Hôm nay,  
Việt Báo Online

Phong Trào Cực Hữu Làm Rung Chuyển Pháp Và Âu Châu

31/05/201400:00:00(Xem: 2658)
Phong Trào Cực Hữu Làm Rung Chuyển Pháp Và Âu Châu
Thật vô cùng sửng sốt là kết quả bấu cử Quốc Hội Âu châu hôm chủ nhựt 25/5/2014 vừa qua, Mặt Trận Dân tộc (Front National) về nhứt, hạ sát ván các đảng phái kỳ cựu khác ở Pháp. Các đảng chánh trị cực hữu trên toàn Âu châu đang lên một cách áp đảo các xu hướng khác. Điều này làm cho các đảng phái chánh trị và cả Âu châu đều lo sợ cho tương lai.

Riêng ở Pháp đảng cầm quyền - Đảng Xã hội chủ nghĩa (Parti Socialiste - PS) - đang tang gia bối rối. Nội bộ đảng gấu ó với nhau. Theo kết quả thăm dò dư luận liền sau bầu cử, khả năng thành công của đương kim Tổng thống François Hollande nếu tái ứng cử vào năm 2017 sẽ chỉ còn 11% số phiếu. Chưa bao giò trong lịch sử chánh trị đảng phái Tây trong nền Đệ V Cộng hòa có tình trạng thảm hại đến như vầy. Trong lúc đó, đảng cộng sản Pháp rớt xuống thấp dưới mặt đất.

Sự vượt lên mạnh của thế lực cực hữu cũng đang hăm dọa tương lai Liên Hiệp Âu châu.

Trước tình hình biến chuyển có tính sanh tử cho đảng cầm quyền, ngay sáng hôm sau bầu cử, tức vừa có đủ kết quả, ông Tổng thống Hollande tổ chức một buổi " họp khủng hoảng " tại Điện Elysée.

Tây uống cà-phê đen không đường

Kết quả bầu cử Quốc Hội Âu châu hôm 26/5/2014 chẳng những đem thắng lợi lớn cho Mặt Trận Dân tộc (Font National - FN) mà còn gởi cho chánh phủ và đảng cầm quyền phe xã hôi một thông điệp dân chúng bất mản sâu xa. Ông Tổng thống và Thủ tướng không dấu sự lo ngại về cú sốc chánh trị này vì sự vươn lên mạnh của Mặt Trận Dân tộc đang làm run chuyển nước Pháp và Âu châu.

Buổi "họp khủng hoảng" hôm thứ hai 26/5/2014 tại Elysée để sửa soạn cho cuộc gặp gở giữa các nguyên thủ quốc gia tại Bruxelles để tìm rút ra bài học về sự thắng lợi của phong trào cực hữu trong cuộc bầu cử âu châu. Phía chánh phủ Pháp cho đó là một bìến cố trọng đại báo động một sự chệt hướng mới của đảng cầm quyền.

Thường trong những cuộc bầu cử âu châu, số cử tri vắng mặt rất cao. Kỳ bầu cử vừa rồi, dân Pháp chỉ có 57% đi bầu. Trong các cuộc bầu cử ở Pháp, phe hữu thường bị thua phe tả khi cử tri vắng mặt đông và trời tốt.

Bởi cử tri của phe hữu đa số là người lớn. Trời tốt, họ đi chơi, không thèm đi bầu. Còn cử tri phe tả phần lớn là trẻ, bị ảnh hưởng tuyên truyền "tả" là cấp tiến "ở trường học nơi có những" tổ thanh niên hay sinh viên xã hội / cộng sản " - cấp cơ sở -, không có tiền đi chơi, ở nhà, nên đi bầu. Vậy mà hôm rồi cánh tả "đại diện cho cấp tiền" bị thua xiểng niểng mới đau chớ.

Dân Pháp cũng biết kỳ bầu cử âu châu này, FN sẽ chiếm nhiêu ghế nhưng không có ai có thể ngờ là họ đã dành được thắng lợi vượt qua tất cả các đảng lớn của Pháp.

