Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

GHPGVNTNHK Đại Hội Thường Niên Ra Quyết Nghị 11 Điểm; 200 Chư Tăng, Ni An Cư

14/06/201700:00:00(Xem: 3181)
FREMONT, BẮC CALI (VB) -- Tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã long trọng tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III.

Đại hội quy tụ 60 đại biểu, gồm Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni thuộc Hội Đồng Giáo Phẩm, Hội Đồng Điều Hành, một số các chùa và tự viện tại các tiểu bang Hoa Kỳ, các đại biểu thuộc Tổng Hội Cư Sĩ, qúy Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ.

Điều hợp chương trình Lễ Khai Mạc Đại Hội là Đại Đức Thích Hạnh Tuệ.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán là Lời Chào Mừng Đại Hội của Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục GHPGVNTN/HK, Viện chủ Niệm Phật Đường Fremont, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội.

Sau đó là Diễn văn khai mạc của HT. Thích Tín Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHK, trong đó, HT cảm ơn HT. Thích Thái Siêu cùng qúy chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử tại Niệm Phật Đường đã bỏ nhiều công sức để tổ chức ngày đại hội hôm nay. Hòa Thượng Chủ Tịch cũng đã tán thán những đóng góp của HT. Thích Thái Siêu liên tục trong thời gian qua. Hòa Thượng nhắc đến những tấm gương sáng chói của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVNTN trong nước và kỳ vọng vào sự đảm đương Phật sự của thế hệ Tăng, Ni trẻ hiện nay tại hải ngoại để góp phần xiển dương Chánh Pháp và phát triển Giáo Hội.

Trưởng Lão HT. Thích Thắng Hoan, Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo phẩm GHPGVNTN/HK, trong lời Đạo Từ đã tán thán công dức của HT. Trưởng ban tổ chức đại hội, cảm ơn chư tôn giáo phẩm chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị đại biểu đã bỏ thời gian qúy báu về tham dự đại hội. Trưởng Lão Hòa Thượng khuyến tấn chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ tận lực phục vụ Đạo Pháp và Giáo Hội để tiếp tục duy trì và phát huy nền đạo đức và văn hóa của dân tộc và Phật Giáo Việt Nam nơi xứ người.

Hình ảnh trong Đại Hội Thường Niên lần thứ 1 Nhiệm Kỳ III của GHPGVNTNHK tại Niệm Phật Đường Fremont.

Trong dịp nầy GHPGVNTN/HK cũng đã làm lễ Đăng Lâm Pháp Tịch Hòa Thượng cho Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, Santa Ana, Lễ tấn phong Thượng Tọa cho các Đại Đức Thích Tâm Bình, Viện Chủ Tu Viên Linh Sơn Pháp Bảo; Đại Đức Thích Pháp Tánh, Viện Chủ Chùa Khánh Hỷ và tấn phhong Ni Trưởng cho Ni Sư Thích Nữ Giới Châu, Viện Chủ Chùa Long Quang, Denver, Colorado.

Sau nghi thức lễ tấn phong, Ban tổ chức mời Chư Tôn Giáo Phẩm lên niệm hương bạch Phật, cần nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và Đại Hội thành tựu viên mãn.

Sau đó là lời cảm tạ của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK.

Đại Hội Thường Niên mở ra với Khoáng đại 1: Phúc trình Phật sự trong năm qua của Văn phòng Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK do Đại Đức Thích Hạnh Tuệ, Phó Tổng Thư Ký HĐĐH/GHPGVNTN/HK trình bày.

Tiếp theo là phần báo cáo về tài chánh do Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh, Tổng Thủ Qũy, Phó Tổng Vụ Trưởng, kiêm thư ký Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh GHPGVNTN/HK. Các Tổng Vụ cũng đã lần lược phúc trình Phật sự đã thực hiện trong một năm qua.

Đại Hội đã cung thỉnh Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ni Bộ, thay thế Cố Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện đã viên tịch. Đại Hội cũng đã mời Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo làm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông, thay thế Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường.

Đồng thời Đại hội cũng đã trân trọng kính mời Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường, Cư Sĩ Tâm Duy Phan Duy Chiêm, và Cư Sĩ Nguyên Toàn Trần Việt Long vào Ban Tham Vấn của GHPGVNTN/HK.

