Hôm nay,  

Cựu DB Cao Quang Ánh tranh cử vào Thượng Viện HK 2016

20/04/201611:38:00(Xem: 6307)
Cựu DB Cao Quang Ánh  tranh cử vào Thượng Viện HK  2016
 
Tuyết Mai

 

Một nhóm thân hữu của Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh đã tổ chức một buổi họp mặt với Cựu  DB Cao Quang Ánh từ 3:00Pm tới 5:30 Pm ngày 17/4, 2016 ở Nhà hàng Present ở Falls Church, VA. Tại đây Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh (CH) cho biết ông đang vận động tranh cử vào Thượng viên HK, đại diện cho dân cư  Louisiana.

 

Hiện diện có hơn ba mươi người, trong đó TS Nguyễn Đình Thắng, các phóng viên đài truyền hình SBTN, Ông Đào Hiếu Thảo, VietTV và vài cơ quan truyền thông báo chí như Ông Sơn Tùng, Ông Trần Việt Tân, Báo Đời Nay, Ông Nguyễn Hữu Điển, Bà Minh Nguyệt, Báo Hoài Hương;  Bà Ngọc Giao, Voice of Vietnamese Americans, Bà Jackie Bông Wright... Chuơng trình được điều hợp bởi Luật sư Trần Hậu Duệ.

 

Sau nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm, Luật sư  Trần Hậu Duệ có vài lời chào mừng quan khách. Sau đó LS Duệ nhắc lại  Cựu dân biểu Cao Quang Ánh thuộc Đảng Cộng Hòa,  đại diện cư dân ở Louisiana. Phần đông dân cư trong vùng là người da màu,  việc đắc cử của một người Mỹ gốc Việt vào Hạ Viên HK rất khó khăn.  Việc đắc cử  vào Thượng viện bây giờ cũng rất  khó khăn, tuy nhiên  Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh đã vuợt qua khó khăn một lần, hy vọng ông có thể vượt qua khó khăn một lần nữa,  sẽ đắc cử vào Thượng Viện HK .

 blank

.
Sau phần giới thiệu về Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh LS Trần Hậu Duệ nói đến  việc ông và một nhóm thiện nguyện cố gắng thành lập một “Vietnam War Monument” ởVirginia. Đó không phải là giấc mơ của Ông hay của thế hệ đi trước hay hiện tại mà là cho thế hệ  tương lai.

 

Tiếp theo, Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh  cảm ơn LS Duệ và Ban Tổ Chức như Anh Bình, chủ nhân Nhà hàng Present; Chị Suơng, tiệm Bánh Cuốn Saigon và  chủ nhân Nhà hàng Phuợng Hoàng, Anh Long Wish Jewery, Anh Đặng N. Đức, Anh Đặng Đức Hân Hoan…đã bỏ nhiều thì giờ công sức tổ chức cuộc họp mặt này.

 

 Cựu DB Cao Quang Ánh nói,  đi qua nhiều tiểu bang như  Virginia, Cali, Texas, Atlanta, New York… trong những cuộc vận động cho Nhân quyền hay tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ ở VN, điều làm ông nhớ nhất là nhìn thấy sự hăng say làm việc của nhiều người trong cộng đồng, của các chú bác, cô dì và các  anh em trẻ. Qua cái sự nhìn thấy đó,  ông có  niềm tin và hy vọng ở thế hệ con em của chúng ta. Năm nay ngày tranh đấu cho một Việt Nam  Tự Do và Dân Chủ do Ông và TS Thắng sẽ tổ chức vào ngày 23-25 Tháng 6 tại Hoa Thịnh Đốn.  Ông kêu gọi nhiều người cùng tiếp tay, nếu không chúng ta không thể đạt được thành công như mong muốn.

blank 

CDB Ánh trình bày mục đích ông ra ứng cử vào Thượng viên, nếu chúng ta  có một tiếng nói trong dòng chính của Chính Phủ Liên Bang HK, thì sự tranh đấu của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta không phải  đến năn nỉ từng văn phòng của các Dân biểu hay  Thượng Nghị sĩ, mặc dầu chúng ta cũng nên đến thăm họ, vì họ cũng muốn gặp mặt, tiếp xúc để biết đời sống của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên nếu chúng ta có một tiếng nói trong Quốc Hội HK thì chắc chắn sự tranh đấu của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

