Hôm nay,  
Việt Báo Online

Ý Nghĩa, Nhiệm Vụ & Làm Chính Trị

30/11/201300:00:00(Xem: 3991)
Ý Nghĩa, Nhiệm Vụ & Làm Chính Trị
Lời Tác Giả: làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải hiểu thấu đáo bởi thiện chí không chưa đủ, phải có khả năng thì việc mới thành. Cứu nước cũng thế, lòng yêu nước không chưa đủ, cần phải trang bị thêm tư tưởng chính trị hợp thời đại để không tái hiện cảnh biến nhà thương, trường học thành trại giam, tù ngục đày đọa dân tộc mình.

* * *

Chính trị là một đề tài khô khan, khó nuốt không có nhiều độc giả thích thú đọc. Ngoài ra theo cảm nghĩ của nhiều người, chính trị còn là một cái gì đó ghê gớm, đáng sợ, hãy tránh xa, đừng dính dáng đến nó. Thậm chí, không ít người “tham chính” nhưng môt mực bảo rằng: “không thích chính trị, không làm chính trị!?”

Nguyên nhân nào khiến phần đông người dân thờ ơ với chính trị, sợ dính dáng đến chính trị và tránh xa chính trị?

Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính của nó, vẫn là đa số người dân chưa nhận rõ, chưa hiểu được ý nghĩa, nhiệm vụ và làm chính trị:

- Thứ nhất làm chính trị trong các nước độc tài quân chủ hay các nước bị thực dân đô hộ của thế kỷ trước và độc tài quân phiệt hay cộng sản hiện nay, là thật sự lao thân vào chốn dữ, là chọn con đường khó mà đi, là chấp nhận trả giá máu, ngay cả mạng sống của chính mình. Mặt khác tầng lớp thống trị còn cố tình thổi phồng, khuếch đại mảng tối của chính trị tức những người làm chính trị, các chính trị gia là gian manh, xảo quyệt, thủ đoạn, phản động nhằm ngăn chận tuyển mộ, thành lập đội ngũ chính trị gia đe dọa quyền lực của tầng lớp thống trị.

- Thứ hai dù có nhiều cá nhân xuất thân từ các trường chính trị lẩy lừng thế giới mày mò nghiên cứu cũng như các tổ chức hoạt động chính tri dạn dày kinh nghiệm nhiều chục năm qua, phổ biến nhiều bài viết, nhiều tài liệu vẫn chưa chạm đươc vào số đông thụ động này. Taị sao như thế, Có phải các bài viết đã “ vượt tầm”của số đông bình dân, vì nội dung ngữ nghiã nặng phần, nghiêng về lý luận, triết luận chính trị, chỉ thích hợp làm tài liệu huấn luyện cho các thành viên hoạt động đấu tranh chính trị của các đảng phái và các trường lớp chính trị chuyên nghiệp?

Để làm thay đổi tư duy và vận động quần chúng quan tâm đến chính trị, tham gia chính trị, làm chính trị của một công dân chứ không là “con dân” đối với đất nước của mình, không có cách nào khác là phải có nhiều bài viết về chính trị, chuyên chở tư tưởng chính trị bằng ngôn ngữ bình dân, giản dị dễ hiểu có thể được nhằm khơi động số đông còn thờ ơ với đất nước để chuẩn bị nhân lực am hiểu chính trị cho một Việt Nam dân chủ trong tương lai.

Trong chiều hướng đó, xin góp một phần nhỏ vào ý tưởng nêu trên, trong khi chờ đợi sự góp sức của các thức giả, các chính trị gia, các nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp...thiết lập tư duy mới, nhận thức mới về chính trị.

Trước khi đi sâu vào “rừng” kiến thức chính trị của nhân loại, chúng ta sẽ lần lượt bàn về Ý Nghĩa, Nhiệm Vụ và Làm Chính Trị, nhưng sẽ không nói về nguồn gốc cũng như lịch sử hình thành chính trị, vì như thế sẽ đi ra ngoài, đi quá xa mục đích ngắn gọn, đơn giản hoá chính trị.

