Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

San Jose: Lễ Cung Nghinh và Chiêm Bái Đức Phật Từ Bi

09/03/201200:00:00(Xem: 7957)
duc_phat_tu_bi__24_-large-contentTrong buổi Lễ Cung Nghinh và Chiêm Bái Đức Phật Từ Bi.

Chúng ta thường nghe nói "Đạo Phật là đạo Từ Bi". Câu nói ấy đã đi vào lòng của nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người theo đạo Phật.
Đức Phật vì lòng Từ Bi vô lượng nên sau khi giác ngộ lẽ vô thường và với tâm thương yêu chúng sanh, Ngài nói ra tất cả những gì Ngài chứng ngộ cho chúng sanh với tấm lòng thương yêu và cứu độ tất cả chúng sanh thoát khổ để được an lạc. Đó là tâm Từ Bi trong bốn tâm vô lượng của Phật. (Từ Bi Hỷ Xả)
Vi lòng thương yêu có khả năng đem đến cho tất cả mọi người sự an vui, và lòng thương xót có thể cứu tất cả thoát khổ. Ý nghĩa của Từ Bi là thương yêu tất cả mọi người không phân biệt, và sẵn sàng giúp đỡ họ, đem lại lợi ích và an vui không phân biệt kẻ oán người thân, kẻ nghèo người giàu, kẻ ngu người trí, v.v... từ bi có sức mạnh vô cùng tận sẽ cứu vớt kẻ khổ ra khỏi cảnh khổ đau. Từ Bi có sức mạnh vô cùng, là duyên lành cho các nghiệp thiện ở đời sau, trừ được tận gốc các ưu bi, khổ não. Bởi vậy đạo Phật chính là lòng Từ Bi.
Đức Phật dạy rằng "Này các Tỳ Kheo từ tâm rộng lớn vô lượng, vô biên. Người khéo tu là người mở rộng Từ Bi đối với hết thảy muôn loài chúng sanh khắp mười phương thế giới…”
"Pháp lực bất tư nghì, Từ Bi vô chướng ngại..."
Từ những điều căn bản đó, một Pháp Hội mang tên Đức Phật Từ Bi được tổ chức tại Chùa Di Lặc, San Jose. Một buổi lễ cung nghinh và chiêm bái đã được tổ chức.
Buổi lễ cung nghinh và chiêm bái Đức Phật Từ Bi long trọng diễn ra tại Chùa Di Lặc, số 765 Story Rd., San Jose lúc 11:00 am ngày thứ bảy 3/3/2012. Bắt đầu với lể cung nghinh chư tôn đức và các quan khách vào lễ đài. Dẫn đầu với đoàn lân của Vovinam, toán rước quốc kỳ Việt Mỹ.
Sau khi chư tôn đưc tăng ni và quan khách an tọa, Gia Huy trình bày nhạc phẩm Kính Mừng Thầy. Lễ chào cờ khai mạc diễn ra sau đó lúc 11:15 trước lễ đài. Buổi lễ do Thượng tọa Thích Minh Dung và 2 MC Thanh Tùng, Thu Hương điều hợp.
Bài quốc ca VNCH được cất lên, sau đó là quốc ca Hoa Kỳ và chào cờ Phật Giáo. Một phút nhập Từ Bi Quán để tưởng nhớ tổ tiên, các anh hùng vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn, và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Bài Phật Giáo ca được hát trong buổi lễ không phải là bài ca thường nghe trong các buổi lễ của các Chùa VN trong vùng. Bài ca Phật Giáo Việt Nam với những câu khởi đầu..” Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay, một lòng chúng ta, tiến lên vì đạo thiên…”, dường như mọi người không để ý đến điều này.
BTC giới thiệu quan khách có chư tôn đức tăng ni chừng hơn 30 vị, trong số đó có HT Thích Tịnh Diệu, Phó Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn, HT Thích Nguyên Chơn, chùa Liên Hoa Việt Nam, HT Thích Viên Đạt, chùa Giác Nguyên VN, HT Thích Trí Viên, đến từ Denver… Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh chùa An Lạc, và BTC có ĐĐ Thích Quảng Bảo, ĐĐ Thích Quảng Duy, ĐĐ Thích Quảng Trực. Quan khách chính quyền có GSV Dave Cortese, Chủ tịch HĐ Giám Sát Hạt Santa Calara, Ông Jose Esteves Thị trưởng Milpitas, Ông Pete McHugh Phó Thị Trưởng Milpitas; các nghị viên HĐTP San Jose: NV Ash Kalra, NV Sam Liccado, NV Kansen Chu, NV Xavier Compos, Bà Kansen Chu đại diện GSV George Shirakawa… và một số quan khách người ngoại quốc, giới truyền thông, báo chí Việt ngữ, v.v...

