Hôm nay,  

Medicare - Medical: Dân Việt Giành Quyền Tự Do Chọn Lựa

17/10/200500:00:00(Xem: 5498)
Ba cuộc hội họp liên tiếp trong 3 ngày; mỗi cuộc không dưới 500 người có Medicare và Medical, tại Hội Trường Báo Người Việt, vào ngày 10, 11, 12 thàng 10).
Sự kiện đó đã nói lên tinh thần bất khuất của thế hệ một rưởi và thứ hai của người Việt ăn học ở Mỹ và tinh thần ủng hộ của người gốc Việt thế hệ thứ nhứt đấu tranh cho quyền lợi luật định và sát sườn của mình, trong vấn đề Medicare và MediCal, tiếp theo luật Cải Tổ Medicare do Quốc Hội Mỹ thông qua và TT Bush ban hành, có hiệu lực vào ngày 1- 1- 2006.
Lý do gần, CalOptima/ OneCare vừa phóng ra “nhất dương chỉ, hàn phong chưởng” đông lạnh người già, bịnh Mỹ gốc Việt để làm con tin y tế cho CalOptima trong Quận Cam kiếm lời qua việc bớt kỳ lãnh thuốc, đổi thuốc rẻ trong toa bác sĩ, buộc đi bác sĩ và mua thuốc theo luồng tuyến như VC đã làm trong thời kỳ chưa theo kinh tế thị trường ở Việt Nam CS. Nên lớp trẻ trí thức Việt Nam vận dụng bí kiếp của đất nước ông bà Việt Nam để lại, phối hợp với kỹ thuật hành chánh và luật pháp Mỹ để một mặt hóa giải tự vệ, một mặt khác tiến công.
Một, CalOptima/ OneCare tung chưởng. Như đã biết mới hai tuần trước CalOptima/ OneCare tung ra đòn OneCare Response Reform. Đó là một cái bẫy nếu người có Medi- Medi ký vào gởi đi, là vướng vào CalOptima, khó thoát, như hồi đó tới giờ. Ds Trần Thị Thu Hằng, Chủ Tịch Tổ hợp Dược Phòng Độc lập Việt Mỹ, và toán đặc nhiệm nổi bật nhứt là anh Paul Hoàng, phân tích nội dung của mẫu biểu ấy trên truyền thông đại chúng, phát hình, phát thanh, báo chí và đầy đủ nhứt là trong 3 cuộc họp nói trên. Rằng One Care đưa ra ba chọn lựa, mà chọn lựa nào cũng lọt vào bẫy của CalOptima.
a) Chọn lựa 1 là chọn Onecare: Ai chọn thì phải ghi tên bác sĩ PCP (tạm gọi theo thói quen là bác sĩ gia đình) với số trước tịch hành nghề của ông ấy. Nếu chọn OneCare là chọn CalOptima, tức là tiếp tục kéo dài thân phận của người bị CalOptima đổi thuốc, bớt kỳ thuốc, bị bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, ra ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả như hồi đó tới giờ.
Cần phải nói thêm khi vào OneCare rồi muốn rút ra rất khó vì OneCare thuộc tiểu bang, nên phải xin Tiểu bang, Medical đồng ý xong mới xin Medicare đổi qua chương trình khác được. Thời hạn không dưới một năm.
b) Chọn lựa 2 là chọn Original Medicare Prescription Drug Plan. Nhưng One Care/ CalOptima lập lờ không nói rõ đó là Fee For Service, tức là tiền thuốc do Medicare trả trực tiếp tùy theo dịch vụ có lợi nhứt cho người thụ hưởng, không qua nhà thầu ăn xới ăn bớt. Và CalOptima/ OneCare gài thêm một cái bẫy bằng một câu chót nếu không đọc kỹ, chỉ lướt qua thì sẽ sụp bẫy liền. Đó là câu: " I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima= Tôi sẽ tiếp tục nhận lãnh quyền lợi MediCal của tôi qua CalOptima." Tức là, quyền lợi thuốc men sẽ tiếp tục do MediCal qui định, sẽ tiếp tục do CalOptima ban phát. Nghĩa là, người có MediCal dù chon Medicare Prescription Drug Plan, vẫn tiếp tục bị CalOptima đổi thuốc, bớt thuốc, bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, đo ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả.
c) Chọn lựa 3 và chót; Chọn lựa một chương trình Advantage Plan khác. Nhưng CalOptima vẫn gài một cái bẫy như trên. Đó cũng là câu lập lại: "I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima= Tôi sẽ tiếp tục nhận lãnh quyền lợi MediCal của tôi qua CalOptima; quyền lợi thuốc men do Medical qui định sẽ tiếp tục do CalOptima ban phát như hồi đó tới giờ, người có MediCal dù chon Medicare Prescription Drug Plan, vẫn tiếp tục bị CalOptima đổi thuốc, bớt kỳ thuốc, bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, đo ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả.
d) OneCare lại đòi hỏi như thúc nợ gởi mẫu biểu trả lời chậm nhứt là 31-10-2005, làm như chuyện này cấp bách lắm vậy. Người bị OneCare "đề nghị" trả lời chỉ có 30 ngày tối đa để suy nghĩ, so sánh và chọn lựa, trong khi luật Cãi tổ Medicare dành cho người có Medi- Medi 2 tháng rưởi để trả lời.