Mặt Trận Dân tộc được 24, 96%, đảng UMP, đảng lớn thuộc cánh hữu, được 20, 80%. Còn đảng đa số vì đang cầm quyền, PS, chỉ chiếm có 13, 98% cử tri. Thất bại thảm hại chưa từng có trong Đệ V Cộng hòa Pháp từ năm 1958. Vì vậy, khi dân chúng được hỏi liệu năm 2017, Ông François Hollande ra tái tranh cử Tổng thống cho đảng xã hội, sẽ được bao nhiêu người bỏ phiếu? Kết quả thăm dò dư luận trả lời: 11% người tín nhiệm! Nhưng trong lúc đó, Ông Valls, Thủ tướng của PS, lại được số dân chúng tín nhiệm cao hơn:49%.

Cách nhau hơn 2 tháng, đảng cầm quyền liên tiếp hai lần thất bại nặng nề. Kỳ trước, bầu cử chánh quyền địa phương. Một cuộc bầu cử quan trọng cho thế chánh trị đảng phái. Kỳ này bầu cử Âu châu.

Trong lúc đó, cánh cực tả, gồm Mặt Trận Tả phái (1 chánh đảng cực tả thuộc mác-xít Đệ Tứ) và đảng cộng sản Pháp (PCF - Đệ Tam Staline như Tàu, Bắc hàn và Hà nội) liên kết để chia phiếu, chiếm được 6, 6%. Tuy là một thất bại nặng nề nhưng lại khá hơn hai kỳ bầu cử trước: 2004, được 5, 2%, năm 2009, được 6%.

Thế giới nhận xét kết quả bấu cử kỳ này làm cho nước Pháp của 2 đảng lớn thay phiên nhau cầm quyền, đó là PS và UMP, như lâm vào tình trạng của một trận động đất thật sự. Ảnh hưởng chấn động còn lan rộng ra xa khắp nơi.

Hậu quả trước mắt là đảng cánh hữu UMP sẽ phải xét lại sâu xa cơ cấu nhơn sự và đường lối hoạt động trong những ngày tới.

Báo chí Pháp, có tờ viết với những lời bộc lộ sự cay đắng và giận dử " Từ nay, đảng FN là đảng đệ nhứt của xứ Pháp. Vụ động đất này là cả sự xấu hổ cho những người dân chủ của cả thế giới trước đây đều đã học theo mẩu mực nước Pháp ".

Đảng cộng sản đổ lỗi cho chánh phủ xã hội áp dụng chánh sách "thắt lưng buộc bụng" nhằm giảm thâm thụt ngân sách nên đã làm cho dân chúng không nhận thấy những giá trị của cánh tả! Nhưng những giá trị của chánh trị tả phái là gì chưa thấy thể hiện qua hơn 70 năm xã hội chủ nghĩa ở Liên-xô, Đống Âu, kế đó là Tàu, Bắc hàn và Việt nam ngày nay. Cả ở Pháp, cụ thể, từ hai năm nay!

Đảng FN, hôm chiều thứ hai 26/5, mở tiệc ăn mừng. Champagne nổ như pháo Tết.

Thắng lợi của FN được báo chi âu châu Le Daily Mail, Le Financia Times, báo ý, đức...cùng lúc đưa lên trang nhứt, với hình ảnh bà Marine Le Pen đảng trưởng FN.

Hiện tượng đang bôc phát

Kết quả bầu cử Quốc Hội Âu châu 2014 đã đưa vào Quốc Hội nhiệm kỳ thứ 8 này 751 Dân biểu: 750 Dân biểu với 1 Chủ tịch Quốc Hội. Ở nhiệm kỳ trước có 766 Đại biểu nhưng từ 2009, sau hội nghị ở Lisbonne, số Đại biểu Âu châu được giảm xuống còn 751. Và số Đại biểu của 28 Quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu châu được phân chia như sau cho mỗi Quốc gia: tối đa là 96 Đại biểu và tối thiểu là 6 Đại biểu.

Riêng phong trào bài-âu châu trong kỳ bấu cử này đã đưa vào Quốc Hội Âu châu hơn 140 Đại biểu trên 751. Xu hướng ủng hộ Âu châu vẫn còn giữ được đa số. Trong số hơn 140 Đại biểu chống Liên Hiệp Âu châu, có 38 Đại biểu thật sự đại diện xu hướng cực hữu và quốc gia cực đoan. Đảng Mặt Trận Dântộc ở Pháp chiếm được 24 ghế.

