Hôm nay,  
Việt Báo Online

Giáo Hội Pgvntn Kêu Gọi Toàn Lực Cho Dân Chủ

24/04/200100:00:00(Xem: 3390)
Giáo Hội Pgvntn Kêu Gọi Toàn Lực Cho Dân Chủ
SANTA ANA (VB) - Thông điệp Phật Đản của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Viện Tăng Thống, từ nơi tù đày quản chế tỉnh Quảng Ngãi gửi đến, và Diễn văn chào mừng Phật Đản của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từ Saigon gửi qua, đã được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế long trọng tuyên đọc trong Lễ Phật Đản hôm Chủ Nhật 22/4/2001.

Nội dung cả hai bản văn đều nhấn mạnh tới nhu cầu dân chủ cho Việt Nam. HT Huyền Quang viết, “… chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử hãy nhận lãnh sứ mệnh kết liên với đồng bào các giới không phân biệt thành phần, chính kiến hay tôn giáo, để cho Dân chủ thành hiện thực”. Hòa thượng Thích Quảng Độ thì tuyên bố : “Ngày nay, toàn dân trong và ngoài nước, chỉ mơ ước một điều, chỉ muốn nói lên một điều. Điều ấy là Tự do, Dân chủ. Hai điều kiện căn bản cho cuộc chung sống hòa bình, phát triển đất nước, chấm dứt đói nghèo và nô lệ - nô lệ như nô công hay nô lệ tinh thần”.

Toàn văn Thông Điệp Phật Đản 2545 của HT Huyền Quang như sau:

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2545
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mùa Phật Đản năm nay, tôi thân ái gửi tới chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc An lạc trong đức Từ Bi và Trí tuệ.
Phật Đản là Mùa Nhớ Phật. Nhớ Phật là cưu mang và cứu độ chúng sinh.

Phật Đản là Mùa tập hợp đại chúng lớn, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, dựng cờ pháp lớn, để đóng các nẻo ác, mở cửa Đường lành. Đức Thế tôn từng dạy : “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi ! Hãy nương tựa vào chính mình ! Như Lai chỉ là Người dẫn đường”. Cao quý thay lời dạy. Nhưng tôi xin Tứ chúng hiểu cho rằng, tự mình thắp đuốc lên mà đi, và nương tựa vào chính mình, mà chưa được Như Lai dẫn đường chỉ nẻo, thì rất dễ đi vào mê lộ, đường tà. Cho nên Chánh pháp phải được tuyên dương hoằng hóa, làm ngón tay chỉ hướng mặt trăng Chân lý.

Nhớ Phật để làm người con Phật. Người con Phật là người đứng lên trên thời đại để đem lại an lạc, hạnh phúc cho thời đại và nhân quần xã hội. Xã hội loạn ly, Người con Phật không loạn ly. Đất nước khủng hoảng, Người con Phật không khủng hoảng. Loài người ốm đau, phóng thể, Người con Phật cường tráng và không phóng thể.

Nhớ Phật là hoàn thành Giác Ngộ trong ba bước tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác mà không giác tha là quay lưng với cuộc đời đau khổ đợi chờ cứu vớt. Giác tha mà không tự giác là rơi vào manh động, phóng thể. Giác hạnh viên mãn thì mới mở ra Con Đường Phật nơi cõi Diêm phù đề này.

Nhớ Phật là dấy lên lòng Đại từ để kiên trì hạnh Bồ tát làm đạo Phương tiện, dấy lên tâm Bình đẳng để chuyển hóa ác thế thành đạo Bát nhã.

Trong truyền thống ấy, mấy mươi năm trước, Phật tử Việt Nam đem thân hiến cúng cho Hòa bình là niềm tha thiết đợi chờ của một dân tộc bị bó tay bất động trước những đối nghịch quốc tế, và loạn ly tàn phá. Nhưng chiến tranh chấm dứt, mà cuộc xung đột ý thức hệ vẫn tiếp diễn, làm cho quần chúng điêu linh, đói nghèo, quốc gia bại liệt, đạo đức suy đồi.