Vào buổi chiều cùng ngày là Khoáng đại 2: Đề án Phật sự, Củng cố nội lực và phát triển Giáo hội do HT. Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HK thuyết trình. Trong Khoáng đại 3 tiếp tục đề án Phật Sự, Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên thay mặt Tổng Vụ Ni Bộ thuyết trình đề tài “Hiện tình sinh hoạt, tu học của Chư Ni tại Hoa Kỳ và Nhu Cầu Thiết Yếu cho Ni Bộ.”Khoáng đại 4 đã quyết định công cử TT Thích Pháp Tánh làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại miền Nam Cali vào năm 2018. Đại Hội cũng đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thái Siêu làm Hóa Chủ Trường Hạ năm 2018 và Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thường Niên lần thứ 2 Nhiệm Kỳ 3 vào một ngày trước Khóa An Cư tại Niệm Phật Đường Fremont, Bắc California.

Trong lễ Bế Mạc Đại Hội vào chiều tối cùng ngày, Đại Hội đã công bố bản Quyết Nghị gồm 11 điểm như sau.

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Thường Niên Lần thứ I, nhiệm kỳ III (2016-2020) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK)

Chiếu Quyết Nghị Điều 14 của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, Nhiệm kỳ III của GHPGVNTNHK, thông qua ngày 12/06/2016, Hội Đồng Điều Hành đã triệu tập và tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ I, nhiệm kỳ III, tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, vào ngày 11/06/2017.

Đại Hội quy tụ 60 đại biểu gồm các thành viên của hai Hội Đồng thuộc GHPGVNTNHK, bao gồm chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT từ các tự viện, tịnh xá, tu viện, Phật học viện, tịnh thất, niệm Phật đường, các tổ chức hội đoàn Phật giáo và Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

Qua 4 phiên Khoáng Đại tuần tự diễn ra trong ngày 11 tháng 6 năm 2017, toàn thể đại biểu được lắng nghe phúc trình của Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành, báo cáo sinh hoạt của các Tổng vụ, và cũng đã thảo luận sôi nổi đối với các tham luận về đường hướng và dự án thiết thực của Giáo Hội.

- Theo tinh thần của Bản Phúc Trình từ Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, Đại Hội đồng thuận về trách nhiệm đối nội lẫn đối ngoại của Giáo Hội, qua đó mỗi thành viên nỗ lực đóng góp sở tri và sở hành của mình trên nền tảng Giới-Định-Huệ để làm trang nghiêm nền Đạo nơi xứ người, đồng thời không quên hướng về quê hương, góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước, xây dựng quốc gia bằng lý tưởng hòa bình và con đường tự do dân chủ hầu đem lại ấm no, hạnh phúc thực sự cho toàn dân;

- Với nội dung tham luận về “Đề án Phật sự” của Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành, Đại Hội đã cùng thảo luận và chia sẻ những vấn đề cốt lõi để củng cố nội lực Tăng đoàn, cũng là nền tảng để từ đó phát triển Giáo Hội.

- Qua nội dung tham luận về “Hiện tình sinh hoạt, tu học của Chư Ni tại Hoa Kỳ và Nhu Cầu Thiết Yếu cho Ni Bộ” của Ni sư Thích Nữ Tiến Liên, Tổng vụ Phó kiêm Thư ký Tổng vụ Ni Bộ, Đại Hội nhận thức về sự góp mặt quan trọng, không thể thiếu của Ni đoàn trong sứ mệnh hoằng pháp và cứu khổ nhân sinh trên quê hương cũng như nơi xứ người.

Sau khi thảo luận cặn kẽ trong tinh thần hòa hợp và đồng thuận về những điểm quan yếu trong các nghị trình, toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Thường Niên Lần thứ I, nhiệm kỳ III của GHPGVNTN Hoa Kỳ đồng tâm:

QUYẾT NGHỊ

1- Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng Vụ Giáo Dục thành lập Ban Hoằng Pháp, đồng thời huấn luyện thêm chư Tăng Ni trẻ để bổ sung vào Giảng Sư Đoàn thuộc Tổng Vụ, hầu có thể đáp ứng nhu cầu hoằng pháp trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ;

