Hôm nay,  

Di Trú Liên Hệ Đến Vn Năm 2001

03/02/200100:00:00(Xem: 4190)

Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
HOạT ĐỘNG DI TRÚ LIÊN HỆ ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2001
Chúng ta đang bước sang một năm mới, năm 2001. Trong năm mới này, chúng ta sẽ không bị lo lắng về con bọ Y2K như năm rồi, tuy nhiên về phương diện bảo lãnh di dân cho thân nhân và bảo lãnh vị hôn thê ở Việt Nam, thì việc ứ đọng nhiều hồ sơ tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigon sẽ có ảnh hưởng đến lịch trình lên danh sách phỏng vấn và thời gian giải quyết các đơn kháng cáo của những hồ sơ bị bác.
LỊCH TRÌNH PHỎNG VẤN :
Sang năm 2001 việc lên danh sách phỏng vấn có thể được Tòa Tổng Lãnh Sự Sàigon tiến hành mau lẹ hơn. Hiện nay, việc lên danh sách phỏng vấn có khi phải mất khoảng 6 tháng sau khi nộp tập hồ sơ số 3, trong khi việc này đáng lẻ chỉ cần khoảng từ 3 đến 4 tháng. Tòa Tổng Lãnh Sự cần bổ sung nhiều giới chức phỏng vấn hơn để giải quyết số hồ sơ ứ đọng và giúp cho các đương đơn và thân nhân đở phải chờ đợi quá lâu.
VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN KHÁNG CÁO VÀ B' TÚC HỒ SƠ :
Hiện nay các đơn kháng cáo và bổ túc hồ sơ phải đợi khoảng từ 4 đến 5 tháng mới được giải quyết. Nếu muốn rút ngắn thời gian, Tòa Tổng Lãnh Sự cũng cần phải được bổ sung thêm nhân viên trên lãnh vực này.
CHIẾU KHÁN DU LỊCH, DU HỌC:
Tình hình cấp chiếu khán du lịch có chiều hướng bớt gắt gao hơn và Tòa Tổng Lãnh Sự cũng xét hồ sơ thuận lợi hơn cho những người xin chiếu khán đến Hoa Kỳ theo diện tham quan (B1) hay du lịch ngắn hạn (B2).
Trái lại, việc xét cấp chiếu khán du học có phần gắt gao hơn, ngoài những quy định ràng buộc về các lĩnh vực tài chánh, kinh tế, xã hội, đương đơn còn phải chứng minh quá trình học vấn có kết qủa tốt và trình độ Anh ngữ giỏi, thể hiện qua một cuộc trắc nghiệm TOEFL (test of English as a foreign language) với số điểm khoảng 500 điểm, thích ứng để ghi danh vào các chương trình tín chỉ (credit program) tại các đại học Hoa Kỳ.
PHỎNG VẤN NHẬP TỊCH :
Thủ tục xin nhập tịch có thể được tiến hành nhanh chóng hơn trong năm 2001, mặc dù hiện nay thời gian chờ đợi tại Los Angeles và San Jose cũng đã được rút ngắn khá nhiều so với hai năm trước đây. Ngoài ra, số người nộp đơn xin nhập tịch đã giảm bớt so với lúc trước nên số hồ sơ ứ đọng cũng bớt được đi nhiều.
VIỆC CỨU XÉT ĐƠN XIN CHIẾU KHÁN NHẬP CẢNH DI DÂN TạI TRUNG TÂM DI TRÚ CALIFORNIA :
Hiện nay việc cứu xét các đơn xin chiếu khán nhập cảnh di dân tại Trung Tâm Di Trú California tiến hành rất chậm. Diện công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ/chồng là diện ưu tiên cao nhất mà cũng phải đợi 6 tháng trở lên mới nhận được giấy chấp thuận.
Riêng đối với các diện có ưu tiên thấp hơn, như vợ con của người có thẻ xanh (F2A, F2B), hoặc con có gia đình của cha mẹ là công dân Hoa Kỳ (F3), hoặc diện anh chị em ( F4), và ngay cả diện con độc thân trên 21 tuổI của công dân Hoa Kỳ (F1) thì thời gian chờ đợi cũng phải cả năm trở lên mới nhận được giấy chấp thuận.
Số lượng quá nhiều đơn khiếu nại về sự chậm trể này có thể thúc đẩy các Trung Tâm Di Trú cải tiến sự tổ chức và điều hành để có hiệu quả hơn như trong lãnh vực nhập tịch.
VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ DI TRÚ CHO DIỆN PIP.
Sang năm 2001, một sắc luật mới về việc điều chỉnh quy chế di trú sẽ được áp dụng cho những người đang thuộc diện PIP để xin cấp phát thẻ xanh, mặc dù đơn xin chiếu khán chưa đáo hạn. Tuy hiện tại Sở Di Trú chưa phổ biến thể thức nộp đơn xin điều chỉnh quy chế theo luật mới, nhưng việc này tất sẽ được thực hiện sớm trong trong năm 2001.


