Hôm nay,  

Song Ngữ Anh-Việt: Three Young Patriotic Survivors in Vietnamese Communist Jail

14/09/201300:00:00(Xem: 13851)
1. Đỗ Thị Minh Hạnh

2. Đoàn Huy Chương

3. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng

The Socialist Republic of Vietnam is considered a perpetrator of Human Rights violations by organizations such as Human Rights Watch, United States Commission on International Religious Freedoms, Amnesty International and etc. The Vietnamese Communist (VC) government has jailed or imprisoned its own citizens exercising their Right to Freedom of Expression and Association. Bloggers, activists, patriotic students and religious leaders are hunted down and arrested for simply Voicing Their Opinions. An example of abusive government power from VC follows below.

Three young labor activists are still being held prisoners by the Vietnamese Communist government such as Ms. Đỗ Thị Minh Hạnh, Mr. Đoàn Huy Chương, and Mr. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. They continue to survive inhumane treatment daily in their respective prisons. Đoàn Huy Chương was arrested on Feb. 13, 2010, Đỗ Thị Minh Hạnh on Feb. 23, 2010, and Nguyễn Hoàng Quốc Hùng on Feb. 24, 2010. They are young patriots who love Vietnam and against VC government who has allowed Communist China invading Vietnam’s land and sea areas gradually. They also helped abused workers and poor peasants whose land was taken by local VC government. The emotional and physical abuse from VC police and their jails has resulted in injuries and deteriorating health for all three activists. Ms. Đỗ has since lost hearing ability in one ear and Mr. Đoàn has lost the use of three of his fingers.

Detained since February 2010, the trio initially caught the eyes of the Vietnamese Communist government when they helped to organize workers at the My Phong shoe factory in Tra Vinh town, due to the company’s abusive treatment of their employees. A list of worker demands was circulated and a strike ensued. Despite having reached a successful compromise from both parties, the VC authorities still arrested these three young activists on charges of “disrupting national security” and “trying to overthrow the regime” (Vietnamese Communist Criminal Code Article 89).

A closed trial was held in October 2010 and all three were convicted and sentenced to prison (Mr. Đoàn Huy Chương and Ms. Đỗ thị Minh Hạnh 7 years, Mr. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 years). They were not allowed to speak in their own defense. An appeal was held in January 2011 and petitioners were allowed legal representation. However, allowing them legal representation was simply an act to deceive the public, the VC court upheld its previous verdict.

Đỗ Thị Minh Hạnh has since written a letter to her father regarding the ill treatment she receives while in prison. The VC prison guards turn prisoners against one another as part of their “security plan.” This tactic encourages prisoners as a group to beat other prisoners who do not fall in line with inhuman prison rules. The VC guards simply stand by and watch the evil beatings without intervening. Đỗ Thị Minh Hạnh wrote to her father that she has been the victim of these beatings many times.

The trio’s situation has impacted the lives of their loved ones and family members. Their relatives must wonder on an everyday basis how each of them is doing in VC prison. They wonder whether each of them is receiving enough food and clean water and how they are being treated by the communist prison system. The patriotic prisoners’ families eventually submitted Pleas For Help nationally and internationally to let the world know of Ms. Đỗ, Mr. Đoàn, and Mr. Nguyễn’s plight.

I am shocked and dismayed about the Socialist Republic of Vietnam’s treatment of its own citizens. Its authoritarian rule has placed its own people in fear and contempt of their own government. The three young patriotic adults mentioned above were merely assisting poor workers to receive better working conditions and compensation for their time in the factory. They were compassionate and wanted to help their brethren. Instead of supporting them, their own government turns against them and continues to abuse them. By writing this article, I hope to bring awareness to what is happening in our homeland juxtaposed with the freedoms we currently have in the U.S.

Nguyễn Hoàng Điệp (Saturday Ocean Member, Dallas)

Sources:

1. Declaration of Vietnamese Mass Organizations in the U.S. (2013, July 23). Retrieved from
http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/07/23/declaration-of-vietnamese-mass-organizations-in-the-us/#more-7827

2. Do Thi Minh Hanh (2013, July). Private letter. Retrived from
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/07/do-thi-minh-hanh-sent-out-letter-to.html#.Uii GUOo4R8

3. Committee to Protect Vietnamese Workers (2013, September 6). Update on Jailed Labor-Rights Advocates’ Conditions. Retrieved from
http://protectvietworkers.wordpress.com/2013/06/09/update-on-jailed-labor-rights-advocates-conditions/

4. Freedom Now (2013, September 4). Doan Huy Chuong, Do Thi Minh Hanh, and Nguyen Doan Quoc Hung Vietnam. Retrieved from
http://www.freedom-now.org/campaign/doan-huy-chuong-do-thi-minh-hanh-and-nguyen-doan-quoc-hung/

5. Robertson, Phil (2010, May 20). Vietnam: Overturn Labor Activists’ Harsh Prison Sentences. Retrieved from
http://www.hrw.org/news/2011/03/16/vietnam-overturn-labor-activists-harsh-prison-sentences

6. Human Rights Council United Nations General Assembly (2012, October 11). Petition to: The United Nations Working Group on Arbitrary Detention. Retrieved from
www.freedom-now.org/wp-content/uploads/2012/10/Doan-Do-and-Nguyen-UNWGAD-Petition-10.11.12.pdf

......................