Phong trào cực hữu và xu hướng cực hữu hay quốc gia cực đoan đang hô hào chống lại Liên Hiệp Âu châu. Họ chống lại chánh sách thắt lưng buộc bụng của Âu châu áp dụng cho các nước thành viên. Trong kỳ bầu cử năm nay, các đảng cực hữu tỏ ra không quan tâm mạnh như trước đây về di dân và hồi giáo mà tập trung hô hào động viên dân chúng chống lại chưong trình khắc khổ của Âu châu.Đó cũng là lý do làm cho nhiều người ngã qua cực hữu cũng nhiêu.

Mặt trận Dân tộc (FN) dẫn đầu ở Pháp

FN với 24,96% số phiếu hôm bầu cử Âu châu, đã dẫn đầu các đảng khác ở Pháp. Đảng càm quyền tụt xuống hạng ba. Sự thắng lợi của FN được báo chí Pháp và ngoại quốc cho là một vụ địa chấn thật sự làm rung chuyển nước Pháp mạnh từ ngày đầu thành lập nền Đệ V Cộng hòa Pháp tới nay.

Lập trường của FN đưa ra vận động hoặc trong các buổi thảo luận công khai thường bị báo chí diễu cợt dưới những hí họa. FN thường được mô tả như một tổ chức chánh trị bài ngoại và kỳ thị chủng tộc nên sự thắng cử cũng được hiểu nhờ dựa trên lòng ghét người di dân của dân chúng Pháp. Nhận xét chủ thuyết chánh trị của FN như trên đây, thật ra, không phải hoàn toàn sai. Nhưng tư tưởng chánh trị của FN xưa nay được định nghĩ trên ba điểm chánh sau đây: chống chủ nghĩa cộng sản, chống chủ nghĩa tự do kinh tế và sự đề cao tinh thần dân tộc.

Sự tự hào dân tộc thái quá của FN trở thành một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Chỉ có dân tộc mình, quốc gia mình là trên hêt, là ưu việt. Tư tưởng này kết hợp với chủ trương chống lại chủ thuyết kinh tế tự do và chống cộng sản, cụ thể, chống lại doanh nhơn ngoại quốc đầu tư ở Pháp, nhứt là các nhà tư bản dầu hỏa á-rặp, chống đông đảo người ngoại quốc tới Pháp sanh sống. Gia nhập kinh tế thị trường toàn cầu hóa là một hình thức bị lệ thuộc bởi thị trường phụ thuộc vào tư bản mỹ.Văn hóa xã hội phải giử bản chất Pháp thuần túy. Không chấp nhận đa văn hóa. Theo chủ trương dành quyền làm ăn, tiền Pháp phải của người Pháp, đảng FN nếu nắm quyền chắc chắn sẽ không cho Ba Chệt mua lại các tiệm cà-phê ở Pháp khi chủ tây nghỉ hưu, không cho Ba Chệt mua lại vườn nho, mặc dầu mua với giá cao. Rượu của Tây phải để cho Tây uống!

Nhưng các đảng phái khác phê phán triết lý của FN chỉ là thứ “triết lý khước từ”: khước từ gia nhập vào một tổ chức quốc tế, một tổ chức âu châu. Từ đó, chủ trương của FN muốn nước Pháp ra khỏi khu vực đồng euro, chống lại Liên Hìệp Âu châu.

Lý thuyết “một nước Pháp trên hết” tập họp được những thành phần dân chúng bất mản vì thời vàng son trước đây đã mất. Nay họ muốn nước Pháp phải trở lại như trước đây, những gì họ bị mất sẽ phải trả lại cho họ.

Không riêng gì đảng FN chống lại Liên Hiệp Âu châu bảo vệ quyền lợi của nước Pháp cho người Pháp. Theo kết quả thăm dò dư luận, nếu ngày nay làm trưng cầu dân ý về Hiệp ước Maastricht sẽ có 2/3 dân Pháp không đồng ý (64%). Từ năm 1992, có 67% dân Pháp cho rằng Liên Hiệp Âu châu đi chệch hướng gây thiệt hại cho xứ Pháp. Có 76% dân chúng không tin Âu châu có khả năng giới hạn tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội hiện nay.

Hôm 27/5, Quốc trưởng và Thủ tướng các nước thành viên Âu châu họp nhau tại Bruxelles xét lại tình hình âu châu khắp các nơi phong trào cực hữu đều giành thắng lợi trong bầu cử hôm 25/5. Ông Tổng thống Hollande của Pháp tuyên bố là hiện tượng này sẽ không tái diển. Nhưng không biết ông sẽ làm gì khá hơn để leo lên khỏi 22% dân chúng tín nhiệm ông?

