Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Lý Luận Con Vẹt

29/07/200500:00:00(Xem: 4574)
Báo Quân đội Nhân dân báo động : “Tư tưởng phong kiến, quan liêu...” đang tưng bừng sống lại !
Hoa Thịnh Đốn.- Không phải ngẫu nhiên mà Cán bộ Chính trị trong Đảng, Quân đội và Công an lại khẩn trương thi đua đồng loạt nói đến tình trạng mỗi ngày có nhiều cán bộ, đảng viên theo nhau chệch hướng tư tưởng và quên béng lời dạy tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh.
Nhưng tại sao năm nay vấn đề này lại được nói nhiều hơn tất cả các kỳ thời tiền Đại hội đảng Toàn quốc mới là điều đáng chú ý. Đại hội đảng X dự trù tổ chức vào khoảng tháng 4/2006, nhưng chẳng nhẽ con số cán bộ, đảng viên thờ ơ với đảng, không còn muốn nói đến chủ nghĩa Mác-Lênin đã mỗi ngày một nhiều hơn sau 20 năm “Đổi mới” " Hay là Bộ máy tuyên truyền của Đảng lại tìm cách lập công bằng cách khơi dậy lòng căm thù Đế quốc (Mỹ) là lực lượng bị Đảng cáo buộc đứng sau lưng yểm trợ các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài và Lực lượng đối lập trong nước đang đấu tranh dân chủ chống đảng CSVN"
Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương (TTVH) xác nhận tình trạng hoang mang này trong bài phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của ngành hôm 27 (7/05) vừa qua :” 75 năm qua, công tác tư tưởng-văn hoá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Sự đóng góp của các thế hệ đì trước trong 75 năm đó đã để lại những kinh nghiệm quí báu cần được tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển. Đồng thời trước những đòi hỏi rất cao và mới trong nhiệm vụ đổi mới, xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, công tác tư tưởng-văn hoá của chúng ta cần phải đổi mới sâu sắc hơn nữa, cần sự dũng cảm hơn nữa để chiến đấu không khoan nhượng với những cái xấu, cái ác, với sự suy thoái đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong Đảng, với những căn bệnh hiểm nghèo quan liêu, tham nhũng, lãng phí... trong hệ thống chính trị.“
Điểm chỉ thị cán bộ làm công tác Tư tưởng “Phải kiên quyết bảo vệ trận địa tư tưởng, chống mọi thủ đoạn chia rẽ, phá hoại tư tưởng, làm băng hoại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc của các thế lực thù địch....Kế tục sự nghiệp của thế hệ đi trước, chúng ta cần nỗ lực học tập, rèn luyện, đoàn kết sắt son chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, với nền tảng lý luấn Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt qua mọi khó khăn vững bước đi tới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ to lớn của công tác tư tưởng-văn hoá trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần đổi mới chỉnh đốn Đảng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.”
Trước đó vài ngày , trong một Tài liệu phổ biến Ban này nhìn nhận : “ Nước ta đang đứng trước bốn nguy cơ là sự tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế; sự chệch hướng XHCN; âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cùng với tệ nạn quan liêu, tham nhũng, đã và đang đòi hỏi công tác tư tưởng - văn hóa tập trung nỗ lực cao độ làm cho mọi người nhận thức đúng tình hình, tạo ra sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội...”
Vậy cán bộ Tư tưởng đã làm gì để chống lại hay không muốn làm gì cả " Tài liệu tiết lộ : “ Tuy nhiên, như Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX nhận định : “Mặt yếu kém, bất cập của công tác tư tưởng là còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt, chưa tạo được nhận thức thống nhất cao và thông suốt đối với một số vấn đề trong đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng. Chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, những quan điểm mơ hồ, sai trái, khuynh hướng “thương mại hóa”, lai căng, chạy theo thị hiếu tầm thường trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Công tác lý luận chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu của cách mạng. Công tác tư tưởng chưa gắn với công tác tổ chức, xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”.