Ngày nay, niềm tha thiết trông cầu của đồng bào toàn quốc là Dân chủ. Mô thức Tăng Đoàn với sáu hạnh Lục hòa chính là tiền đề cho một xã hội dân chủ, mà Đức Phật đã thiết kế gần ba ngàn năm trước. Sáu phép Lục hòa chính là biết tôn trọng, bảo vệ, thăng hoa quyền sống của nhau. Tôi xin kêu gọi Tứ chúng hãy thực hiện tinh thần dân chủ ấy vào xã hội điên loạn nước ta do các thế lực vọng ngoại, phi dân tộc hoành hành mấy mươi năm qua. Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam được Hội đồng Lưỡng viện tuyên cáo và Viện Hóa Đạo công bố gần đây chính là nỗ lực đại hùng, đại lực, đại từ bi của Phật giáo đồ toàn quốc và hải ngoại, mà chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử nhận lãnh sứ mệnh kết liên với đồng bào các giới không phân biệt thành phần, chính kiến hay tôn giáo, để cho Dân chủ thành hiện thực.

Tôi trông đợi các tôn giáo bạn, những nhà văn hóa, nhân sĩ và đồng bào các giới, trong cũng như ngoài nước, sát cánh bên nhau đem lại Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho nhân dân đang bị bức bách ngày nay. Tôi kêu gọi Nhân loại văn minh hãy dùng sức mạnh tinh thần hậu thuẫn cho công trình dân chủ và tái thiết Việt Nam.

Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp Gíao hội và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước chắp tay hướng về lễ đài tụng lớn ba lần danh hiệu Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chí thành Nhớ Phật trong Mùa Phật Đản năm nay.

Cầu xin Đức Thế tôn hộ trì cho tất cả chúng ta.
Quảng Ngãi, Ngày Phật Đản năm Tân Tỵ Phật lịch 2545
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
(Ký tên)
Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG

*
Dưới đây là toàn văn bài Diễn Văn của HT Quảng Độ

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG PHẬT ĐẢN 2545

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng,
Kính thưa chư liệt vị Tôn đứùc Tăng Ni,

Thưa toàn thể quývị Nam Nữ Cư sĩ, Huynh trưởng và đoàn viên Gia Đình Phật tử,
Ánh sáng chan hòa, niềm hy vọng bừng lên như rạng đông, tâm hân hoan trẩy hội... đấy là dấu hiệu Mùa Phật Đản trở về giữa tâm tư quần chúng Phật giáo khắp năm châu, làm rung động ba nghìn cõi.

Thế gian thích vọng, chẳng ưa chân. Cho nên mỗi năm một lần, Phật Đản hiện ra nhắc nhở người con Phật về chân lý cứu khổ và giải thoát của Đức Thế tôn. Thế gian thích đối lập và loại trừ. Nên Phật đài được dựng lên khắp nơi để đoàn tụ người con Phật chung cùng hạnh nguyện Từ Bi và bảo vệ quyền sống bất khả xâm phạm cho mỗi con người. Hạnh nguyện ấy, tự nó là một lực lượng hóa giải địch chúng vô song.

Cuộc đoàn tụ quanh Phật đài là một cộng đồng ánh sáng trước những âm mưu đe dọa của bóng tối vô minh.Ai thắp lên ngọn đèn trí tuệ giữa lòng mình, kẻ ấy không còn bị các thế lực đen uy hiếp, hết khiếp sợ, viễn ly điên đảo, vô úy và dũng mãnh bước lên đường lớn, hoàn thành sự nghiệp Bồ tát cứu đời.

Không khiếp sợ, chính là đức tính vô úy, chiếc áo hộ thân của mỗi người con Phật trước sóng to gió lớn đang hăm dọa mạng sống con người và xã hội Việt Nam.