Hai, trí thức trẻ gốc Việt hóa giải và tiến công. Bên canh việc vạch trần cái bẫy của OneCare/ Caloptima trên truyền thông đại chúng, còn tổ chức 3 cuộc họp liền, tại hội trường của một nhựt báo tiếng Việt lớn và lâu đời nhứt ở Little Saigon. Mục đích để cho bà con cô bác nói. Trình bày những quyền lợi luật định do Luật Cải Tổ Medicare đem lại. Tự do hơn. Tự do khi muốn đi bác sĩ nào tùy ý. Tự do khi muốn mua thuốc tiệm nào tùy ý. Tự do khi có chuyện đi ngoài Quận Cam, lỡ bịnh hoạn khỏi phải chờ CalOptima cho phép bác sĩ nơi đến mới có thể khám và nhà thuốc có thể bán, theo qui định của CalOptima.
Là những người gốc Việt tỵ nạn CS, đã quá khổ đau với gông cùm CS, đã đóng góp máu nước mắt mồ hôi trong Chiến Tranh Việt Nam-- thay cho một phần tiền thuế khi đến Mỹ-- 100 người như 1, ai mà chẳng muốn tự do. Thế cho nên cuộc họp đầu đông cả 500 người, phiên họp sau lại đống hơn, phiên họp sau lại đông hơn nữa. Đông đến nỗi đứng chật bên ngoài, kín cả tiền sảnh báo văn phòng Người Việt. So 3 cuộc họp này, các cuộc họp của Caloptima/ OneCare tổ chức có nước ngọt, bánh ngọt tại gần mấy chục điểm để chiêu dụ vào OneCare vắng như chùa Bà Đanh.
Ban tổ chức, toán đặc nhiệm chánh yếu có dược sĩ Hằng, anh Paul Hoàng, dược sĩ Nguyễn Đức Năng phát không đơn, còn đưa hai máy phoytocopy vào để làm bản sao làm bằng cho bà con cô bác, sau khi nhận gởi giùm bản chánh.

Phản đòn của số người Việt có ăn học tại Mỹ, mà Tổ Hợp Dược Phòng Độc Lập Việt Mỹ là hạt nhân, với tham vấn của luật sư Mỹ, đưa ra rất giản dị nhưng hoàn bị. Đó là "Đơn Trả Lời Của Người Thủ Hưởng Medicare và MediCal". Ngoài những chi tiết về nhân thân thường lệ như tên họ, địa chỉ, số an sinh, chi có 2 câu viết bằng song ngữ Anh, Việt, ngán gọn thôi ( bổn báo co đăng trong số 41 ). Đó là: "Tôi muốn tiếp tục ở trong chương trình Medicare Original (Medicare Fee- for- Service) và muốn ghi danh vào một chương trình Mua Thuốc của Medicare [Presccription Drug Plan; PDP]. Nếu tôi đang ở trong chương trình OneCare của CalOptima, vui lòng lập tức lấy tên tôi ra khỏi chương trình OneCare của CalOptima, và gởi cho tôi giấy xác nhận của sự yêu cầu này. Cám ơn."
Với chữ ký tên có đề ngày vào mẫu biểu, quyền chọn lựa của bà con cô bác đã minh thị và được luật pháp Mỹ nói chung và luật Cải tổ Medicare được Quốc hội thông qua và TT Bush ban hành, có hiệu lực vào 1-1-05, tôn trọng triệt để.
Mẫu biểu với chữ ký " Đơn Trả Lời Của Người Thủ Hưởng Medicare và MediCal" ấy có hai tác dụng. Một mặt là tác dụng hóa giải. Mọi hình thức gia nhập thụ động do CalOptima/ OneCare nói dông dài trong các văn thư có tính rắc rối chuyên môn và hành chánh phức tạp mà Cựu TT Clinton, người khéo ăn khéo nói còn sợ và yêu cầu bình, dân và giản dị hóa; mọi OneCare Response Reform mà một số bác sĩ hay dược sĩ vì lý do kẹt với CalOptima vì quyền lợi riêng tư của những vị ấy đối vói CalOptima đã khuyến dụ bà con ký; mọi giải thích một chiều của những người thiên về, " pro" CalOptima - tất cả bị hóa giải.
