Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tự Do Tôn Giáo Hôm Nay Tại Việt Nam

10/08/200500:00:00(Xem: 5358)
(LGT: Bài viết nhan đề “Tự Do Tôn Giáo Hôm Nay Tại VN do Linh Mục Nguyễn Văn Lý viết từ nhà chung Huế và gửi ra hải ngoại để nêu quan điểm của LM về tình hình công an đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo ở Miền Tây. Toàn văn bài viết như sau.)

Pháp nạn 2 Tín đồ GHPGHH tự thiêu ngày 05.8.2005 tại An Giang

Hầu như Vị Giáo phẩm nào đi nước ngoài hoặc có dịp thuận tiện, các Cơ quan Thông tấn đều phỏng vấn về Tự Do Tôn Giáo (TDTG) tại Việt Nam (VN) hiện nay. Một đề tài, trong 60 năm qua, được đề cập đến vô số lần, chứng tỏ tự bản thân, đề tài nầy "rất có vấn đề". Như vậy nghĩa là gì"
1/- Đầy đủ hoặc tạm đủ TDTG cho bất cứ ai đang được yên thân, thuận lợi, hoặc chỉ có tầm nhìn về các bề nổi tại thành phố mình sống hoặc vài thành phố, thị xã, thị trấn lớn. Những người đó hầu như không bận lòng gì đến các vùng hơi xa một chút, nhất là coi như vô cảm với các Tôn giáo (TG), Giáo phái khác đang gặp muôn vàn khó khăn hoặc đang bị đàn áp rất nặng nề như GHPGHH, GHPGVNTN, GH Mennonite, GH Tin Lành vùng Tây Nguyên,...
2/- Rất nhiều người hoặc vì cố tình, hoặc do trình độ, nên nhận thức về TDTG quá sơ sài, hời hợt : Nhà Chùa, Nhà Thờ được sửa, được xây, các Lễ hội đông vui, đi Nhà thờ, đi Chùa không ai cấm cản,...(mà ngay cả các chuyện rất sơ đẳng nầy hiện nay nhiều vùng quê Dân chúng vẫn còn bị cấm cản. Ví dụ 30 năm rồi cả ngàn Giáo hữu A Lưới, Nam Đông ngay tại tỉnh Thừa Thiên-Huế nầy vẫn chưa được phép làm Nhà Thờ, hàng ngàn Giáo hữu Quảng Bình, Ba Lòng Quảng Trị,... vẫn chưa được phép có Linh mục đến dâng Thánh Lễ,...). Chỉ có trẻ con chưa đủ trí khôn và người lớn "quá khôn" mới cho là VN có TDTG. Khi một NN, một Tổ chức, một Cá nhân cần quan hệ thuận lợi với NNVN, thì đều tìm mọi cách ép lương tâm mình mà giải thích rằng TDTG ở VN hiện nay "có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận". Phát biểu như thế là cố tình gượng ép nói cho vừa lòng NNVN mà thôi. Tôi cũng đã nói dối gần gần như thế để NNVN bớt mất thể diện mà thả tôi ra tù...
3/- Nếu quan niệm TDTG trước tiên và cơ bản nhất là: Các TG phải có ít nhất vài tờ báo riêng của TG mình, phải được tự do phân tích, phê phán và có cơ quan truyền thông về cuộc sống xã hội theo quan điểm của TG mình; phải được tự do tham gia xây dựng và phục vụ xã hội theo đúng khả năng TG mình có, như xây bệnh viện, lập trường học,...; thanh niên nam nữ muốn đi tu, muốn làm Mục sư, Linh mục, Đại đức,... thì vừa có chỗ cho họ tu học, vừa thu nhận họ dễ dàng,...đúng khả năng và nhu cầu của mỗi TG,... thì TDTG ở VN chưa hề có kể từ 1954 cho miền Bắc và từ 1975 cho cả Nước và cũng không thể có được bao lâu VN còn định hướng theo CNXH.
4/- Chỉ cần một tiêu chí, một tiêu chuẩn nầy thôi là đủ nhận ra VN đang có TDTG thực sự hay không: Các thanh niên muốn làm Đại đức, Mục sư, Linh mục... không hề bị bắt buộc phải làm bài về CN Mác-Lênin, CNXH, thơ HCM theo ý NN, được tự do viết hoàn toàn trung thực theo ý mình mà không sợ bị thiếu điểm để tốt nghiệp Trung học Phổ thông và Đại học, trước khi được duyệt để vào Học viện, Chủng viện...
5/- Nếu có TDTG đầy đủ, thì tại sao Tín đồ và Tu sĩ GHPGHH đã và đang phải đấu tranh cực kỳ bi thảm đau thương khốc liệt bằng cách liên tục tự thiêu trong những ngày nầy chỉ để GH ấy được nhìn nhận" Tại sao cả một GH to lớn với hàng ngàn Tu sĩ, hàng mấy chục triệu Tín đồ như GHPGVNTN mà phải sinh hoạt ngoài vòng pháp luật" Tại sao hàng ngàn giáo điểm của GH Tin Lành Tây Nguyên vẫn không đuợc phép có Nguyện đường" Tại sao Nguyện đường của GH Mennonite bị đập phá, tháo dở,..." Cho dù một Nguyện đường có xây lấn ra ngoài bản thiết kế vài mét để có thêm vài chỗ cầu nguyện cho Giáo hữu, thì một NN khôn ngoan tối thiểu cũng không nên ngang nhiên xúc phạm lương tri của loài người như thế!


