Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

CS Không Thể Thay Đổi

26/03/201200:00:00(Xem: 10396)
Cộng sản là chế độ chỉ có thể thay thế mà không thể thay đổi được. Đó là đại ý lời của Ông Boris Yeltsin, người đã cầm đầu cuộc lật đổ chế độ CS Liên bang sô viết. Và dân chúng các nước Đông Âu, Ba lan, Hung gia lợi, Lổ ma ni, Đông Đức cũng đã chứng minh bằng những cuộc cách mạng lật đổ, phế bỏ các chế độ CS để thay thế bằng chế độ tự do, dân chủ giúp cho dân giàu nước mạnh hơn.

Gần đây, đặc biệt trước đại hội đảng CS, một số cán bộ đảng viên đang cầm đầu chế độ CS ở Việt Nam và ở Trung Quốc đã thấy tình hình thậm chí nguy cho Đảng có kêu gào chỉnh đốn Đảng, thay đổi chính sách của Đảng để tránh một cuộc đổ vỡ, bị lọai trừ và bị thay thế.

Như trong chế độ CS ở VN, Ông Trương tấn Sang người nắm ban bí thư trung ương Đảng lo công tác nội bộ của Đảng nhiều năm, nằm lâu trong chăn biết rõ chăn quá nhiều rận. Khi Ông được Đảng sắp xếp cho ra lên làm Chủ Tịch Nước, trước đại hội đảng Ông tuyên bố rất nhiều về những hư hại của Đảng CSVN để cho thấy nhu cầu cần phải thay đổi. Ông Sang nói không phải một con sâu mà cả một bầy sâu trong đảng.

Ông Sang là người Nam dân Đức Hòa, quê hương của khóm Bến Lức, ắt phải biết câu tục ngữ VN “một con sâu làm rầu nồi canh”. Người Việt chỉ cần thấy một con sâu trong nồi,trong tô thì đổ bỏ hết cả nồi cả tô. Còn Đảng CSVN như Ông Sang thấy và nói có cả bầy sâu trong đảng thì vứt bỏ nó đi, chớ để làm gì nữa, mắc ụa, mắc ói.

Như trong chế độ CS ở Trung Quốc, Ô. Tập cận Bình, một “hòang tử Đỏ”, nhiều năm làm Phó Chủ Tịch Nước, là người được Đảng sắp xếp lên làm Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Ủy trung ương, sắp nắm tòan bộ chánh quyền, đảng quyền, quân quyền thay cho Ông Hồ cẩm Đào. Theo thông tấn xã Reuters, Ông Tập cận Bình cũng nói ở Trường Đảng vào ngày 16 tháng 3, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay là nơi tập trung của thành phần thối nát, giá áo túi cơm cần phải trong sạch hóa.

Cũng vậy mới đây, Thủ Tướng TC Ôn gia Bảo sắp hết nhiệm kỳ, trước khóa họp Quốc Hội chót mà Ông tham dự, vào ngày 14-3-2012, Ông Thủ Tướng này nói, nếu Trung Quốc không sớm thay đổi các chính sách về chính trị, sẽ lặp lại cuộc Cách mạng Văn Hóa, cuộc cách mạng đã giết chết hơn hai chục triệu dân Trung Quốc trong thập niên 60-70.

Hầu hết các lãnh đạo Đảng Nhà Nước CS trước đại hội Đảng thì oang oang chê trách những thành phần hủ hóa, những thói hư, tật xấu trong đảng và gân cổ kêu gào thay đổi. Nhưng người quyết tâm thay đổi thì bị thanh trừng vì đụng chạm phe phái khác. Thí dụ điển hình là trường họp hai cán bộ đảng viên cầm đầu Đảng Nhà Nước CS ở Trùng Khách bị lọai trừ vì đã mở cuộc chiến chống tập đòan đảng viên, cán bộ CS và những người ăn theo hành động những tội phạm có tổ chức như mafia trong tỉnh.