ĐĐ Thích Quảng Bảo, thay mặt BTC, đọc diễn từ khai mạc. Đại Đức cảm tạ đồng hương Phật tử, càm ơn các cơ quan đoàn thể người Việt, cùng quan khách ngoại quốc, giới báo chí truyền hình có mặt, v.v... ĐĐ Quảng Bảo phát biểu “ Thay mặt BTC và đồng trưởng ban là GSV Dave Cortese tri ân tất cả đồng hương và quan khách tham dự…” Thích Quảng Bảo còn đề cập đến lý nhân duyên thù thắng để Chùa Di Lặc đã tạc tôn tượng Đức Phật Từ Bi cung thỉnh về SJ để đồng hương đến chiêm bái. Đại Đức đề cập đến những lợi ích của việc chiêm bái: “ Tiêu trừ tội ác, được chư Phật Hộ Trì, Tạo thiện duyên cho hiện kiếp và đời sau, tiêu trừ được vô biên chướng ngại và tội chướng, v.v...” Đại Đức cũng cho biết đây là tượng Phật cao 1 mét, được cung thỉnh về San Jose và sẽ thờ tại đây. Sau đó thay mặt BTC Đại Đức tuyên bố khai mạc pháp hội.
duc_phat_tu_bi__5_-large-contentMột Đại diện Ông Dave Cortese, đồng trưởng ban tổ chức, lên phát biểu, ca ngợi sự đóng gop vào các sinh hoạt của cộng đồng của chùa Di Lặc, sau đó ông cùng với bà Kansen Chu, thay mặt GSV George Shirakawa đồng trao tặng một bảng tuyên dương đến chùa Di Lặc.
Các vị dân cử thành phố San Jose đồng lên lễ đài phát biểu và trao tặng bằng tưởng lục tuyên dương BTC., v.v...
Tiếp đến, chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các quan khách dân cử địa phương cùng cắt băng khai mạc. Sau đó là nghi lễ “vén y đức Phật” do 2 vị Đại Đức cùng kéo tấm màn che phủ tượng Đức Phật đang đặt cao trên lễ đài trong tiếng vỗ tay của người tham dự. Một nghi thức khác, lễ phóng sanh, được tổ chức bên ngoài hội trường. Chư Tôn Đức Tăng Ni, quan khách cùng phóng sanh, và thả bong bóng chào mừng.
HT Thích Tịnh Diệu Ban Đạo Từ chứng minh. HT thuyết giảng về đạo từ bi, về các nhân duyên thù thắng khi tạc tượng Phật. “Vì chúng ta sanh vào đời mạt pháp, không đủ phước duyên chiêm bái đức Phật khi Ngài tại thê để nghe giáo pháp… Chúng ta không đủ thiện duyên nên sanh vào thế giới vô cảm, con người tạo nhiều ách nạn thảm khốc… Việc tạc tượng Đức Phật đã có từ thời Đức Phật còn tại thế, người tạc tượng đầu tiên là Vua Ưa Điếm dùng vàng và chiên đàn tạc tượng Phật…Tạc tượng Phật để có cơ hội quy ngưỡng và nương theo hình tượng để có cơ hội hoán cải, v.v...” HT cũng cho biết công đức của việc tạc tượng, việc chiêm bái. “Quy ngưỡng vào đức Phật để phát khởi tâm thanh tịnh, để từ hình tượng quán tu và trở về tự tánh thanh tịnh của chúng ta…” HT nói.
Tiếp đến, chư tăng ni cùng lên lễ đài khai kinh tụng chú bát nhã, đại bi, và trì tụng kinh gia trì, trong khi đó đồng hương phật tử cùng đọc kinh.
Trong khi đó bên ngoài các sinh hoạt khác cũng diễn ra. Có nhiều gian hàng trưng bày các kinh sách, tượng, các quán cơm chay…đồng hương tham dự một chương trình văn nghệ cúng dường lúc 2:30 chiều do các ca sĩ Hương Thủy, Gia Huy, Quang Lê…và nhiều ca sĩ cùng trình diễn. Đoàn võ sinh Vovinam biểu diễn múa lân, múa kiếm…
Nhiều đồng hương Phật tử thỉnh tượng đức Phật Từ Bi thu nhỏ đặt trước chân tượng đài. Nhiều người tin tưởng vào sự linh nghiệm của việc thờ phượng, đeo tượng…
Cũng theo sự thuyết giảng của HT Thích Tịnh Diệu, nhiều người hểu được rằng bởi nhân duyên nên người có tâm từ bi thường nhất tâm tụng niệm và khỏi tâm thương xót tất cả chúng sanh, muốn chúng sanh được an lạc. Đức Phật khắp 10 phương tùy theo niệm khởi của chúng sanh, mà hiển bày các thiện pháp, nhằm đem lại sự an lạc cho mọi người.