Liêu Âu châu sẽ có được chánh sách đem lại sự phân phối hài hòa cho đời sống các quốc gia thành viên hay không?

Nguyễn Thị Cỏ May

20/10/2018(Xem: 271)
đây là tác phẩm quan trọng vào cuối đời của nhà báo Bùi Tín... mỗi một chúng ta nên có trong tay một tuyển tập giá trị nầy để có thể đọc kỹ và thấy rõ những lời tâm huyết và sự đóng góp lớn lao của ông
20/10/2018(Xem: 435)
Đây là chiếc guốc của một cô gái trẻ ném thẳng vào mặt bà Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri quận 2 vào sáng ngày 20/10/2018. Đây cũng là ngày lễ kỷ niệm Phụ Nữ VN trên toàn quốc
20/10/2018(Xem: 184)
Xin hãy lắng nghe dịch giả tâm sự, "Quyển sách này của Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi tuổi trẻ hãy đứng lên Làm Một Cuộc Cách Mạng hầu kiến tạo một thế giới an bình và tự do hơn
20/10/2018(Xem: 297)
trong nước, hai chữ “đối tượng” được dùng loạn xà ngầu và quái đản. Cái gì cũng “đối tượng”. Một người đang uống cà-phê bị một kẻ côn đồ tới gây sự cũng gọi là “đối tượng”.
20/10/2018(Xem: 367)
Kể từ tháng 8/2018, thị trường địa ốc tại miền Nam California đột nhiên chậm lại, nhiều căn nhà rao bán với giá mới thấp hơn giá cũ từ $10000 đến $20000. .. Nhiều căn khác đã đăng trên 100 ngày mà chưa có người mua
20/10/2018(Xem: 1043)
Ông Hegel, một triết gia người Đức vào thế kỷ 18 đã để lại một câu nói nổi tiếng cho nhân loại về cái giá mà chúng ta phải trả cho sự Tự Do:
20/10/2018(Xem: 481)
Bão mạnh và sóng thần ở châu Á khiến hàng ngàn người thiệt mạng, hàng ngàn người mất tích; tàn phá nhà cửa, tài sản công và tư, thiệt hại vô kể. Bão lớn quét qua miền Đông và Đông nam nước Mỹ cũng lấy đi mạng sống của ba mươi người và hàng ngàn người còn mất tích… Hàng trăm ngàn người vẫn còn phải chịu đựng sự lụt lội, mất điện, lạnh giá, thiếu nước uống. Trong khi đó, gió Santa Ana như mọi năm đã thổi về, mang hơi nóng hầm hập sau cơn mưa rỉ rả một ngày một đêm của miền Tây nam. Lá thu cuốn theo gió, tràn ra đường nhựa, chạy đuổi theo xe cộ ngược xuôi. Những hàng dây điện giăng mắc qua các phố nhỏ lung lay như đưa võng dưới cơn nắng vàng hanh. Có mùi gì khét lẹt như khói xăng hay tro ẩm của nạn cháy rừng tháng trước, còn phảng phất trong không khí của ngày vào thu. Trời vần vũ mây xám. Phố chợ vẫn tấp nập những người là người. Các bích chương quảng cáo bầu cử với tên ứng viên rất lớn và nổi bật, trưng đầy ở các góc đường.
20/10/2018(Xem: 296)
Đỗ Mười, cựu Tổng Bí thư và cựu Thủ tướng, Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước, cả hai chết trước sau chỉ mươi ngày. Theo thói lề dân gian, «miệng ăn cá, ăn mấm», thường nói đó là «chết trùng». Cái chết trước nhằm giờ linh, kéo theo cái chết sau của người thân trong họ. Quang và Mười, về liên hệ, còn hơn 2 người trong họ, tuy không cùng huyết thống, nhưng cùng đảng là cùng nhịp thở giống nhau, cùng giấc mơ giống nhau, cùng động tâm giống nhau nên sự ứng nghiệm của giờ linh phải bén nhạy hơn những người cùng máu huyết mà suy nghĩ lại khác nhau, nguyện vọng không giống nhau. Theo kinh nghiệm dân gian đó, không biết có ai đang chờ coi «giờ trùng» sẽ còn ứng nghìệm ở đồng chí nào khác nữa của hai người đó hay không?
20/10/2018(Xem: 530)
(Lời Tòa Soạn: Tác giả bài viết là ông Thắng Đỗ, hành nghề Kiến Trúc Sư tại San Jose và đã từng giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Quy Hoạch Thành Phố)