Nhưng tại sao ngành tuyên truyền lại “xuống cấp” đến thế " Có phải là đội ngũ này đã lung lay hay còn hoang mang hơn cả thành phần cán bộ, đảng viên ngoài ngành "
AI CHỐNG ĐẢNG – TẠI SAO "
Mặt khác trên báo Điện tử của Ban TTVH, Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban này còn có bài viết (21-7-05) xác nhận về ảnh hưởng đã xâm nhập vào đảng viên của những tài liệu, bài phát biểu và Hồi ký chỉ trích đảng của người Việt ở nước ngoài, của các Nhà tranh đấu dân chủ và của một số Cựu đảng viên và Đảng viên đương chức.
Vinh nói : “ Hiện nay, việc phát tán các tài liệu, đặc biệt trên mạng Internet, đề cập rất nhiều vấn đề của đời sống xã hội. Các loại tài liệu liên quan đến nội bộ Đảng, Nhà nước, kinh tế, xã hội, đối ngoại v.v…, thậm chí là các tài liệu ở dạng “tuyệt mật”, cũng được phát tán rất rộng rãi trên mạng Internet. Sơ bộ phân loại, gồm các loại tài liệu sau:
- Tài liệu của các tổ chức phản động người Việt lưu vong.
Loại tài liệu này có từ lâu, gồm những luận điểm vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ ta, nay số lượng tăng lên nhiều. Mục đích mà bọn phản động nhằm tới là, nói hôm nay chưa đủ thì nói tiếp hôm sau, nhắc đi nhắc lại nhiều lần để gieo rắc vào người đọc, người nghe, đưa họ từ chỗ còn hoài nghi đến chỗ phải tin điều đó là có thật.
- Tài liệu của các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn ở trong nước.
Số lượng những người cơ hội chính trị, bất mãn không nhiều, nhưng vừa qua nhiều loại tài liệu tiếp tục được tung lên mạng Internet, đặc biệt nhân dịp chúng ta mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng đất nước, 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ bàn luận rất nhiều vấn đề nhưng tập trung vào chủ đề Đảng ta đang đưa dân tộc ta "đi chệch quỹ đạo thời đại". Họ quy tội cho Đảng là vẫn giữ chế độ độc đảng, với tư duy lỗi thời là "độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", vì vậy đất nước này không thể cất cánh được.
- Họ đang tán phát các tài liệu lấy từ mạng Internet gồm "Những bức thư ngỏ", những “phát biểu”, “kiến nghị” dưới ký tên các cán bộ cao cấp trong quân đội, ngoài quân đội, lão thành cách mạng, bày tỏ những suy nghĩ trước thực trạng của đất nước. Đây có thể là các bài phát biểu, các kiến nghị, thư gửi của các đồng chí lão thành, các nhà khoa học tại diễn đàn nào đó có tính chất nội bộ bị lọt ra ngoài, nhưng đã bị xuyên tạc, thêm thắt theo ý đồ cá nhân…
- Tài liệu thứ tư đi kèm với những bức thư ngỏ là những bài bình luận có chủ ý rõ rệt.
Một mặt, họ cắt xén những điều thấy không có lợi cho việc tuyên truyền của họ, rồi thêm thắt vào và bình luận núp dưới nhiều tên gọi, nhiều đối tượng khác nhau, cả trong nước và nước ngoài với nhiều địa chỉ khác nhau. Họ tán đồng, khen ngợi những kiến nghị ấy rồi nâng lên thành lời kích động "nếu Đảng không tiếp thu thì đất nước này còn trong khổ đau, còn trong bi thảm" (!).

