Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bất bạo động thời hậu cộng sản

28/01/201609:21:00(Xem: 4657)

Bất bạo động thời hậu cộng sản

Nguyễn Quang

Trước tình hình kẻ thắng người thua, rất bát nháo trong nội bộ đảng cộng sản VN, sự tháo chạy của các nhóm lợi ích từ phe bị thất bại, chắc chắn chỉ có cái chết và nhà tù, nhất là sự xông lên “đả hổ diệt ruồi”, giống y như bài bản từ Trung quốc, khiến đồng chí tương tàn, song chỉ có người dân là chịu thiệt nhiều nhất.
Vậy không còn con đường nào khác, đó là toàn dân hãy nổi dậy, xuống đường, bất bạo động để đòi hỏi những quyền cơ bản của con người, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân…hết thảy đều đứng lên, cho đến khi chính quyền nhận ra họ đang sống với nhân dân, chứ không phải đối xử với dân như súc vật, khi con người nhận ra nhau trong bộ mặt người, biết tôn trọng những quyền cơ bản của con người, lúc đó mới có dân chủ và cùng nhau xây dựng một nền dân chủ phổ quát.
Hãy xuống đường! Hãy dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!
Vì xét rằng việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là nhu cầu cấp thiết cho dân tộc Việt Nam, đây là một cơ hội biến đổi toàn diện đất nước trong hệ thống nhân quyền quốc tế nhằm xây dựng một Thể chế Dân chủ Phổ quát.
Khẳng định rằng quyền con người mặc nhiên từ phẩm giá của mỗi nhân vị khi sinh làm người và đáng được hưởng các quyền tự do cơ bản, đồng thời có bổn phận cùng trách nhiệm với cộng đồng trên nền tảng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948.
Lời nói đầu Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định niềm tin vào các quyền cơ bản của con người cụ thể, nhân phẩm và giá trị của con người, các quyền bình đẳng của nam và nữ thuộc các quốc gia khác nhau!
Lời nói đầu của Hiến chương Liên hợp quốc theo đó công lý được tôn trọng từ các điều ước quốc tế nhằm tránh thảm họa chiến tranh! Mong ước về một nền hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại!
Tuyên ngôn Nhân Quyền, đó là nguồn cảm hứng cho các dân tộc, các quốc gia, đặc biệt là các Công ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, trong trật tự chung của thế giới mới!
Thành viên các quốc gia của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, các giá trị phổ quát thuộc những quyền này gồm các quyền tự do cơ bản, tính đa dạng của các nền văn hóa và bản sắc của các dân tộc; ngõ hầu ngăn chặn sự vi phạm quyền con người trên phạm vi quốc gia cũng như toàn thế giới.
Chương trình hành động.
1- Nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình để thúc đẩy sự tôn trọng và bảo vệ tất cả các quyền tự do cơ bản của con người phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong luật pháp quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền là điều cần thiết để đạt được đầy đủ mục đích của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền!
2- Tất cả các dân tộc có quyền tự quyết! Tự do xác định tình trạng chính trị của họ, tự do theo đuổi phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, miễn sao cho phù hợp với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc!
3- Phủ nhận quyền tự quyết như là một hành vi vi phạm các quyền con người, song quốc gia có chủ quyền và độc lập tiến hành phù hợp với nguyên tắc về quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền và luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Geneva liên quan đến bảo hộ của người dân trong thời gian chiến tranh cùng các quy ước nhân đạo. Cần thiết phải phổ biến rộng rãi điều này vì trong tình hình hiện nay Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam bất cứ lúc nào!
4- Tất cả các quyền con người là phổ quát, không thể chia tách nhưng phụ thuộc lẫn nhau và tương quan với nhau! Tính bao dung, công bằng và bình đẳng như yếu tính căn bản trong tương quan của Cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các đặc thù như nguồn gốc lịch sử, văn hóa và tôn giáo khác nhau phải được lưu ý, đó là nhiệm vụ của các quốc gia, không phân biệt của hệ thống chính trị, kinh tế và văn hóa của họ, để thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và quyền tự do cơ bản. Đó là sự cần thiết cho quan hệ hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia, và cải thiện điều kiện cho hòa bình và an ninh cũng như phát triển xã hội và kinh tế, phù hợp với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc.
5- Phát triển dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản phụ thuộc củng cố lẫn nhau. Dân chủ được dựa trên ý chí tự do bày tỏ của người dân để xác định hệ thống của chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của họ và tham gia đầy đủ của họ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống thuộc các dân tộc! Do vậy, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ việc củng cố và thúc đẩy phát triển, dân chủ và tôn trọng nhân quyền một cách tích cực và toàn diện.
6- Quá trình dân chủ hóa phải song hành cùng phát triển kinh tế, quyền phát triển là phổ quát và bất khả xâm phạm, đó là một phần không thể tách rời các quyền cơ bản của con người. Quyền phát triển nên được thực hiện để đáp ứng một cách công bằng nhu cầu phát triển nhằm hướng đến môi trường của các thế hệ hiện tại và tương lai. Hiện nay Việt Nam là một bãi rác của Trung Quốc với bao chất độc hại đe dọa đến sức khỏe con người và môi trường ô nhiễm, quả là một sự vi phạm quyền con người vô cùng nghiêm trọng!


