Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tư duy Chiến Lược Cho Việt Nam

17/06/201400:00:00(Xem: 2913)

Gần hai tháng trôi qua trước việc Trung Quốc xâm phạm biển đảo nước ta nhưng Hà Nội vẫn chưa thiết lập được hồ sơ pháp lý để kiện Bắc Kinh ra trước tòa án Quốc tế, trong khi ‘ngựa lại về ngược’, Trung Quốc đã có sẵn hồ sơ đệ trình kiện Việt Nam trước Liên Hợp Quốc.

Người Việt khắp nơi ‘nghe ra ngậm đắng, nuốt cay’ nhưng không lấy làm lạ vì tập đoàn CS Hà Nội chỉ lẻo đẽo theo sau những gì của Tàu cộng cùng Liên xô trước đây, họ giỏi bắt chước và đến lúc quan thầy quay 180 độ, không có cây que dẫn đường! Việt Nam có một kho tàng đồ sộ sách Mác Lê Mao, nhưng ‘mò kim đáy biển’ không có một tư tưởng sáng tạo nào làm nên bửu bối cho dân tộc!

Đây chính là bước đầu tiên chắc chắn đảng cộng sản sẽ phá sản vì không có đảng cướp nào có một triết lý sống ngoài ý tưởng băng hoại thuộc phạm vi cá nhân còn trên bình diện quốc gia là sự vong bản. Triết học là đi đường, một triết lý sống lành mạnh dẫn đưa một dân tộc bền vững. Một đảng cướp nếu có triết lý chỉ là ngụy thuyết!

Khi nói về tư duy chiến lược tại Việt Nam, những ai có chút máu đánh lưới người đều nghĩ các Dòng Họ Nguyễn Phúc, Nguyễn Khoa, Thân Trọng, Hồ Đắc, Hoàng Cơ… và tại các địa phương cũng đều có các gia tộc uy tín chắc chắn rằng nếu có lấy mỡ nhử đường cho kiến chạy ‘Nguyễn Trãi Vi Thần’ cũng là mưu lược với kẻ thù. Như vậy tư duy chiến lược của dân tộc này có nét đặc thù từ truyền thống gia phong qua sự sàng lọc với những thử thách cùng sự sống còn lúc thịnh cũng như suy một nét thanh tao trong sạch giương cao cây trượng hành trình cùng dân.

Ngày nay những Dòng Họ đáng kính trọng này trên phạm vi quốc gia cũng như khắp các vùng tại mỗi địa danh với bao Nhân kiệt còn nằm trong lòng quê hương, nhưng hậu duệ đang ở đâu?

- Nguyễn Khoa Nam bất khuất!

- Hoàng Cơ Minh kiên cường!

- Đày vua không Khả!

- Đào mả không Bài! …

Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược nền tảng sẽ mãi mãi đưa dân tộc ấy hết vòng nô lệ này đến chuỗi lệ thuộc khác từ vật chất đến tinh thần.

Thời nào tầng lớp tư duy chiến lược cũng được đào tạo một cách vững vàng từ gia đình và trên bình diện xã hội với các Trường Quản trị để lãnh đạo đất nước, nghĩa là các nhân vật tầm cỡ quốc gia phải được thụ bẫm những tri thức khôn ngoan để cùng dân vượt qua Biển Đỏ.

Một quốc gia không có hoặc lực lượng này bị đánh tơi tả bởi các thế lực thù địch sẽ không thể phát triển, nếu không nói muôn đời trong kiếp nô lệ. Người Việt trong việc gìn giữ non sông ý thức bằng máu và nước mắt nên Kẻ Sĩ luôn đặt lên hàng đầu trong vị trí của trật tự xã hội là vậy.

Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt
Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên
…….
Xe bồ luân dù chưa gặp Thang, Văn
Phù thế giáo một vài câu thanh nghị. (Kẻ Sĩ – Nguyễn Công Trứ)

Kẻ Sĩ, những nhà tư duy chiến lược sẽ đóng vai trò quyết định đối với vận mệnh quốc gia dân tộc đó. Từ các sách lược đến chiến lược và trên sự tổng quan toàn diện qua Đường Lối không thể lấy các quyết định từ những tên vô sản lưu manh và ngay cả ‘bạch diện thư sinh’, nhưng bởi những nhân vật trải qua những thể nghiệm chính trị. Đối với CS mọi chủ trương mới quan trọng, CS không có chính sách – rất tùy tiện theo mỗi địa phương, miễn là đạt mục tiêu. Những người chủ trương pháp trị có Đường lối công khai và chính sách rõ ràng minh bạch để nói lên tính chính nghĩa tôn trọng nhân quyền.

