Hôm nay,  

Việt Nam Phải Thay Đổi Để Cứu Nước

14/09/201200:00:00(Xem: 12004)
Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2012 - “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam vừa phổ biến đã xác nhận Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là một trong những điều lạc hậu và phá sản của “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)” được chấp thuận bởi Đại hội đảng kỳ XI hồi tháng 01 năm 2011.

Nhóm sọan thảo, ngòai các chuyên gia của Ủy ban Kinh tế Quốc hội còn có các Nhà kinh tế-Tài chính Tô Trung Thành, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thế Anh, Đinh Tuấn Minh, Nguyễn Thắng, Võ Trí Thành, Nguyễn Trí Dũng và Lê Đăng Doanh.

Nội dung báo cáo gồm 7 Chương rất chi tiết và thẳng thắn, nhưng các Tác gỉa đã tránh chạm đến vai trò lãnh đạo độc tôn và độc quyền của đảng Cộng sản Việt Nam mà ai cũng biết là nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng dân trí chậm tiến, bất công xã hội,kinh tế phá sản, quốc nạn tham nhũng, tệ nạn đục khoét, phá họai kinh tế, xâm phạm quyền lợi nhân dân bởi các nhóm lợi ích trong và ngòai chính phủ.

Các chuyên viên cũng không nói gì về trách nhiệm của Quốc hội là cơ quan đã biểu quyết chấp thuận tất cả các kế họach kinh tế của Chính phủ.

Nhóm sọan thảo viết: “Báo cáo Kinh tế vĩ mô thường niên là ấn phẩm do Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô xây dựng hàng năm với cách viết “thân thiện” với các Đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách nhằm tổng kết và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam và thế giới,phân tích chuyên sâu một số vấn đề và chính sách kinh tế vĩ mô nổi bật trong năm, đồng thời thảo luận những vấn đề mang tính trung và dài hạn đối với nền kinh tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách thiết thực. Báo cáo này hi vọng sẽ cung cấp tới các vị Đại biểu Quốc hội và các nhà hoạch định chính sách một bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế của mỗi năm, đồng thời thông qua những phân tích chuyên sâu về những vấn đề kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn sẽ góp phần nâng cao được khả năng nhận biết các vấn đề và thay đổi một cách tích cực tư duy chính sách của giới làm chính sách….Nhận định, phân tích và đánh giá trong báo cáo này thể hiện quan điểm của các tác giả, mà không phản ánh quan điểm của Ủy ban Kinh tế cũng như của Ban Quản lý Dự án.”

TIẾNG NÓI LÊ ĐĂNG DOANH

Điểm nổi bật nhất của Báo cáo do Tiến sỹ Lê Đăng Doanh đưa ra khi ông thẳng thắn khuyến cáo : “Phải thay đổi tư duy “kinh tế nhà nước là chủ đạo” vì điều này rõ ràng không hiệu quả trong thực tế, mâu thuẫn với cam kết cạnh tranh bình đẳng theo luật pháp. Trong khi dựa vào “kinh tế nhà nước là chủ đạo”, xây dựng các tập đoàn kinh tế thành “quả đấm thép”, là “công cụ ổn định kinh tế vĩ mô” thì thực tế cho thấy tình trạng kém hiệu quả, lãng phí, thua lỗ, thất thoát của các tập đoàn kinh tế nhà nước là nguyên nhân dẫn đến đầu tư cao nhưng hiệu quả thấp, nợ công tăng lên, các tập đoàn độc quyền tăng giá không kiểm soát được (giá điện, giá xăng), chi phí xây cầu, đường cao tốc cao quá mức so với thế giới, chưa dùng đã hỏng, làm tăng chi phí,giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.”

Nhưng làm sao mà đảng Cộng sản bảo thủ, giáo điều “đặc sệt” của Việt Nam với hàng ngũ Lãnh đạo chỉ biết cúi đầu xuống cát từ Cương lĩnh 1991 lạc hậu của Khóa đảng VII thời Đỗ Mười với chủ trương “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản” có thể thay đổi được tư duy kinh tế, khi họ rất mù mịt về kinh tế ?

Vì vậy mà khi bổ sung Cương lĩnh này, 21 năm sau tại kỳ Đại hội đảng XI, đảng CSVN vẫn khăng khăng lập lại: “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.”

