Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Thể Thức Xin Chiếu Khán K-3 Và K-4

08/09/200100:00:00(Xem: 3592)
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

ĐỀ TÀI : THỂ THỨC XIN CHIẾU KHÁN K-3 VÀ K-4

Sở Di Trú vừa phổ biến thủ tục tạm thời áp dụng cho việc xin chiếu khán K-3 và K-4. Hai loại chiếu khán này mới được thiết lập trong tháng 12 năm rồi do Đạo Luật Di Trú về đoàn tụ gia đình. Chiếu khán K-3 và K-4 có mục đích giúp cho vợ ( hoặc chồng ) và các con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ được sớm qua Hoa Kỳ trong khi đã có hồ sơ bảo lãnh rồi nhưng chưa được giải quyết.

Mặc dù diện vợ con của công dân Hoa Kỳ là diện có hiệu lực ngay, nhưng trên thực tế thủ tục kéo dài cả năm hoặc hơn nữa mới hoàn tất và gia đình mới đoàn tụ. Do đó, chiếu khán K-3 và K-4 sẽ giúp cho gia đình đoàn tụ trước, rồi điều chỉnh tình trạng di dân sau tại Hoa Kỳ.

Thủ tục xin chiếu khán K-3 và K-4 :
Muốn xin chiếu khán K-3 và K-4, trước hết đương sự phải là vợ (hoặc chồng) và con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ và đã có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa được giải quyết. Người đứng bảo lãnh điền đơn, mẫu
I-129F, nộp Sở Di Trú để xin chiếu khán K-3 và K-4 cho vợ con. Không cần phải làm cho mỗi người một đơn riêng, mà chỉ làm một đơn chung cho vợ và các con tháp tùng đi theo.

Gởi đơn mẫu I-129F kèm theo tờ khai lý lịch mẫu G325A, ảnh dán thẻ, hôn thú, khai của các đứa con, đến địa chỉ sau đây :
US INS
PO Box 7218
Chicago, IL 60680-7218

Xin lưu ý ĐỪNG gởi đơn đến Sở Di Trú tại địa phương hoặc Trung Tâm Di Trú nào khác. Sau khi thân nhân đến Hoa Kỳ và muốn xin giấy phép làm việc, cũng phải gởi đơn về địa chỉ nói trên, chớ không phải gởi về Sở Di Trú địa phương.

Sau khi chấp thuận mẫu đơn I-129F, Sở Di Trú thông báo cho Tòa Tổng Sự Hoa Kỳ tại quốc gia liên hệ để nơi đây tiến hành thủ tục cấp chiếu khán K-3 và K-4.

Khi đến Tòa Tổng lãnh Sự để phỏng vấn, thân nhân phải mang theo giấy khám sức khỏe và giấy bảo trợ tài chánh.

Chiếu khán K-3 và K-4 là chiếu khán phi di dân, tương tự như chiếu khán du lịch hoặc chiếu khán vị hôn thê, và sẽ được điều chỉnh thành quy chế di dân sau khi các đương sự đến Hoa Kỳ.

Nếu trước đó các đương sự đã vi phạm điều khoản lưu trú quá hạn tại Hoa Kỳ và bị cấm tái nhập cảnh trong thời hạn 3 năm hoặc 10 năm, thì khi xin chiếu khán K-3 và K-4 cũng bị ảnh hưởng nếu không xin trước giấy khoan miễn việc cấm tái nhập.

Hiệu lực của chiếu khán K-3 và K-4 :
Chiếu khán K-3 cấp cho người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ và cho phép đương sự được lưu trú tại Hoa Kỳ trong thời hạn hai năm. Chiếu khán K-4 cấp con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ cũng có hiệu lực trong hai năm, hoặc sớm hơn hai năm nếu đứa con được 21 tuổi sớm hơn thời hạn hai năm.

Những người sang Hoa Kỳ theo chiếu khán K-3 và K-4 có thể đi làm việc để có lợi tức, nhưng muốn đi làm phải xin Sở Di Trú giấy phép đi làm việc. Khi giấy phép làm việc hết hạn và muốn xin gia hạn thì đương sự phải chứng minh là mình vẩn tiếp tục tiến hành xin chiếu khán di dân hoặc điều chỉnh quy chế thành di dân.

