Hôm nay,  

Kẻ thắng vẽ lại lịch sử

24/04/201200:00:00(Xem: 11028)
Người viết nghĩ rằng: “Lịch sử của một triều đại, là ghi nhận trung thực quá trình ra đời, phát triển, cho đến khi kết thúc triều đại đó”. Những kẻ chiến thắng, thói thường viết lại lịch sử thiếu trung thực, hay khoe khoang cái tốt của mình và moi móc hay gán ghép cái xấu cho (kẻ chiến bại) đối phương.

Qua triều đại nhà Tây Sơn, được chú ý nhiều về vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) và các nhân vật liên hệ chính trong triều đại của vua Quang Trung. Những chiến công hiển hách của Ngài: Năm 1785, đánh tan tác 3 vạn quân và 300 chiến thuyền của quân Xiêm (Thái Lan), tại Rạch Gầm đến Xoài Mút ở Mỹ Tho, do Nguyễn Ánh cầu cứu ngoại bang. Chiến thắng Xuân Kỷ dậu năm 1789, tiêu diệt trên 20 vạn quân Mãn Thanh, do Lê Chiêu Thống cầu cứu ngoại bang.

Vua Quang Trung là một nhà cách mạng, lo canh tân đất nước; đã biểu lộ một tinh thần quốc gia mãnh liệt, một ý niệm cách mạng rất thực tế, nên trong chiếu, biểu, sắc, dụ, thi phú. Văn Nôm đã được chú ý vào một địa vị quan trọng. Vua cho tuyển mộ binh sĩ, khai khẩn ruộng đất, mở mang giao thương, đúc tiền “Quang Trung Thông bảo”, bỏ cấm đạo Thiên chúa giáo.

Vua Quang Trung cho vẽ lại bản đồ Việt, Hoa để rửa cái hận nghìn thu đất đai Đại Việt đã bị phương Bắc xâm lấn.

Để mở mang bờ cõi, lấy lại lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây), Vua sai Vũ Văn Dũng, sang gặp vua Thanh là Càn Long, xin cưới công chúa và lấy Quảng Đông, Quảng Tây làm của hồi môn, là một cái cớ để hưng binh, đòi đất, vua Thanh chấp thuận, việc đang tiến hành thì vua Quang Trung đột ngột băng hà (1792).

Một sự bức xúc, mà nước ta từ trước cho là bị thiệt thòi và bị sỉ nhục, ấy là: “lệ cống người vàng” cho Tàu, sau khi Bình Định vương Lê Lợi giết Liễu Thăng. Và bọn Tàu gọi người Nam là “man di”.

Nhờ thanh thế lẫy lừng của vua Quang Trung và tài ngoại giao khéo léo của các vị sứ giả tài ba của nước Việt; mà vua Thanh viết: “Thanh triều vãng sự, bỉ kim nhân” (triều Thanh cao quí, việc cống người vàng các triều truớc là thô bỉ). Từ đấy “lệ cống người bằng vàng” của nước ta và dùng chữ “man di” của người Tàu mới chấm dứt.

Thế mà, các nhà viết sử của triều Nguyễn đã xuyên tạc có ác ý?!. Đô đốc Tuyết là một trong“Tây Sơn thất hổ tướng”, ông có câu nói nhớ đời: “Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, mong cõi đời này tiêu diệt hết mọi bất bình, đó là sở nguyện của ta.” Vậy mà tiểu sử về Đô đốc Tuyết có đoạn viết: “ông là người có sức mạnh, giỏi võ, và từng là một trong số người du thủ du thực?!”. Chính vua Quang Trung, các sử gia triều Nguyễn, dù thán phục vẫn xuyên tạc: “Nguyễn Huệ em Nguyễn Nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, gian hùng, thiện chiến, ai nhìn cũng phải sợ”.

Triều đại Tây Sơn, nhà du hành người Anh là ông Crawford đến viếng nước ta vào năm 1822 (thời Minh Mạng), đã phản bác những lời phê bình bất công của một số sử gia Tây phương đối với nhà Tây Sơn”. Ông Crawford viết: “Bảo rằng nhân dân khao khát dòng vua chính thống, được khôi phục như một số người Tây phương chỉ biết có tán tụng vua Gia Long, chưa chắc đã đúng và triều Tây Sơn đâu có thất nhân tâm như thế. Tôi được một số nhà buôn Trung Hoa đã sinh sống lâu năm tại xứ này, dưới quyền chúa Nguyễn và cả dưới quyền nhà Tây Sơn, đoan chắc với tôi rằng các nhà cầm quyền Tây Sơn cai trị dân chúng còn công bằng và khoan hòa hơn nhà vua hiện tại (chỉ vua Minh Mạng và vua Gia Long)...”

Lịch sử Việt Nam trong thời cận đại, kẻ thắng là Việt cộng đã bôi nhọ Việt Nam Cộng hoà và Quân lực Việt Nam Cộng hoà, còn thâm độc hơn triều Nguyễn đã bôi nhọ nhà Tây Sơn.