6/- Một NN luôn rêu rao suốt 60 năm qua là luôn có đủ TDTG mà ngày 05.8 vừa rồi vẫn có những Tu sĩ, Tín đồ liều chọn cái chết vô cùng đau thương bi thảm là tự mình đổ xăng vào người làm ngọn đuốc sống soi rọi lương tri của Nhà cầm quyền chỉ để cho GH mình được pháp luật thừa nhận; các Tổ chức Quốc tế liên tục đến VN để tìm hiểu và liên tục lên tiếng đòi NNVN cải thiện các quyền cơ bản nhất cho Dân mình; hàng trăm nhà tu của cả 5 TG lớn ở VN liên tục bị tù đày, quản chế, nhiều Vị đã chết ngay trong các nhà tù; và gần đây nhất, trong gần 4 năm tôi ở trong nhà tù từ năm 2001 đến năm 2005, chinh NN ấy đã phải công khai thừa nhận trên giấy trắng mực đen với tôi là "quả thật VN chưa có TDTG thực sự" và "đã làm khổ các TG vô số kể như đế quốc Rôma đã nỗ lực triệt hạ Ki-tô giáo" trong 3 thế kỷ đầu tiên của ngàn năm thứ nhất cách hết sức bạo tàn đẫm máu và đã buộc lòng để tôi phổ biến rộng rãi điểu nầy cho Quốc tế cùng biết./.
Nhà Chung Huế, nơi đang bị quản chế, ngày 08.8.2005
Tù nhân lương tâm Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
69 Phan Đình Phùng, Huế - Email : binhan2005@pmail.vnn.vn
Đt : 054.831.348 hoặc 0905.372.132
Phụ lục đặc biệt cho "TDTG hôm nay tại VN" :
[Trích "Hiến pháp Nước CHXHCN VN" năm 1992 :
Điều 69: Công dân có quyền Tự do Ngôn luận, Tự do Báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.
*** Hiến pháp vừa xác nhận 5 quyền xong, thì dùng cụm từ "theo quy định của pháp luật" để phủ nhận lại 5 quyền đó ngay. Các NNCS Âu Á đều luôn luôn biết ngụy biện chơi chữ như vậy. Kết quả là suốt 60 năm qua VN không có một tờ báo độc lập hoặc tư nhân nào cả, 6 TG lớn ở VN không hề có một tờ báo nào của chính TG mình, và nguyên việc photo và chuyền tay nhau đọc bản văn nầy đã có thể bị CA mời "làm việc", bị buộc viết kiểm điểm, bị đuổi khỏi trường học, bị "giam" bằng tốt nghiệp đại học, bị đuổi khỏi sở làm, bị đưa vào trại tù đội lốt là trại "cơ sở giáo dục", hoặc bao phiền lụy đau đớn khác... Đây chính là "quyền tự do dân chủ ưu việt định hướng XHCN của VN" rất đẹp mặt giữa "nhân loại lạc hậu" hiện nay đó!!! Còn những ai cố tình dùng "pháp luật độc đoán" để ngăn cấm quyền Tự do Ngôn luận rất chính đáng của người Dân, thì không còn gì để nói với họ nữa, người Dân chỉ còn biết cách "tự nguyện đưa 2 tay vào còng số 8" và hiên ngang tự hào mình là một chiến sĩ đích thật của nền Dân chủ chân chính của VN mới ].
[Trích "Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị", của LHQ 16.12.1966,
Việt Nam gia nhập 24.9.1982:
Đìêu 5,1: Không được phép giải thích bất kỳ một quy định nào của Công ước nầy... nhằm huỷ bỏ bất kỳ quyền và tự do nào được công nhận trong Công ước nhằm giới hạn những quyền và tự do đó quá mức độ quy định trong Công ước nầy.
Điều 5,2: Không được phép hạn chế hoặc hủy bỏ bất kỳ quyền cơ bản nào của con người đã được công nhận hoặc hiện tồn tại ở mổt quốc gia thành viên của Công ước nầy trên cơ sở luật điều ước, các quy định pháp luật, hoặc tập quán với cớ là Công ước nầy không công nhận những quyền ấy hoặc công nhận ở một mức độ thấp hơn.
Điều 19,2: Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
(Các Văn kiện Quốc tế về Quyền Con người, NXB Tp HCM, 1997 trang 109,110, 117).
*** Các Nhà nước độc tài thường lạm dụng điều 19,3,b: đại ý: quyền ở khoản 2 điều 19 trên đây có thể bị hạn chế phần nào "để bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng" (nguyên văn). Nhưng vấn đề then chốt là :
a/- An ninh quốc gia được gia tăng khi toàn dân được thông tin thông thoáng, được tiếp cận tình hình thế giới, được mở rộng tầm nhìn hay nhờ Nhà nước độc quyền bưng bít như Phát-xít"
b/- "An ninh quốc gia", "đoàn kết dân tộc" hay "an toàn cho thế lực cầm quyền" luôn được tự đồng hóa với Dân tộc, Quốc gia một cách rất nguỵ biện xảo trá"
c/- Dùng đến phương tiện nào thì mới gây hại cho "Quốc gia": súng, đao kiếm, quân đội, khủng bố hay chỉ là 1 Email, 1 tờ giấy" Phải có tiêu chí rõ ràng được LHQ công nhận như điều 19,2 trên đây, nếu VN không muốn không giống ai giữa nhân loại văn minh hôm nay, làm gì có chuyện "đi trước đón đầu", "dân chủ ưu việt hơn bất cứ hình thức dân chủ nào trên thế giới" như NNVN hằng rêu rao"""]./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.