7- Mọi người đều có quyền được hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng, đặc biệt là trong khoa học y sinh học áp dụng vào cuộc sống cũng như trong công nghệ thông tin song cũng gây ra những hậu quả khó lường ảnh hưởng đến phẩm cách cá nhân, nên cần có sự hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng quyền con người và nhân phẩm được tôn trọng đầy đủ trong lĩnh vực này trên nền tảng các giá trị đạo đức phổ quát.
8- Tình trạng nghèo khổ ngày càng lan rộng, chính là một trong các trở ngại cho việc thực thi nhân quyền! Tham nhũng phổ biến khiến xã hội ngày càng phân cách giữa giàu và nghèo trầm trọng!
9- Quyền phụ nữ và trẻ em là một phần không thể tách rời thuộc các quyền phổ quát của con người. Sự bình đẳng của phụ nữ trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử cũng như việc lạm dụng tình dục là mục tiêu ưu tiên của cộng đồng quốc tế. Ngăn chặn bạo lực cùng tất cả các hình thức quấy rối tình dục và khai thác, bao gồm cả những người do định kiến văn hóa và buôn bán phụ nữ và trẻ em!
10- Thúc đẩy và bảo vệ các quyền của người thuộc dân tộc thiểu số nhằm ổn định chính trị và xã hội nơi họ sinh sống. Không có bất kỳ sự phân biệt đối xử và bình đẳng trước pháp luật phù hợp với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, các dân tộc có quyền hưởng thụ văn hóa của riêng mình cũng như tuyên xưng và thực hành tôn giáo và sử dụng ngôn ngữ riêng.
11- Tôn trọng Công ước về Quyền trẻ em nhằm bảo vệ, sự sống còn và phát triển của trẻ em, không phân biệt đối xử và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em qua giáo dục.
12- Quốc gia và cơ chế quốc tế cần tăng cường các chương trình bảo vệ trẻ em, đặc biệt các cháu gái vị thành niên, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em đường phố, trẻ em bị khai thác kinh tế và bị lạm dụng tình dục, bao gồm cả thông qua nội dung khiêu dâm trẻ em, mại dâm trẻ em, hoặc bán nội tạng, trẻ em nạn nhân của bệnh tật bao gồm hội chứng suy giảm miễn dịch, trẻ em di tản, trẻ em bị giam giữ, trẻ em trong xung đột vũ trang, cũng như trẻ em nạn nhân của nạn đói và hạn hán và các trường hợp khẩn cấp khác.
13- Hợp tác quốc tế và tạo sự đoàn kết với tất cả các tổ chức phi chính phủ cần được đẩy mạnh để hỗ trợ thực hiện Công ước và các quyền của trẻ em, đó cũng là sự ưu tiên trong hành động thuộc toàn hệ thống Liên hợp quốc về quyền con người.
14- Đặc biệt về các quyền tự do cơ bản của người tàn tật, bao gồm cả việc tham gia tích cực của họ trong tất cả các khía cạnh của xã hội.
15- Tuân thủ Công ước năm 1951 liên quan đến tình trạng người tị nạn, các công dân có quyền xin tị nạn vì bị bách hại trên quê hương mình, cũng như quyền trở về đất nước của mình. Cần thiết có sự phối hợp và hợp tác với các nước và các tổ chức có liên quan thông qua Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.
16- Nhấn mạnh, vai trò của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tích cực nhằm đạt đến hiệu quả cho một chính quyền vì hòa bình và công lý.
17- Những hình thức diệt chủng, "thanh trừng sắc tộc" và hãm hiếp có hệ thống phụ nữ trong các tình huống chiến tranh, áp chế dưới các chế độ độc tài, quân phiệt dẫn đến các cuộc di cư hàng loạt của người tị nạn và người di tản cần phải được ngăn chặn.
18- Công ước Geneva năm 1949 và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về những vấn đề có liên quan đến nhân đạo, những hành vi vi phạm và những trở ngại này bao gồm việc tra tấn, đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, những hành quyết tùy tiện, mất tích, bắt giữ, phân biệt chủng tộc chủng tộc cần phải chấm dứt!
19- Lương thực không được sử dụng như một công cụ để áp lực chính trị! Các quốc gia có bổn phận, như quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và quốc tế khác về quyền con người, để bảo đảm rằng giáo dục là nhằm mục đích tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản.
20- Giáo dục nhân quyền thúc đẩy sự hiểu biết, khoan dung, hòa bình và thân thiện trong bang giao giữa các quốc gia, mọi nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo và khuyến khích sự phát triển hoạt động của các Hội Đồng Quốc Gia theo đuổi những mục tiêu này. Nhằm phổ biến các thông tin thích hợp, cả lý thuyết và thực tế, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền.
21- Quyền nhận thức thông qua giảng dạy, đào tạo và giáo dục, tham gia phổ biến vào các tổ chức xã hội dân sự. Các chương trình của các dịch vụ tư vấn và hợp tác kỹ thuật thuộc các Trung tâm Nhân quyền cần được tăng cường cũng như thực hiện hiệu quả và minh bạch hơn và do đó trở thành một đóng góp lớn cho việc cải thiện sự tôn trọng quyền con người.
22- Khuyến khích việc thành lập và củng cố các Hội Đồng Nhân quyền Quốc gia trong tương quan với các tổ chức xã hội dân sự tại chính quốc gia sở tại vì nhận thức rằng đó là quyền của nhà nước và công dân trong sự lựa chọn khuôn mẫu tốt nhất phù hợp cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người!
*Nguồn tham khảo:
- Vienna Declaration and Programme of Action