CDB Cao Quang Ánh nói,  Ông biết cuộc tranh cử này rất  khó khăn và sự tranh cử đòi hỏi rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Tranh cử vào Thượng viện có thể cần từ hai đến bốn triệu mỹ kim. Tuy nhiên dù thắng hay thua, sự tranh cử này cũng sẽ mang lại một niềm hy vọng cho cộng  đồng cũng như cho con em của chúng ta. Nếu trong cộng đồng có một người đi trước thì con em của chúng ta  cũng sẽ có ước vọng đó. Không có việc gì là “Không thể”. Nếu mình đã thực hiện được ước vọng một lần thì mình cũng có thể thực hiện được một lần nữa,  mặc dầu kết  quả có thể đòi hỏi lâu dài,  mười năm, mười lăm năm, hai chục năm, nhưng ít nhất có hy vọng hơn là không có gì hết.

 

Sau đó CDB Cáo Quang Ánh trả lời một vài câu hỏi.  Trả lời một câu hỏi về chương trình làm việc  của một TNS Nguời Mỹ gốc Việt đại diện cho cư dân  Louisiana. CDB Ánh cho biết, cố nhiên ông sẽ đại diện, thực hiện nhiều chương trình  cho người dân ở Louisiana đã bầu cho ông. Tuy nhiên với tư cách là một người Mỹ gốc Việt,  tất cả những vấn đề gì liên hệ đến Nhân Quyền, tranh đấu Tự Do, Dân Chủ cho  VN, hay những vấn đề liên quan đến người Việt trên nuớc Mỹ, thì  trước đây Hạ viện đưa những vấn đề đó cho ông lo, vì họ thấy người Việt hiểu rõ những vấn đề của người Việt hơn. Vì vậy  một người Mỹ gốc Việt làm việc trong Quốc Hội, họ cũng sẽ là người đại diện cho người Việt.  Chắc chắn là  chúng ta có thể nâng đỡ  cộng đồng của chúng ta ở Mỹ nhiều hơn về công ăn việc làm, tranh đấu cho sự công bằng…mặc dầu vấn đề liên hệ đến luật pháp, tuy nhiên vị dân cử người Mỹ gốc Việt có thể tranh đấu mạnh mẽ hơn để đem công bằng đến cho mọi người Việt của  chúng ta.

 

CDB Cao quang Ánh  nêu lên thí dụ về sự tranh đấu công bằng cho các thương gia ở Eden Center, Falls Church, VA, hay các thợ Nail ở Louisiana. Hệ thống làm việc ở Louisiana có sự kỳ thị, vì vậy cần có một vị dân cử người Mỹ gốc Việt đứng ra tranh đấu cho người Việt. Đó là một trong những việc làm của một Dân biểu hay một Thượng Nghi sĩ người Mỹ gốc Việt trong  Quốc Hội HK.

 

Còn nói về sự  giúp đỡ dân cư Việt ở Louisiana thì CDB Ánh nói, có rất là nhiều vấn đề như an ninh, hệ thống giáo dục, công việc làm… ông đang vận động và đã có những sự thay đổi, giúp ích cho những học sinh con em người Việt nhiều hơn ở Louisiana.

 

Trả lời một câu hỏi về cơ hội thắng cử, Cựu Dân biểu Cao Quang Ánh cho biết,  cố nhiên có hy vọng đắc cử ông mới ra tranh cử. Tuy nhiên vấn đề tài chánh là quan trọng trong cuộc tranh cử,  cho nên ông dành nhiều thì giờ để đi tới nhiều cộng đồng người Việt trên nước Mỹ, mong đồng hương tiếp tay. 