Ba Người Trẻ Yêu Quê Hương, Đang Sống Trong Tù VC

Nước CHXHCN Việt Nam bị xem là kẻ thù nghịch vì xâm phạm Nhân Quyền, bởi các tổ chức như Bảo Vệ Nhân Quyền, Nhiệm Vụ của Hoa Kỳ về Các Quyền Tự Do Tôn Giáo trên Thế Giới, n Xá Quốc Tế, v.v… Nhà cầm quyền Việt Cộng (VC) đã giam tù những công dân người Việt khi họ thực hành Quyền Tự Do Phát Biểu và Hội Họp. Những người viết blog, các nhà đấu tranh, các sinh viên học sinh yêu nước, và các lãnh đạo tôn giáo bị săn đuổi và bắt giữ chỉ vì họ Lên Tiếng. Sau đây là một thí dụ về sự lạm quyền của nhà nước VC.

Ba công nhân tranh đấu vẫn đang bị giam giữ như tù nhân bởi nhà cầm quyền VC là Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Cậu Đoàn Huy Chương, và Cậu Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Các em đang phải sống trong cách đối xử vô nhân đạo hằng ngày trong tù. Đoàn Huy Chương đã bị bắt vào ngày 13/2/2010, Đỗ Thị Minh Hạnh vào ngày 23/2/2010, và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vào ngày 24/2/2010. Các em là những người trẻ yêu quê hương Việt Nam và chống lại việc nhà cầm quyền Việt Cộng chấp nhận cho Trung Cộng xâm lăng dần dần các vùng đất, biển của Việt Nam. Các em cũng đã giúp các công nhân bị bóc lột và các nông dân bị chiếm đất bởi bọn cầm quyền VC địa phương. Sự đầy đọa về thể xác và tinh thần, tình cảm, từ bọn công an VC và nhà tù, đã gây ra thương tật và hủy hoại sức khỏe của cả ba người trẻ đấu tranh nầy. Em Mỹ Hạnh đã mất thính giác ở một bên tai và em Huy Chương đã mất khả năng xử dụng ở ba ngón tay.

Bị bắt giữ từ Tháng Hai, năm 2010, cả ba em đã bị bọn cầm quyền VC chú ý khi các em giúp các công nhân tập họp thành tổ chức ở xưởng giầy Mỹ Phong, thị xã Trà Vinh, vì công ty giầy ở đó bóc lột nhân viên. Một danh sách đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho công nhân đã được phân phát và một cuộc đình công đã xẩy ra. Mặc dù đã đạt được một thỏa thuận thành công từ hai bên, chủ và thợ, bọn cầm quyền VC vẫn bắt giữ ba người trẻ nầy với tội “gây rối an ninh quốc gia” và “định lật đổ chế độ” (Điều 89, Luật Hình Sự của VC).

Một cuộc xử kín được tổ chức vào Tháng 10, năm 2010, và cả ba bị xử và kết án tù. (Em Huy Chương và Minh Hạnh, mỗi em 7 năm tù, và em Quốc Hùng 9 năm tù). Các em không được cho phép nói để tự biện hộ. Các em đã kháng cáo vào Tháng Giêng 2011 và được luật sư biện hộ. Nhưng đó chỉ là thủ thuật đóng kịch bề ngoài để lừa dối công chúng, nên tòa án VC vẫn giữ nguyên tội-trạng cũ, chống lại các em.

Sau đó, em Minh Hạnh đã viết thư cho cha bộc lộ cách đối xử tàn ác trong tù. Các tên cai tù VC đã biến đổi các tù nhân thành các kẻ thù chống đối lẫn nhau, như một âm mưu cho “kế hoạch an ninh” của chúng. Độc kế nầy khuyến khích một nhóm người tù xúm đánh hội-đồng từng tù nhân khác, vì những người nầy không chịu tuân theo luật bất-nhân trong tù. Các cai tù VC chỉ đứng yên và nhìn ngắm các vụ đánh đập dã man nầy, không can thiệp. Minh Hạnh cho cha biết trong thư rằng em đã là nạn nhân bị đánh đập như vậy nhiều lần.