Ông Bạc Hy Lai là Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh một thành phố trực thuộc trung ương, mô hình “phát triển điển hình tiên tiến” và cai quản bởi Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Ông Vương Lập Quân là người chỉ huy lãnh đạo công an của thành phố Trùng Khánh. Hai Ông này đã thực sự mở cuộc chiến tranh chống mafia tại Trùng Khánh. Dân chúng rất hoan nghinh vì tập đòan mafia này đã làm giàu trên mồ hôi, nước mắt, tài sản hiếm hoi của người dân và tài nguyên của địa phương, qua việc trưng dụng đất đai của dân, bồi thường rẻ mạt như cướp giựt và đem bán hay hùn với ngọai quốc giá cao gấp 40 lần hơn.


Thế mà chẳng những Đảng CS ở trên không tiếp tay như lời tuyên bố làm sạch Đảng mà còn triệt hạ người trừ gian diệt ác trong Đảng. Ông Vương Lập Quân bị nặc lịnh ở trên “điểu” qua làm Phó Chủ Tịch Ủy Ban lo về giáo dục, nhưng không yên. Ông còn bị triệt hạ nữa đến đổi Ông phải vào sứ quán của Mỹ xin tỵ nạn chánh trị. Nhưng Đảng cho công an bao sứ quán Mỹ như vây đồn địch và buộc sứ quán phải cho Ông ấy ra và bị bắt đem về điều tra.Còn Ông Bạc Hy Lai được dân Trùng Khánh coi là người hùng trừ gian diệt ác, dân chúng rất ngưỡng mộ thì chẳng những không được đề bạc vào Bộ Chánh trị mà Bộ này còn buộc Ông Bạc Hy Lai thôi việc, cất chức Bí thư thành ủy Trùng Khánh của ông.

Điều đáng lưu ý là lãnh đạo đảng CS nói thói hư tật xấu, và cán bộ đảng viên hư hỏng, thường xảy ra trong hai cơ hội. Một là khi về hưu, hết quyền hành. Như Ông Tướng Võ nguyên Giáp, Thủ Tướng Võ văn Kiệt thời nắm quyền còn bảo hòang CS hơn vua, đến khi hết thời thì nói theo dân. Có người cho những Ông này làm thế là để xì sú páp bất mãn của dân giúp cho Đảng.

Thứ hai là phe phái đấu đá nhau, triệt hạ nhau, thanh trừng nhau, phe mạnh đổ tội hủ bại của đảng và đảng viên cho phe kia để triệt hạ đối thủ. Nhưng trong kỳ này người ta thấy Ông Sang của VN, Ông Bình của TC là hai người sắp lên và Ông Bảo đang tại chức vẫn nói những hư đốn của đang, của đảng viên, kêu gào cải tổ.

Mà nhìn kỹ, xét cho cùng kỳ lý, không thấy Ông nào từ ông hưu đến ông tại chức hay sắp lên chức có ông nào đưa ra đường lối, kế họach, chương trình, cải tổ thế nào, trừng trị cụ thể ra sao.

Vì hơn ai hết những vị này biết chỉnh đốn đảng thì còn ai đâu mà làm việc. Chỉnh đốn làm sao được vì CS là hiện thân của sự thất bại. Thất bại của các chế độ CS Liên xô và Đông Âu là chứng minh, bằng cớ cụ thể. Đảng CS tự nó là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng, quan liêu, cửa quyền vì bản chất Đảng CS là độc tài, đảng tri tòan diện; quyền hành mà không giám sát, không ngăn chận thì quyền hành sẽ hư họai, hủ hóa.

Người dân bị trị không tin Đảng CS thay đổi. Người dân bị trị chỉ muốn thay thế CS bằng thể chế tự do, dân chủ, như ở các nước CS Đông Âu và liên bang sô viết mà cả thế giới đã thấy khi CS Âu châu và Nga bị dân chúng lật đổ, thí những nước này dần dần khá hơn.

Trong khi đó hai chế độ CS lớn ở Á châu là Trung Cộng và Việt Cộng thay đổi chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chỉ có CS được hưởng thôi. CS thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Kinh tế có tăng gia nhờ đầu tư của ngọai quốc cấu kết với cán bộ đảng viên và bọn ăn theo CS mới giàu, bóc lột sức lao động, đất đai của người dân.

