Hôm nay,  

Tư duy Chiến Lược Cho Việt Nam

17/06/201400:00:00(Xem: 4178)

Gần hai tháng trôi qua trước việc Trung Quốc xâm phạm biển đảo nước ta nhưng Hà Nội vẫn chưa thiết lập được hồ sơ pháp lý để kiện Bắc Kinh ra trước tòa án Quốc tế, trong khi ‘ngựa lại về ngược’, Trung Quốc đã có sẵn hồ sơ đệ trình kiện Việt Nam trước Liên Hợp Quốc.

Người Việt khắp nơi ‘nghe ra ngậm đắng, nuốt cay’ nhưng không lấy làm lạ vì tập đoàn CS Hà Nội chỉ lẻo đẽo theo sau những gì của Tàu cộng cùng Liên xô trước đây, họ giỏi bắt chước và đến lúc quan thầy quay 180 độ, không có cây que dẫn đường! Việt Nam có một kho tàng đồ sộ sách Mác Lê Mao, nhưng ‘mò kim đáy biển’ không có một tư tưởng sáng tạo nào làm nên bửu bối cho dân tộc!

Đây chính là bước đầu tiên chắc chắn đảng cộng sản sẽ phá sản vì không có đảng cướp nào có một triết lý sống ngoài ý tưởng băng hoại thuộc phạm vi cá nhân còn trên bình diện quốc gia là sự vong bản. Triết học là đi đường, một triết lý sống lành mạnh dẫn đưa một dân tộc bền vững. Một đảng cướp nếu có triết lý chỉ là ngụy thuyết!

Khi nói về tư duy chiến lược tại Việt Nam, những ai có chút máu đánh lưới người đều nghĩ các Dòng Họ Nguyễn Phúc, Nguyễn Khoa, Thân Trọng, Hồ Đắc, Hoàng Cơ… và tại các địa phương cũng đều có các gia tộc uy tín chắc chắn rằng nếu có lấy mỡ nhử đường cho kiến chạy ‘Nguyễn Trãi Vi Thần’ cũng là mưu lược với kẻ thù. Như vậy tư duy chiến lược của dân tộc này có nét đặc thù từ truyền thống gia phong qua sự sàng lọc với những thử thách cùng sự sống còn lúc thịnh cũng như suy một nét thanh tao trong sạch giương cao cây trượng hành trình cùng dân.

Ngày nay những Dòng Họ đáng kính trọng này trên phạm vi quốc gia cũng như khắp các vùng tại mỗi địa danh với bao Nhân kiệt còn nằm trong lòng quê hương, nhưng hậu duệ đang ở đâu?

- Nguyễn Khoa Nam bất khuất!

- Hoàng Cơ Minh kiên cường!

- Đày vua không Khả!

- Đào mả không Bài! …

Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược nền tảng sẽ mãi mãi đưa dân tộc ấy hết vòng nô lệ này đến chuỗi lệ thuộc khác từ vật chất đến tinh thần.

Thời nào tầng lớp tư duy chiến lược cũng được đào tạo một cách vững vàng từ gia đình và trên bình diện xã hội với các Trường Quản trị để lãnh đạo đất nước, nghĩa là các nhân vật tầm cỡ quốc gia phải được thụ bẫm những tri thức khôn ngoan để cùng dân vượt qua Biển Đỏ.

Một quốc gia không có hoặc lực lượng này bị đánh tơi tả bởi các thế lực thù địch sẽ không thể phát triển, nếu không nói muôn đời trong kiếp nô lệ. Người Việt trong việc gìn giữ non sông ý thức bằng máu và nước mắt nên Kẻ Sĩ luôn đặt lên hàng đầu trong vị trí của trật tự xã hội là vậy.

Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt
Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên
…….
Xe bồ luân dù chưa gặp Thang, Văn
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị. (Kẻ Sĩ – Nguyễn Công Trứ)

Kẻ Sĩ, những nhà tư duy chiến lược sẽ đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh quốc gia dân tộc đó. Từ các sách lược đến chiến lược và trên sự tổng quan toàn diện qua Đường Lối không thể lấy các quyết định từ những tên vô sản lưu manh và ngay cả ‘bạch diện thư sinh’, nhưng bởi những nhân vật trải qua những thể nghiệm chính trị. Đối với CS mọi chủ trương mới quan trọng, CS không có chính sách – rất tùy tiện theo mỗi địa phương, miễn là đạt mục tiêu. Những người chủ trương pháp trị có Đường lối công khai và chính sách rõ ràng minh bạch để nói lên tính chính nghĩa tôn trọng nhân quyền.

Những nhà chiến lược theo truyền thống qua các Dòng Họ của người Việt hôm nay có thuận lợi không còn bó rọ nơi quê nhà, giới trẻ VN được giáo dục trong những môi trường thuận lợi có thể biến đổi đất nước nhanh chóng hội nhập trong sự phát triển cả về tinh thần và vật chất từ nền văn minh mới. Đó là yếu tố thuận lợi vô cùng, nhưng người Việt cũng đang gặp khó khăn với vô ngần trở lực để đến được một quốc gia thịnh vượng và phát triển, bởi vì các thế lực quân phiệt CS tham ô nhũng lạm đang quyết tử trên đất nước này, trong khi hầu hết những nhà tư duy chiến lược dân chủ đều mong muốn mọi sự diễn ra trong hòa bình, trước mắt với bao sự gánh chịu vẫn là người dân vốn đau thương mất mát trong chiến tranh cũng như vào thời hậu chiến.

Vậy tư duy chiến lược nào quyết định vận mệnh một dân tộc, với VN hiện tại ít ra phải qua hai tiến trình, một là qua giáo dục nhân quyền để mọi công dân ý thức biết rõ các quyền cơ bản của con người khi sinh ra là con người tôi có quyền được hưởng những quyền tối thiểu qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cùng nhau đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả thẩm quyền lại cho người dân! Hai là tư duy chiến lược cho sự phát triển khi những chế độ quân phiệt không còn nữa vì phải tiên liệu việc ‘bạo chúa sau còn hơn cả bạo chúa trước’. Đó là chuyện luôn xảy ra trong các bài học lịch sử.


Trong một thế giới với những phương tiện giết người không lường trước được không chỉ về nguyên tử mà đầy những bất trắc với các loại vũ khí tiêu diệt con người hàng loạt như vũ khí sinh học, chiến tranh vi trùng…

Vậy trong mọi quy hướng bảo vệ con người, trong đó có các dân tộc và chính quê hương mình. Chuyện chết đói năm Ất Dậu, 1945 và gần đây trận lụt kinh hoàng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 2010… khủng hoảng về giàn khoang HD 981, nói lên Việt Nam hiện không có những con người chiến lược tầm cỡ quốc gia, thậm chí cấp tỉnh để lãnh đạo đất nước. Chính trị là công việc điều khiển các thị thành và có Giám đốc Bệnh viện nào tại VN đã học ngành quản trị và viên Tỉnh ủy kia trường đảng dạy những gì ngoài cái thứ Mác Lê Nin lỗi thời với toàn những mớ lý thuyết không tưởng vô ích!

Vậy các tư duy chiến lược phát triển chỉ thực hiện không nửa vời hay chết từ trứng nước nếu thật sự chưa có Tự Do, Dân chủ: Không thể có một xã hội không tôn trọng các quyền tư hữu qua Hiến định như động lực của sự phát triển. Một xã hội không có động lực phát triển sẽ chỉ sớm muộn đến chỗ diệt vong!

Có thể nói tất cả những gì duy ý chí đều có xác xuất cao đưa đến thảm họa khôn lường, các chế độ từ ngàn xưa đều cần đến các nhà hoạch định chiến lược gọi với danh ‘Quân sư’ là vậy. Chỉ khác ngày nay các nhà quản trị được đào tạo rộng rãi và về mặt hiểu biết với những tri thức mang giá trị phổ quát.