Mặt khác, là tác dụng khẳng định chọn lựa. Mẫu biểu với chữ ký" Đơn Trả Lời Của Người Thủ Hưởng Medicare và MediCal", bản chánh gởi cho Centers for Medicaid and Medicare Services. Chữ tắt đầu là CMS là cơ quan thường gởi thông báo tiền Medicare đã trả khi người có Medicare đi bác sĩ lâu nay.
Bây giờ theo luật Cải tổ Medicare, Medicare là cơ quan luật định duy nhứt đứng ra trả tất cả tiền thầy, tiền thuốc, tiền nhà thương. Và Medicaid ở Cali gọi là MediCal, ở Quận Cam do CalOptima đứng thầu không còn trả nữa. Đơn này gởi cho CMS là cơ quan quản trị đầu ngành, trực tiếp, toàn liên bang Mỹ của Međicare và MediCal, tức là cơ quan tối thượng của hai chương trình. Caloptima/ OneCare chỉ là nhà thầu ở tiểu bang không thể dùng xảo thuật hành chánh để nói ông A, bà B nay là khách hàng của CalOptima/ OneCare nữa.
Đó là nguyên tắc hàng cữu của luật pháp và hành chánh "Qui peut le plus, peut le moins", chớ không thể làm ngược lại được. Cụ thể như khi CalOptima/ OneCare báo cáo lên Medicare Medicaid liên bang, danh sách OneCare có tên Ô. X, bà Y, máy computer thấy Ô.X, bà Y đã có gởi" Đơn Trả Lời Của Người Thụ Hưởng Medicare và MediCal" minh thị xác nhận "Tôi muốn tiếp tục ở trong chương trình Medicare Original (Medicare Fee- for- Service) và muốn ghi danh vào một chương trình Mua Thuốc của Medicare [Presccription Drug Plan; PDP].
Nếu tôi đang ở trong chương trình OneCare của CalOptima, vui lòng lập tức lấy tên tôi ra khỏi chương trình OneCare của CalOptima, và gởi cho tôi giấy xác nhận của sự yêu cầu này" thì ông Trời cũng không dám làm theo danh sách của OneCare, chớ đừng nói một vài người bồ bịch của CalOptima với OneCare. Huống hồ chương trình Medicare Fee- for- Service là chương trình nguyên thủy hay có khi gọi là truyền thống Medicare, thì MediCare phải bảo vệ.
Một câu hỏi chót mà bà con cô bác có Medicare đang lo là nếu vô Medicare Fee- for- Service thì có bị trả tiền chung chịu 1 đến 3$ tùy thuốc thay hay chánh hiệu hay không. Cái này theo "tiết 3" của Cẩm Nang Medicare, chưa nói rõ, chỉ nói Nhà Nước sẽ "giúp" mà chưa biết giúp thế nào. Cẩm nang CMS sẽ gởi cho bà con cô bác giữa tháng 11. Nhưng có điều có thể hy vọng chắc là một tháng không qua 30$ nếu phải đóng. Và sợ hy vọng lại lớn hơn đối với người có Medi- Medi ăn tiền già là lớp người sống dưới mức nghèo khó Mỹ, Nhà Nước Liên bang, Tiểu bang sẽ có cách du di để giúp đỡ. Và một điều rõ như ban ngày là nếu vào Fee For Service mà đối đế lắm bị chung chịu thì vào One Care cũng bị, chớ không lý do gì, OneCare một hãng thầu được miễn mà các hãng thầu y tế khác và chương trình Fee for Service lại bị.
Không thể có sự bất công như thế đối vơi các nhà thầu y tế và guồng máy y tế của Nhà nước, trong xã hội Mỹ. Tuyên truyền rỉ tai vô OneCare khỏi đóng là không căn cứ. Tuyên truyền rỉ tai vô Fee for Service là bị đóng tiền chung chịu, lợi dụng chữ Fee (lệ phí) cũng vô căn cứ vì Fee For Service là Medicare trả tiền thầy tiền thuốc tùy theo mỗi dịch vu y tế đã phục vụ cho người có Medi- Medi.
Một điều chác chắn hơn nữa, theo trình bày của DS Trần Thị Thu Hằng, nếu vô OneCare mà không thích thì phải một năm mới xin ra được vì OneCare thuộc tiểu babg phải xin hai ba cửa, cửa One Care, cửa tiểu bang, và cửa MediCal thì mới yêu cầu Medicare chuyển qua chương trình khác được.
Sau cùng đây là một vấn đề bà con cô bác đã đấu tranh hơn nửa năm, sát sườn với quyền lợi người nghèo và lớn tuổi, và đang trong thời điểm sắp quyết định. Quyền tự do chọn lựa được thể hiện do Luật Cải Tổ Medicare tạo ra cho bà con ở Quân Cam, không ai có thể tước đoạt, làm thay nghĩ thế cho mỗi một người được - trừ ra cá nhân người đó.