19/10/2018(Xem: 1294)
Song Ngọc- người đã viết những ca khúc hay góp phần vào kho tàng âm nhạc Miền Nam tự do. Miền Nam đã mất vào tay Cộng Sản vào cuối tháng 4 năm 1975 để từ đó bao nhiêu di sản văn hóa văn minh của Việt Nam Cộng Hòa
19/10/2018(Xem: 368)
Vào lúc 1:30pm, ngày thứ Bảy 13/10/2018 một cuộc họp mặt các vị dân cử với cử tri cộng đồng người Việt tại San Jose do Câu Lạc Bộ Truyền Thông Báo Chí Bắc California tổ chức đã diễn ra tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ San Jose
19/10/2018(Xem: 404)
Hán Hóa, Đàn Áp, Cấm Đạo, Diệt DânTộc Duy-Ngô: Chánh Sách Trung Cộng Đối Với Tân Cương Một Triệu Người Duy Ngô – Hồi Giáo Đang Ở Tù. - Từ Mùa Xuân 2017, TQ Bắt và Nhốt các công dân Hán Hồi giáo của Tỉnh Tây-Turkestan hay Xinjiang-Tân Cương
19/10/2018(Xem: 785)
Tổng Bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nhận thêm chức Chủ tịch nước từ chiều ngày 23/10/2018, sau cuộc bỏ phiếu kín của Quốc hội nhưng liệu tam đầu chế gồm ông, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 14 Ủy viên Bộ Chính trị có dám công bố bản kê khai tài sản cho dân kiểm tra để làm gương, hay vì, như lời ông nói: “khó, nhạy cảm và phức tạp” nên cứ im đi cho đẹp lòng nhau?
18/10/2018(Xem: 784)
Blogger “Mẹ Nấm” là một trong những nhà tranh dấu nhân quyền tôi quan tâm trong thời gian qua. Vào tháng 3 năm 2017, cô đã xứng đáng được chính quyền Hoa Kỳ trao giải “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế.” Cô thật sự là một người phụ nữ can đảm
18/10/2018(Xem: 696)
Việc đứng lên tranh đấu cho người dân Việt Nam, chống lại tham nhũng và chỉ trích các chính sách sai trái của chính quyền không phải là “tuyên truyền chống phá nhà nước”, mà là yêu nước, đơn giản là như vậy
Tin công nghệ
Ai cũng biết rằng hút thuốc lá gây nhiều tác hại cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thuốc lá. Tổ chức y tế thế giới gọi hút thuốc là một đại dịch toàn cầu, và đây là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được trên thế giới. Mỗi năm, có từ 5 đến 6 triệu ca tử vong do hút thuốc lá. “Có thể ngăn ngừa” có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động không hút thút để bảo vệ sức khoẻ cho chính mình và những người xung quanh. Nên nhiều nhà nghiên cứu vẫn luôn tìm cách giúp người hút thuốc cai nghiện, từ việc chế vaccine nhằm ngăn cảm giác thư giãn của nicotine cho đến dùng xung từ truyền tới não để giảm bớt sự phụ thuộc vào nicotine.
Khoảng giữa tháng 10/2018, Apple đã chính thức xác nhận thời điểm diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPad và MacBook mới vào ngày 30/10/2018. Địa điểm tổ chức tại Nhà hát Opera Howord Gilman, New York, Mỹ lúc 10h sáng EDT.
Android Pie hay Android 9.0 là một bản cập nhật lớn của hệ điều hành Android. Nó đi kèm với rất nhiều tính năng mới như giao diện Material mới, cải thiện thời lượng pin... Khoảng giữa tháng 10/2018, Sony đã công bố lịch trình cập nhật lên phiên bản Android mới cho các thiết Xperia của hãng.
Được chụp lúc gần nửa đêm ở địa phương, bức tranh toàn cảnh đêm mùa thu này nối tiếp mái vòm của dải Ngân Hà băng qua đường chân trời phía bắc từ High Fens, Công viên Tự nhiên Eifel (Eifel Nature Park) ở biên giới Bỉ và Đức.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Trung Quốc có kế hoạch táo bạo xây dựng một Mặt trăng nhân tạo sáng gấp 8 lần Mặt trăng thật.