Chính vì đức tính vô úy ấy mà Giáo hội phải nói lên tiếng nói của quảng đại nhân dân thầm lặng. Tiếng nói còn, dân tộc còn. Năm mươi lăm năm qua, binh lửa, tranh chấp ý thức hệ, các siêu cường tranh co khoanh vùng thế giới, tiếng nói người dân Việt đã không được cất lên. Khi có dịp cất lên, thì chưa kịp nói hết ngưỡng vọng, đã biến thành tiếng oan dậy đất.

Ngày nay, toàn dân trong và ngoài nước, chỉ mơ ước một điều, chỉ muốn nói lên một điều. Điều ấy là Tự do, Dân chủ. Hai điều kiện căn bản cho cuộc chung sống hòa bình, phát triển đất nước, chấm dứt đói nghèo và nô lệ - nô lệ như nô công hay nô lệ tinh thần. Vì vậy mà tôi thừa lệnh Hôiđồng Lưỡng viện công bố Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam.

Phật Đản không chỉ là lễ hội mừng vui, tán thán công đức, mà còn rước Phật về giữa tâm khảm chúng ta để thị hiện cảnh giới Tịnh độ nơi cõi Ta bà.

Đạo Phật ra đời để cứu khổ quần sinh, như hoa sen tỏa ngát chốn ao bùn. Suốt hai nghìn năm lịch sử, đạo Phật sống giữa lòng dân Việt, với dân Việt và vì dân Việt. Chính sách vì dân, thân dân ấy, những người Phật tử đã chứng tỏ huy hoàng qua các thời đại Lý, Trần. Chúng ta biết kế thừa tinh hoa ấy, phát huy thành nếp sống mới để tôn trọng và bảo vệ con người bất kể thành phần, tôn giáo hay chính kiến.

Trong giờ phút thiêng liêng cử hành Phật Đản, tôi kêu gọi chư Liệt vị cùng toàn thể Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, giới trẻ trong hay ngoài phong trào Gia Đình Phật tử, hãy cùng tôi quán nhập Thông Điệp Phật Đản năm nay của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo pháp huy hoàng bất diệt.
Phật lịch 2545

Thanh Minh Thiền viện – Saigon, Phật Đản năm Tân tỵ
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