.
.

.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
Sửa chữa các thiệt hại này trong một sớm một chiều sẽ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, nhưng Trump sẽ vẫn có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa và đất nước. Trong khi thế giới đang ngày càng rối ren và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã suy giảm, Trump đã thúc đẩy đáng kể cả hai xu hướng. Điểm mấu chốt là Trump đang để lại một đất nước và một thế giới trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trump được thừa hưởng. Đó là di sản đau buồn của Trump.
Nước Mỹ đang lâm vào Nội Chiến -Civil War-đó là thông điệp mà người Mỹ tìm thấy trên áo của đám người bạo loạn tấn công đập phá điện US Capitol hôm 6-1-2021. Bộ trưởng lâm thời về Nội An của Mỹ vừa từ chúc hôm 9/1, FBI liền cảnh cáo Trump sẽ xách động những cuộc bạo loạn vũ trang trên khắp 50 State Capitols từ ngày 16-1 đến 20-1, US Capitol kể từ ngày 17 đến 20-1, Acting DHS Secy resigns as FBI warns of “Armed Protests” at all 50 State Capitols from Jan-16-20, US Capitol from Jan 17-20.
Bạn đã đến Washington D.C. để tham gia cuộc bạo loạn tại Quốc Hội, đã xông vào tòa quốc hội hay chỉ đơn giản là vượt qua các rào chắn không được phép bước sang hay leo lên bậc thềm tòa quốc hội, nay có thể đang ở nhà và nghĩ rằng mình đã thoát tội. Có phải vậy không?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.