Hôm nay,  
Việt Báo Online

Thể Thức Xin Chiếu Khán K-3 Và K-4

08/09/200100:00:00(Xem: 3278)
Thể Thức Xin Chiếu Khán K-3 Và K-4
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

ĐỀ TÀI : THỂ THỨC XIN CHIẾU KHÁN K-3 VÀ K-4

Sở Di Trú vừa phổ biến thủ tục tạm thời áp dụng cho việc xin chiếu khán K-3 và K-4. Hai loại chiếu khán này mới được thiết lập trong tháng 12 năm rồi do Đạo Luật Di Trú về đoàn tụ gia đình. Chiếu khán K-3 và K-4 có mục đích giúp cho vợ ( hoặc chồng ) và các con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ được sớm qua Hoa Kỳ trong khi đã có hồ sơ bảo lãnh rồi nhưng chưa được giải quyết.

Mặc dù diện vợ con của công dân Hoa Kỳ là diện có hiệu lực ngay, nhưng trên thực tế thủ tục kéo dài cả năm hoặc hơn nữa mới hoàn tất và gia đình mới đoàn tụ. Do đó, chiếu khán K-3 và K-4 sẽ giúp cho gia đình đoàn tụ trước, rồi điều chỉnh tình trạng di dân sau tại Hoa Kỳ.

Thủ tục xin chiếu khán K-3 và K-4 :
Muốn xin chiếu khán K-3 và K-4, trước hết đương sự phải là vợ (hoặc chồng) và con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ và đã có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa được giải quyết. Người đứng bảo lãnh điền đơn, mẫu
I-129F, nộp Sở Di Trú để xin chiếu khán K-3 và K-4 cho vợ con. Không cần phải làm cho mỗi người một đơn riêng, mà chỉ làm một đơn chung cho vợ và các con tháp tùng đi theo.

Gởi đơn mẫu I-129F kèm theo tờ khai lý lịch mẫu G325A, ảnh dán thẻ, hôn thú, khai của các đứa con, đến địa chỉ sau đây :
US INS
PO Box 7218
Chicago, IL 60680-7218

Xin lưu ý ĐỪNG gởi đơn đến Sở Di Trú tại địa phương hoặc Trung Tâm Di Trú nào khác. Sau khi thân nhân đến Hoa Kỳ và muốn xin giấy phép làm việc, cũng phải gởi đơn về địa chỉ nói trên, chớ không phải gởi về Sở Di Trú địa phương.

Sau khi chấp thuận mẫu đơn I-129F, Sở Di Trú thông báo cho Tòa Tổng Sự Hoa Kỳ tại quốc gia liên hệ để nơi đây tiến hành thủ tục cấp chiếu khán K-3 và K-4.

Khi đến Tòa Tổng lãnh Sự để phỏng vấn, thân nhân phải mang theo giấy khám sức khỏe và giấy bảo trợ tài chánh.

Chiếu khán K-3 và K-4 là chiếu khán phi di dân, tương tự như chiếu khán du lịch hoặc chiếu khán vị hôn thê, và sẽ được điều chỉnh thành quy chế di dân sau khi các đương sự đến Hoa Kỳ.

Nếu trước đó các đương sự đã vi phạm điều khoản lưu trú quá hạn tại Hoa Kỳ và bị cấm tái nhập cảnh trong thời hạn 3 năm hoặc 10 năm, thì khi xin chiếu khán K-3 và K-4 cũng bị ảnh hưởng nếu không xin trước giấy khoan miễn việc cấm tái nhập.

Hiệu lực của chiếu khán K-3 và K-4 :
Chiếu khán K-3 cấp cho người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ và cho phép đương sự được lưu trú tại Hoa Kỳ trong thời hạn hai năm. Chiếu khán K-4 cấp con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ cũng có hiệu lực trong hai năm, hoặc sớm hơn hai năm nếu đứa con được 21 tuổi sớm hơn thời hạn hai năm.

Những người sang Hoa Kỳ theo chiếu khán K-3 và K-4 có thể đi làm việc để có lợi tức, nhưng muốn đi làm phải xin Sở Di Trú giấy phép đi làm việc. Khi giấy phép làm việc hết hạn và muốn xin gia hạn thì đương sự phải chứng minh là mình vẩn tiếp tục tiến hành xin chiếu khán di dân hoặc điều chỉnh quy chế thành di dân.

