Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hiệp Định Genève, 50 Năm Nhìn Lại: Tuyên Bố Của Tướng Năm Lửa Về Việc Quy Thuận Chính Phủ

12/02/200500:00:00(Xem: 5447)
Kỳ 41
LTS. Tiếp theo phần 1 của loạt bài " Vĩ tuyến 17, Hiệp định Genève, 50 năm nhìn lại", đăng vào số báo thứ Bảy hàng tuần, kể từ đầu tháng 9/2004, VB giới thiệu tiếp phần 2 về tình hình tại miền Nam từ sau Hiệp định Genève đến thời kỳ 1955-1956. Loạt bài này được biên soạn dựa theo các tài liệu sau đây: Quân lực VNCH trong giai đoạn 1946-1955( Khối Quân sử/Phòng 5/Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH); Đông Dương Hấp Hối của cựu Đại tướng Quân đội Pháp Henri Navarre; hồi ký của các cựu Tướng lãnh VNCH: cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu, cựu Đại tướng Cao Văn Viên; Việc từng ngày 1945-1964 của tác giả Đoàn Thêm; tài liệu riêng của VB.
*Lược ghi về diễn tiến việc quy thuận của ông Trần Văn Soái và binh đội thuộc quyền.
Như đã trình bày, ngày 19 tháng 1/1956, 10 ngày sau khi có cuộc hành quân của lực lượng Quân đội VNCH vào Đồng Tháp, một đại diện của chính phủ VNCH đã bí mật liên lạc được với một đại diện của ông Trần Văn Soái (tức Năm Lửa, trung tướng lực lượng giáo phái). Đó là ông Phan Hà, đại tá Đổng lý văn phòng của ông Soái. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại đồn Cây Tre làng Tân Phú (Đồng Tháp). Đại diện chính quyền VNCH đã trình bày sự khoan hồng của chính phủ và cho biết sẵn sàng tiếp nhận ông Trần Văn Soái trở về với đại gia đình quốc gia. Trong việc gặp gỡ đầu tiên này, đại diện của ông Soái cũng hoan hỉ bày tỏ sự mong muốn trởvề của họ. Cả hai bên đều đi đến sự đồng thuận là để một đại diện chính thức của chính phủ gặp ông Soái để trao đổi ý kiến và quyết định những điều kiện thỏa thuận.Ngày 24/1/1956, phái đoàn chính phủ không gặp ông Soái nhưng đã gặp bà Lê Thị Gấm, vợ của ông để bàn luận thêm. Bà Gấm tỏ vẻ sốt sắng nên phái đoàn có nhờ bà thuyết phục để ông Soái sớm đưa lực lượng trở về quy thuận.
Ngày 11-2-1956, sau bao lần liên lạc và thảo luận, ông Soái đã chịu thảo luận với Đại sứ lưu động của Tổng thống VNCH là ông Nguyễn Ngọc Thơ được cử xuống Hậu Giang tiếp xúc với ông Soái. Ông Trần Văn Soái đưa ra một số đề nghị và những điều kiện này đã được chính phủ chấp thuận. Ngày 17-2-1956, ông Trần Văn Soái đã thỏa thuận mang toàn lực lượng còn lại ra quy thuận. Các đoàn quân quy thuận lần lượt đưa về tập trung tại trại chiêu an của chiến dịch Nguyễn Huệ đặt tại Cái Vồn
*Các điều kiện và đề nghị của ông Trần Văn Soái về việc quy thuận.
Ngày 19 tháng 2-1956, những điều kiện của ông Trần Văn Soái được chính thức công bố và được báo chí đăng tải. Những điều kiện này có những điểm chính sau đây:
-Ông Trần Văn Soái sẽ giao trọn lực lượng võ trang của ông đặt dưới quyền sử dụng của Chính phủ.
-Tài sản đã bị tịch thu thì thuộc về Chính phủ, chưa bị tịch thu thì ông Trần Văn Soái được toàn quyền sử dụng.
-Binh sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan thuộc lực lượng ông Trần Văn Soái được tự do lựa chọn theo ý muốn của mình, hoăc: trở về với gia đình làm ăn, buôn bán, an ninh tính mạng sẽ được bảo đảm, hoặc xin gia nhập Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, sẽ có ban tuyển trạch lựa chọn và sẽ đưa đi huấn luyện tại Quán Tre.
* Tuyên bố của ông Trần Văn Soái về quyết định quy thuận Chính phủ VNCH
Ngày 2 tháng 3/1956, lời tuyên bố của ông Trần Văn Soái được Chính phủ phổ biến với đầy đủ nội dung như sau:
"Sau một thời gian ly khai đứng đối lập với Chính phủ là vì trước đây bởi một ngộ nhận xảy ra đáng tiếc, làm lũng đoạn khối đoàn kết dân tộc mà lỗi ấy là do thực dân và Việt Cộng bày kế ly gián, gây thảm họa đau thương cho đồng bào, điều mà Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ muốn.
Thời gian ly khai ấy, tôi đã nhận thấy sự dã tâm của bọn Việt Cộng lợi dụng đạo giáo để mưu nổi loạn, cũng như thực dân đã gián tiếp phá hoại nền an ninh và trật tự của xứ sở Việt Nam.