Những nhà chiến lược theo truyền thống qua các Dòng Họ của người Việt hôm nay có thuận lợi không còn bó rọ nơi quê nhà, giới trẻ VN được giáo dục trong những môi trường thuận lợi có thể biến đổi đất nước nhanh chóng hội nhập trong sự phát triển cả về tinh thần và vật chất từ nền văn minh mới. Đó là yếu tố thuận lợi vô cùng, nhưng người Việt cũng đang gặp khó khăn với vô ngần trở lực để đến được một quốc gia thịnh vượng và phát triển, bởi vì các thế lực quân phiệt CS tham ô nhũng lạm đang quyết tử trên đất nước này, trong khi hầu hết những nhà tư duy chiến lược dân chủ đều mong muốn mọi sự diễn ra trong hòa bình, trước mắt với bao sự gánh chịu vẫn là người dân vốn đau thương mất mát trong chiến tranh cũng như vào thời hậu chiến.

Vậy tư duy chiến lược nào quyết định vận mệnh một dân tộc, với VN hiện tại ít ra phải qua hai tiến trình, một là qua giáo dục nhân quyền để mọi công dân ý thức biết rõ các quyền cơ bản của con người khi sinh ra là con người tôi có quyền được hưởng những quyền tối thiểu qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cùng nhau đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả thẩm quyền lại cho người dân! Hai là tư duy chiến lược cho sự phát triển khi những chế độ quân phiệt không còn nữa vì phải tiên liệu việc ‘bạo chúa sau còn hơn cả bạo chúa trước’. Đó là chuyện luôn xảy ra trong các bài học lịch sử.


Trong một thế giới với những phương tiện giết người không lường trước được không chỉ về nguyên tử mà đầy những bất trắc với các loại vũ khí tiêu diệt con người hàng loạt như vũ khí sinh học, chiến tranh vi trùng…

Vậy trong mọi quy hướng bảo vệ con người, trong đó có các dân tộc và chính quê hương mình. Chuyện chết đói năm Ất Dậu, 1945 và gần đây trận lụt kinh hoàng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 2010… khủng hoảng về giàn khoang HD 981, nói lên Việt Nam hiện không có những con người chiến lược tầm cỡ quốc gia, thậm chí cấp tỉnh để lãnh đạo đất nước. Chính trị là công việc điều khiển các thị thành và có Giám đốc Bệnh viện nào tại VN đã học ngành quản trị và viên Tỉnh ủy kia trường đảng dạy những gì ngoài cái thứ Mác Lê Nin lỗi thời với toàn những mớ lý thuyết không tưởng vô ích!

Vậy các tư duy chiến lược phát triển chỉ thực hiện không nửa vời hay chết từ trứng nước nếu thật sự chưa có Tự Do, Dân chủ: Không thể có một xã hội không tôn trọng các quyền tư hữu qua Hiến định như động lực của sự phát triển. Một xã hội không có động lực phát triển sẽ chỉ sớm muộn đến chỗ diệt vong!

Có thể nói tất cả những gì duy ý chí đều có xác xuất cao đưa đến thảm họa khôn lường, các chế độ từ ngàn xưa đều cần đến các nhà hoạch định chiến lược gọi với danh ‘Quân sư’ là vậy. Chỉ khác ngày nay các nhà quản trị được đào tạo rộng rãi và về mặt hiểu biết với những tri thức mang giá trị phổ quát.

Chính đó là đòn bẫy cho sự phát triển nhanh chóng nếu xuất phát từ những động cơ muốn dân tộc tiến tới phồn vinh cùng cộng đồng nhân loại. Lực lượng trí thức trẻ trong và ngoài nước hiện nay nhất định sẽ đóng vai trò quyết định hầu tạo nên những thay đổi tích cực cho chính quê hương mình!

Hãy nhanh chóng vứt đi các thứ nghị quyết của đảng sang nhà nước trật tự trong luật pháp quốc gia –Nhà nước Pháp quyền! Một xã hội dân sự thật sự tôn trọng Nhân Quyền!

Sự liên kết giữa các dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa, sự liên đới giữa các Viện chiến lược thường là nơi nghiên cứu của các nhà tư duy chiến lược luôn có quan hệ mật thiết với các nhà lãnh đạo quốc gia mình cũng như giữa các dân tộc, một khi họ cùng tốt nghiệp trong những Trường danh tiếng như Harvard chẳng hạn. Ở Mỹ, Đảng Cộng hòa có quan hệ mật thiết với Heritage Foundation, nhiều học giả nổi tiếng như Richard V. Allen, Lawrence Di Rita, John Lehman, Steve Ritchie... đi thẳng từ phòng nghiên cứu đến các vị trí chủ chốt của bộ máy Liên Bang Hoa Kỳ.

