Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ý Nghĩa, Nhiệm Vụ & Làm Chính Trị

30/11/201300:00:00(Xem: 4264)
Lời Tác Giả: làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải hiểu thấu đáo bởi thiện chí không chưa đủ, phải có khả năng thì việc mới thành. Cứu nước cũng thế, lòng yêu nước không chưa đủ, cần phải trang bị thêm tư tưởng chính trị hợp thời đại để không tái hiện cảnh biến nhà thương, trường học thành trại giam, tù ngục đày đọa dân tộc mình.

* * *

Chính trị là một đề tài khô khan, khó nuốt không có nhiều độc giả thích thú đọc. Ngoài ra theo cảm nghĩ của nhiều người, chính trị còn là một cái gì đó ghê gớm, đáng sợ, hãy tránh xa, đừng dính dáng đến nó. Thậm chí, không ít người “tham chính” nhưng môt mực bảo rằng: “không thích chính trị, không làm chính trị!?”

Nguyên nhân nào khiến phần đông người dân thờ ơ với chính trị, sợ dính dáng đến chính trị và tránh xa chính trị?

Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính của nó, vẫn là đa số người dân chưa nhận rõ, chưa hiểu được ý nghĩa, nhiệm vụ và làm chính trị:

- Thứ nhất làm chính trị trong các nước độc tài quân chủ hay các nước bị thực dân đô hộ của thế kỷ trước và độc tài quân phiệt hay cộng sản hiện nay, là thật sự lao thân vào chốn dữ, là chọn con đường khó mà đi, là chấp nhận trả giá máu, ngay cả mạng sống của chính mình. Mặt khác tầng lớp thống trị còn cố tình thổi phồng, khuếch đại mảng tối của chính trị tức những người làm chính trị, các chính trị gia là gian manh, xảo quyệt, thủ đoạn, phản động nhằm ngăn chận tuyển mộ, thành lập đội ngũ chính trị gia đe dọa quyền lực của tầng lớp thống trị.

- Thứ hai dù có nhiều cá nhân xuất thân từ các trường chính trị lẩy lừng thế giới mày mò nghiên cứu cũng như các tổ chức hoạt động chính tri dạn dày kinh nghiệm nhiều chục năm qua, phổ biến nhiều bài viết, nhiều tài liệu vẫn chưa chạm đươc vào số đông thụ động này. Taị sao như thế, Có phải các bài viết đã “ vượt tầm”của số đông bình dân, vì nội dung ngữ nghiã nặng phần, nghiêng về lý luận, triết luận chính trị, chỉ thích hợp làm tài liệu huấn luyện cho các thành viên hoạt động đấu tranh chính trị của các đảng phái và các trường lớp chính trị chuyên nghiệp?

Để làm thay đổi tư duy và vận động quần chúng quan tâm đến chính trị, tham gia chính trị, làm chính trị của một công dân chứ không là “con dân” đối với đất nước của mình, không có cách nào khác là phải có nhiều bài viết về chính trị, chuyên chở tư tưởng chính trị bằng ngôn ngữ bình dân, giản dị dễ hiểu có thể được nhằm khơi động số đông còn thờ ơ với đất nước để chuẩn bị nhân lực am hiểu chính trị cho một Việt Nam dân chủ trong tương lai.

Trong chiều hướng đó, xin góp một phần nhỏ vào ý tưởng nêu trên, trong khi chờ đợi sự góp sức của các thức giả, các chính trị gia, các nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp...thiết lập tư duy mới, nhận thức mới về chính trị.

Trước khi đi sâu vào “rừng” kiến thức chính trị của nhân loại, chúng ta sẽ lần lượt bàn về Ý Nghĩa, Nhiệm Vụ và Làm Chính Trị, nhưng sẽ không nói về nguồn gốc cũng như lịch sử hình thành chính trị, vì như thế sẽ đi ra ngoài, đi quá xa mục đích ngắn gọn, đơn giản hoá chính trị.

Từ khi loài người biết kết xã, biết hợp thành xã hội chính là lúc chính trị ra đời. Nói về chính trị là nói về việc liên quan đến mô hình tổ chức cai trị, hệ thống điều hành quản trị quốc gia. Điều chắn chắc cai trị phải có tầng lớp thống trị, tầng lớp bị trị mới hình thành cơ chế tổ chức cai trị và đi đến thiết lập thể chế chính trị.