Đức Phật dạy về công đức của tâm Từ Bi:
- Vào lửa không bị thiêu cháy.
- Ăn nhằm chất độc không bị chết vì ngộ độc.
- Không bị nạn đao binh.
- Không chết bất đắc.
- Thường được chư vị Thiện Thần phò hộ.
Người có tâm Từ Bi thường được mọi người kính mến và gần gủi.
Ý nghĩa "Từ Bi Tâm" thâm diệu nhiệm mầu “Bất Khả Tư Nghì” Người Phật tử tin như vậy.
Tượng Đức Phật Từ Bi và lễ Chiêm Bái sẽ diễn ra suốt tuần lễ từ ngày 3/3 đến ngày 10/3 mới bế mạc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tiếp tục chương trình giúp đỡ cư dân gốc Việt ở Vùng Little Saigon điền đơn thi quốc tịch miễn phí, Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress) xin mời quí cư dân đến với ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch lần thứ năm
Thay mặt ban tổ chức, kính mời quý đồng hương Phật tử vui lòng về tham dự đại lễ, để nâng cao tinh thần phụng sự Chúng sanh, truyền trì Phật pháp và phát huy truyền thống hiếu đạo trong Bồ Tát Đạo. Kính nguyện Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia quyến một mùa Vu Lan phước trí tràn đầy, vô lượng an lạc.
Trên quả đất này, muốn tìm một nơi công cộng để đặt Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ có Vườn Truyền Thống Việt tại San Jose mà thôi. Nếu được chấp thuận thì công trình này sẽ được thành phố chăm sóc, bảo quản mãi mãi cùng với Vườn Việt. Trong tương lai, người Việt Nam khắp nơi trên thế giới có thể đến thành phố Westminster ở Nam Cali để ngắm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Họ cũng có thể đến thành phố San Jose để chiêm ngưỡng tượng đài Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong Vườn Truyền Thống Việt.
Ngày 26 tháng 6, năm 2021 tại Văn phòng Tạp chí Nghiên Cứu Phật Học: 5296 University Ave, San Diego, CA 92105-2268, U.S. đã long trọng tổ chức buổi họp báo ra mắt các ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Phật học - JBS Volume 01, Issue 01 & Volume 02, Issue 01 do nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing đã xuất bản.
Thương Nghị Sĩ Tom Umberg hợp tác cùng tổ chức Advance OC cung cấp một buổi “Back To School Fest” cho cư dân vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 7 năm 2021 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa tại Salvation Army-1710 W. Edinger Ave., Santa Ana.
Hè này, Pechanga Resort Casino chú trọng vào niềm vui chung gia đình, với thật nhiều hoạt động và trải nghiệm cho tất cả mọi người trong nhà. Là cơ sở Resort và Casino lớn nhất và tốt nhất ở Cali, Pechanga cống hiến những 'gói - package' đặc biệt tuyệt vời gồm Nghỉ Lại, Chơi Golf, và Hồ Tắm để quý vị luôn được mãn nguyện với thời gian trải qua tại cơ sở này.
Theo luật hiện tại, một công dân Hoa Kỳ, trong bất kỳ cuộc chiến nào mà Hoa Kỳ đã hoặc có thể tham gia, đã phục vụ trong Quân Lực của bất kỳ chính phủ nào liên minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến đó, những người đã chấm dứt phục vụ tại ngũ được vinh danh vì tử trận hoặc qua đời, và là công dân Hoa Kỳ tại thời điểm nhập ngũ và tại thời điểm qua đời, đều đủ điều kiện để chôn cất tại nghĩa trang quốc gia.
TheraVax không chỉ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của SARS-CoV-2 mà còn có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch để tạo ra các tế bào T tác động và kháng thể trung hòa để loại bỏ SARS-CoV-2. Thuốc chủng ngừa / điều trị chức năng kép độc đáo này có thể hoạt động ở giai đoạn đầu của nhiễm trùng để ngăn ngừa bệnh nhập viện và trong bệnh nhẹ hoặc nặng để ngăn chặn sự lây lan của virus trong khi kích hoạt các phản ứng miễn dịch thích hợp.
Trường Đại học Santa Ana (SAC) tổ chức sự kiện mừng hoàn thành xây dựng Trung tâm Sinh viên Johnson với buổi lễ Khánh thành và Các sự kiện đón khách tham quan vào cuối tháng Bảy. HOẠT ĐỘNG: Trường sẽ tổ chức lễ và cắt băng khánh thành vào 27 tháng 7, sau đó là tiệc chiêu đãi do Santa Ana College Foundation tổ chức.
Những người có mặt nhớ về trưởng Trương Lê Lan như một người trưởng hướng đạo, một người mẹ, một người thầy, một nhà hoạt động xã hội, một người dấn thân phụng sự cho đến những ngày cuối đời…
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.