Do vậy đến lúc bà con cô bác cần theo sát nội vụ để có dữ kiện hầu rộng đường chọn lựa chương trình nào lợi nhứt cho mình theo thiện ý của các nhà lập pháp khi giơ tay biểu quyết Luật Cải Tổ Medicare có hiệu lực vào 1-1-06 sắp tới đây.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mỗi mùa xuân đến, hoa mai hoa đào đua nhau nở, pháo nổ tưng bừng chào đón những ngày mới của năm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng xúng xính trong bộ quần áo mới, quây quần bên mâm bánh chưng bánh tét, chúc tết, tặng nhau phong bì lì xì may mắn (lucky money) màu đỏ, đó là lúc chúng ta rất vui vì ai cũng được thêm một tuổi và trưởng thành hơn.
Tại hội trường Trung Tâm Công Giáo vào Thứ Bảy ngày 8 tháng 6 năm 2024, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã long trọng tổ chức lễ trao giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.
Chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 6, 2024, Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang tọa lạc tại số 713 Newhope St, thành phố Santa Ana do cố Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Thanh, Viện Chủ khai sơn, đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần Thứ 5 cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Nhân dịp nầy Hòa Thượng Thích Thông Hải, Đệ nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đống Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Trụ Trì Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang cùng Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức lễ động thổ xây dựng bảo tháp thờ Xá Lợi Cố HT. Thích Quảng Thanh. Tham dự buổi lễ có một số chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử đến từ các chùa và tự viện Nam California, một số các cơ quan truyền thông.
Lúc 3 giờ chiều, ngày Chúa Nhật 9/6/2024, ở chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, Hòa Thượng trụ trì Thích Thông Hải, ban trị sự của chùa và đồng hương Phật tử đã tổ chức đám giỗ cho cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thượng Tọa, Đại Đức, ni sư, sư cô khắp nơi về chùa để tụng kinh cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh.
Trong những năm qua, hiện tượng biến đổi khí hậu làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, lũ lụt, cháy rừng. Các công ty bảo hiểm gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đền bù thiêt hại, nên kinh doanh thua lỗ.
McDonald's, một điểm đến được nhiều ông bà thế hệ di dân và các con cháu sinh ra tại Mỹ của họ yêu thích, nay mang đến một cách kết nối mới bằng công nghệ AI và giúp gia tăng sự kết nối sâu sắc hơn nữa. Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, McDonald's đã ra mắt trang mạng sweetconnections.ai, chỉ với vài cú nhấp chuột sẽ cho phép người dùng ghi lại những tin nhắn video chân thành và dịch chúng sang ngôn ngữ mẹ đẻ của ông bà họ. Với những tiến bộ mới nhất trong trí tuệ nhân tạo, trang mạng sử dụng công nghệ sao chép giọng nói và nhép môi để chuyển đổi video từ tiếng Anh sang một trong 31 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Tagalog, tiếng Ý và tiếng Pháp. Kết quả là một video trong đó người dùng sẽ trông và nghe như thể họ đang nói một ngôn ngữ hoàn toàn mới.
Bắt đầu từ Chủ Nhật, ngày 2 Tháng Sáu, các thành viên Sky River Rewards chơi Trò chơi trên Bàn có thể kiếm được các lượt rút thăm để có cơ hội giành được Thẻ Gas trị giá $5,000 hoặc Chip Khuyến mãi lên đến $2,500! Bạn sẽ nhận được các lượt rút thăm khi được chia tay bài đủ điều kiện, với Ngày Nhân Đôi Lượt Rút Thăm vào Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần. Bốc thăm sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật hàng tuần từ ngày 9 tháng 6 - ngày 30 tháng 6, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, mang đến cho bạn nhiều cơ hội để giành chiến thắng lớn! Truy cập SkyRiver.com để xem danh sách các tay bài đủ điều kiện.
Phái đoàn chúng tôi gồm có Tuấn Lưu ở Ventura, Đức Nguyễn, Christina Kim Lê, Mai Tiến Dũng và Kiều Mỹ Duyên, ở Orange County đến nhà thờ Saint Catherine of Alexandria, Temecula, San Bernardino, tham dự thánh lễ vinh danh và giã từ linh mục Anthony Đào Quang Chính, linh mục chánh xứ của nhà thờ và cũng là hạt trưởng của hạt Helmet, hưu trí. Thánh lễ cử hành lúc 4 giờ chiều ngày thứ bảy 1/6/2024.
Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) kết hợp với AAPI Equity Alliance giới thiệu chương trình thí điểm ở Quận Hạt Los Angeles, nhằm chữa lành vết thương do tệ nạn phân biệt, thù ghét chủng tộc gây ra đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Á.
Lễ giỗ của Đức Bà Lê Thị Nhậm, thân mẫu của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6, 2024, tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California số 2114 W McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.