- Loại tài liệu thứ năm là đưa ra các đề tài để “thảo luận”.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng đất nước, họ nêu vấn đề " Đảng này đặt ra chiến lược đánh Mỹ có đúng không"". Theo họ, đó là điều sai lầm. Họ vu cáo và quy kết rằng, kỷ niệm ngày chiến thắng là làm tấy lên những nỗi đau, những vết thương lòng, khoét sâu thêm hận thù dân tộc ... Đây là sự vu cáo trắng trợn. Nếu không có thắng lợi của cuộc chống Mỹ cứu nước thì làm sao có đất nước cùng một dải như hôm nay; làm sao nước ta có vị thế quốc tế như hôm nay"
- Loại tài liệu thứ sáu là tung tin thất thiệt, trắng trợn vu cáo "một số cán bộ cấp cao có tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài".
Họ đưa ra một danh sách có tên tuổi, có địa chỉ cụ thể, thậm chí cả số lượng tiền với hai số lẻ, như 107 triệu 56 đôla… Đọc danh sách đó, nhiều người tin lắm vì có cả hai số lẻ như vậy, chắc chắn phải do ngân hàng nào cung cấp. Đấy là nghệ thuật của họ tạo sự hấp dẫn đối với người đọc; để từ đó tạo niềm tin chắc chắn vào những con số ấy.
- Loại tài liệu thứ bảy là những hồi ký của một số người tự in, tự phát hành với mục đích đề cao cá nhân, nói sai sự thật lịch sử, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ.
Vinh nói rằng mục tiêu của “các lực lượng thù địch ” và “các phần tử cơ hội trong nước” hiện nay là đòi xoá bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và loại bỏ đảng CSVN. Vinh bênh vực Đảng bằng 2 luận cứ gượng gạo:”
1. “Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn được đông đảo các tầng lớp nhân dân thừa nhận là Đảng của mình, người đại diện trung thành lợi ích của nhân dân và dân tộc Việt Nam, đã và đang là lực lượng lãnh đạo duy nhất đất nước và xã hội Việt Nam, như điều 4 Hiến pháp sửa đổi (năm 2000) đã xác định. Qua theo dõi thực tiễn lịch sử Việt Nam hơn 7 thập kỷ qua, nhiều nhà Việt Nam học đã rút ra một nhận xét giống nhau: ít có một đảng nào được cả dân tộc ấy thừa nhận và tôn vinh là đảng của mình vì đảng ấy đã lãnh đạo thành công công cuộc chống xâm lăng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; và tiếp sau đó đã khởi xướng và lãnh đạo có kết quả công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế.”
Ô hay, ai là người Việt Nam đã thừa nhận đảng CSVN là “đảng của mình” hay là đảng này đã tự biên, tự diễn như thế mà không hề biết ngượng " Trong lịch sử đảng đã có cuộc trưng cầu ý kiến nhân dân nào đâu mà bảo đã được “cả dân tộc tôn vinh”" “
2. “Từ thực tiễn ấy, họ cũng rút ra một kết luận quan trọng là: đánh giá sự phát triển một đất nước, không chỉ căn cứ vào ở đó có độc đảng hay đa đảng. Vấn đề cơ bản là ở chỗ, đảng cầm quyền ấy có mang lại lợi ích cho số đông nhân dân hay không; toàn bộ chính sách đối nội, đối ngoại của đảng ấy có phục vụ việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân hay không" Từ cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, nhờ đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Nếu năm 1990 bình quân GDP đầu người mới chỉ có 200 đô la thì đến năm 2004 đã lên gần 550 đô la. Mặc dù thu nhập còn thấp so với nhiều nước, nhưng nếu không có đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước này sẽ đi tới đâu"”
Đi tới đâu à " Việt Nam đang đi vào ngõ cụt với các tệ nạn xã hội làm tan nát gia đình và chôn vùi cả một thế hệ đang lớn lên. Người dân của xã hội này, sau 20 năm đổi mới, vẫn còn đang đầu tắt mặt tối mà vẫn chưa đủ ăn. Trong khi hàng ngũ lãnh đạo thì mỗi ngày tồn tại của đảng là mỗi ngày cán bộ có thêm nhà, có thêm xe và có thêm tiền gửi con ra học ở nước ngoài. Tình trạng cách biệt giàu - nghèo cứ mỗi ngày một rộng thêm cùng với số người thất nghiệp lên cao !
