, hãng công nghệ Nhật Bản, đã đưa ra thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei sau khi hãng phải chịu những cấm vận từ Mỹ.
Khoảng cuối tháng 05/2019, trong một bài viết được đăng tải trên blog của công ty, Google cho biết đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật có thể khiến mật mã tài khoản của một lượng lớn người dùng dịch vụ G Suite bị lưu dưới dạng văn bản thuần túy.
Ngày 20 tháng 5, Trăng tròn và Sao Mộc, hành tinh lớn nhất của Hệ Mặt trời, gần như đã chia sẻ cùng khung nhìn trong ảnh.
Khoảng cuối tháng 05/2019, theo trang TechCrunch, dữ liệu tài khoản chứa thông tin cá nhân của 49 triệu người dùng Instagram đã vô tình bị rò rỉ trên mạng Internet. Những tài khoản bị ảnh hưởng bao gồm cả người nổi tiếng, tài khoản thương hiệu và một lượng người dùng có tầm ảnh hưởng lớn trên Instagram
Hồi tháng 03/2019, Apple chính thức thừa nhận bàn phím cánh bướm của hãng gặp lỗi và ra mắt chương trình sửa miễn phí. Tuy nhiên, chương trình vẫn bị nhiều người dùng phàn nàn vì không hỗ trợ các mẫu MacBook vừa ra mắt như MacBook Air 2018 và MacBook Pro 2018. Hai mẫu laptop đã được cập nhật bàn phím nhưng cuối cùng vẫn gặp lỗi
Khoảng cuối tháng 05/2019, Ngân hàng Trung ương Nepal tuyên bố cấm cửa ví điện tử Alipay và WeChat Pay tại Nepal
Tháng 05/2019, chính quyền ông Donald Trump đã ra lệnh cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei. Tuân thủ chính sách mới, Google đã chính thức rút giấy phép sử dụng Android của Huawei và một loạt công ty Mỹ khác như Qualcomm, Intel cũng yêu cầu nhân viên tạm ngừng hợp tác với Huawei.
Khoảng cuối tháng 05/2019, Facebook chia sẻ rằng hãng đang giúp đỡ các tổ chức y tế cộng đồng chống lại các dạng dịch bệnh bằng cách chia sẻ cho họ 3 dạng bản đồ số có chứa các thông tin liên quan đến nhân khẩu học, cách thức di chuyển và khả năng truy cập Internet của người dùng mạng xã hội.
Xung đột thương mại Mỹ - Trung leo thang lên một bước mới khi vào ngày 10/05/2019, tổng thống Trump chính thức nâng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, từ 10% lên 25%. Điều này đang làm các nhà đầu tư vào Apple và chuỗi cung cấp của họ lo lắng hơn bao giờ hết. Ngay cả người luôn lạc quan vào Trung Quốc như nhà đầu tư lớn Thornburg Investment Management cũng đang rút vốn ra khỏi Apple và các công ty thuộc chuỗi cung ứng của họ, khi lo ngại rằng việc Mỹ áp đặt thuế quan có thể gây ra các tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái công nghệ.
Tại thời điểm tế bào khỏe mạnh bị căng thẳng, nó có thể chọn một trong hai con đường: hoặc là kích hoạt một quá trình tự hủy rồi chết, hoặc trở thành tế bào zombie