15/10/2018(Xem: 154)
BPSOS cùng 5 tổ chức xã hội dân sự Việt Nam nộp bản báo cáo chung cho Uỷ Ban Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm đối với Việt Nam về thực thi Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn
15/10/2018(Xem: 463)
tôi nhận được vài hình ảnh người Việt Nam tại Hà Nội đem hoa đến viếng bức tượng của ông McCain tại hồ Trúc Bạch. Tôi xúc động nhiều trước hình ảnh đầy lòng nhân ái này
15/10/2018(Xem: 545)
Điều may mắn là Mỹ đã chịu lùi bước. Nhưng việc này đã đảm bảo một điều khoản ít nghiêm ngặt hơn: Hiệp định USMCA phải được tái tục, gia hạn 16 năm một lần. Người ta hy vọng rằng các việc tái duyệt xét trong tương lai sẽ diễn ra
15/10/2018(Xem: 393)
diễn đàn độc lập chủ yếu bàn về những vấn đề thời sự -- đóng góp giữ gìn tiếng Việt, blog có phần học tiếng Việt (Youtube) mỗi tuần một bài cho con em hoặc qúy vị nào chỉ biết tiếng Anh và muốn học tiếng Việt
15/10/2018(Xem: 484)
Việt Nam sẽ hợp tác quân sự với Hoa Kỳ ở mức độ không đe dọa nền an ninh của Trung Quốc ngoại trừ Hoa Lục lộ ý định tấn công Việt Nam. Nếu Việt Nam trở thành “đồng minh” quân sự của Mỹ thì Việt Nam sẽ trở thành một “Ukraina thứ hai”.
15/10/2018(Xem: 863)
dù ông đã ra đi, nhưng hơn 300 tác phẩm âm nhạc của ông qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước mà ông để lại cho đời, sẽ mãi mãi là một kho tàng văn hóa vĩnh cửu cho các thế hệ sau được học hỏi, được nghiên cứu và thưởng thức.
15/10/2018(Xem: 1396)
Đó là lời chúc lành, chúc mừng của dầu lửa đối với nước Mỹ, thay vì lời nguyền rủa của dầu lửa đối các các đại công ty khai thác ngoại quốc như thực dân mua chuộc nhà cầm quyền khai thác cạn kiệt dầu làm hại dân chúng và môi sinh của các nước nghèo, mà người dân chẳng được hưởng gì cả, xăng dầu phải mua giá rất mắc như ở CSVN hiện giờ.
15/10/2018(Xem: 511)
TAIPEI, Đài Loan -- Bản tin RTI ghi nhận rằng Mỹ sẽ bình thường hoá bán vũ khí cho Đài Loan, Bộ Quốc phòng: Giúp nâng cao năng lực quốc phòng.
15/10/2018(Xem: 183)
SEOUL, Nam Hàn -- Nhiều dấu hiện hòa bình hiện ra trên bán đảo Đại Hàn. Bản tin KBS kể: Hàn-Triều-Mỹ-Trung quyết tâm tạo ra bước đột phá vì phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.
15/10/2018(Xem: 580)
Nếu một quả dừa có giá 10,000 đồng thì mộng dừa (mọc bên trong quả dừa) có giá lên tới 300,000 đồng mỗi kí lô, theo Vnexpress.
15/10/2018(Xem: 494)
Bấy lâu nay, rất phản cảm, khó coi là hình ảnh những người bán thức ăn ngoài đường phố cứ dùng tay trần bốc, lấy thức ăn cho khách, bất chấp là khách trong nước hay du khách nước ngoài. Từ ngày 20-10 tới đây, cùng với rất nhiều điều khác trong kinh doanh thức ăn đường phố, hành vi nhếch nhác, mất vệ sinh kia sẽ bị phạt tiền triệu, theo báo điện tử Người Tiêu Dùng (NTD).
15/10/2018(Xem: 170)
Santa Ana (Nguyễn Tâm) - - Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California vào trưa Chủ Nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018, đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 150 Quan Đại Thần Nguyễn Trung Trực.
15/10/2018(Xem: 521)
Lãi suất tăng đang tạo áp lực lên các thương vụ xe hơi tại Hoa Kỳ và đang tiến tới gần điểm mà người mua xa lánh xe mới, theo Hội Các Đại Lý Bán Xe Hơi Toàn Quốc (NADA) cho biết.
15/10/2018(Xem: 563)
Tài liệu mới được công bố về tuổi thọ trên khắp Hoa Kỳ cho thấy rằng nơi mà chúng ta sống tạo ra vấn đề chúng ta sống bao lâu.
Tin công nghệ
Tháng 10/2018, Google chính thức ngừng bỏ thầu dự án Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), một hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây khổng lồ có giá trị tới 10 tỷ USD. Công ty đưa ra quyết định bỏ thầu sau khi bị nhân viên phản đối và lo ngại dự án có thể vi phạm các nguyên tắc đạo đức về AI mà Google đã tự đặt ra.