Khi viết như thế, người Cộng sản dư biết là họ đã “quanh co, mơ hồ và ảo tưởng” vì xã hội chủ nghĩa không có “kinh tế thị trường”. Khi đảng CSVN bắt buộc phải “đổi mới hay là chết” từ thời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (Khóa đảng VI), đảng CSVN đã mượn cách làm kinh tế của Tư bản làm “đầu heo nấu cháo” để cứu đảng nhưng lại vẽ ra là họ làm theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”!

Mặt trái của “vai trò chủ qủan” đã lộ ra các ổ tham nhũng và các nhóm đặc quyền đặc lợi trong đảng và nhà nước. Những vụ làm ăn thua lỗ, nợ nần chống chất, hay việc Chính phủ phải lấy tiền của dân đóng thuế và tài sản của nhà nước để “khoanh nợ” và “giãn nợ” cho các Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ trong nhiều năm qua là một bằng chứng.

Tiêu biểu cho thất bại “chủ qủan kinh tế ” của nhà nước đã được chứng minh nhãn tiền ở hai Tổng Công ty Tầu thủy Vinashin và Vinalines. Ước tính từ 400 đến 500,000 tỷ đồng đã tan ra nước mà những người có trách nhiệm cao nhất là Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng và hai Bộ trưởng Giao thông-Vận tải và Kế họach và Đầu tư vẫn không hề hấn gì thì chỉ có ở Việt Nam thời Cộng sản mới có chuyện lạ này.

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (Central Institute for Economic Management - CIEM) ở Hà Nội viết thêm trong Báo cáo rằng : “Trong khi về hình thức luôn nhấn mạnh “kinh tế nhà nước là chủ đạo” thì các công ty sân sau của con, cháu, thân quen của lãnh đạo các cấp đều là kinh tế tư nhân. Các công ty sân sau này đang đem lại lợi nhuận hợp pháp cho tư nhân, phần lỗ do các công ty nhà nước chịu. Việc dùng các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước để bù lỗ, ổn định giá đều quá tốn kém, không hiệu quả và bị chia chác trong “lợi ích nhóm”….

“….Tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước là doanh nghiệp, chạy theo lợi nhuận, đã đầu tư ra ngoài ngành vào những lĩnh vực mạo hiểm như chứng khoán, bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận, nay phải thoái vốn thì làm sao hy vọng họ là “công cụ ổn định kinh tế vĩ mô”. Chức năng này trái với các lý thuyết kinh tế và không phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Có thể nói quan điểm “kinh tế nhà nước là chủ đạo” đang bị các nhóm lợi ích tận dụng triệt để cho lợi ích của một số cá nhân có liên quan. Đây là miếng đất mầu mỡ để tạo ra các mối “quan hệ” vây quanh các tập đoàn và tổng công ty nhà nước nẩy nở và phát triển….”

LỢI ÍCH NHÓM

Nhóm chữ “lợi ích nhóm” đã được Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng nói đến lần đầu khi bế mạc Hội nghị Trung ương 3 ngày

10/10/2011.

Trọng bảo: “Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công chỉ có thể thành công trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả nhất, theo thứ tự ưu tiên hợp lý nhất các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, nội lực và ngoại lực cho đầu tư phát triển theo quy hoạch. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư phải có tầm nhìn xa, không bị "tư duy nhiệm kỳ", tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí hay "lợi ích nhóm" chi phối.”

Nói hay như thế mà có làm được gì đâu. Các “nhóm lợi ích” hay “lợi ích nhóm” vẫn cứ nhăn răng ra cười vào mũi đảng khiến Trọng phải triệu tập thêm hai Hội nghị Trung ương 4 để bàn về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (26-31/12/2011) và Hội nghị 5 để bàn tiếp việc "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" (7-15/5/2012).

Tại cả hai Hội nghị quan trọng này, đảng đã đặt trọng tâm vào việc làm sao giữ đảng khỏi tan và duy trì quyền lãnh đạo độc tôn nên sau đó đã phải phát động chiến dịch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từ Bộ Chính trị xuống các cấp đảng địa phương, vì nếu không làm quyết liệt thì đảng có thể vỡ ra nhiều mảnh và mất quyền lãnh đạo.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương đã làm xong kiểm điểm 16 ngày từ 12/7 đến 7/8/2012 và dự trù có kết luận trong tháng này (9/2012) trước khi báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương họp vào tháng 10 (2012).