Quốc nạn tham nhũng, tình trạng cán bộ lãng phí của mồ hôi,nước mắt của nhân dân chồng chất lên cao hàng chục ngàn tỷ bạc cứ lan rộng ra từ trên xuống dưới không thể phòng, chống được nữa.
Đảng đã nhìn nhận như thế nên đã phải phát động chiến dịch lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo Luật chống Tham nhũng và Lãng phí . Nhưng kẻ tham nhũng lại thi hành luật chống tham nhũng,chống lãng phí thì có phải là chuyện Nhà nước vừa đá bóng vừa thổi còi không "
Bởi vì theo Trần Thành Ngôn, báo Quân đội nhân dân ngày 20/7/2005 thì đội ngũ cán bộ cầm quyền hiện nay đã “phong kiến” hơn cả thời phong kiến.
Dưới đầu đề “Loại trừ mọi biểu hiện “lại giống” của tư tưởng phong kiến”, Tác giả Trần Thành Ngôn viết : “ Đó là điều nhân dân, đặc biệt dân ở đô thị, hàng
ngũ trí thức, cán bộ về hưu hiện nay đang lo ngại. Sự trở lại của tư tưởng phong kiến, quan liêu, quan dạng biểu hiện ở tư tưởng, hành vi của một số cán bộ, đảng viên có chức có quyền, hoặc nắm quyền chi phối đến nhiều người. “
“Thí dụ: Tệ “thân thân” kéo họ hàng anh em trong họ, cùng quê vào bộ máy bằng mọi cách để trở thành “lãnh tụ”, dễ bề chi phối, tạo số đông biểu quyết trong sinh hoạt Đảng, “Một người làm quan, cả họ được nhờ”; Đó là tệ đảng viên thích oai, lên nước với làng xã, quê hương bằng cách mua xe xịn, tậu đất lập nhà thờ họ, khuếch trương gia tộc, mua sắm cổ vật, bằng tiền công quỹ; Đó là tệ đảng viên xây cất mồ mả dòng họ tốn kém khoa trương trong khi ở quê hương đa số người dân xây cất mồ mả, an táng bố mẹ mình một cách bình thường; Đó là tệ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ làm cho mình, lo cho con, thậm chí lo cho cháu chỗ làm, nhà đất, địa vị bằng ảnh hưởng chức vụ của mình mà Nhà nước giao cho...”
“Nói tóm lại”, Ngôn viết tiếp, “ Bốn chữ “công bộc của dân” đã bị cán bộ, đảng viên có lãng quên. Điều nguy hại là trong cơ chế thị trường, công tác giáo dục tư tưởng, phê phán tư tưởng “lại giống” phong kiến ở một số tổ chức đảng bị xao nhãng. Đảng viên đó không những không bị phê phán, không bị nhắc nhở mà có khi lại được “tung hứng”, cho là “mốt”, sự “sành điệu”. Họ vin vào lý do “phục hồi vốn cổ”, “xóa đói giảm nghèo cho quê hương”... Họ không thấy có rất nhiều thanh niên, sinh viên học xong đại học, học lực khá, nhưng không có chỗ dựa, nên không có việc làm. Con em họ đã chiếm chỗ đó, đáng ra chỗ đó dành cho người tài, có học lực tốt. Tệ “Nhất thân nhì quen” đã cho vào bộ máy những công chức thiếu năng lực. Cơ quan, địa phương có nhiều cử nhân; thạc sĩ, tiến sĩ mà thiếu người có năng lực sáng tạo, hành động. “
Báo của Đảng đã viết như thế thì có cần phải nói xấu thêm về Nhà nước này không hay cứ để cho Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương ra công chống đỡ cho đến lúc đứt hơi rồi đi luôn "
Phạm Trần (7/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.