Hoàn cảnh của 3 em đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người thương mến các em và của cả 3 gia đình. Các thân nhân phải tự hỏi hằng ngày, mỗi em phải sống ra sao trong tù VC. Họ tự hỏi không biết các em có nhận được đủ thức ăn, nước sạch không, và bị đối xử ra sao trong hệ thống tù tội của Cộng Sản. Sau cùng, gia đình của 3 em đã viết Thư Kêu Cứu, trong và ngoài nước, để mọi người trên thế giới biết tình trạng nguy khốn của 3 em.

Tôi kinh hoàng và đau buồn về cách xử sự của chính quyền CHXHCN Việt Nam đối với công dân của họ. Luật lệ độc tài chuyên chế đã làm dân chúng sợ hãi và khinh thường nhà cầm quyền. Ba người trẻ yêu nước nói trên chỉ giúp đỡ công nhân nghèo đạt được những điều kiện làm việc tốt đẹp hơn và có tiền công xứng đáng với giờ làm việc của họ trong xưởng giầy. Ba người trẻ nầy có lòng nhân ái và muốn cứu giúp đồng nghiệp mình. Thay vì ủng hộ, bọn cầm quyền chống lại họ và tiếp tục hành-hung họ. Viết bài nầy, tôi hy vọng tạo nên ý thức hiểu biết về những gì đang xẩy ra ở quốc nội đã tương phản với những sự tự do mà chúng ta hiện đang được hưởng ở Hoa Kỳ.

GS Trần Thủy Tiên – M.A. in Human Sciences, Ngày 11.9.2013

Việt dịch từ bài viết Anh ngữ của Nguyễn Hoàng Điệp (Thành Viên của Nhóm Biển Xanh)

Below is the Plea For Help from the Three Young Vietnamese Patriots’ Families in the year 2010.

PLEA FOR HELP

From Families of Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Đỗ Thị Minh Hạnh

Saigon City, Ngày 26.10.2010

To: Leaders of Democratic Nations, Human Rights Organizations, Social Justice Organizations, and Unions around the world

We, the undersigned:

- Đỗ Ty, domiciled at Di Linh, Lâm Đồng, father of Đỗ Thị Minh Hạnh

- Nguyễn Kim Hoàng, at 14/12 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Sàigòn City, father of Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,

- Chiêm Thị Tường Mạnh, domicied at Trà Vinh, wife of Đoàn Huy Chương.

We ask that you use your power and influence to help save our daughter, son, and husband, Đỗ Thị Minh Hạnh 25 years old, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 29 years old, and Đoàn Huy Chương 25 years old, to be free from the harsh conviction which the Vietnamese authorities have declared, accusing them of “disrupting national security and trying to overthrow the regime”, and sentencing them 7, 9, and 7 years in prison.

They are innocent and the conviction is unjust.

They are youths who are patriotic and humane who, for many years, have quietly helped poor people, people whose properties who have been forcibly taken, and workers who have been exploited and mistreated by employers. Those actions are the right thing to do and are not illegal.

But, instead of encouraging such actions which benefit society, eliminate injustice, build a fair society, our loved ones have been arrested by the police and accused under Clause 89 of the criminal act.

Đoàn Huy Chương was arrested on Feb. 13, 2010, Đỗ Thị Minh Hạnh on Feb. 23.2010, and Nguyễn Hoàng Quốc Hùng on Feb. 24, 2010.

During the 8 months of imprisonment without charges, our loved ones were held in solitary confinement, were forcibly questioned, and treated like common criminals. During this whole time, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng was not allowed any visit by us; he was beaten and we were not allowed to send in provisions for him. From a strong and healthy young man, Hùng was physically beaten into a sick and weak man. The same with two others.

At the trial on 26.10.2010 at Trà Vinh, South Vietnam, the court violated its own trial procedures. Our loved ones decided to defend themselves but the judge did not allow them to speak. The trial was very quick and the sentences were decided beforehand.

When allowed to say their last words, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, and Đoàn Huy Chương strongly denied any wrongdoing and asserted that the court was wrong.

All they have is their love for the country, in their hand they have no weapon, how can they be accused of “harming national security”? This is a most unjust conviction. Our loved ones are unjustly tried.

After their arrests, we were heartbroken but maintained some hope in justice because they had done nothing wrong. But the court of this regime has caused us pain and we are disappointed in the regime’s justice system.

We cannot find justice in the Socialist Republic of Vietnam.

We plead for your help, please help end our loved ones’ days in jail.

Respectfully and gratefully yours,

Đỗ Ty, Nguyễn Kim Hoàng, and Chiêm Thị Tường Mạnh

...............................................................................................................................................................

