Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bất bạo động thời hậu cộng sản

28/01/201609:21:00(Xem: 4546)

Bất bạo động thời hậu cộng sản

Nguyễn Quang

Trước tình hình kẻ thắng người thua, rất bát nháo trong nội bộ đảng cộng sản VN, sự tháo chạy của các nhóm lợi ích từ phe bị thất bại, chắc chắn chỉ có cái chết và nhà tù, nhất là sự xông lên “đả hổ diệt ruồi”, giống y như bài bản từ Trung quốc, khiến đồng chí tương tàn, song chỉ có người dân là chịu thiệt nhiều nhất.
Vậy không còn con đường nào khác, đó là toàn dân hãy nổi dậy, xuống đường, bất bạo động để đòi hỏi những quyền cơ bản của con người, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân…hết thảy đều đứng lên, cho đến khi chính quyền nhận ra họ đang sống với nhân dân, chứ không phải đối xử với dân như súc vật, khi con người nhận ra nhau trong bộ mặt người, biết tôn trọng những quyền cơ bản của con người, lúc đó mới có dân chủ và cùng nhau xây dựng một nền dân chủ phổ quát.
Hãy xuống đường! Hãy dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!
Vì xét rằng việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là nhu cầu cấp thiết cho dân tộc Việt Nam, đây là một cơ hội biến đổi toàn diện đất nước trong hệ thống nhân quyền quốc tế nhằm xây dựng một Thể chế Dân chủ Phổ quát.
Khẳng định rằng quyền con người mặc nhiên từ phẩm giá của mỗi nhân vị khi sinh làm người và đáng được hưởng các quyền tự do cơ bản, đồng thời có bổn phận cùng trách nhiệm với cộng đồng trên nền tảng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948.
Lời nói đầu Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định niềm tin vào các quyền cơ bản của con người cụ thể, nhân phẩm và giá trị của con người, các quyền bình đẳng của nam và nữ thuộc các quốc gia khác nhau!
Lời nói đầu của Hiến chương Liên hợp quốc theo đó công lý được tôn trọng từ các điều ước quốc tế nhằm tránh thảm họa chiến tranh! Mong ước về một nền hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại!
Tuyên ngôn Nhân Quyền, đó là nguồn cảm hứng cho các dân tộc, các quốc gia, đặc biệt là các Công ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, trong trật tự chung của thế giới mới!
Thành viên các quốc gia của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người, các giá trị phổ quát thuộc những quyền này gồm các quyền tự do cơ bản, tính đa dạng của các nền văn hóa và bản sắc của các dân tộc; ngõ hầu ngăn chặn sự vi phạm quyền con người trên phạm vi quốc gia cũng như toàn thế giới.
Chương trình hành động.
1- Nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình để thúc đẩy sự tôn trọng và bảo vệ tất cả các quyền tự do cơ bản của con người phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc trong luật pháp quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền là điều cần thiết để đạt được đầy đủ mục đích của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền!
2- Tất cả các dân tộc có quyền tự quyết! Tự do xác định tình trạng chính trị của họ, tự do theo đuổi phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, miễn sao cho phù hợp với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc!
3- Phủ nhận quyền tự quyết như là một hành vi vi phạm các quyền con người, song quốc gia có chủ quyền và độc lập tiến hành phù hợp với nguyên tắc về quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền và luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Geneva liên quan đến bảo hộ của người dân trong thời gian chiến tranh cùng các quy ước nhân đạo. Cần thiết phải phổ biến rộng rãi điều này vì trong tình hình hiện nay Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam bất cứ lúc nào!
4- Tất cả các quyền con người là phổ quát, không thể chia tách nhưng phụ thuộc lẫn nhau và tương quan với nhau! Tính bao dung, công bằng và bình đẳng như yếu tính căn bản trong tương quan của Cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các đặc thù như nguồn gốc lịch sử, văn hóa và tôn giáo khác nhau phải được lưu ý, đó là nhiệm vụ của các quốc gia, không phân biệt của hệ thống chính trị, kinh tế và văn hóa của họ, để thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và quyền tự do cơ bản. Đó là sự cần thiết cho quan hệ hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia, và cải thiện điều kiện cho hòa bình và an ninh cũng như phát triển xã hội và kinh tế, phù hợp với Hiến chương của Liên Hiệp Quốc.
5- Phát triển dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản phụ thuộc củng cố lẫn nhau. Dân chủ được dựa trên ý chí tự do bày tỏ của người dân để xác định hệ thống của chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của họ và tham gia đầy đủ của họ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống thuộc các dân tộc! Do vậy, cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ việc củng cố và thúc đẩy phát triển, dân chủ và tôn trọng nhân quyền một cách tích cực và toàn diện.
6- Quá trình dân chủ hóa phải song hành cùng phát triển kinh tế, quyền phát triển là phổ quát và bất khả xâm phạm, đó là một phần không thể tách rời các quyền cơ bản của con người. Quyền phát triển nên được thực hiện để đáp ứng một cách công bằng nhu cầu phát triển nhằm hướng đến môi trường của các thế hệ hiện tại và tương lai. Hiện nay Việt Nam là một bãi rác của Trung Quốc với bao chất độc hại đe dọa đến sức khỏe con người và môi trường ô nhiễm, quả là một sự vi phạm quyền con người vô cùng nghiêm trọng!