1) Vậy chính trị là gì?

a) Chính trị là những điều chính yếu, quan trọng trong việc tổ chức cai trị, sửa trị, hướng dẫn con người sống chung trong xã hội, phát triển theo nhịp độ điều hoà, ổn định và trật tự, với những mẫu mực luân lý, đạo đức, luật pháp, giáo dục ở mọi lãnh vực, ngành nghề liên quan đến đời sống con người.

b) Chính trị là khoa học tổ chức cai trị các quốc gia.

c) Chính trị là nghệ thuật, là cách thực hành cai trị các xã hội loài người.

Qua ba định nghiã trên, chính trị không có gì là xấu xa, đáng sợ, cần lánh xa. Chính trị chỉ là cách, là mô thức tổ chức cai trị sao cho mọi người sống chung trong xã hội cùng phát triển về hướng văn minh, hạnh phúc cách tốt nhất có thể được. Đó là ý nghĩa đích thực của chính trị, không có gì phải sợ, phải e dè và tránh xa chính trị (ở đây không bàn đến mặt trái của chính trị, gian manh chính trị, bịp bợm chính trị do tà dục thống trị của một số người hay nhóm người lạm dụng, bóp méo ý nghĩa đích thực của chính trị nguyên thủy, sẽ được bàn đến trong một bài khác.)

Khi hiểu được ý nghĩa chính trị, từ đó sẽ giúp mọi người không khó để nhận ra nhiệm vụ chính trị.

2) Vậy nhiệm vụ chính trị là gì?

- Nhiệm vụ của chính trị là dẫn dắt, là lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo các xã hội loài người phát triển trong vòng ổn định, trật tự và điều hoà, qua mô hình tổ chức cai trị thích hợp với từng thời đại.

Thế thì vấn đề khác được đặt ra. Làm thế nào để xã hội phát triển ổn định, trật tự và điều hoà? Muốn đạt được điều đó, tầng lớp thống trị phải chu toàn nhiệm vụ chính trị của mình: Thứ nhất phải tháo gở những mầm móng phát sinh mâu thuẩn trong xã hội; thứ hai hoá giải xung đột quyền lợi của các phe nhóm;thứ ba giữ thái độ vô tư,công bằng của vai trò trọng tài trong mọi tranh chấp của xã hội loài người,của quốc gia.

Nếu chỉ hiểu Ý Nghiã, nhiệm vụ chính trị sẽ không và chưa đủ yếu tố hình thành mô hình tổ chức cai trị. Muốn hoàn chỉnh mô hình tổ chức phải có con người tham gia chính trị, làm chính trị, tức là phải có các chính trị gia góp phần. Như thế làm chính trị có ghê gớm lắm không? Chắc chắn là không !Bởi làm chính trị là tham gia vào, là làm những công việc tổ chức cai trị và điều hướng xã hội phát triển ổn định, trật tự,không có gì quá sức hay vượt tầm.

Để xã hội phát triển ổn định, trật tự và điều hoà, người tham gia chính trị phải làm gì để góp phần vào việc, vào tiến trình phát triển ổn định đó? Gián tiếp là bầu chọn người đại diện cho mình trong chính quyền hoặc trực tiếp là tham gia chính quyền. Dù gián tiếp hay trực tiếp, dù cấp địa phương hoặc trung ương thì người làm chính trị là người tham gia vào các công việc, không ngoài các chính sách phát triển của quốc gia, trong đó có giáo dục, y tế, giao thông,gia cư,nhân dụng,tài chính,kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng... Nói chung làm chính trị là làm những công việc liên quan đến việc điều hành, quản trị xã hội loài người, trong đó có nhà thương,trường học, đường xá,cầu cống,công ăn việc làm, tiện ích công cộng, phúc lợi, cơ hội, bình đẳng đến cho mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc,phái tính,tín ngưỡng...

3)Vậy làm chính trị làm gì?