Từ khi loài người biết kết xã, biết hợp thành xã hội chính là lúc chính trị ra đời. Nói về chính trị là nói về việc liên quan đến mô hình tổ chức cai trị, hệ thống điều hành quản trị quốc gia. Điều chắn chắc cai trị phải có tầng lớp thống trị, tầng lớp bị trị mới hình thành cơ chế tổ chức cai trị và đi đến thiết lập thể chế chính trị.

1) Vậy chính trị là gì?

a) Chính trị là những điều chính yếu, quan trọng trong việc tổ chức cai trị, sửa trị, hướng dẫn con người sống chung trong xã hội, phát triển theo nhịp độ điều hoà, ổn định và trật tự, với những mẫu mực luân lý, đạo đức, luật pháp, giáo dục ở mọi lãnh vực, ngành nghề liên quan đến đời sống con người.

b) Chính trị là khoa học tổ chức cai trị các quốc gia.

c) Chính trị là nghệ thuật, là cách thực hành cai trị các xã hội loài người.

Qua ba định nghiã trên, chính trị không có gì là xấu xa, đáng sợ, cần lánh xa. Chính trị chỉ là cách, là mô thức tổ chức cai trị sao cho mọi người sống chung trong xã hội cùng phát triển về hướng văn minh, hạnh phúc cách tốt nhất có thể được. Đó là ý nghĩa đích thực của chính trị, không có gì phải sợ, phải e dè và tránh xa chính trị (ở đây không bàn đến mặt trái của chính trị, gian manh chính trị, bịp bợm chính trị do tà dục thống trị của một số người hay nhóm người lạm dụng, bóp méo ý nghĩa đích thực của chính trị nguyên thủy, sẽ được bàn đến trong một bài khác.)

Khi hiểu được ý nghĩa chính trị, từ đó sẽ giúp mọi người không khó để nhận ra nhiệm vụ chính trị.

2) Vậy nhiệm vụ chính trị là gì?

- Nhiệm vụ của chính trị là dẫn dắt, là lãnh đạo các quốc gia, lãnh đạo các xã hội loài người phát triển trong vòng ổn định, trật tự và điều hoà, qua mô hình tổ chức cai trị thích hợp với từng thời đại.

Thế thì vấn đề khác được đặt ra. Làm thế nào để xã hội phát triển ổn định, trật tự và điều hoà? Muốn đạt được điều đó, tầng lớp thống trị phải chu toàn nhiệm vụ chính trị của mình: Thứ nhất phải tháo gở những mầm móng phát sinh mâu thuẩn trong xã hội; thứ hai hoá giải xung đột quyền lợi của các phe nhóm;thứ ba giữ thái độ vô tư,công bằng của vai trò trọng tài trong mọi tranh chấp của xã hội loài người,của quốc gia.

Nếu chỉ hiểu Ý Nghiã, nhiệm vụ chính trị sẽ không và chưa đủ yếu tố hình thành mô hình tổ chức cai trị. Muốn hoàn chỉnh mô hình tổ chức phải có con người tham gia chính trị, làm chính trị, tức là phải có các chính trị gia góp phần. Như thế làm chính trị có ghê gớm lắm không? Chắc chắn là không !Bởi làm chính trị là tham gia vào, là làm những công việc tổ chức cai trị và điều hướng xã hội phát triển ổn định, trật tự,không có gì quá sức hay vượt tầm.