7- Mọi người đều có quyền được hưởng những lợi ích của tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng, đặc biệt là trong khoa học y sinh học áp dụng vào cuộc sống cũng như trong công nghệ thông tin song cũng gây ra những hậu quả khó lường ảnh hưởng đến phẩm cách cá nhân, nên cần có sự hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng quyền con người và nhân phẩm được tôn trọng đầy đủ trong lĩnh vực này trên nền tảng các giá trị đạo đức phổ quát.
8- Tình trạng nghèo khổ ngày càng lan rộng, chính là một trong các trở ngại cho việc thực thi nhân quyền! Tham nhũng phổ biến khiến xã hội ngày càng phân cách giữa giàu và nghèo trầm trọng!
9- Quyền phụ nữ và trẻ em là một phần không thể tách rời thuộc các quyền phổ quát của con người. Sự bình đẳng của phụ nữ trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, và xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử cũng như việc lạm dụng tình dục là mục tiêu ưu tiên của cộng đồng quốc tế. Ngăn chặn bạo lực cùng tất cả các hình thức quấy rối tình dục và khai thác, bao gồm cả những người do định kiến văn hóa và buôn bán phụ nữ và trẻ em!
10- Thúc đẩy và bảo vệ các quyền của người thuộc dân tộc thiểu số nhằm ổn định chính trị và xã hội nơi họ sinh sống. Không có bất kỳ sự phân biệt đối xử và bình đẳng trước pháp luật phù hợp với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, các dân tộc có quyền hưởng thụ văn hóa của riêng mình cũng như tuyên xưng và thực hành tôn giáo và sử dụng ngôn ngữ riêng.
11- Tôn trọng Công ước về Quyền trẻ em nhằm bảo vệ, sự sống còn và phát triển của trẻ em, không phân biệt đối xử và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em qua giáo dục.
12- Quốc gia và cơ chế quốc tế cần tăng cường các chương trình bảo vệ trẻ em, đặc biệt các cháu gái vị thành niên, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em đường phố, trẻ em bị khai thác kinh tế và bị lạm dụng tình dục, bao gồm cả thông qua nội dung khiêu dâm trẻ em, mại dâm trẻ em, hoặc bán nội tạng, trẻ em nạn nhân của bệnh tật bao gồm hội chứng suy giảm miễn dịch, trẻ em di tản, trẻ em bị giam giữ, trẻ em trong xung đột vũ trang, cũng như trẻ em nạn nhân của nạn đói và hạn hán và các trường hợp khẩn cấp khác.
13- Hợp tác quốc tế và tạo sự đoàn kết với tất cả các tổ chức phi chính phủ cần được đẩy mạnh để hỗ trợ thực hiện Công ước và các quyền của trẻ em, đó cũng là sự ưu tiên trong hành động thuộc toàn hệ thống Liên hợp quốc về quyền con người.
14- Đặc biệt về các quyền tự do cơ bản của người tàn tật, bao gồm cả việc tham gia tích cực của họ trong tất cả các khía cạnh của xã hội.
15- Tuân thủ Công ước năm 1951 liên quan đến tình trạng người tị nạn, các công dân có quyền xin tị nạn vì bị bách hại trên quê hương mình, cũng như quyền trở về đất nước của mình. Cần thiết có sự phối hợp và hợp tác với các nước và các tổ chức có liên quan thông qua Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn.
16- Nhấn mạnh, vai trò của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tích cực nhằm đạt đến hiệu quả cho một chính quyền vì hòa bình và công lý.
17- Những hình thức diệt chủng, "thanh trừng sắc tộc" và hãm hiếp có hệ thống phụ nữ trong các tình huống chiến tranh, áp chế dưới các chế độ độc tài, quân phiệt dẫn đến các cuộc di cư hàng loạt của người tị nạn và người di tản cần phải được ngăn chặn.
18- Công ước Geneva năm 1949 và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về những vấn đề có liên quan đến nhân đạo, những hành vi vi phạm và những trở ngại này bao gồm việc tra tấn, đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, những hành quyết tùy tiện, mất tích, bắt giữ, phân biệt chủng tộc chủng tộc cần phải chấm dứt!
19- Lương thực không được sử dụng như một công cụ để áp lực chính trị! Các quốc gia có bổn phận, như quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và quốc tế khác về quyền con người, để bảo đảm rằng giáo dục là nhằm mục đích tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và tự do cơ bản.
20- Giáo dục nhân quyền thúc đẩy sự hiểu biết, khoan dung, hòa bình và thân thiện trong bang giao giữa các quốc gia, mọi nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo và khuyến khích sự phát triển hoạt động của các Hội Đồng Quốc Gia theo đuổi những mục tiêu này. Nhằm phổ biến các thông tin thích hợp, cả lý thuyết và thực tế, đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền.
21- Quyền nhận thức thông qua giảng dạy, đào tạo và giáo dục, tham gia phổ biến vào các tổ chức xã hội dân sự. Các chương trình của các dịch vụ tư vấn và hợp tác kỹ thuật thuộc các Trung tâm Nhân quyền cần được tăng cường cũng như thực hiện hiệu quả và minh bạch hơn và do đó trở thành một đóng góp lớn cho việc cải thiện sự tôn trọng quyền con người.
22- Khuyến khích việc thành lập và củng cố các Hội Đồng Nhân quyền Quốc gia trong tương quan với các tổ chức xã hội dân sự tại chính quốc gia sở tại vì nhận thức rằng đó là quyền của nhà nước và công dân trong sự lựa chọn khuôn mẫu tốt nhất phù hợp cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người!
*Nguồn tham khảo:
- Vienna Declaration and Programme of Action