Nếu sau hai năm mà đơn xin chiếu khán di dân hoặc điều chỉnh quy chế chưa được chấp thuận thì đương sự có thể xin gia hạn chiếu khán K-3 và K-4 thêm hai năm nửa. Trong trường hợp đơn xin chiếu khán di dân hoặc xin điều chỉnh quy chế bị bác thì chiếu khán K-3 và K-4 sẽ chấm dứt trong 30 ngày kể từ ngày bác đơn. Trong thời hạn 30 ngày này, các đương sự phải rời khỏi Hoa Kỳ và cũng không được phép đi làm việc.

Sở Di Trú dự trù là hầu hết các người đến Hoa Kỳ bằng chiếu khán K-3 sẽ tiến hành việc điều chỉnh quy chế ngay sau khi họ đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý các đương sự là đến Hoa Kỳ theo chiếu khán K-3 cũng tương tự như đến Hoa Kỳ theo chiếu khán K-1 ( vị hôn thê ) là đương sự phải điều chỉnh quy chế với người đứng bảo lãnh mình, chớ không được thay đổi ý kiến mà kết hôn với người khác để điều chỉnh quy chế quy chế di trú.

Những người đến Hoa Kỳ theo chiếu khán K-3 và K-4, đã làm thủ tục xin điều chỉnh quy chế di trú, nhưng chưa được cấp thẻ xanh thì có thể đi về Việt Nam hoặc đi ra nước ngoài vì lý do cần thiết gì đó, có được không"

Các đương sự có thể sử dụng chiếu khán K-3 hoặc K-4 để đi Việt Nam hay đi ra nước ngoài được mà không cần phải giấy phép của Sở Di Trú ( advance parole ). Trong trường hợp này Sở Di Trú cho rằng các đương sự đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ và đã nộp đơn xin điều chỉnh quy chế di trú thì sẽ không dễ gì bỏ ngang chỉ vì việc đi ra nước ngoài.

Xin lưu ý là việc xin chiếu khán K3/K4 không nhất thiết là cần phải làm trong các hồ sơ bảo lãnh mà người đứng bảo lãnh có thể tùy ý làm hoặc không và có thể chờ hoàn tất việc bảo lãnh theo thủ tục thông thường.

PHẦN GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC:

Câu hỏi 1 : Để tranh thủ thời gian, xin cho biết là tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán K3 đồng thời với việc nộp đơn bảo lãnh di dân cho vợ tôi được không"

Đáp 1 : Ông phải đợi sau khi nộp đơn xin chiếu khán di dân và nhận được giấy biên nhận của của Sở Di Trú rồi mới nộp đơn xin chiếu khán K3.

Câu hỏi 2 : Tôi có làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ tôi và được biết là hồ sơ đã được gởi về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigon. Nhưng chờ đợ khá lâu mà chưa có giấy hẹn phỏng vấn. Vậy tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán K3 để vợ tôi sớm được sang Hoa Kỳ hay không"

Đáp 2 : Chiếu khán K3 chỉ áp dụng cho những hồ sơ bảo lãnh còn nằm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ, chớ không áp dụng cho các hồ sơ bảo lãnh đã được chuyển về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigon.

Câu hỏi 3 : Nếu vợ tôi được sang Hoa Kỳ theo chiếu khán K3 và chưa điều chỉnh quy chế để xin thẻ xanh thì vợ tôi có thể đi làm việc được không"

Đáp 3 : Vợ ông có thể nộp đơn ở Sở Di Trú để xin giấy phép đi làm việc. Nhớ nộp đơn ở Sở Di Trú Chicago chớ không phải ở Sở Di Trú tại địa phương như các trường hợp khác.

Câu hỏi 4 : Tôi chỉ có thẻ xanh và đã làm giấy bảo lãnh vợ tôi năm ngoái, nhưng chưa nhận được giấy thông báo chấp thuận của Sở Di Trú. Xin cho biết là tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán K3 cho vợ tôi được sang Hoa Kỳ sớm có được không "

Đáp 4 : Chiếu khán K3 và K4 chỉ cấp cho vợ và con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ trong khi chờ đợi giấy chấp thuận của Sở Di Trú Hoa Kỳ và không áp dụng cho trường hợp vợ con của thường trú nhân.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Ba và thứ Sáu từ 6:00PM, thứ Bảy và Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1110AM, 1500AM, 1390AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento (916) 257-6550 hay qua Email: info@rmiodp.com