Đã quá rõ ràng bọn Thực-Cộng là những kẻ ngoan cố, khoác chiêu bài liên kết lợi dụng danh nghiã đạo, phá hoại nền an ninh, chặn ngăn sức tiến triển của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thêm vào đó, cố tình gây hố chia rẽ giưã Chính phủ, nhân dân và chúng tôi, để hầu có cơ hội thôn tính miền Nam."
Tôi đã vô tình hiểu lầm bọn trên, nên đã đi trái ngược với nguyện vọng của toàn dân. Ngày nay, chính nghiã Cộng Hòa trên mục tiêu Chống Thực Bài Cộng Tiêu Diệt Bọn Phiến Loạn do vị lãnh tụ cương quyết và sáng suốt Ngô Đình Diệm dẫn dắt đã đi đúng với nguyện vọng của toàn dân, và hợp với giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo Chủ, vì thế tôi cùng toàn bộ sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ từ nay nhận thấy lỗi lầm ấy, nên quyết định trở về phụng sự với Chính phủ.
Tôi cần phải có bổn phận xác nhận lập trường của tôi lẫn chung quân sĩ thuộc hạ đối với Chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo và đồng thanh tuyên bố:
-Trên đường kiến quốc chung bằng ý thức phụng sự Dân tộc và Tổ quốc chúng tôi nguyện hứa:
-Triệt để chống Cộng, bài Thực để đưa đồng bào đến chỗ an ninh, trật tự suốt vùng Đồng Tháp Mười và trên toàn cõi Việt Nam.
-Triệt để ủng hộ Chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo.
-Đập tan mưu mô hiệp thương tổng tuyển cử của bọn Việt Cộng độc tài khát máu.
-Đặt toàn bộ quân sĩ thuộc hạ của tôi dưới quyền sử dụng của Chính phủ.
-Thành khẩn phụng sự cho Chính phủ và nhất định thẳng tay trừng trị lẫn tiêu diệt dư đảng phiến loạn còn trong nước và ngoài ranh giới, bè lũ tay sai cho bọn thực dân và đế quốc đỏ.
-Tuyệt đối tuân hành mệnh lệnh của chính phủ để tiêu diệt bọn người phá đạo, phản Thầy, phản cách mạng và phản dân tộc.
-Triệt để tham gia cuộc tuyển cử Quốc hội ngày 4 tháng 3-1956.
-Quyết tâm tranh đấu đứng trên lập trường của Ngô Tổng thống đề xướng để xứng đáng là một tín đồ trung thành của Đức Thầy.
Tôi tha thiết kêu gọi anh em Phật giáo Hòa Hảo hãy đoàn kết lại noi theo lời khuyên của Đức Thầy, đứng sau lưng của Ngô Tổng Thống để cương quyết thanh trừng bọn phản đạo và tiêu diệt bọn Thực-Cộng để xây đắp nền tự do dân chủ và độc lập phú cường của đất nước".
Ngày 7-3-1956, một buổi lễ tiếp nhận ông Trần Văn Soái và binh đội của ông đã được tổ chức tại Cái Vồn để chấm dứt cuộc đời hoạt động quân sự và chính trị của ông. Một thời gian sau, ông Soái và gia đình trở về Sài Gòn sống bình thường như những người dân bình thường khác. Cuộc quy thuận của ông Trần Văn Soái đã làm cho tình hình miền Tây lắng dịu hẳn.
*Tổng lược về hoạt động của Lực lượng Trần Văn Soái tại Đồng Tháp
Như đã trình bày, sau khi triệt thoái khỏi Cái Vồn, lực lượng của ông Trần Văn Soái (tức Năm Lửa, trung tướng Hòa Hảo), đã rút về Đồng Tháp Mười, tổ chức vùng này căn cứ chính.Khi đến địa bàn mới, lực lượng của ông Trần Văn Soái còn khoảng 3,800 người, được phân chia, phối trí đóng quân tại 2 khu vực:Liên khu Tiền Giang: bao gồm Đồng Tháp Mười, lấy sông Tiền Giang làm ranh giới.-Liên khu Hậu Giang từ sông Tiền Giang về hướng Tây.Tại mỗi liên khu, ông Trần Văn Soái tổ chức một hệ thống tác chiến riêng biệt. Để ổn định tình hình miền Tây, Tổng thống Ngô Đình Diệm (chính thức trở thành Tổng thống VNCH ngày 26-10-1955), đã chỉ định Thiếu tướng Dương Văn Minh, nguyên tư lệnh Chiến dịch Hoàng Diệu, xuống miền Tây để chỉ huy chiến dịch Nguyễn Huệ.Chiến dịch Nguyễn Huệ khởi diễn ngày 1-1-1956 với 3 nhiệm vụ chính:Giải quyết vấn đề lực lượng của ông Ba Cụt và ông Trần Văn Soái.Giữ vững biên giới VN-Cao Miên không cho loạn quân chạy từ Hà Tiên đến sông Vàm Cỏ.Cắt đứt liên lạc loạn quân giữa hai khu chiến: Miền Tây và Đồng Tháp.Ngoài những nhiệm vụ trên, chiến dịch Nguyễn Huệ còn có nhiệm vụ tiêu diệt những cơ cấu nằm vùng của Việt Cộng trong vùng hành quân, tái lập hành chánh, khai thác vùng Đồng Tháp Mười, mở mang đường sá, cầu cống và xây cất đồn bót tại vùng này. (Kỳ sau: Cuộc hành quân tảo thanh lực lượng ly khai tại phiá Đông Bắc Đồng Tháp.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.