Để xã hội phát triển ổn định, trật tự và điều hoà, người tham gia chính trị phải làm gì để góp phần vào việc, vào tiến trình phát triển ổn định đó? Gián tiếp là bầu chọn người đại diện cho mình trong chính quyền hoặc trực tiếp là tham gia chính quyền. Dù gián tiếp hay trực tiếp, dù cấp địa phương hoặc trung ương thì người làm chính trị là người tham gia vào các công việc, không ngoài các chính sách phát triển của quốc gia, trong đó có giáo dục, y tế, giao thông,gia cư,nhân dụng,tài chính,kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng... Nói chung làm chính trị là làm những công việc liên quan đến việc điều hành, quản trị xã hội loài người, trong đó có nhà thương,trường học, đường xá,cầu cống,công ăn việc làm, tiện ích công cộng, phúc lợi, cơ hội, bình đẳng đến cho mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc,phái tính,tín ngưỡng...

3)Vậy làm chính trị làm gì?

Làm chính trị là tham gia vaò các công việc trị quốc an dân, là tham gia vào các công việc cai tri, sửa trị các xã hội loài người nhằm giúp xã hội phát triển ổn định, trật tự trong cương vị cầm quyền lẫn vị thế đối lập:

a) Làm chính trị trong cương vị cầm quyền là tham gia đóng góp, hoàn thiện các chính sách quốc gia, thi hành các chính sách quốc gia, không kể cấp địa phương hay trung ương, không kể lãnh đạo cao cấp hay thừa hành. Làm cho xã hội loài người ngày càng tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.

b) Làm chính trị trong vị thế đối lập là phản bác, phê phán, chỉ ra những sai lầm, yếu kém trong chính sách quốc gia của tầng lớp cầm quyền, của đảng cầm quyền và luôn luôn chuẩn bị các chính sách, sẳn sàng cầm quyền khi cần thiết, khi đánh bại được đảng cầm quyền.

Nói tóm lại, chính trị là những điều chính yếu trong việc trị quốc an dân.Chính trị là khoa học tổ chức cai trị các quốc gia. Chính trị là nghệ thuật, là cách thực hành tổ chức các xã hội loài người. Nhiệm vụ chính trị là điều hướng xã hội phát triển trong vòng ổn định, trật tự và điều hoà. Làm chính trị là tham gia vào các công việc tổ chức cai trị, nhằm điều hướng xã hội phát triển, từ hai cách, hai mặt đối lập lẫn cầm quyền. Tất cả đều không ngoài mục đích hoàn thiện tổ chức cai trị để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mọi người sống chung trong đó được ấm no, hạnh phúc.

Làm người sống bất cứ đâu trong cộng đồng xã hội của thời hiện đại, dù muốn hay không muốn, mọi người kể cả những thứ liên quan đến đời sống con người đều bị chính trị chi phối và tác động đến. Thế cho nên mọi người cần phải quan tâm đến chính trị, làm chính trị nhằm giúp cho môi trường sống, nơi sống thật đáng sống cho chúng ta, chính ta cùng con cháu mai sau, chứ không ngoài ai khác.

Đứng trước và sống trong một xã hội mà con người bị xem như cỏ rác,mạng sống con người tệ hơn con vật,bị chặn mọi ngỏ ngách tiến thân,cùng mọi cơ hội thay đổi vận mạng của cuộc đời !

Đứng trước và sống trong một xã hội mà mọi giềng mối luân thường đạo lý bị đảo lộn, đạo đức bị đánh tráo bănghoại, tình người bị đánh mất, nhân tính bị đè bẹp để thú tính lên ngôi !

Đứng trước và sống trong một đất nước mà tổ chức cai trị các xã hội loài người,sản sinh ra sản phẩm “người“dối trá trong giao tiếp, độc ác trong sử dụng quyền hành, gian tham hèn hạ trước kẻ thù!

Đứng trước và sống trong một đất nước mà tổ chức cai trị các xã hội loài người,chỉ duy nhất sử dụng bạo lực của nòng súng, của khẩu hiệu tuyên truyền để điều hướng phát triển thì xã hội đi về đâu. Biết bao giờ đất nước thoát cảnh nghèo nàn,lạc hậu và chậm tiến !?