2- Chư tôn đức thành viên Giáo Hội cần làm gương cho các tự viện tại Hoa Kỳ trong việc tổ chức Bố-tát, tụng giới mỗi tháng trong cùng địa phương thành phố, quận hạt hoặc tiểu bang, nhằm duy trì nguyên tắc truyền thống của Tăng già, củng cố nội lực của Giáo Hội;

3- Khuyến thỉnh Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư Sĩ, với sự hỗ trợ của Đạo hữu Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp Chế, cố gắng tổ chức Đại Hội Cư Sĩ trong năm nay để tạo cơ hội cho hàng cư sĩ được trao đổi kinh nghiệm tu học và hộ trì Phật Pháp, đồng thời có thể góp sức cùng Giáo Hội trong sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh;

4- Giáo Hội toàn tâm khích lệ và hỗ trợ Tổng vụ Ni Bộ xúc tiến tổ chức Đại Hội Ni Bộ hoặc bằng các cuộc họp mặt rộng rãi trong thời hạn sớm nhất có thể, nhằm qui tụ, nối kết thân tình pháp lữ và phát triển Ni đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ; suy cử Ni trưởng Thích Nữ Giới Châu đảm nhận chức vụ Quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ni Bộ;

5- Khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng Ni thành viên Giáo Hội, đã định cư từ lâu và hiện đang trụ trì các tự viện tại Hoa Kỳ, đặc biệt quan tâm, bảo bọc chư Tăng Ni trẻ mới nhập cư, tạo điều kiện tu học và trau dồi Anh ngữ để lớp Tăng Ni trẻ nầy có thể kế thừa sự nghiệp duy trì và phát triển Phật giáo nơi xứ người;

6- Ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, thành viên Tổng vụ Truyền Thông, tổ chức Đại Lễ Phật Đản chung Phật Lịch 2562 tại miền Nam California vào ngày 20 tháng 5 năm 2018;

7- Ủy quyền Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, tổ chức khóa an cư kiết hạ từ ngày 12 đến 22 tháng 6 năm 2018 tại Niệm Phật Đường Fremont; và Đại hội Thường niên lần thứ II, nhiệm kỳ III, sẽ được tổ chức một ngày trước khóa an cư;

8- Thiết tha yêu cầu chư tôn đức thành viên và các đơn vị cơ sở trực thuộc GHPGVNTNHK nên giữ gìn, bảo vệ lập trường cố hữu của Giáo Hội là phục vụ nhân loại và dân tộc bằng con đường hòa bình, không tự tham gia các tổ chức chính trị thế tục, phe phái; nên cảnh giác, thận trọng trong việc giao tiếp, thỉnh giảng đối với chư vị giảng sư từ Việt Nam sang: nên tìm hiểu cặn kẽ về lai lịch và tâm tư nguyện vọng của chư vị ấy, vì nếu không khéo, chúng ta có thể vô tình góp sức cho việc đồng hóa sinh hoạt và đường hướng của chúng ta với một tổ chức Giáo Hội mà sau lưng là một đảng phái chính trị phi Phật Pháp;

9- Kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam nghiêm túc bảo vệ môi trường, không vì lợi ích cá nhân, phe nhóm mà cấp phép bừa bãi cho các công trình luyện thép, khai thác tài nguyên bauxite, lập nhà máy thủy điện, xây dựng các trung tâm du lịch sang trọng, bằng cách chiếm ruộng đất của dân, lấp sông, phá rừng, xả chất độc phế thải ra biển, v.v… làm hủy hoại sinh thái, tổn hại sinh dân;

10- Kêu gọi nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam nghiêm chỉnh thực thi các quyền tự do căn bản của công dân đã đuợc qui định trong Hiến Pháp, không tùy tiện đưa ra thêm những luật tố tụng vi hiến nhằm ngăn chận tiếng nói công trực và thành ý xây dựng đất nước của nhân dân; chấm dứt việc trấn áp, bỏ tù hoặc giam lỏng những dân oan đòi đất, những người biểu tình vì bảo vệ môi trường sạch cho nhân dân Việt Nam; trả tự do tức khắc cho những tù nhân lương tâm, những người đấu tranh vì tự do dân chủ;

11- Kêu gọi nhà cầm quyền Nước CHXHCN Việt Nam công khai phản đối Trung quốc xâm lấn đất liền và hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam: cho phép người dân được tự do biểu tình, bày tỏ lòng yêu nước và ý nguyện bảo vệ tổ quốc giang sơn.