Gần đây một kết quả thăm dò ở TC cho thấy 63% người dân Trung Quốc muốn thể chế dân chủ Tây phương. Cuộc thăm dò này do tờ Hoàn Cầu Thời Báo thuộc sự kiểm soát của Đảng Cộng Sản Trung Quốc thực hiện. Báo Liberation dù là tờ báo thiên tả của Pháp cũng nhận định tính độc đáo của cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò xảy ra khi các phe phái CS đấu đá nhau giành quyền chức, phe này cho làm để đổ tội cho phe kia. Nhờ thế báo của Đảng Nhà Nước CS mới đăng 63% người dân Trung Quốc muốn thể chế dân chủ Tây phương và hơn 49% đang chờ đợi một cuộc cách mạng mới./.

Vi Anh

Ý kiến bạn đọc
27/03/201206:14:31
Khách
Từ ông Tập Cận Bình , ông Ôn Gia Bảo bên Tầu cho đến ông Sang , ông Trọng bên ta ông nào cũng nói bằng cái lỗ miệng cả , chứ chẳng có những hành động cụ thể và thực tiễn như ông Gorbachov hoặc Boris Yelsin bên nước Nga lúc trước . Hai ông nầy thì một ông cải tổ toàn diện xã hội Cộng Sản Nga Sô , còn ông kia thì can đảm trả lại thẻ đảng cộng sản và dứt khoát dứt bỏ chủ nghĩa phi nhân nầy và mong muốn đưa chủ nghĩa Cộng Sản ngoài vòng pháp luật khi đã nắm thực quyền . Không cần phải nói đâu xa , vị Tổng Thống Thein Sein của nước lân bang Miến Điện đâu cần phải dùng miệng lưỡi để hô hào cải tổ xã hội đâu , nhưng lãnh đạo xứ người ta thực thi Nhân Quyền , Dân Chủ và Tự Do trên thực tế của đất nước họ . Điều đó chứng tỏ chính phủ xứ Miến hiện tại thực tâm thay đổi , và các nhà lãnh đạo Tầu cũng như tại VN nên học hỏi vậy !
30/03/201214:44:49
Khách
cộng sản phải bị lật đổ bằng bạo lực của nhân dân trong năm nay ma thôi.
30/03/201202:55:20
Khách
bọn việt cộng này chỉ có[ sụp] chứ kg thể nào thay đổi được hết ,hiện nay cấp cao trong chính quyền csvn
mạnh ai nấy tự lo hốt [ vàng ] và [ dollars ] rồi chuyển ra nước ngoài cho con cháo .rồi đợi nếu còn ăn được
thì tiếp tục ăn .còn nếu thấy kg ổn thì bõ chạy ra nước ngoài để hưởng thụ tiền tham nhũng mà mấy lâu nay
hốt được .
08/04/201204:46:50
Khách
DCS-VN đã áp dụng lí luận của Mao trạch Đông, dùng bạo lực cách mạng để giành lấy chính quyền trên đầu súng : "Súng đẻ ra chính quyền - Mao trạch Đông". Xem sét lại từ thời tiền cách mạng của CS-VN, thoạt đầu chỉ là phát động cuộc biểu tình của nông dân, của công nhân (đồn điền cao su), và chờ thời cơ đến (như năm 1945, đồng minh thắng phe Đức-Nhật), thì đồng loạt nổi dậy bàng đấu tranh vũ trang để giành lấy chính quyền. Từ kinh nghiệm đó, người Việt hải ngoại chắc phải tìm ra đường hướng cho hiện tại.
Ngày nay trong đại cuộc "giải thể chế độ cộng-sản", một câu hỏi đặt ra là : liệu chỉ bằng hình thức đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, các lực luợng đấu tranh cho dân chủ & nhân quyền có thể buộc DCS-VN, ban phát cho nhân dân VN nhân quyền & dân chủ ? Hay người Việt hải ngoại phải chuẩn bị lực lượng, khi cần thiết, kết hợp các hình thức đấu tranh khắc hữu hiệu hơn ? Xin giành câu trả lời cho tuổi trẻ VN.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.