Nếu sau hai năm mà đơn xin chiếu khán di dân hoặc điều chỉnh quy chế chưa được chấp thuận thì đương sự có thể xin gia hạn chiếu khán K-3 và K-4 thêm hai năm nửa. Trong trường hợp đơn xin chiếu khán di dân hoặc xin điều chỉnh quy chế bị bác thì chiếu khán K-3 và K-4 sẽ chấm dứt trong 30 ngày kể từ ngày bác đơn. Trong thời hạn 30 ngày này, các đương sự phải rời khỏi Hoa Kỳ và cũng không được phép đi làm việc.

Sở Di Trú dự trù là hầu hết các người đến Hoa Kỳ bằng chiếu khán K-3 sẽ tiến hành việc điều chỉnh quy chế ngay sau khi họ đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý các đương sự là đến Hoa Kỳ theo chiếu khán K-3 cũng tương tự như đến Hoa Kỳ theo chiếu khán K-1 ( vị hôn thê ) là đương sự phải điều chỉnh quy chế với người đứng bảo lãnh mình, chớ không được thay đổi ý kiến mà kết hôn với người khác để điều chỉnh quy chế quy chế di trú.

Những người đến Hoa Kỳ theo chiếu khán K-3 và K-4, đã làm thủ tục xin điều chỉnh quy chế di trú, nhưng chưa được cấp thẻ xanh thì có thể đi về Việt Nam hoặc đi ra nước ngoài vì lý do cần thiết gì đó, có được không"

Các đương sự có thể sử dụng chiếu khán K-3 hoặc K-4 để đi Việt Nam hay đi ra nước ngoài được mà không cần phải giấy phép của Sở Di Trú ( advance parole ). Trong trường hợp này Sở Di Trú cho rằng các đương sự đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và đã nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú thì sẽ không dễ gì bỏ ngang chỉ vì việc đi ra nước ngoài.

Xin lưu ý là việc xin chiếu khán K3/K4 không nhất thiết là cần phải làm trong các hồ sơ bảo lãnh mà người đứng bảo lãnh có thể tùy ý làm hoặc không và có thể chờ hoàn tất việc bảo lãnh theo thủ tục thông thường.

PHẦN GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC:

Câu hỏi 1 : Để tranh thủ thời gian, xin cho biết là tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán K3 đồng thời với việc nộp đơn bảo lãnh di dân cho vợ tôi được không"

Đáp 1 : Ông phải đợi sau khi nộp đơn xin chiếu khán di dân và nhận được giấy biên nhận của của Sở Di Trú rồi mới nộp đơn xin chiếu khán K3.

Câu hỏi 2 : Tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ tôi và được biết là hồ sơ đã được gởi về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigon. Nhưng chờ đợ khá lâu mà chưa có giấy hẹn phỏng vấn. Vậy tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán K3 để vợ tôi sớm được sang Hoa Kỳ hay không"

Đáp 2 : Chiếu khán K3 chỉ áp dụng cho những hồ sơ bảo lãnh còn nằm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ, chớ không áp dụng cho các hồ sơ bảo lãnh đã được chuyển về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigon.

Câu hỏi 3 : Nếu vợ tôi được sang Hoa Kỳ theo chiếu khán K3 và chưa điều chỉnh quy chế để xin thẻ xanh thì vợ tôi có thể đi làm việc được không"

Đáp 3 : Vợ ông có thể nộp đơn ở Sở Di Trú để xin giấy phép đi làm việc. Nhớ nộp đơn ở Sở Di Trú Chicago chớ không phải ở Sở Di Trú tại địa phương như các trường hợp khác.

Câu hỏi 4 : Tôi chỉ có thẻ xanh và đã làm giấy bảo lãnh vợ tôi năm ngoái, nhưng chưa nhận được giấy thông báo chấp thuận của Sở Di Trú. Xin cho biết là tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán K3 cho vợ tôi được sang Hoa Kỳ sớm có được không "

Đáp 4 : Chiếu khán K3 và K4 chỉ cấp cho vợ và con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ trong khi chờ đợi giấy chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ và không áp dụng cho trường hợp vợ con của thường trú nhân.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Ba và thứ Sáu từ 6:00PM, thứ Bảy và Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1110AM, 1500AM, 1390AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento (916) 257-6550 hay qua Email: info@rmiodp.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.