Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiệp Định Genève, 50 Năm Nhìn Lại: Tuyên Bố Của Tướng Năm Lửa Về Việc Quy Thuận Chính Phủ

12/02/200500:00:00(Xem: 5090)
Kỳ 41
LTS. Tiếp theo phần 1 của loạt bài " Vĩ tuyến 17, Hiệp định Genève, 50 năm nhìn lại", đăng vào số báo thứ Bảy hàng tuần, kể từ đầu tháng 9/2004, VB giới thiệu tiếp phần 2 về tình hình tại miền Nam từ sau Hiệp định Genève đến thời kỳ 1955-1956. Loạt bài này được biên soạn dựa theo các tài liệu sau đây: Quân lực VNCH trong giai đoạn 1946-1955( Khối Quân sử/Phòng 5/Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH); Đông Dương Hấp Hối của cựu Đại tướng Quân đội Pháp Henri Navarre; hồi ký của các cựu Tướng lãnh VNCH: cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu, cựu Đại tướng Cao Văn Viên; Việc từng ngày 1945-1964 của tác giả Đoàn Thêm; tài liệu riêng của VB.
*Lược ghi về diễn tiến việc quy thuận của ông Trần Văn Soái và binh đội thuộc quyền.
Như đã trình bày, ngày 19 tháng 1/1956, 10 ngày sau khi có cuộc hành quân của lực lượng Quân đội VNCH vào Đồng Tháp, một đại diện của chính phủ VNCH đã bí mật liên lạc được với một đại diện của ông Trần Văn Soái (tức Năm Lửa, trung tướng lực lượng giáo phái). Đó là ông Phan Hà, đại tá Đổng lý văn phòng của ông Soái. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại đồn Cây Tre làng Tân Phú (Đồng Tháp). Đại diện chính quyền VNCH đã trình bày sự khoan hồng của chính phủ và cho biết sẵn sàng tiếp nhận ông Trần Văn Soái trở về với đại gia đình quốc gia. Trong việc gặp gỡ đầu tiên này, đại diện của ông Soái cũng hoan hỉ bày tỏ sự mong muốn trởvề của họ. Cả hai bên đều đi đến sự đồng thuận là để một đại diện chính thức của chính phủ gặp ông Soái để trao đổi ý kiến và quyết định những điều kiện thỏa thuận.Ngày 24/1/1956, phái đoàn chính phủ không gặp ông Soái nhưng đã gặp bà Lê Thị Gấm, vợ của ông để bàn luận thêm. Bà Gấm tỏ vẻ sốt sắng nên phái đoàn có nhờ bà thuyết phục để ông Soái sớm đưa lực lượng trở về quy thuận.
Ngày 11-2-1956, sau bao lần liên lạc và thảo luận, ông Soái đã chịu thảo luận với Đại sứ lưu động của Tổng thống VNCH là ông Nguyễn Ngọc Thơ được cử xuống Hậu Giang tiếp xúc với ông Soái. Ông Trần Văn Soái đưa ra một số đề nghị và những điều kiện này đã được chính phủ chấp thuận. Ngày 17-2-1956, ông Trần Văn Soái đã thỏa thuận mang toàn lực lượng còn lại ra quy thuận. Các đoàn quân quy thuận lần lượt đưa về tập trung tại trại chiêu an của chiến dịch Nguyễn Huệ đặt tại Cái Vồn
*Các điều kiện và đề nghị của ông Trần Văn Soái về việc quy thuận.
Ngày 19 tháng 2-1956, những điều kiện của ông Trần Văn Soái được chính thức công bố và được báo chí đăng tải. Những điều kiện này có những điểm chính sau đây:
-Ông Trần Văn Soái sẽ giao trọn lực lượng võ trang của ông đặt dưới quyền sử dụng của Chính phủ.
-Tài sản đã bị tịch thu thì thuộc về Chính phủ, chưa bị tịch thu thì ông Trần Văn Soái được toàn quyền sử dụng.
-Binh sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan thuộc lực lượng ông Trần Văn Soái được tự do lựa chọn theo ý muốn của mình, hoăc: trở về với gia đình làm ăn, buôn bán, an ninh tính mạng sẽ được bảo đảm, hoặc xin gia nhập Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sẽ có ban tuyển trạch lựa chọn và sẽ đưa đi huấn luyện tại Quán Tre.
* Tuyên bố của ông Trần Văn Soái về quyết định quy thuận Chính phủ VNCH
Ngày 2 tháng 3/1956, lời tuyên bố của ông Trần Văn Soái được Chính phủ phổ biến với đầy đủ nội dung như sau:
"Sau một thời gian ly khai đứng đối lập với Chính phủ là vì trước đây bởi một ngộ nhận xảy ra đáng tiếc, làm lũng đoạn khối đoàn kết dân tộc mà lỗi ấy là do thực dân và Việt Cộng bày kế ly gián, gây thảm họa đau thương cho đồng bào, điều mà Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ muốn.
Thời gian ly khai ấy, tôi đã nhận thấy sự dã tâm của bọn Việt Cộng lợi dụng đạo giáo để mưu nổi loạn, cũng như thực dân đã gián tiếp phá hoại nền an ninh và trật tự của xứ sở Việt Nam.