 

Trả lời một câu hỏi khác về phương thức tranh cử vào  Thượng Viện ở Louisiana, CDB Cao Quang Ánh cho biết, hiện có bảy người ra tranh cử chức Thượng Nghị sĩ: năm người thuộc đảng Cộng Hòa và hai thuộc đảng Dân  Chủ. Hệ thống bầu cử ở Lousiana không giống như ở Virginia.Trong  ngày bầu cử sơ bộ, 8 Tháng 11, tất cả dân cư ở Louisiana có quyền bầu cho nguời họ muốn, không đòi hỏi phải  cùng đảng. Nếu ứng cử viên nào  có  được 15-20% số phiếu  trong ngày 8 Tháng 11, thì họ sẽ được vô  chung kết.  Nếu chúng ta có nhiều tiền để vận động ở  những vùng có nhiều người ủng hộ mình thì mình  có thể được vào chung kết như mong muốn.

 

CDB Cao Quang Ánh nhấn mạnh đến việc làm sao đào tạo được những người lãnh đạo mới, trẻ cho tương lai. Nếu chúng ta  có nhiều tiếng nói trong Quốc Hội HK trong tương lai, thì cái thế của chúng ta càng mạnh mẽ hơn.   Đối với ông,  chúng ta có bổn phận bảo vệ những người cùng chủng tộc, những nơi nào có người Việt bị đàn áp thì ông sẵn sàng đứng ra  giúp đỡ, chẳng hạn như ở Eden Center hay những người làm Nail ở Louisiana. Nói chung, đây là bổn phận của tất cả chúng ta chứ không riêng gì của Dân biểu hay Thượng nghị sĩ. 

 

Về vấn đề VN, nếu chính quyền CS làm điều sai trái thì mình nên đưa cho Dân biểu hay  Thượng Nghị sĩ HK vùng mình biết. Trong Ngày Vận Động cho Nhân Quyền ở Quốc Hội HK, BTC kêu gọi người Việt từ khắp nơi về HTĐ, vào thẳng Quốc Hội HK để trình bày cho các vị dân cử vùng mình biết. Thường họ rất bận với nhiều việc, nếu họ không biết thì làm sao họ giúp mình được? Vì vậy Ông kêu gọi mọi người cùng họp tác, tham gia Ngày Vận Động cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ ở Quốc Hội HK.

blank 

Cuối cùng CDB Co Quang Ánh  mong mỏi mọi người hiện diện về nhà mời gọi thêm bạn bè lên mạng tìm hiểu thêm đường lối hoạt động của ông và đóng góp. Đóng góp một số ít tiền thì không khó nhưng làm sao mời cho được nhiều người ủng hộ, có đông người đóng góp sẽ có được một số tiền lớn để vận động với nhiều nguời ở Louisiana. Tài chính  là vấn đề rất quan trọng trong sự tranh cử.

 

 Ngay hôm đó có một số người ký ngân phiếu ủng hộ CDB Cao Quang Ánh, tổng cộng được hơn ba ngàn mỹ kim. Con số này tuy khiêm tốn, nhưng qua sự phổ biến tin tức rộng rãi trên các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí,  hy vọng số tiền ủng hộ CDB Cao  Quang Ánh sau này sẽ lên cao nếu mọi nguời trong chúng ta đều cố gắng  có một Thượng Nghị sĩ người Mỹ gốc Việt trong Thượng viện, Quốc Hội  HK.

Muốn gởi ngân phiếu  ủng hộ  Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh xin đề:

 

Joseph Cao for Senate

P.O. Box 2065

Harvey LA 70059

(504) 407- 4845


.
.

Ý kiến bạn đọc
21/04/201604:06:32
Khách
Cựu dân biểu Cao Q. Anh đã phản bội đảng cộng hòa. Là một dân biểu đảng cộng hòa duy nhất đã bỏ phiếu với đảng dân chủ cho Obamacare. Thảo nào ông ta đã bị thất cử khi vận động tại đắc cử. Nghe nói là ông này chỉ muốn vào quốc hội để hưởng quyền lợi của một dân biểu chứ ông ta không cần biết phải giữ lời hứa với người dân hay không.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.