Bao giờ, đến bao giờ trong hành trình vận động, điều hướng xã hội, phát triển quốc gia, có bạn và tôi không còn e dè, ngần ngại tham gia chính trị, làm chính trị!?

16/10/2019(Xem: 212)
“Kính thưa bà con cô bác, hườn này bổ nhất, tật bệnh tiêu trừ, phẻ như ông kẹ, tể này thậm phê, ông uống bà khen… maị dô, maị dô, tiền trao cháo múc, mua một tặng hai… maị dô, maị dô…” gánh Sơn Đông Mãi Võ của nhóm Thập Môn Đường vừa múa võ bán thuốc tể, hườn, đan, cao đơn hoàn tán…
15/10/2019(Xem: 251)
Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác do Hoang Phong dịch, nhà xuất bản Ananda Viet Foundation ấn hành, sẽ triển lãm ở Hội Chợ Sách tại San Jose vào ngày 19/10/2019.
15/10/2019(Xem: 329)
Tôi vốn có xu hướng quý, trọng những tác giả mà, ngay tự tác phẩm đầu tay, đã cho thấy tài năng sáng chói của họ. Như Huy Cận với “Lửa Thiêng”; Xuân Diệu với “Phấn Thông Vàng”; Vũ Hoàng Chương với “Thơ Say”; Đinh Hùng với “Mê Hồn Ca” hay Nguyên Sa, với “Thơ Nguyên Sa; v.v...
15/10/2019(Xem: 1299)
Hiện nay Bank Teller là một nghề đầy triển vọng mà giới trẻ thường mơ ước. Nhưng nghề nầy đòi hỏi phải có kiến thức tối thiểu là phải tốt nghiệp High School hoặc hơn.
15/10/2019(Xem: 757)
Hội Nghị Trung Ương-11 khóa XII vừa kết thúc chiều 12 tháng 10 năm 2019. Chúng ta cố tìm hiểu những thay đổi tầm nhìn về cương lĩnh lãnh đao Chính trị và Kinh tế-xã hội của tbt-ctn Nguyễn Phú Trọng từ Hội Nghi Trung Ương-10 (HNTƯ-10) đến Hội Nghị Trung Ương-11 (HNTƯ-11).
15/10/2019(Xem: 1322)
Riêng bài hát "Người về như bụi" cứ vang vang trong đầu tôi phút tôi nghe tin ông vừa lên đường, khoác áo đi về nơi vô định, không bao giờ trở lại. Bài thơ này của ông được Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc, ca sĩ Kim Tước hát
15/10/2019(Xem: 1097)
Khi cầm cuốn hồi ký của cô Nhã trong tay, tôi đã biết là mình sẽ không đọc như đọc truyện, hay đọc một tác phẩm văn học.
15/10/2019(Xem: 431)
Nó buồn tình cứ đi lang thang vô định, nhiều khi xong ca không muốn về nhà cứ để mặc cho tư tưởng và đôi chân muốn đi đâu thì đi.
15/10/2019(Xem: 535)
Andrew Yang là ứng cử viên gốc Á trong cuộc bầu cử TT Mỹ năm nay. Sinh năm 1975, tại New York, cư ngụ tạ Manhattan, New York City.
14/10/2019(Xem: 468)
Truyện này trích từ tuyển tập Mê Cung của Đào Văn Bình. đồng hương có thể gặp tác giả Đào Văn Bình và nhiều nhà văn khác, và khoảng 300 đầu sách tại Hội Chợ Sách tại San Jose ngày 19/10/2019
14/10/2019(Xem: 557)
chiều rớt /xanh/ lưỡi dao câu thơ im như núi
14/10/2019(Xem: 719)
Cách đây chưa lâu, ông Bùi Minh Quốc đã phán (một câu) rằng “thơ thiêng lắm.” Mọi thứ thiêng liêng trên cõi đời này, tất nhiên, đều rất nên tôn kính. Nhưng riêng chuyện thơ thẩn, tôi cảm thấy có hơi hơi nghi ngại nên xin mạn phép được rà lại (chút xíu) cho nó chắc ăn.
14/10/2019(Xem: 1291)
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
13/10/2019(Xem: 782)
ĐGM Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với Cộng đồng NVQG tị nạn cộng sản tại Nam California về những thăn trầm ưu tư qua cuộc đời khổ nạn của ngài cũng như các vấn nạn của quốc gia
12/10/2019(Xem: 4078)