Chính đó là đòn bẫy cho sự phát triển nhanh chóng nếu xuất phát từ những động cơ muốn dân tộc tiến tới phồn vinh cùng cộng đồng nhân loại. Lực lượng trí thức trẻ trong và ngoài nước hiện nay nhất định sẽ đóng vai trò quyết định hầu tạo nên những thay đổi tích cực cho chính quê hương mình!

Hãy nhanh chóng vứt đi các thứ nghị quyết của đảng sang nhà nước trật tự trong luật pháp quốc gia –Nhà nước Pháp quyền! Một xã hội dân sự thật sự tôn trọng Nhân Quyền!

Sự liên kết giữa các dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa, sự liên đới giữa các Viện chiến lược thường là nơi nghiên cứu của các nhà tư duy chiến lược luôn có quan hệ mật thiết với các nhà lãnh đạo quốc gia mình cũng như giữa các dân tộc, một khi họ cùng tốt nghiệp trong những Trường danh tiếng như Harvard chẳng hạn. Ở Mỹ, Đảng Cộng hòa có quan hệ mật thiết với Heritage Foundation, nhiều học giả nổi tiếng như Richard V. Allen, Lawrence Di Rita, John Lehman, Steve Ritchie... đi thẳng từ phòng nghiên cứu đến các vị trí chủ chốt của bộ máy Liên Bang Hoa Kỳ.

Các đảng phái đều có các nhà tư duy chiến lược cho đảng mình và đây thực sự là sự thể nghiệm chính trị trong một quốc gia quyết tâm dân chủ để các công dân thể hiện bản lĩnh cũng như khả năng lãnh tụ của mình trước khi được toàn thể dân chúng chọn lựa qua những cuộc phổ thông đầu phiếu thật sự tự do, công bằng! Đảng chính là cái nôi thể nghiệm nhân cách chính trị nên lão luyện gồm cả việc phát hiện những tài năng chính trị tương lai!

Lưu Bị ba lần cúi rạp mình trước lều Khổng Minh để cầu ‘nhà tư duy chiến lược’ về lãnh đạo Trung Hoa, ngày nay một lãnh tụ để được trọng kính không còn cái thời của các Thiên Tử, Vua là con Trời, nhưng đó là sự khiêm cung, là Con Dân, giống như với người phụ nữ: cái đẹp chính là sự duyên dáng!

Một lực lượng tư duy chiến lược chung, dù mang hình thức "phi chính phủ" hoặc "chính phủ" đều nhằm góp phần vào sự thành bại, tồn vong của các quốc gia trong cuộc đua tranh trí tuệ, cho nên, không thiếu các nước bá quyền luôn tìm cách triệt tiêu lực lượng tư duy chiến lược của đối phương là một trong những chiến lược chủ chốt. Do đó trong sự phát triển đội ngũ tư duy chiến lược cho dân tộc phải luôn đi với các biện pháp bảo vệ chất xám tinh tuyền truyền thống này.

Chúng ta có thể tìm thấy những bài học lịch sử tư duy của Trung Quốc trong sự dụng nhân ‘Cơ đồ nước Sở của Hạng Vũ bắt đầu sụp đổ khi Lưu Bang lừa cho Hạng Vũ đuổi nhà tư duy chiến lược thiên tài của mình là Phạm Tăng. Cục diện của trận chiến Xích Bích bắt đầu ngã ngũ khi phía Thục - Ngô bày mưu cho nhà tư duy chiến lược giỏi nhất phía Tào Tháo là Từ Thứ lui về hậu tuyến.’

Và như các sách binh thư đề cập: ‘người giỏi thắng không cần phải đánh’. Đó có lẽ chính là con đường tốt nhất để mang lại sự an vui thái bình cho người dân Việt! Đây cũng là đường lối để lấy tất cả những gì đang mất dần về tay Trung Quốc từ khai thác bô xít Tây Nguyên đến thuê bao gần hết núi rừng Tây Bắc VN, các công trình cầu đường, kênh rạch, nhà máy sản xuất, chế tạo… đều trúng thầu vào tay Tàu cộng trong chiến lược ‘không đánh mà thắng’ của Hán Cộng.

Nguyễn Quang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.