Luật mới về điều chỉnh quy chế di trú cho diện PIP sẽ giúp ích rất nhiều cho những người thuộc diện này khỏi phải chờ đợi mỏi mòn trong tình trạng không có thẻ xanh, khỏi phải xin tái cấp giấp phép làm việc mổi năm và khỏi bị trở ngại trong việc phải đi ra nước ngoài khi có việc cần thiết. Đây là ước vọng rất lớn cho những người thuộc diện PIP hiện nay.
Việc tái lập điều khoản 245 (i) :
Điều khoản 245(i) của Luật Di Trú, ban hành năm 1994, cho phép những người cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ hoặc đã hết hạn quy chế hợp pháp, có thể đóng tiền phạt $1,000 và nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú, để trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ.
Việc tái lập điều khoản 245 (i) quy định hai điều kiện căn bản:
Thứ nhất, những người nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú căn cứ theo điều khoản này, phải chứng minh là mình đã cư trú tại Hoa Kỳ vào thời điểm luật mới được ban hành, tức ngày 21 tháng 12, năm 2000.
Thứ hai, điều khoản 245(i) chỉ có hiệu lực đến ngày 30 tháng 04, 2001. Như vậy có nghĩa là để có thể nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều khoản 245 (i), đương đơn phải có đơn bảo lãnh của thân nhân hợp lệ gởi đến Sở Di Trú trước ngày 30 tháng 04, năm 2001, hoặc đương đơn phải có giấy chứng chỉ lao động, hoặc đơn xin chiếu khán di dân theo diện công nhân viên nộp trước ngày 30 tháng 04, năm 2001. Sự quy định này cho phép đương sự có thể nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú một thời gian lâu sau ngày 30 tháng 04, năm 2001, miển là đương đơn đã có đơn bảo lãnh di dân hợp lệ nộp trước ngày đó.
K-Visa:
Sắc luật LIFE (Legal Immigration Family Equity Act) đã quy định việc nới rộng phạm vi áp dụng của chiếu khán loại K (K-Visa). Như chúng ta đã biết, K-Visa thường dùng để cấp cho diện vị hôn thê/hôn phu để đến Hoa Kỳ kết hôn với người đứng bảo lãnh. K-Visa cũng được dùng để cấp cho các đứa con vị thành niên của người vị hôn thê để đi theo mẹ sang Hoa Kỳ.
Muốn xin được K-Visa cho vợ con, thì trước đó phải có đơn xin chiếu khán di dân (tức đơn xin bảo lãnh di dân) đã nộp rồi (nhưng chưa có kết quả). Đơn xin chiếu khán di dân có thể đã nộp trước hay sau ngày sắc luật LIFE ban hành, tức ngày 21 tháng 12, năm 2000.
V-Visa:
Chúng ta đã biết là việc bảo lãnh di dân cho vợ con của thường trú nhân (tức chỉ có thẻ xanh) phải chờ đợi một thời gian khá lâu, khoảng bốn năm rưởi đơn bảo lãnh mới đáo hạn để tiến hành thủ tục cấp chiếu khán. Theo sắc luật LIFE, trong khi chờ đợi đơn đáo hạn, người thường trú nhân có thể xin V-Visa cho vợ con sang Hoa Kỳ.
Muốn xin V-Visa cho vợ con của thường trú nhân, đương sự phải có nộp đơn xin bảo lãnh di dân cho vợ con đã được 3 năm rồi mà chưa nhận giấy chấp thuận của Sở Di Trú, hoặc đã nộp đơn được 3 năm và đã nhận giấy chấp thuận của Sở Di Trú nhưng hồ sơ chưa đáo hạn để tiến hành thủ tục cấp chiếu khán di dân để đi Hoa Kỳ.
Điều kiện kế tiếp là đơn bảo lãnh phải được nộp trước ngày 21 tháng 12, năm 2000.
Người thụ hưởng V-Visa có thể xin điều chỉnh quy chế di trú để trở thành thường trú nhân khi hồ sơ xin chiếu khán di dân đáo hạn. Tuy nhiên, nếu
V-Visa bị mất hiệu lực mà cứ tiếp tục lưu trú bất hợp pháp ở Hoa Kỳ thì sau đó không thể nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú được.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Sáu từ 5:00PM, thứ Bảy và mỗi trưa Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, 1390AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento (916) 257-6550 hay qua Email: info@rmiodp.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.