Được biết, sau Đại Hội, chính xác là từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017, khoảng 200 chư Tăng, Ni tham dự Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, Miền Bắc California, Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đây là loạt bài Hướng Dẫn Medicare bảo trợ bởi Clever Care Health Plan, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ bảo hiểm Medicare Advantage phù hợp với văn hóa Đông kết hợp Tây Y. Theo một cuộc khảo sát gần đây do AARP công bố, phần lớn người cao niên người Mỹ gốc Á và cư dân các đảo Thái Bình Dương nói rằng họ hoặc gia đình của họ đã từng là mục tiêu lừa đảo. Một phần ba số nạn nhân mất trung bình 15,000 Mỹ Kim.*
Cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm đã qua đời vào ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 95 tuổi, theo thông báo của Cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc tức nhà báo Giao Chỉ tại San Jose cho biết hôm Thứ Năm, 24 tháng 6 năm 2021.
Năm nay sẽ có tổng cộng 4 buổi đại nhạc hội. Hai buổi đầu tiên sẽ được tổ chức tại Eastgate Park, tọa lạc tại 12001 St. Mark Street, vào ngày 24 tháng Sáu và 8 tháng Bảy năm 2021, và hai buổi đại nhạc hội sau sẽ tổ chức tại Garden Grove Park, tọa lạc tại 9301 Westminster Boulevard, vào ngày 22 tháng Bảy và ngày 5 tháng Tám.
AACI hôm nay thông báo rằng họ đã nhận được khoản tài trợ 20,000 đô la từ Bank of America để giúp tăng cường các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe quan trọng liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 đang ở mức thấp trong các cộng đồng nhập cư, có thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Quận Santa Clara.
Chỉ các loại pháo bông an toàn có đóng dấu của Tiểu bang California (California State Fire Marshal) được phép sử dụng vào ngày 4 tháng Bảy, từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối. Theo quy định về việc đốt pháo bông của Bộ luật Thành phố Garden Grove, chỉ được phép xài pháo bông an toàn tại những địa điểm tư gia cá nhân.
Với sự gia tăng bạo lực nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Á và các đảo quốc Thái Bình Dương (AAPI) xảy ra trong đại dịch COVID-19, AT&T California đang tích cực ủng hộ 19 tổ chức cộng đồng AAPI trên khắp Tiểu bang Vàng. Các khoản quyên góp, với tổng trị giá lên tới trên 750.000 USD, là một phần trong nỗ lực trị giá 7 triệu USD của AT&T và WarnerMedia trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm chống lại và ngăn chặn sự thù ghét nhắm vào người Mỹ gốc Á.
Tại Hội Trừng Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster, Suite 214-215 Thành Phố Garden Grove, vào lúc 10 sáng Chủ Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2021 (Nhằm ngày 11 tháng 5 Âm Lịch), một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nam California đã long trọng tổ chức Đại Lễ Kính Mừng 82 Năm ngày Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.
Tại Hội Trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, Garden vào chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021, Biệt Đội Văn Nghệ do Mũ Đỏ Vũ Long Sơn Hải Biệt Đội Trưởng đã tổ chức Kỷ Niệm 56 năm Ngày Quân Lực 19-6 với chủ đề “Vinh Danh Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.”
Sau cơn đại dịch Covid -19, Ngày Quân Lực 19-6 năm 2021 đã được Liên Hội Cựu Chiến Sĩ long trọng tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Tham dự buổi lễ đông đủ các Niên trưởng, các hội đoàn thuộc các quân binh chủng, cảnh sát Quấc gia, Tập Thể Chiến Sĩ Tây nam Hoa Kỳ, các Hội Đồng Hương Quảng nam Đà Nẵng, Hội Tây Sơn Bình Định, Hội Quân cán Chính Hải Ninh … Hậu Duệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Đoàn xe Jeep Quân Đội, các cơ quan truyền thông và đồng hương.
Trung tâm chăm sóc thai nhi dị tật Nam California (Fetal Care Center of Southern California) cung cấp dịch vụ chẩn đoán, giáo dục và điều trị cho thai nhi dành cho các gia đình có sản phụ sắp sinh ở Quận Cam đang gặp phải các vấn đề liên quan đến dị tật bẩm sinh
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.