Tuy nhiên không chắc là Báo cáo quan trọng này sẽ được phổ biến cho dân, dù có tin rất có thể sẽ có vài người trong Bộ Chính trị 14 người sẽ bị phê bình hay tự nhận lỗi, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có trách nhiệm chính trị đối với các Doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có chuyện đổ vỡ của Vinashin và Vinalines đã được Bộ Chính trị và Ban Bí thư thảo luận khi làm kiểm điểm.

Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Nguyễn Đình Hương viết trên Báo Nhân Dân : “Đợt kiểm điểm vừa rồi làm khá kỹ lưỡng, có lẽ chưa có cuộc tự phê bình và phê bình nào trước đây làm được như thế. Hầu như Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặt lên bàn nghị sự tất cả mọi vấn đề. Nhưng qua tự phê bình và phê bình chưa thấy ai chịu trách nhiệm về một số vụ việc nổi cộm như Vinashin, Vinalines.

Tôi nhớ trước đây, có những vụ việc sai phạm nghiêm trọng, gây bất bình trong Đảng, trong nhân dân như vụ Thủy cung Thăng Long, Lã Thị Kim Oanh hay đường dây 500 kV... chưa cần tổ chức tự phê bình và phê bình mà đã xử lý nghiêm những cán bộ lãnh đạo cấp cao có liên quan những sai phạm đó. Phải nói là kỷ luật Đảng hồi đó rất nghiêm.

Hơn 50 năm trước, khi xảy ra việc vỡ đê Mai Lâm ở Hà Nội gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, Bác Hồ đã ngay tức khắc cách chức ông bộ trưởng chịu trách nhiệm về lĩnh vực đó.

Bây giờ, nếu không có ai nhận trách nhiệm vụ Vinashin, Vinalines thì việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình coi như không thành công. Do đó, cần phải tiếp tục làm rõ, làm cho ra kết quả cụ thể, con người cụ thể. Nếu kiểm điểm mà không ra kết quả cụ thể hay chỉ để rút kinh nghiệm thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.”

Chẳng lẽ chuyện “chưa thấy ai chịu trách nhiệm” trong hai vụ Vinashin và Vinalines có liên hệ đến “lợi ích nhóm” nên giây mơ rễ má chằng chịt như rễ cây Đa vướng mắc với nhau không tháo ra được ?

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Nước cũng đã viết trên Báo Nhân Dân ngảy 3/9/2012 : “ Những sai phạm ở một số tập đoàn kinh tế Nhà nước, vấn đề đầu cơ tài chính trong giới ngân hàng... là những vấn đề nổi cộm hiện nay, liên quan đến tệ tham nhũng, là một quốc nạn của nước ta. Không làm rõ nguyên nhân của tình hình trên thì khó tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế Nhà nước, tái cơ cấu các ngân hàng... Chúng ta ngày càng hiểu việc quản lý tài chính, tiền tệ... là một vấn đề "cốt tử" đối với đất nước. Ðây là xương máu của nhân dân, là mạch máu của nền kinh tế quốc dân, làm sao có thể để thất thoát "vô tội vạ"? Cần phải rõ, minh bạch hóa vấn đề quản lý tài chính, quản lý tài sản, đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Làm rõ không phải chủ yếu để xử lý bằng kỷ luật, pháp luật, mà quan trọng hơn là tìm được biện pháp sửa chữa và cùng nhau quyết tâm sửa chữa….vai trò của đồng chí Tổng Bí thư sẽ rất lớn, và để đi đến đoàn kết nhất trí, không có cách nào khác là phải căn cứ vào đường lối, chính sách, nguyên tắc của Ðảng. Ðường lối, chính sách và nguyên tắc đó là nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ Ðảng, đất nước, không phải phục vụ cho nhóm lợi ích nào, hay cá nhân nào.”

Nhưng các “nhóm lợi ích” lại sinh sôi nẩy nở từ các Doanh nghiệp nhà Nước, các Tập đòan Kinh tế và các Tổng Công ty mà ra cả.