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
Tin công nghệ
Ước tính có khoảng 50 quả bom hạt nhân được lưu trữ tại căn cứ không quân Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang trở thành những quân bài mặc cả tiềm năng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Ankara sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria.
Trước khi phát hành, iOS 13 từng được kỳ vọng giúp những mẫu iPhone đời cũ có thể hoạt động mượt mà, ổn định hơn. Tuy nhiên, đây lại là phiên bản hệ điều hành thảm họa khi chứa hàng loạt lỗi "ngớ ngẩn" gây khó chịu trong quá trình sử dụng.
Khoảng giữa tháng 10/2019, tại sự kiện Made by Google 2019 được tổ chức ở New York (Mỹ), Google đã chính thức ra mắt Pixel Buds 2 - mẫu tai nghe không dây tiếp theo của hãng, sau thành công từ người tiền nhiệm Pixel Buds từng được giới thiệu vào năm 2017.
Khoảng giữa tháng 10/2019, cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu của con người ghi nhận thêm một tin lạc quan.
“Chuyện thật như đùa” đang xảy ra với một số người dùng Facebook. Sau khi báo cáo tài khoản giả mạo, lừa đảo, họ lại bị mạng xã hội khóa nick.
Nếu bầu trời nơi ta sống cũng ảo diệu như thế này, có lẽ nhiều người sẽ chiêm ngưỡng nó thường xuyên hơn!
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang The Hollywood Reporter cho biết hãng phim của Apple hiện vẫn chưa được đặt tên chính thức, nhưng sẽ do các giám đốc bộ phận Worldwide Video mới của công ty là Zack Van Amburg và Jamie Erlicht điều hành
Từ trước đến nay, trình duyệt Safari của Apple, vẫn gửi dữ liệu tới Google Safe Browsing để giúp bảo vệ người dùng tránh khỏi những trang web lừa đảo. Nhưng có vẻ như công ty Internet Trung Quốc - Tencent cũng nhận được dữ liệu.
Ở Châu Á, các ứng dụng như WeChat, Alipay, Grab, Go-Jek, Paytm, Kakao và Line đang trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người. Phần lớn đều bắt đầu từ các tính năng cơ bản như nhắn tin, thanh toán, gọi xe… nhưng dần trở nên đa năng hơn.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết Apple gửi dữ liệu của người dùng iOS về Trung Quốc, ngay sau đó, Apple đã trả lời cụ thể hơn về vụ việc.
Khoảng giữa tháng 10/2019, tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đăng tải một báo cáo khoa học mới tới từ các nhà nghiên cứu tại Na Uy và Thụy Điển, cũng có thể coi là một tia hy vọng mới cho nhân loạ
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung đưa ra cảnh báo người dùng Galaxy S10 không nên dán những tấm kính cường lực màn hình hoặc những miếng dán bảo vệ màn hình trên thị trường tự do.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết, Singapore sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo các loại đồ uống chứa nhiều đường. Động thái được đưa ra sau khi quốc gia Đông Nam Á tuyên chiến với bệnh tiểu đường.
Sự ra mắt của Libra vào ngày 18/06/2019 đã tạo ra một chiến trường mới trong việc mở rộng một cách “vĩ cuồng” (megalomaniacal) của Facebook.
PalmOS, nền tảng từng chiếm 73.94% thị phần vào năm 1999 dần thất thế rồi biến mất. Sang Quý 2/2009, Android tiến lên vị trí thứ năm với 2.18% thị phần.