Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Từ Việt Nam Nhìn Libya

25/10/201100:00:00(Xem: 9069)

Từ Việt Nam Nhìn Libya

Vi Anh

Cái chết của nhà độc tài Gadhafi, giải thóat gông cùm cho quốc gia dân tộc Libya là một niềm hy vọng vươn lên trong khi Mùa Xuân Á rập đang hụt hơi với TT Syria đang phản công giết người dân nổi dậy đã mấy ngàn người rồi. Nhà dộc tài Gadhafi ngã gục, chế độ độc tài Gadhafi sụp đổ, Thế giới Tự do có thêm thì giờ và công sức gây áp lực, tiếp tay với người dân Syria, Yemen giành lại tư do, dân chủ, quyền sống cho ra con ngươi của mình. Nhưng từ Trung Quốc , Việt Nam, Bắc Hàn CS người dân trong người mà nghĩ đến ta, thêm buồn cho số phận đã đang sống trong chế độ CS độc tài đảng trị tòan diện dài dằng dặc cả năm bảy chục năm rồi.

Nỗi buồn càng thấm thía hơn khi người dân bị trị trong chế độ CS độc tài đảng trị tòan diện sao thấy các siêu cường của Thế Giới Tự do chánh yếu là Tây Phương quá nặng về chánh trị thực dụng, dể dàng hy sinh những lý tưởng, những giá trị và niềm tin tự do, dân chủ, nhân quyền cho những quyền lợi kinh tế, bán buôn với hai chế dộ CS Bắc Kinh và Hà nội.

Nói đến Trung Quốc và Việt Nam, chánh trị gia, báo chí Tây Phương, nhứt là Mỹ nói nhiều, nhấn mạnh về tăng trưởng, phát triển kinh tế của hai chề độ CS này, mà nói rất ít và hành động còn ít hơn về tư do, dân chủ, nhân quyền của người dân bị CS áp bức bóc lột, tước đọat mọi quyền bất khả tương nhượng của người dân.

Độc tài CS nói riêng và độc tài dưới mọi hình thức nói chung sống được, tồn tại được một phần lớn là nhờ chánh trị thực dụng của các siêu cường Tây Phương trong thời đại kinh tế tòan cầu do Tây Phương cổ võ. Chánh quyền của các nước tự do, dân chủ viện một ngàn lẻ một lý do để chỉ “làm kinh tế” với các chế độ độc tài. Nào là không xen vào nội bộ của các nước, nào là không chánh trị hóa giao thương để làm ăn với nhà cầm quyền độc tài.

Như nhà độc tài, tên bạo chúa Gadhafi từng tổ chức không tặc máy bay Pan Am, giết chế hàng mấy trăm người. Nhưng khi cần Gadhafi trong công cuộc chống khủng bố thì Mỹ trở cờ, chơi lại với Gadhafi, viện lẽ cần Gadhafi trong công cuộc thế giới chống khủng bố. Nhưng thực tế để khai thác dầu khí và bán vũ khi cho bạo chúa này.

Như Mỹ đã bắt tay lại với kẻ cựu thù CS Hà nội đã giết 58 000 quân Mỹ để giao thương với VNCS. Từ năm 1999 Thế giới Tư do o bế bạo chúa Gadhafi. Bên ngọài tặng gắn huy chuơng đầy ngực, chiều chuông những bốc đồng của y khi công du với vệ sĩ toàn gái đồng trinh, đòi ngủ trong một chòi riêng. Mọi cáo buộc Gadhafi dộc tài, vi phạm nhân quyền bị mờ đi trước những hào nhóang ngọai giao nghi lễ thân thiện ấy đối với Gadhafi. Bên trong che dấu những làm ăn mờ ám của các tập đoàn khai thác dầu khí và bán vũ khí của dầu khí của Mỹ, Pháp, Anh, TC, Nga.

Bạo chúa Gadhafi không thể có những công cụ chuyên chính, những vũ khí tối tân và mua chuộc bộ hạ trung thành như chó săn và muớn lính đánh thuê sát nhân chuyên nghiệp để tàn sát người dân Libya , kéo dài cuộc chiến đấu chống người dân nổi dậy dòi quyền sống suốt tám tháng trời như vậy nếu không có những chánh trị thực dụng của Tây Phương coi đồng tiền cao hơn đạo lý, mua bán với bạo chúa Gadhafi.

Gần bốn mươi hai năm độc tài của Gadhafi, người ta mới thấy Thế giới Tư do, các siêu cường, làm một hành động không vì chánh trị thực dụng, mà dựa vào những giá trị cao quí của Nhân Loại; tư do, dân chủ, nhân quyền. Đó là ra quyết nghị lập dùng cấm bay cứu dân Libya bị nhà dộc tài Gadhafi tàn sát bằng võ lực. Và khi muốn làm, Tây Phương chỉ trong vòng non 6 tháng là giúp người dân Libya xóa sổ chế độ độc tài

Ngay TC độc tài CS và Nga độc tài hậu CS, cũng không làm gì được dể tiếp dộc tài Gadhafi, mà chỉ bỏ phiếu trắng thôi, chớ không phủ quyết vì bị áp lực của cả thế giới.

Đối chiếu với tình hình nước VN đang bị CS độc tài đảng trị tòan diện. Độc tài Gadhafi ở nước Libya chỉ là độc tài cá nhân, gia đình dựa vào bộ tộc coi vậy chớ nhiều gắn bó hơn. Độc tài của CS VN là độc tài của một đảng, độc tài đảng trị nên bên trong có nhiều trục trặc, xung khắc nội bộ trong cơ cấu cũng như vận hành . Từ kỳ thị địa phương, đến lập trường thủ cựu cấp tiến, thân Tàu hay Mỹ, đến phe này phái nọ, người dương quyền kẻ hưu trí - những biến tướng, biến thái đương nhiên có trong bất cứ đảng nào, không thể không có, không thể tránh được. Nên coi vậy chớ độc tài CS về cơ cấu lỏng lẻo, tổ chức rệu rã hơn; , nhứt là khi nắm dược chánh quyền và chuyển sang kinh tế thị trường với bao nhiêu đố kỵ , tị hềm quyền lợi, chức vụ.