Theo ông Doanh thì: “Lợi ích nhóm ở Việt Nam có đặc trưng là liên quan đến những người có chức, có quyền, nhất là quyền liên quan đến cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai, hầm mỏ, rừng, biển, v.v… Những người này có thể ở cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã phường hay ở cấp sở, phòng, thậm chí cá nhân thanh tra, cảnh sát hay ở doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, dự án, v.v... Những hoạt động này len lỏi cả vào các hoạt động rất trí thức và cao sang như nghiên cứu khoa học, cấp bằng, mua điểm, chấm luận án. Những nhóm lợi ích ở Việt Nam hoạt động rất linh hoạt, theo từng vụ, việc, vây quanh một số cá nhân nhất định. Lợi dụng tính thiếu công khai, minh bạch các nhóm lợi ích thường tiếp xúc theo “quan hệ” cá nhân, có thể đặt quan hệ trực tiếp hay qua con cái, thân quen mà chất kết dính là lợi ích tiền bạc. Đã có câu dân gian thể hiện các nhóm lợi ích như sau: “Thứ nhất tiền tệ, thứ nhì hậu duệ, thứ ba quan hệ, thứ tư mới đến trí tuệ” để mô tả nhóm lợi ích trong bổ nhiệm cán bộ vào một chức vụ, một vị trí nào (như cảnh sát giao thông đứng ở đâu, quan chức ngoại giao đi nước nào). Lợi ích càng lớn thì nhóm lợi ích hoạt động càng mạnh. Luật pháp càng lỏng lẻo hay quyền lực ít bị giám sát thì nhóm lợi ích hoạt động càng trắng trợn, liều lĩnh.”

Như vậy rõ ràng những điều đảng viết trong Cương lĩnh 1991 và 2011 đều “ba xạo” hết chỗ nói như bảo rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.”

Nếu là “đại biểu trung thành” thì đâu có ai “phản bội lại dân” như một số không nhỏ cán bộ, đảng viên mất phẩm chất, coi dân như thù địch và tham nhũng như rươi ?

Hãy đọc báo cáo của ông Lê Văn Lân, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong PCTN” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 9-10/7/2012.

Ông Lân nói: “Tham nhũng ở Việt Nam mang tính phổ biến; xảy ra ở hầu hết các ngành, các cấp, thậm chí xảy ra ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, nên việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý rất khó khăn.

Đối tượng tham nhũng lại là người có chức vụ, quyền hạn, nên thường là những người có nhận thức sâu rộng, am hiểu pháp luật, được tiếp cận nhiều thông tin, có điều kiện kinh tế, có quan hệ rộng; một số người có công lao đóng góp lớn cho xã hội, có uy tín với quần chúng... nên rất khó phát hiện và xử lý.”

Như vậy đã “hết thuốc chữa” chưa, hay gánh nặng mà đảng bắt dân phải mang chính là hậu qủa đương nhiên của việc đảng tự cho mình quyền lãnh đạo độc tôn như viết trong Cương lĩnh 1991 và được lập lại năm 2011, theo đó: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Đáng lý ra đảng phái làm tốt để được tiếp tục cầm quyền, dù chưa bao giờ được dân bỏ phiếu cho đảng lãnh đạo. Nhưng đảng đã chứng minh ngày một tồi tệ qua hình ảnh của tham nhũng và “lợi ích nhóm” như ông Lê Văn Lân đã nói thay cho Trưởng ban của mình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Ở Việt Nam cũng như các nước khác, việc đánh giá chính xác về tình hình tham nhũng diễn ra trong thực tế là rất khó khăn, vì tham nhũng cũng giống như một tảng băng trên biển, chúng ta chỉ có thể nhận biết được phần nổi của tảng băng - là những vụ việc đã được phát hiện, xử lý - mà thôi. Tuy nhiên, thông qua kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng trong những năm qua và căn cứ vào việc đánh giá của các cơ quan chức năng, Đảng và Nhà nước đã khẳng định rằng: tình hình tham nhũng ở Việt Nam là nghiêm trọng.”

Một cách nói khác là đảng và nhà nước CSVN đã “đầu hàng quốc nạn tham nhũng” mà những kẻ tham nhũng và “lợi ích nhóm” cũng đều là cán bộ, đảng viên hay những người có liên hệ với những kẻ có chức, có quyền trong đảng.

Tóm tắt lại vì không có công bằng trong xã hội, luật pháp không được thi hành công minh và những kẻ có chức, có quyền bao giờ cũng được ăn trên ngồi trốc và có đặc quyền, đặc lợi nên người dân bị thiệt thòi là hậu qủa tất yếu của chủ trương đảng độc quyền kinh tế, không có tự do kinh doanh và tập trung lãnh đạo vào tay các Doanh nghiệp của nhà nước.