19/08/2019(Xem: 448)
Kể từ khi tỷ phú Donald Trump lên nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, thế giới như bước vào một cục diện hoàn toàn mới, sau 8 năm chính trường thật im ắng dưới thời Tổng Thống Barrack Obama.
19/08/2019(Xem: 618)
Tối thứ sáu 16/8/2019, tại hai thành phố Melbourne và Sydney, Úc, những người ủng hộ Bắc Kinh đã tấn công người ủng hộ tự do cho Hồng Kông.
19/08/2019(Xem: 510)
Ông Huỳnh Tịnh Của khi viết cuốn Chuyện Giải Buồn đã gom góp lại những chuyện nầy nọ do ông nghĩ ra hay do ông lấy trong sách Tàu, nhưng điều ông không ngờ là mình đã viết truyện ngắn đầu tiên của văn học Việt Nam.
19/08/2019(Xem: 297)
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) đã tổ chức Đại Hội lần thứ 14 tại Little Sàigòn, California, Hoa Kỳ, trong hai ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019.
19/08/2019(Xem: 450)
Vào hơn 2600 năm trước Đức Thế Tôn đã kể rất nhiều về sự lừa đảo, chẳng hạn như chuyện về Tiền thân Kuhaka trong Tiểu bộ kinh IV.
19/08/2019(Xem: 416)
Tối Thứ Sáu 16/8/2019, trong mùa Vu Lan báo hiếu, tiệc Vinh Danh Bậc Sinh Thành- Hoa Sống Đời; diễn ra tại nhà hàng Seafood World do đài phát thanh Little Saigon Radio và truyền hình Hồn Việt tổ chức với khoảng 400 khách
17/08/2019(Xem: 394)
Nhà thơ Trịnh Y Thư, Giám đốc Nhà xuất bản Văn Học Press, hôm Thứ Bảy 17/8/2019 cho biết tập thơ Âm tuyết đỏ thời gian (ÂTĐTG) của nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ vừa được phát hành trên toàn cầu qua mạng nhà sách Barns & Noble
17/08/2019(Xem: 499)
Emails qua lại nhiều lần, tôi mới biết anh Mũ Nâu cũng là một ngòi bút nhà binh, bút hiệu Dương Thượng Trúc. Lúc này tôi mới nhớ là tôi đã thấy bút hiệu Dương Thượng Trúc trên nhiều tờ báo có giá trị tại Hoa Kỳ
17/08/2019(Xem: 884)
Từ rất lâu rồi, thỉnh thoảng lại nghe lời đồn rằng những người tu thiền sẽ dễ bị điên. Hình như huyền thoại này ban đầu xuất phát từ các tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, trong đó có một số nhân vật bị “tẩu hỏa nhập ma”
17/08/2019(Xem: 1046)
Trọng lượng kinh tế của toàn khối các quốc gia chậm tiến trong Chiến Tranh Lạnh chỉ là 21% GDP toàn cầu, nhưng đến năm 2010 đã nhảy lên 49% và sẽ tăng đến 60% vào năm 2030
17/08/2019(Xem: 1116)
Nếu có dịp về Châu Đốc thăm thắng cảnh Núi Sam, chắc ai cũng nghe nhắc đến món đặc sản của vùng sông nước Nam bộ : đó là món mắm thái Châu Đốc
16/08/2019(Xem: 727)
tinh thần phục vụ của các nữ tu Công giáo mà thầy và Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đã thường huấn tại Hà Nội (15/08/2019)
16/08/2019(Xem: 593)
Thằng con Cả của gia đình tôi, Cyril « Kongo » Phan, họa sĩ Đường Phố - Graffiti, được giới nghệ sĩ quốc tế gọi là Mister Colorful, Ông Mầu Sắc, vì hắn « chơi » mầu sắc rất độc đáo và đặc biệt
15/08/2019(Xem: 1470)
Dầu mỏ và khí thiên nhiên thường tạo ra bằng cách chuyển hóa các chất hữu cơ trải qua hàng triệu năm mà thành.
15/08/2019(Xem: 988)
Buổi sáng thức dậy, với tôi, một ngày làm việc của tôi không thể bắt đầu nếu không có tách cà phê. Cà phê làm tôi tỉnh người, hương vị của nó khiến đầu óc tôi tỉnh táo và cỗ máy con người mới thực sự khởi động khi ngấm vào dòng nước nâu thơm đó.
Tin công nghệ
Thuốc lá điện tử (e-cig và vape) đang được sử dụng rộng rãi, thay thế cho thuốc lá truyền thống vì chúng được cho rằng có thể giảm thiểu tác hại đối với bản thân người sử dụng cũng như những người xung quanh. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 08/2019, những trường hợp cấp cứu bị nghi ngờ có liên quan đến thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng.
Khoảng giữa tháng 08/2019, công ty bảo mật Trend Micro cho biết đã phát hiện ra 85 ứng dụng khả nghi từng được tải về hơn 8 triệu lần từ Google Play - tất cả trong số đó đã bị loại bỏ khỏi cửa hàng ứng dụng của Google.