Nói chung độc tài dưới mọi hình thức đều có một số điểm chung. Về nguyên lý quyền hành mà không có giám sát là hủ hóa thành độc tài. Về đối nội, độc tài sống được là nhờ làm cho người dân bị nỗi sợ không rời. Hầu hết các chế độ độc tài đều dùng hình thức khủng bố nhà nước, tạo ra một nỗi sơ không rời trong nhân dân và trong lòng mỗi người kể cả đảng viên, cán bộ CS. Đối ngọai, độc tài sống được là nhở chánh trị thực dụng của các siêu cường trong Thế Giới Tư do sau Chiến tranh Lạnh. 

Khi các chánh quyền tự do, dân chủ của các siêu cường tư do bớt chánh trị thực dụng, bớt coi chuyện làm ăn kiếm tiền là tất cả, là trên hết, thì các siêu cường của Thế Giới Tư do đứng bên cạnh người dân bị độc tài áp bức. Khi người dân trong các chế độ độc tài nổi dậy đòi quyến sống của mình, giành lại tự do, dân chủ mà độc tài đã đã tước đọat, thì các siêu cường của Thế Giới Tự do cũng đứng bên cạnh người dân bị độc tài áp bức.

Bằng cớ, Tổng Thống Tunisia độc tài rất thân với chánh quyền Pháp, đối xử với một số bộ trưởng Pháp như ông vua. Thế mà khi nhân dân Tunisia nổi lên, không một ai trong chánh phủ Pháp dám binh vực và sau cùng Pháp công nhận lực lượng nhân dân Tunisia.

TT Ai cập, quân đội Ai cập hầu hết tướng lãnh học hành ở Mỹ, Mỹ viện trợ rất nhiều. Nhưng chánh quyền Mỹ sau một vài ngày chần chừ dè dặt ủng hộâ phong trào tự do, dân chủ của người dân Ai cập.

Trường hợïp Libya cũng thế, nhiều nước khai thác dầu khí, bán vũ khí cho Gadhafi. Nhưng khi người dân nổi dậy, nhà độc tài tàn sát dân bằng quân đội, thì Hội Đồng Bảo an Liên hiệp Quốc dưa ra nghị quyết lập vùng cấm bay để chống Gadhafi tàn sát dân. Ngay TC là nước cần dầu của Libya nhứt và Nga là nước bán nhiều vũ khí cho Gadhafi cũng không dám chống. .

Giả sử người dân VN dứng lên biểu tình lật đổ nhà cầm quyền CS Hà nội như ở Tunisia, Ai cập và Libya. Giả sử trường hợïp xấu nhứt CS Hà nội dùng công an, cảnh sát, quân đội càn quét tàn bạo như Gadhafi , liệu Thế giới Tự do có để cho CS Hà nội làm như vậy hay không. Chắc chắn là không. Lương tâm Nhân Lọai, văn minh Nhân Lọai, chánh trị công chính của Thế Giới Tư do không để cho một tội ác chống Nhân Lọai, tội ác diệt chủng hòanh hành như vậy. Thế giới Tự do phải ra tay cừu người dân VN như đã cứu người dân Libya.

Người dân Việt còn có một lực lương quốc tế vận vô cùng kiền hiệu ở hải ngọai nữa. Ba triệu người gốc Việt nay là công dân của các siêu cướng Mỹ, Pháp, Anh, Úc không bao giờ bỏ đồng bào trong nước trong cuộc tàn sát của CSHà nội.

Người dân Việt trong nước có thể làm như người dân Libya hay không. Thừa sức vì số người chống CS cho đến bây giờ đa dạng, đa diên và đa số, tỷ lệ cao hơn số đảng viên cán bộ CS, mới chiếm có 3% dân số VN.

Với một điều kiện tiên quyết và tiên khởi, là người dân Việt phải đứng lên thì quốc tế mới có lý do giúp, đứng bên cạnh. Như TT Bush đã hai lần tuyên bố và TT Obama có thái độ và hành động đối với nhân dân ở Bắc Phi và Trung Đông đứng lên lật dổ độc tài tạo mùa Xuân Á rập.

Ý kiến bạn đọc
27/10/201120:19:32
Khách
Các chế độ độc tài rồi sẽ phải lần lượt ra đi hay sẽ bị dân chúng lật đổ. Lẽ đương nhiên thứ tự rồi cũng sẽ đến TQ, Bắc Hàn, VN, Miến Điện, Cu Ba... nếu các chính quyền này không thay đổi. Khôn ngoan thì hãy nhìn qua Trung Đông và Bắc Phi đã và đang xảy ra những gì hầu sớm cải tổ đi...
25/10/201108:20:51
Khách
Vn cần bao nhiêu người dân phải bỏ mạng để xoá bỏ đảng cộng sản / chế độ đảng trị cộng sản ?

''...và trong 6 tháng qua, giết 20 ngàn nhân dân nổi dậy. Tội ác thật kinh khủng.''
trích trong bài báo 'Gadhafi đền tội ác, CSVN lên tiếng ca tụng 'đồng chí' Gadhafi !... Bùi Tín Blog
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/10/gadhafi-en-toi-va-mot-bai-bao-ca-ngoi.html
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.