Tình trạng này đã tạo ra những bất công trong thương trường, nhưng lại có lợi cho các phe nhóm trong đảng để được tự do thao túng, cạnh tranh bất chính, vây bè kết cánh tạo thành các nhóm quyền lực trong guồng máy cai trị để trục lợi và hại dân, hại nước.

DŨNG ĐIỀU TRA 3 BÁO MẠNG

Ấy thế mà khi có những “nhà báo tự do” dám lên tiếng phanh phui ra những những âm mưu thao túng thị trường tài chính, đầu tư, đất đai, xây dựng hay khai thác hầm mỏ của các “nhóm lợi ích”, đặc biệt khi có liên quan đến thân nhân hay tay chân bộ hạ của các viên chức trong đảng, hoặc dám vạch ra những dối gian trong các câu nói của lãnh đạo thì liền bị chụp mũ “chống đảng, chống nhà nước” và bị cáo buộc là “thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch”, như chỉ thị điều tra ngày 12/09/2012 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắm vào ba báo mạng “Dân Làm Báo”, “Quan Làm Báo” và “Biển Đông”.

Thông báo của Văn phòng Nguyễn Tấn Dũng đã tố cáo 3 báo mạng này và “một số trang mạng khác, đã đăng tải thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống Đảng và Nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội. Đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.”

Bản tin viết tiếp: “Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.”

Thông báo cũng kêu gọi: “Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và chủ động phản bác các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước.

Các Bộ, ngành, các địa phương lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức không xem, không sử dụng, loan truyền và phổ biến các thông tin đăng tải trên các mạng phản động.”

Trong 3 Báo mạng mà Nguyễn Tân Dũng nêu tên, thì mạng Quan Làm Báo tập trung các bài viết vào việc “đánh tơi bời” Nguyễn Tấn Dũng và tay chân nhưng lại ca tụng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Trương Tấn Sáng.

Tuy nhiên Nguyễn Tấn Dũng đã không nêu tên tờ báo mạng có tên là Tư Sang (4sang.blogspot.com). Báo Tư Sang đã viết nhiều bài đả kích Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang không nương tay, nhưng công khai bênh vực Nguyễn Tấn Dũng.

Ban Biên tập Dân Làm Báo đã phản ứng về lệnh điều tra của Dũng khi họ minh định : “Danlambao không đứng về một phe phái nào và điều này đã thể hiện qua chiều hướng thông tin và phân tích đa chiều của Danlambao. Danlambao sẵn sàng rọi đèn vào những khuất tất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vụ việc "chỉ đạo sát sao" bắt giam Dương Chí Dũng. Danlambao không ngần ngại xem những tuyên bố của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bên lề hội nghị APEC là thể hiện một thái độ "cõng rắn cắn gà nhà". Danlambao cũng chẳng đắn đo khi dựa vào những tuyên bố, ký kết, tư duy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để đánh giá ông ta là một thái thú thần phục thiên triều. Giữa những tranh chấp quyền lực, có thể làm yếu đi sức mạnh của guồng máy cai trị độc tài như nhiều người mong đợi, Danlambao không lưỡng lự thông tin khi nhận thấy việc tranh chấp nội bộ chính trị Việt Nam có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế và an sinh của nhân dân, hoặc tạo cơ hội cho ngoại bang gia tăng ảnh hưởng và khống chế đất nước.”

Biến cố mới về “cuộc chiến” trên mặt trận thông tin liên quan đến tình hình Việt Nam trong thời gian vài tháng qua cho thấy ít hay nhiều có dính đến “lợi ích nhóm” giữa hai phe Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang.

Chuyện này xẩy ra trong thời gian đảng tập trung vào công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình và trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10/2012 là điều đáng chú ý.

Bởi vì chẳng có ai “vô công rỗi nghề” đã xông ra làm chuyện “đánh thuê” mà không có quyền lợi.Nhưng càng xung đột và chửi nhau bao nhiêu thì càng làm cho dân khổ bấy nhiêu vì quyền lợi phe nhóm và của cá nhân lãnh đạo đã được các phe phái đặt lên trên quyền lợi của dân và của nước.

Vì vậy chỉ khi nào thủ phạm đã gây ra thảm cảnh cho đất nước không còn nữa, như đã chứng minh trong Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2012 - “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa phổ biến thì người dân Việt Nam mới có cơm no, áo ấm và tự do, hạnh phúc. -/-

Phạm Trần
(09/012)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.