Đã quá rõ ràng bọn Thực-Cộng là những kẻ ngoan cố, khoác chiêu bài liên kết lợi dụng danh nghiã đạo, phá hoại nền an ninh, chặn ngăn sức tiến triển của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thêm vào đó, cố tình gây hố chia rẽ giưã Chính phủ, nhân dân và chúng tôi, để hầu có cơ hội thôn tính miền Nam."
Tôi đã vô tình hiểu lầm bọn trên, nên đã đi trái ngược với nguyện vọng của toàn dân. Ngày nay, chính nghiã Cộng Hòa trên mục tiêu Chống Thực Bài Cộng Tiêu Diệt Bọn Phiến Loạn do vị lãnh tụ cương quyết và sáng suốt Ngô Đình Diệm dẫn dắt đã đi đúng với nguyện vọng của toàn dân, và hợp với giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ, vì thế tôi cùng toàn bộ sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ từ nay nhận thấy lỗi lầm ấy, nên quyết định trở về phụng sự với Chính phủ.
Tôi cần phải có bổn phận xác nhận lập trường của tôi lẫn chung quân sĩ thuộc hạ đối với Chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo và đồng thanh tuyên bố:
-Trên đường kiến quốc chung bằng ý thức phụng sự Dân tộc và Tổ quốc chúng tôi nguyện hứa:
-Triệt để chống Cộng, bài Thực để đưa đồng bào đến chỗ an ninh, trật tự suốt vùng Đồng Tháp Mười và trên toàn cõi Việt Nam.
-Triệt để ủng hộ Chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo.
-Đập tan mưu mô hiệp thương tổng tuyển cử của bọn Việt Cộng độc tài khát máu.
-Đặt toàn bộ quân sĩ thuộc hạ của tôi dưới quyền sử dụng của Chính phủ.
-Thành khẩn phụng sự cho Chính phủ và nhất định thẳng tay trừng trị lẫn tiêu diệt dư đảng phiến loạn còn trong nước và ngoài ranh giới, bè lũ tay sai cho bọn thực dân và đế quốc đỏ.
-Tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của chính phủ để tiêu diệt bọn người phá đạo, phản Thầy, phản cách mạng và phản dân tộc.
-Triệt để tham gia cuộc tuyển cử Quốc hội ngày 4 tháng 3-1956.
-Quyết tâm tranh đấu đứng trên lập trường của Ngô Tổng thống đề xướng để xứng đáng là một tín đồ trung thành của Đức Thầy.
Tôi tha thiết kêu gọi anh em Phật giáo Hòa Hảo hãy đoàn kết lại noi theo lời khuyên của Đức Thầy, đứng sau lưng của Ngô Tổng Thống để cương quyết thanh trừng bọn phản đạo và tiêu diệt bọn Thực-Cộng để xây đắp nền tự do dân chủ và độc lập phú cường của đất nước".
Ngày 7-3-1956, một buổi lễ tiếp nhận ông Trần Văn Soái và binh đội của ông đã được tổ chức tại Cái Vồn để chấm dứt cuộc đời hoạt động quân sự và chính trị của ông. Một thời gian sau, ông Soái và gia đình trở về Sài Gòn sống bình thường như những người dân bình thường khác. Cuộc quy thuận của ông Trần Văn Soái đã làm cho tình hình miền Tây lắng dịu hẳn.
*Tổng lược về hoạt động của Lực lượng Trần Văn Soái tại Đồng Tháp
Như đã trình bày, sau khi triệt thoái khỏi Cái Vồn, lực lượng của ông Trần Văn Soái (tức Năm Lửa, trung tướng Hòa Hảo), đã rút về Đồng Tháp Mười, tổ chức vùng này căn cứ chính.Khi đến địa bàn mới, lực lượng của ông Trần Văn Soái còn khoảng 3,800 người, được phân chia, phối trí đóng quân tại 2 khu vực:Liên khu Tiền Giang: bao gồm Đồng Tháp Mười, lấy sông Tiền Giang làm ranh giới.-Liên khu Hậu Giang từ sông Tiền Giang về hướng Tây.Tại mỗi liên khu, ông Trần Văn Soái tổ chức một hệ thống tác chiến riêng biệt. Để ổn định tình hình miền Tây, Tổng thống Ngô Đình Diệm (chính thức trở thành Tổng thống VNCH ngày 26-10-1955), đã chỉ định Thiếu tướng Dương Văn Minh, nguyên tư lệnh Chiến dịch Hoàng Diệu, xuống miền Tây để chỉ huy chiến dịch Nguyễn Huệ.Chiến dịch Nguyễn Huệ khởi diễn ngày 1-1-1956 với 3 nhiệm vụ chính:Giải quyết vấn đề lực lượng của ông Ba Cụt và ông Trần Văn Soái.Giữ vững biên giới VN-Cao Miên không cho loạn quân chạy từ Hà Tiên đến sông Vàm Cỏ.Cắt đứt liên lạc loạn quân giữa hai khu chiến: Miền Tây và Đồng Tháp.Ngoài những nhiệm vụ trên, chiến dịch Nguyễn Huệ còn có nhiệm vụ tiêu diệt những cơ cấu nằm vùng của Việt Cộng trong vùng hành quân, tái lập hành chánh, khai thác vùng Đồng Tháp Mười, mở mang đường sá, cầu cống và xây cất đồn bót tại vùng này. (Kỳ sau: Cuộc hành quân tảo thanh lực lượng ly khai tại phiá Đông Bắc Đồng Tháp.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.