Các đảng phái đều có các nhà tư duy chiến lược cho đảng mình và đây thực sự là sự thể nghiệm chính trị trong một quốc gia quyết tâm dân chủ để các công dân thể hiện bản lĩnh cũng như khả năng lãnh tụ của mình trước khi được toàn thể dân chúng chọn lựa qua những cuộc phổ thông đầu phiếu thật sự tự do, công bằng! Đảng chính là cái nôi thể nghiệm nhân cách chính trị nên lão luyện gồm cả việc phát hiện những tài năng chính trị tương lai!

Lưu Bị ba lần cúi rạp mình trước lều Khổng Minh để cầu ‘nhà tư duy chiến lược’ về lãnh đạo Trung Hoa, ngày nay một lãnh tụ để được trọng kính không còn cái thời của các Thiên Tử, Vua là con Trời, nhưng đó là sự khiêm cung, là Con Dân, giống như với người phụ nữ: cái đẹp chính là sự duyên dáng!

Một lực lượng tư duy chiến lược chung, dù mang hình thức "phi chính phủ" hoặc "chính phủ" đều nhằm góp phần vào sự thành bại, tồn vong của các quốc gia trong cuộc đua tranh trí tuệ, cho nên, không thiếu các nước bá quyền luôn tìm cách triệt tiêu lực lượng tư duy chiến lược của đối phương là một trong những chiến lược chủ chốt. Do đó trong sự phát triển đội ngũ tư duy chiến lược cho dân tộc phải luôn đi với các biện pháp bảo vệ chất xám tinh tuyền truyền thống này.

Chúng ta có thể tìm thấy những bài học lịch sử tư duy của Trung Quốc trong sự dụng nhân ‘Cơ đồ nước Sở của Hạng Vũ bắt đầu sụp đổ khi Lưu Bang lừa cho Hạng Vũ đuổi nhà tư duy chiến lược thiên tài của mình là Phạm Tăng. Cục diện của trận chiến Xích Bích bắt đầu ngã ngũ khi phía Thục - Ngô bày mưu cho nhà tư duy chiến lược giỏi nhất phía Tào Tháo là Từ Thứ lui về hậu tuyến.’

Và như các sách binh thư đề cập: ‘người giỏi thắng không cần phải đánh’. Đó có lẽ chính là con đường tốt nhất để mang lại sự an vui thái bình cho người dân Việt! Đây cũng là đường lối để lấy tất cả những gì đang mất dần về tay Trung Quốc từ khai thác bô xít Tây Nguyên đến thuê bao gần hết núi rừng Tây Bắc VN, các công trình cầu đường, kênh rạch, nhà máy sản xuất, chế tạo… đều trúng thầu vào tay Tàu cộng trong chiến lược ‘không đánh mà thắng’ của Hán Cộng.

Nguyễn Quang

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Chiến tranh ở Việt Nam sôi động nhất là vào thập niên 70. Nam ký giả nhà binh thì nhiều, nhưng nữ ký giả chỉ có Phan Trần Mai, thuộc binh chủng Nhảy Dù, sau khi giải ngũ về làm cho nhật báo Trắng Đen. Chúng tôi gặp nhau vào mùa hè đỏ lửa, lúc ở địa đầu giới tuyến, tỉnh Quảng Trị.
Hôm nay công sở và trường học cùng một số hãng xưởng đã được nghỉ lễ ngày Martin Luther King Jr. Day để đón mừng sinh nhật và tưởng niệm ông. MLK sinh ngày 15 tháng Một năm 1929 nhưng ngày MLK Day được chọn là ngày thứ Hai thứ ba trong tháng Một hàng năm, tức hôm nay. Ngoại trừ sinh nhật tổng thống George Washington và Abraham Lincoln được kết hợp và đón chào như một ngày lễ liên bang qua Ngày Tổng Thống - President Day, ông là công dân Hoa Kỳ duy nhất có ngày sinh đã được Quốc Hội chuẩn thuận và tổng thống Ronald Reagan thông qua vào năm 1983, trở thành ngày lễ liên bang chính thức, nhằm tưởng niệm và vinh danh một nhân vật lịch sử vĩ đại của nước Mỹ. Người mà cái tên hầu như hiện diện khắp nước Mỹ qua những bảng tên đường, các trung tâm, tổ chức, phong trào xã hội dân sự.
Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù, mà còn chia chung rất nhiều … cố tật! Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.