Làm chính trị là tham gia vaò các công việc trị quốc an dân, là tham gia vào các công việc cai tri, sửa trị các xã hội loài người nhằm giúp xã hội phát triển ổn định, trật tự trong cương vị cầm quyền lẫn vị thế đối lập:

a) Làm chính trị trong cương vị cầm quyền là tham gia đóng góp, hoàn thiện các chính sách quốc gia, thi hành các chính sách quốc gia, không kể cấp địa phương hay trung ương, không kể lãnh đạo cao cấp hay thừa hành. Làm cho xã hội loài người ngày càng tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.

b) Làm chính trị trong vị thế đối lập là phản bác, phê phán, chỉ ra những sai lầm, yếu kém trong chính sách quốc gia của tầng lớp cầm quyền, của đảng cầm quyền và luôn luôn chuẩn bị các chính sách, sẳn sàng cầm quyền khi cần thiết, khi đánh bại được đảng cầm quyền.

Nói tóm lại, chính trị là những điều chính yếu trong việc trị quốc an dân.Chính trị là khoa học tổ chức cai trị các quốc gia. Chính trị là nghệ thuật, là cách thực hành tổ chức các xã hội loài người. Nhiệm vụ chính trị là điều hướng xã hội phát triển trong vòng ổn định, trật tự và điều hoà. Làm chính trị là tham gia vào các công việc tổ chức cai trị, nhằm điều hướng xã hội phát triển, từ hai cách, hai mặt đối lập lẫn cầm quyền. Tất cả đều không ngoài mục đích hoàn thiện tổ chức cai trị để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mọi người sống chung trong đó được ấm no, hạnh phúc.

Làm người sống bất cứ đâu trong cộng đồng xã hội của thời hiện đại, dù muốn hay không muốn, mọi người kể cả những thứ liên quan đến đời sống con người đều bị chính trị chi phối và tác động đến. Thế cho nên mọi người cần phải quan tâm đến chính trị, làm chính trị nhằm giúp cho môi trường sống, nơi sống thật đáng sống cho chúng ta, chính ta cùng con cháu mai sau, chứ không ngoài ai khác.

Đứng trước và sống trong một xã hội mà con người bị xem như cỏ rác,mạng sống con người tệ hơn con vật,bị chặn mọi ngỏ ngách tiến thân,cùng mọi cơ hội thay đổi vận mạng của cuộc đời !

Đứng trước và sống trong một xã hội mà mọi giềng mối luân thường đạo lý bị đảo lộn, đạo đức bị đánh tráo bănghoại, tình người bị đánh mất, nhân tính bị đè bẹp để thú tính lên ngôi !

Đứng trước và sống trong một đất nước mà tổ chức cai trị các xã hội loài người,sản sinh ra sản phẩm “người“dối trá trong giao tiếp, độc ác trong sử dụng quyền hành, gian tham hèn hạ trước kẻ thù!

Đứng trước và sống trong một đất nước mà tổ chức cai trị các xã hội loài người,chỉ duy nhất sử dụng bạo lực của nòng súng, của khẩu hiệu tuyên truyền để điều hướng phát triển thì xã hội đi về đâu. Biết bao giờ đất nước thoát cảnh nghèo nàn,lạc hậu và chậm tiến !?

Bao giờ, đến bao giờ trong hành trình vận động, điều hướng xã hội, phát triển quốc gia, có bạn và tôi không còn e dè, ngần ngại tham gia chính trị, làm chính trị!?

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhân khi đọc bài Thành Tựu Niết bàn của Cư sỹ Nguyên giác Phan Tấn Hải, chúng tôi xin phép kết hợp với thuyết big bang của Stephen Hawking và tiến trình giác ngộ của Đức Phật, và sự sống và chết theo Phật giáo để luận bàn về Niết bàn, giải đáp thắc mắc đức Phật chết rồi đi về đâu? Đây chỉ là khởi niệm mới lạ, biết đâu tương lai sẽ có người chứng minh được.
Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung thân dành cho con cháu cụ Kình đã phủ xuống tâm trạng u ám cho tất cả chúng ta. Nhưng sự việc không dừng ở đó, công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang, đồng tác giả của ấn bản “Báo Cáo Đồng Tâm”.
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.