Khoảng giữa tháng 10/2018, sàn đấu giá trực tuyến eBay đã đệ đơn kiện chống lại Amazon với cáo buộc cho rằng sàn thương mại điện tử đang lôi kéo bất hợp pháp những người bán hàng có giá trị cao bằng cách xâm nhập vào hệ thống nhắn tin nội bộ của eBay.
Khoảng giữa tháng 10/2018, IBM, hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ, đã chính thức ra mắt mạng lưới theo dõi thực phẩm dựa trên blockchain, Food Trust, sau 18 tháng thử nghiệm.
Các tin vịt, tin định hướng sai là vấn đề khiến Facebook bị chỉ trích rất nhiều trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Khoảng giữa tháng 10/2018, gần đến kì bầu cử giữa kì sắp tới, Facebook quyết định lập hẳn một phòng "war room" để theo dõi, giám sát và xử lý nhanh các loại tin giả, tin sai. Trong căn phòng chứa được khoảng 24 người tại trụ sở chính của hãng tại Menlo Park, Facebook cho gắn 17 màn hình, mỗi cái sẽ theo dõi một luồng thông tin khác nhau.
Mọi người thường sử dụng kính sát tròng như một phương pháp thay thế các gọng kính cồng kềnh hoặc sử dụng chúng trong nhu cầu làm đẹp là chính. Tuy nhiên, khoảng giữa tháng 10/2018, các nhà khoa học tại đại học Đông Nam và đại học Dược Trung Quốc tại Nam Ninh đã phát triển một hệ kính sát tròng không chỉ có khả năng phóng thích thuốc qua đường mắt, mà còn có thể thông báo tình trạng phóng thích đã hết thuốc hay chưa
Những màn hình máy tính với viền siêu mỏng đã trở thành xu hướng của các nhà sản xuất phần cứng máy tính vài năm trở lại đây. Khoảng giữa tháng 10/2018, AOC giới thiệu series màn hình mới mang tên V2, với ba phiên bản với kích thước màn hình 22, 24 và 27 inch
Khoảng giữa tháng 10/2018, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ chuyển từ chip Intel sang bộ vi xử lý dựa trên ARM cho máy tính Mac vào năm 2020 hoặc 2021. Hồi tháng 04/2018, trang Bloomberg cũng dự đoán đến năm 2020, mọi người sẽ bắt đầu thấy những chiếc MacBook sử dụng vi xử lí dựa trên nhân ARM của Apple.
Khoảng giữa tháng 10/2018, một số nguồn tin cho biết, Facebook đang bị cáo buộc cố ý làm sai lệch thời lượng xem video quảng cáo có trả phí được đăng tải trên mạng xã hội, từ đó khiến các nhà làm quảng cáo bị lừa rằng video của họ được nhiều người quan tâm, quảng cáo trên Facebook là hiệu quả và tiếp tục chi tiền, nhưng thực tế là không mấy ai coi quảng cáo video trên Facebook.
Trong năm 2018, những công ty công nghệ lớn như Facebook và Google đã phải đối mặt với hàng loạt scandal rò rỉ dữ liệu của người dùng hay sử dụng sử liệu để nhắm mục tiêu vào quảng cáo.
Vào ngày 10 tháng 10, một kính viễn vọng mới phản chiếu ánh sáng khi mặt trời lặn. Trong ảnh chụp nhanh từ Đài quan sát Roque del Los Muchachos, với đường chân trời tối màu ở phía trên và sắc màu hoàng hôn ở bên dưới, mặt gương phân đoạn của kính đảo ngược hình ảnh bầu trời đang vào đêm tuyệt đẹp trên Đảo Canary của La Palma. Các mảnh gương bao phủ đường kính 23 mét và được đặt trong cấu trúc mở của Kính viễn vọng Large Scale Telescope 1, được tạo ra là thành phần đầu tiên của Kính viễn vọng Cherenkov (CTA - Cherenkov Telescope Array).
Khoảng giữa tháng 10/2018, thẩm phán Alison Nathan của tòa án Quận phía Nam New York, đã chính thức phê duyệt đơn thỏa thuận giữa CEO Tesla Elon Musk và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC về việc dàn xếp giữa 2 bên.