Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giáo Hội Pgvntn Kêu Gọi Toàn Lực Cho Dân Chủ

24/04/200100:00:00(Xem: 3689)
SANTA ANA (VB) - Thông điệp Phật Đản của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Viện Tăng Thống, từ nơi tù đày quản chế tỉnh Quảng Ngãi gửi đến, và Diễn văn chào mừng Phật Đản của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từ Saigon gửi qua, đã được Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế long trọng tuyên đọc trong Lễ Phật Đản hôm Chủ Nhật 22/4/2001.

Nội dung cả hai bản văn đều nhấn mạnh tới nhu cầu dân chủ cho Việt Nam. HT Huyền Quang viết, “… chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử hãy nhận lãnh sứ mệnh kết liên với đồng bào các giới không phân biệt thành phần, chính kiến hay tôn giáo, để cho Dân chủ thành hiện thực”. Hòa thượng Thích Quảng Độ thì tuyên bố : “Ngày nay, toàn dân trong và ngoài nước, chỉ mơ ước một điều, chỉ muốn nói lên một điều. Điều ấy là Tự do, Dân chủ. Hai điều kiện căn bản cho cuộc chung sống hòa bình, phát triển đất nước, chấm dứt đói nghèo và nô lệ - nô lệ như nô công hay nô lệ tinh thần”.

Toàn văn Thông Điệp Phật Đản 2545 của HT Huyền Quang như sau:

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2545
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Mùa Phật Đản năm nay, tôi thân ái gửi tới chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước lời cầu chúc An lạc trong đức Từ Bi và Trí tuệ.
Phật Đản là Mùa Nhớ Phật. Nhớ Phật là cưu mang và cứu độ chúng sinh.

Phật Đản là Mùa tập hợp đại chúng lớn, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, dựng cờ pháp lớn, để đóng các nẻo ác, mở cửa Đường lành. Đức Thế tôn từng dạy : “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi ! Hãy nương tựa vào chính mình ! Như Lai chỉ là Người dẫn đường”. Cao quý thay lời dạy. Nhưng tôi xin Tứ chúng hiểu cho rằng, tự mình thắp đuốc lên mà đi, và nương tựa vào chính mình, mà chưa được Như Lai dẫn đường chỉ nẻo, thì rất dễ đi vào mê lộ, đường tà. Cho nên Chánh pháp phải được tuyên dương hoằng hóa, làm ngón tay chỉ hướng mặt trăng Chân lý.

Nhớ Phật để làm người con Phật. Người con Phật là người đứng lên trên thời đại để đem lại an lạc, hạnh phúc cho thời đại và nhân quần xã hội. Xã hội loạn ly, Người con Phật không loạn ly. Đất nước khủng hoảng, Người con Phật không khủng hoảng. Loài người ốm đau, phóng thể, Người con Phật cường tráng và không phóng thể.

Nhớ Phật là hoàn thành Giác Ngộ trong ba bước tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác mà không giác tha là quay lưng với cuộc đời đau khổ đợi chờ cứu vớt. Giác tha mà không tự giác là rơi vào manh động, phóng thể. Giác hạnh viên mãn thì mới mở ra Con Đường Phật nơi cõi Diêm phù đề này.

Nhớ Phật là dấy lên lòng Đại từ để kiên trì hạnh Bồ tát làm đạo Phương tiện, dấy lên tâm Bình đẳng để chuyển hóa ác thế thành đạo Bát nhã.

Trong truyền thống ấy, mấy mươi năm trước, Phật tử Việt Nam đem thân hiến cúng cho Hòa bình là niềm tha thiết đợi chờ của một dân tộc bị bó tay bất động trước những đối nghịch quốc tế, và loạn ly tàn phá. Nhưng chiến tranh chấm dứt, mà cuộc xung đột ý thức hệ vẫn tiếp diễn, làm cho quần chúng điêu linh, đói nghèo, quốc gia bại liệt, đạo đức suy đồi.

Ngày nay, niềm tha thiết trông cầu của đồng bào toàn quốc là Dân chủ. Mô thức Tăng Đoàn với sáu hạnh Lục hòa chính là tiền đề cho một xã hội dân chủ, mà Đức Phật đã thiết kế gần ba ngàn năm trước. Sáu phép Lục hòa chính là biết tôn trọng, bảo vệ, thăng hoa quyền sống của nhau. Tôi xin kêu gọi Tứ chúng hãy thực hiện tinh thần dân chủ ấy vào xã hội điên loạn nước ta do các thế lực vọng ngoại, phi dân tộc hoành hành mấy mươi năm qua. Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam được Hội đồng Lưỡng viện tuyên cáo và Viện Hóa Đạo công bố gần đây chính là nỗ lực đại hùng, đại lực, đại từ bi của Phật giáo đồ toàn quốc và hải ngoại, mà chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử nhận lãnh sứ mệnh kết liên với đồng bào các giới không phân biệt thành phần, chính kiến hay tôn giáo, để cho Dân chủ thành hiện thực.