Việt cộng gọi: Chính quyền Việt Nam Cộng hoà là “Nguỵ quyền”; Quân lực Việt Nam Cộng hoà là “Nguỵ quân”. Vậy “Ngụy” là gì?: Là chính quyền hay quân đội do giặc ngoại xâm dựng lên một cách không hợp pháp. Chữ “Ngụy” còn có nghĩa là dối trá. Hoặc chúng gọi:“Bọn Ngụy ôm chân đế quốc”. Thử hỏi miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975, có bị ngoại bang lấy một (1) tấc đất nào chưa???.


Trong khi đó Việt cộng lại tự xưng là “Cách mạng” hay xưng là “giải phóng”. Cách mạng là gì: Cuộc biến đổi lớn về chính trị, xã hội; lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới tiến bộ hơn. “Giải phóng” là gì: Làm cho thoát ách áp bức, được tự do. Nhưng oái oăm thay, đồng bào Việt Nam, cả trong và ngoài nước, nhìn những việc làm đã qua của “Nguỵ quân-Nguỵ quyền” và của “Cách mạng hay Việt cộng”. Thấy quá rõ việc làm thực tế của mỗi bên.

“Ngụy” (quốc gia) lại tốt hơn “Cách mạng” (Việt cộng) nhiều lần, vì miền Nam trước năm 1975, dân chúng giàu có, đời sống tự do, Quân lực Việt Nam Cộng hoà bảo vệ tổ quốc khi có ngoại xâm, dù phải hy sinh vẫn can trường, như việc bảo vệ Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974, khi Trung cộng tấn công Hoàng Sa.

Ngược lại chính quyền “Cách mạng” hay Việt cộng thì dâng biển hiến đảo, cắt đất (ải Nam Quan, thác Bản Giốc) dâng cho Tàu cộng! Đàn áp tôn giáo khốc liệt, trù dập các nhà đấu tranh dân chủ. Trưng thu ruộng đất của dân một cách bất hợp pháp, rồi đem bán lại để làm giàu cho cá nhân, lừng lững tiến lên tư bản đỏ. Từ đấy, từ điển Việt Nam mới có thêm 2 chữ “dân oan”.

Đối với Bắc phương là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, thì chính quyền Hà Nội bị chúng (Tàu) ru ngủ bằng 16 chữ vàng: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Có phải từ 16 chữ này mà chúng (Tàu cộng) được khai thác bô-xít Tây Nguyên?! Có phải từ 16 chữ này mà khi Phó chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình tại Hà Nội ngày 21-12-2011, chính quyền Hà Nội treo cờ Trung cộng 6 sao?!

Thấy cờ 6 sao nhục nhã, trang mạng Dân Làm Báo đã bức xúc: “Chúng ta phải chấm dứt những hành động của những kẻ bán nuớc, đang tìm cách làm cho Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 5 của Trung Quốc.”

Từ đấy, đồng bào Việt Nam nghe nói đến “Ngụy” thì lưu luyến hay tiếc thương, nghe nói đến “Cách mạng” thì ngán ngẩm hoặc khinh khi.

Không có đau thương nào bằng, khi cùng một nòi giống lại tương tàn: Những tháng năm mà Việt cộng gây chiến tranh để chiếm miền Nam Việt Nam. Tài liệu đã ghi nhận:

- Quân đội của VNCH bị tử thương khoảng: 250.000 người.

- Quân đội của Việt cộng bị tử vong (sinh Bắc tử Nam) khoảng: 1.100.000 người, trong số này bao gồm chết vì chiến trận, chết vì bị máy bay trên đường xâm nhập vào Nam và chết vì bệnh tật.

- Thường dân VN bị chết khoảng 3.000.000 người.

Sự hy sinh của dân tộc Việt Nam quá lớn, thế mà nước Việt sau năm 1975, không được độc lập tự do, Họ (Việt cộng) đã gây nên biết bao xương máu để chiếm toàn lãnh thổ, giờ đành đoạn hiến dâng cho Tàu cộng, oan uổng và u uất quá!!!

Than ôi! Việt cộng đã đem thí trên một triệu Bộ đội Bắc Việt, để cưỡng chiếm miền Nam VN cho ai? Cho Tàu cộng ư?! Và Việt cộng có được phép dùng chữ “giải phóng” trớ trêu như vậy không?!!!

Chúng ta nên ngẫm nghĩ, những lời nói sâu sắc của những vị có nhiều kinh nghiệm về Cộng sản:

- Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói:

“Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”

- Cố Tổng thống Nga là Boris Yeltsin nói:

“Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”

- Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô là Gorbachev nói:

“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói:

“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.”

Từ các dẫn chứng trên, mong mỏi người Việt nói riêng, nhân dân thế giới nói chung, về lịch sử thời cận đại (Quốc gia và Việt cộng), Nếu viết bởi Cộng sản Việt Nam (Việt cộng=VC) thì phải xem xét lại, bởi vì chúng (VC) bôi nhọ và xuyên tạc.

Nguyễn Lộc Yên
(Viết cho ngày quốc hận: 1975-2012)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.