Nhìn từ xa, tổng thể M16 trông giống một con đại bàng. Nhưng khi tiến gần hơn một chút, có thể thấy tinh vân Đại Bàng lại chứa một vùng sáng, tựa như một cửa sổ mở ra vào trung tâm của một vỏ khí bụi tối lớn hơn. Qua khung cửa sổ, toàn bộ một cụm sao mở xuất hiện với nhiều ngôi sao mới đang hình thành. Trong lỗ hổng đó, những chiếc cột cao và những vầng viên tròn của bụi đen cùng khí phân tử lạnh nằm bên những ngôi sao trẻ màu xanh.
Tính đến tháng 10/2018, HTC đang lâm vào khủng hoảng, nhưng điều đó không thể ngăn cản hãng thử nghiệm các sản phẩm mới.
Hồi năm 2017, Google phát hành sản phẩm tai nghe Pixel Buds, không chỉ tích hợp trợ lý ảo Google Assistant mà còn hỗ trợ dịch thuật theo thời gian thực bằng Google Translate. Kể từ đó, nhiều chiếc tai nghe hỗ trợ Google Assistant được các hãng khác ra mắt, nhưng thiếu tính năng dịch. Đến khoảng giữa tháng 10/2018, Google cho biết sẽ mở khoá tính năng dịch theo thời gian thực cho mọi tai nghe có Google Assistant.
Khoảng giữa tháng 10/2018, bằng một kỹ thuật chỉnh sửa gen hoàn toàn mới, các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã có thể tạo ra thành công một con chuột con là con của 2 con chuột mẹ mà không cần tới chuột đực.
Tháng 10/2018, các quan chức Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo một vụ xâm nhập dữ liệu ảnh hưởng tới các quân nhân viên của họ. Hacker chưa rõ danh tính đã giành được quyền truy cập vào thông tin cá nhân và số thẻ tín dụng của các nạn nhân.
Khoảng giữa tháng 10/2018, trang Electrek cho biết Tesla đã sản xuất được chiếc Model 3 thứ 100,000. Đây là cột mốc quan trọng của hãng trong việc sản xuất xe điện, vì chỉ 1 năm trước đó, hồi tháng 07/2017, Tesla chỉ xuất xưởng được vỏn vẹn 30 chiếc Model 3. Hiện hãng đang có tốc độ xuất xưởng 5000 xe Model 3 mỗi tháng.
Khoảng giữa tháng 10/2018, theo truyền thông Đài Loan, TSMC tiếp tục thắng thầu hợp đồng và trở thành hãng gia công độc quyền cho chip A13 của Apple trong năm 2019. Như vậy, đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp TSMC chịu trách nhiệm sản xuất độc quyền chip A cho Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, BMW cho biết sẽ chi ra 3.6 tỷ Euro để nâng tỷ lệ cổ phần của mình từ 50% lên 75% trong liên doanh với hãng xe Trung Quốc. Thỏa thuận mới sẽ cho phép BMW trở thành hãng xe nước ngoài đầu tiên nắm quyền kiểm soát một doanh nghiệp ở Trung Quốc
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple công bố mua lại công nghệ quản lý điện năng của hãng Dialog với giá 300 triệu USD, và thoả thuận sẽ trả thêm 300 triệu USD để mua lại công ty trong vòng 3 năm tiếp theo. Ngoài ra, Apple còn thuê 300 kỹ sư của Dialog để phục vụ cho dự án riêng để đẩy nhanh việc phát triển chip quản lý điện năng và sạc cho iPhone.
Khoảng giữa tháng 10/2018, trang Reuters cho biết, Amazon đã phát triển công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tuyển dụng, nhưng kế hoạch không thành vì công ty phát hiện hệ thống phân biệt giới tính, chống lại nữ giới.
Đây không phải là khoảnh khắc mới mẻ của một tinh vân xa xôi được Kính viễn vọng không gian Hubble chụp lại, mà đám mây bụi sáng kì ảo trong ảnh là cảnh tượng của một chiếc tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh dọc theo bờ tây nước Mỹ ngay sau hoàng hôn ngày 07/10/2018. Được phóng từ Căn cứ Không quân Vandenberg trên bờ biển trung tâm bang California, tầng thứ nhất của tên lửa đã quay trở lại căn cứ an toàn sau 8 phút.
Khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại trường đại học kỹ thuật Eindhoven, Hà Lan và đại học Keio, Nhật Bản đã phát triển một bộ xét nghiệm chẩn đoán có nguồn gốc từ giấy, với giá thành rẻ nhưng có thể kiểm tra nhanh khá nhiều dạng bệnh truyền nhiễm.
Việc Samsung đang phát triển một chiếc smartphone màn hình gập không còn là bí mật. Công ty Hàn Quốc được xác nhận đang phát triển smartphone màn hình gập trong nhiều năm. Khoảng giữa tháng 10/2018, DJ Koh, người đứng đầu mảng di động của Samsung đã khẳng định rằng sẽ hé lộ về thiết bị mới tại Hội nghị SDC 2018 vào tháng 11/2018. Tuy nhiên, smartphone màn hình gập của Samsung sẽ không bán ra trong năm 2018.