THƯ KÊU CỨU

Của Các Gia Đình Đoàn Huy Chương, Nguyễn H. Quốc Hùng, và Đỗ Thị Minh Hạnh

Thành phố Sàigòn, ngày 26 tháng 10 năm 2010,

Kính gửi các ngài Tổng Thống, các ngài Thủ Tướng các nước Dân Chủ trên toàn thế giới,

Kính gửi các tổ chức Nhân Quyền, các tổ chức Xã Hội trên toàn thế giới,

Kính gửi các tổ chức Nghiệp Đoàn trên toàn thế giới,

Chúng tôi là:

– Đỗ Ty, thường trú tại Thị Trấn Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, là ba của Đỗ Thị Minh Hạnh.

- Nguyễn Kim Hoàng, thường trú tại 14/12 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Sàigòn, Việt Nam, là ba của Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,

- Chiêm Thị Tường Mạnh, thường trú tại tỉnh Trà Vinh, là vợ của Anh Đoàn Huy Chương

Kính xin quý ngài bằng uy tín, quyền lực và ảnh hưởng của mình cứu giúp các con và chồng của chúng tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh 25 tuổi, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 29 tuổi, cùng với Đoàn Huy Chương 25 tuổi, khỏi chốn lao tù vì bản án khắc nghiệt mà tòa án nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xét xử, với bản cáo trạng và buộc tội vô lý là “vi phạm an ninh quốc gia và định lật đổ chế độ”. Bản án dành cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là 9 năm tù; Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương, mỗi người 7 năm tù.

Các con và chồng chúng tôi vô tội và đã bị kết án oan ức.

Là những Thanh Niên yêu nước và giàu lòng nhân ái, từ nhiều năm nay, các con và chồng chúng tôi đã âm thầm giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những người dân oan, bị chiếm đất, những công nhân bị giới chủ bóc lột hành hạ. Những việc làm đó phù hợp với đạo lý làm người và không hề vi phạm pháp luật.

Nhưng, thay vì khuyến khích những việc làm giúp ích cho xã hội, xóa bỏ những bất công, tạo nên một xã hội công bằng lành mạnh, thì các cháu Nguyền Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương bị lực lượng công an vây bắt, và bị vu cáo là “kích động công nhân đình công”, làm ảnh hưởng đến “an ninh quốc gia” theo Điều 89, Bộ Luật Hình Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đoàn Huy Chương bị bắt ngày 13.02.2010, Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt ngày 23.02.2010, và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị bắt ngày 24.02.2010.

Hơn 8 tháng trong tù chưa thành án, các con và chồng chúng tôi bị biệt giam, bị đối xử như tội phạm, bị bức cung. Riêng Nguyễn Hoàng Quốc Hùng suốt thời gian bị giam, cha mẹ không được gặp mặt, bị đánh đập và bị hạn chế gửi quà nuôi nấng. Từ những thanh niên nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, các cháu trở thành những người ốm yếu, bệnh tật.

Tại phiên tòa, ngày 26.10.2010 ở tỉnh Trà Vinh, Nam Việt, tòa án đã vi phạm nguyên tắc xét xử. Vì cảm thấy vô tội, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương đã không thuê luật sư, mà quyết định tự bào chữa, nhưng chủ tọa phiên tòa đã không cho các cháu nói để tự biện hộ, phiên tòa kết thúc rất nhanh với bản án đã định sẵn trước.

Khi được phép nói lời cuối cùng, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương đã kiên quyết không nhận tội, phản đối lời buộc tội của chánh án, phản đối bản án.

Chỉ có tấm lòng yêu nước, không có một tấc sắt trong tay, làm sao các con và chồng chúng tôi có thể “làm mất an ninh quốc gia” được? Một bản án vô lý. Các con và chồng chúng tôi bị oan.

Từ khi các con và chồng bị bắt, gia đình chúng tôi mặc dù rất đau lòng, rất thương con, biết rõ con mình không làm điều gì sai trái, nên vẫn hy vọng vào sự công minh của pháp luật và chờ đợi phiên tòa có thể giải tội cho con. Nhưng toà án của nước CHXHCN Việt Nam đã làm chúng tôi đau đớn, thất vọng, và mất hết niềm tin.

Chúng tôi không thể tìm công lý ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi gửi lời kêu cứu đến quý ngài, mong được sự cứu giúp, để các con và chồng chúng tôi được trả tự do, thoát khỏi cảnh tù đày.

Xin gửi đến quý ngài lòng biết ơn và kính trọng.

Đỗ Ty, Nguyễn Kim Hoàng, và Chiêm Thị Tường Mạnh

http://baovelaodong.com/2010/11/thư-keu-cứu/

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.