Tôi trông đợi các tôn giáo bạn, những nhà văn hóa, nhân sĩ và đồng bào các giới, trong cũng như ngoài nước, sát cánh bên nhau đem lại Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho nhân dân đang bị bức bách ngày nay. Tôi kêu gọi Nhân loại văn minh hãy dùng sức mạnh tinh thần hậu thuẫn cho công trình dân chủ và tái thiết Việt Nam.

Trong tinh thần đó, tôi yêu cầu các cấp Gíao hội và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước chắp tay hướng về lễ đài tụng lớn ba lần danh hiệu Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chí thành Nhớ Phật trong Mùa Phật Đản năm nay.

Cầu xin Đức Thế tôn hộ trì cho tất cả chúng ta.
Quảng Ngãi, Ngày Phật Đản năm Tân Tỵ Phật lịch 2545
Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống
(Ký tên)
Tỳ kheo THÍCH HUYỀN QUANG

*
Dưới đây là toàn văn bài Diễn Văn của HT Quảng Độ

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG PHẬT ĐẢN 2545

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng,
Kính thưa chư liệt vị Tôn đứùc Tăng Ni,

Thưa toàn thể quývị Nam Nữ Cư sĩ, Huynh trưởng và đoàn viên Gia Đình Phật tử,
Ánh sáng chan hòa, niềm hy vọng bừng lên như rạng đông, tâm hân hoan trẩy hội... đấy là dấu hiệu Mùa Phật Đản trở về giữa tâm tư quần chúng Phật giáo khắp năm châu, làm rung động ba nghìn cõi.

Thế gian thích vọng, chẳng ưa chân. Cho nên mỗi năm một lần, Phật Đản hiện ra nhắc nhở người con Phật về chân lý cứu khổ và giải thoát của Đức Thế tôn. Thế gian thích đối lập và loại trừ. Nên Phật đài được dựng lên khắp nơi để đoàn tụ người con Phật chung cùng hạnh nguyện Từ Bi và bảo vệ quyền sống bất khả xâm phạm cho mỗi con người. Hạnh nguyện ấy, tự nó là một lực lượng hóa giải địch chúng vô song.

Cuộc đoàn tụ quanh Phật đài là một cộng đồng ánh sáng trước những âm mưu đe dọa của bóng tối vô minh.Ai thắp lên ngọn đèn trí tuệ giữa lòng mình, kẻ ấy không còn bị các thế lực đen uy hiếp, hết khiếp sợ, viễn ly điên đảo, vô úy và dũng mãnh bước lên đường lớn, hoàn thành sự nghiệp Bồ tát cứu đời.

Không khiếp sợ, chính là đức tính vô úy, chiếc áo hộ thân của mỗi người con Phật trước sóng to gió lớn đang hăm dọa mạng sống con người và xã hội Việt Nam.

Chính vì đức tính vô úy ấy mà Giáo hội phải nói lên tiếng nói của quảng đại nhân dân thầm lặng. Tiếng nói còn, dân tộc còn. Năm mươi lăm năm qua, binh lửa, tranh chấp ý thức hệ, các siêu cường tranh co khoanh vùng thế giới, tiếng nói người dân Việt đã không được cất lên. Khi có dịp cất lên, thì chưa kịp nói hết ngưỡng vọng, đã biến thành tiếng oan dậy đất.

Ngày nay, toàn dân trong và ngoài nước, chỉ mơ ước một điều, chỉ muốn nói lên một điều. Điều ấy là Tự do, Dân chủ. Hai điều kiện căn bản cho cuộc chung sống hòa bình, phát triển đất nước, chấm dứt đói nghèo và nô lệ - nô lệ như nô công hay nô lệ tinh thần. Vì vậy mà tôi thừa lệnh Hôiđồng Lưỡng viện công bố Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam.

Phật Đản không chỉ là lễ hội mừng vui, tán thán công đức, mà còn rước Phật về giữa tâm khảm chúng ta để thị hiện cảnh giới Tịnh độ nơi cõi Ta bà.

Đạo Phật ra đời để cứu khổ quần sinh, như hoa sen tỏa ngát chốn ao bùn. Suốt hai nghìn năm lịch sử, đạo Phật sống giữa lòng dân Việt, với dân Việt và vì dân Việt. Chính sách vì dân, thân dân ấy, những người Phật tử đã chứng tỏ huy hoàng qua các thời đại Lý, Trần. Chúng ta biết kế thừa tinh hoa ấy, phát huy thành nếp sống mới để tôn trọng và bảo vệ con người bất kể thành phần, tôn giáo hay chính kiến.

Trong giờ phút thiêng liêng cử hành Phật Đản, tôi kêu gọi chư Liệt vị cùng toàn thể Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, giới trẻ trong hay ngoài phong trào Gia Đình Phật tử, hãy cùng tôi quán nhập Thông Điệp Phật Đản năm nay của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo pháp huy hoàng bất diệt.
Phật lịch 2545

Thanh Minh Thiền viện – Saigon, Phật Đản năm Tân tỵ
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.