.
.

.
.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
Không chỉ thường xuyên xua quân đi canh cửa, an ninh Thanh Hóa còn liên tục gửi giấy mời, giấy triệu tập như là một thủ trấn áp tinh thần bà Nguyễn Thị Lành - vợ của Mục sư, TNLT Nguyễn Trung Tôn. Chồng bị bỏ tù, một mình bà Nguyễn Thị Lành phải vất vả gánh vác gia đình. Những ngày qua càng thêm vất vả bởi chăm mẹ chồng lớn tuổi mắc bệnh phải nhập viện, và con bị tật nguyền. Nhưng bà Lành vẫn liên tục bị an ninh tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đe dọa…
Những người Mỹ gốc Việt bênh hay chống ông là điều bình thường, vì những quyết định cũng như cách hành xử của ông sẽ ảnh hưởng lên đời sống của họ và tương lai con cháu họ, và ngược lại, là công dân HK, họ có trong tay lá phiếu để ảnh hưởng khiến ông Trump có được tiếp tục làm tổng thống nữa không. Do đó, lưu tâm và tham dự vào những đánh giá đúng sai, khen chê, tâng bốc, hay moi móc thói hư tật xấu của người đang ứng cử điều khiển vận mạng quốc gia của họ thêm 4 năm nữa (và sẽ để lại những hậu quả lâu hơn) là hiện tượng bình thường .
Tôi thì trộm nghĩ hơi khác FB Đoan Trang chút xíu: Việt Nam có hàng ngàn Tiên Lãng, Đồng Tâm, Dương Nội. Những thôn ổ này luôn là nơi sản sinh ra những nông dân (“vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”) Lê Đình Kình, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thùy Dương, Trịnh Bá Khiêm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ... Hàng hàng/lớp lớp, họ sẵn sàng nối tiếp tiền nhân – không bao giờ dứt – để gìn giữ và bảo vệ quê hương. Quyết định đối đầu với sức mạnh của cả một dân tộc là một lỗi lầm chí tử của những kẻ đang nắm giữ quyền bính hiện nay.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.