Từ lâu, ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế quan lên các hàng điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc, lần gần đây là mức thuế 10% với danh mục hàng hóa chịu thuế bao trùm lên hầu hết các dòng sản phẩm của Apple. Điều này được xem như động thái trả đũa lại chính phủ Trung Quốc vì các cuộc đàm phán thương mại thất bại
Theo một nghiên cứu mới, khoảng 100 núi lửa từ thời kỉ Jura đã được phát hiện bên dưới vùng dầu mỏ ở giữa Australia.
Mùa hè năm 2019 là thời điểm phá vỡ nhiều kỷ lục về nhiệt độ trên thế giới. Nhiệt độ tại các nước Châu Âu liên tục vượt kỷ lục, nhiều người chết về nắng nóng, thậm chí là ở những quốc gia nổi tiếng là có khí hậu ôn hòa.
Bước sang thế kỷ 20, những tiến bộ trong lĩnh vực nhiếp ảnh đã đóng góp một công cụ quan trọng cho các nhà thiên văn học.
Khoảng giữa tháng 08/2019, Post Media đã đệ đơn lên tòa án bang Illinois, kiện Apple Music đã vi phạm hàng loạt các bằng sáng chế liên quan đến việc phát và chia sẻ file âm thanh thông qua hệ thống mạng. Tuy nhiên, Post Media là một công ty đã từng đi kiện khá nhiều dịch vụ stream nhạc nổi tiếng khác để đòi bồi thường tiền bản quyền nhưng chưa thành công lần nào.
Khoảng giữa tháng 08/2019, theo TSMC, hãng sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới nói rằng định luật Moore mà Intel theo đuổi lâu nay không hẳn đã chết mà ngược lại, nó rất đúng khi xét đến dòng vi xử lý Bionic của Apple.
Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông và smartphone hàng đầu tại Trung Quốc, cũng như trên thế giới. Những chiếc smartphone cao cấp của Huawei vẫn luôn được đánh giá cao, chẳng hạn như P30 Pro mới đây với camera ấn tượng, cấu hình mạnh mẽ, dung lượng pin cao và nhiều tính năng hấp dẫn khác
Khoảng giữa tháng 08/2019, Microsoft cảnh báo tất cả người dùng Windows 10 phải cập nhật hệ điều hành của mình ngay lập tức, để tránh nguy cơ bị tấn công bởi các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới được phát hiện. Theo báo cáo, chỉ có 2 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, nhưng trên thực tế số lỗ hổng bảo mật lên tới 4.
Các nhà kinh tế học đã nhiều lần cố gắng giải thích với Trump rằng các thỏa thuận thương mại có thể ảnh hưởng đến việc Hoa Kỳ sẽ mua và bán hàng với quốc gia nào, chứ không ảnh hưởng đến mức độ thâm hụt thương mại của Mỹ nói chung. Nhưng, như thường lệ, Trump chỉ tin những gì ông muốn tin, cái giá phải trả thì để mặc lại cho người dân.
Hạt vi nhựa - những hạt nhựa siêu nhỏ có mặt trên tất cả mọi thứ, đã được phát hiện trộn lẫn trong tuyết ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới, trong đó có cả Bắc cực. Theo một nghiên cứu mới, người ta tìm thấy hơn 10,000 hạt vi nhựa trong mỗi lít băng ở Bắc cực, một con số cao đến đáng ngạc nhiên, cho thấy ngay cả những khu vực hiếm người đến trên Trái đất cũng không thể thoát được những vấn đề đang rất nóng liên quan đến vật liệu nhựa mà cả nhân loại đang phải đối phó.
Khoảng giữa tháng 08/2019, trong một bài điều tra của Wall Street Journal, họ cho biết một số nhân viên Huawei tại Châu Phi đã giúp nhiều chính trị gia tại Uganda và Zambia đọc lén tin nhắn WhatsApp và những ứng dụng khác bằng cách cài malware. Bài điều tra của WSJ không phát hiện ra hành vi nghe lén thông tin đối thủ chính trị tại hai quốc gia Châu Phi có liên quan tới chính phủ Trung Quốc, vì thế có thể kết luận các nhân viên Huawei đã tự ý làm việc.
Giống như một minh họa trong một sự tích thiên hà nào đó, Vòi Voi uốn lượn qua tinh vân phát xạ và cụm sao trẻ IC 1396, trong chòm sao Tiên Vương (Cepheus) cao vợi và xa vời.
Hiện nay trong lòng biển sâu, hàng tỷ tỷ hạt vi nhựa từ chai lọ và những món đồ dùng hàng ngày của con người đang trôi lơ lửng, đi vào cơ thể của những sinh vật biển và gây hại cho chúng cũng như môi trường.