Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Liên Kết Để Giành Lại Tự Do

15/03/201100:00:00(Xem: 9191)

Liên Kết Để Giành Lại Tự Do

ls_nguyen_van_dai_dcef-large-contentLuật sư Nguyễn Văn Đài được chụp ngay khu thương mại vùng Washington DC , Hoa Kỳ.

Nguyễn Quang Duy

Nhiều thập niên qua dân tộc Tunisia và Ai Cập đã không hề có tự do. Ở đó mọi tiếng nói bất đồng với giới cầm quyền độc tài đều bị guồng máy công an đàn áp. Nào ngờ chỉ trong vòng vài tuần dân chúng Tunisia và Ai Cập đã thực hiện thành công Cách Mạng Hoa Lài đứng lên để giành lại chủ quyền dân tộc. Chính quyền lâm thời Tunisia hiện đang sọan một hiến pháp dân chủ để quốc gia này hội nhập vào thế giới tự do.

Làn sóng Cách Mạng Hoa Lài của quần chúng Tunisia và Ai Cập nhanh chóng lan tỏa sang các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông. Hương Hoa Lài cũng tỏa đến các quốc gia cộng sản. Tin tức từ Quốc Nội chuyển ra cho thấy đảng Cộng sản đang sửa sọan để đối đầu với một cuộc nổi dậy của tòan dân.

Trong trường hợp của Lybia, do sự ngoan cố của Đại tá khùng Muammar Kadafi, cuộc cách mạng quần chúng đã biến thành một cuộc chiến tranh đẫm máu. Kadafi cầm quyền trên bốn mươi năm, nay tiếp tục điên cuồng ra lệnh nổ súng và thả bom tiêu diệt những người cách mạng. Kadafy đang bị thế giới ghê tởm và lên án như một tên diệt chủng.

Cũng là Cách Mạng Hoa Lài mỗi quốc gia lại xảy ra một cách khác nhau. Rõ ràng mức độ bạo động của quần chúng còn tùy thuộc vào mức độ ngoan cố của những kẻ độc tài và đương nhiên máu lại trả bằng máu. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và tòan Bộ Chính Trị Cộng Sản sẽ có cơ hội để chọn lựa quay về với dân tộc hay sẽ trả nợ máu và bị muôn đời nguyền rủa.

Trong trường hợp Việt Nam chuyện gì sẽ xảy ra: quần chúng nổi dậy, đảo chánh nội bộ, đảng Cộng sản tách ra làm đôi hay làm ba, hay chiến tranh giữa dân tộc và thiểu số cầm quyền cộng sản ... bất cứ chuyện gì cũng có thể xẩy ra và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng bất cứ giải pháp nào muốn thành công phải cần sự liên kết của những người bị trị Việt Nam mang quyết tâm giành lại chính quyền.

Tháng tới, Khối 8406 sẽ tròn 5 tuổi, 5 năm trong kiên cường trực diện đấu tranh với thiểu số cầm quyền cộng sản và guồng máy công an trị, bài viết này xin gởi đến bạn đọc một nét tổng hợp về Khối 8406 trong nỗ lực liên kết để giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam .

Khối 8406 chào đời trong gông cùm cộng sản

Ngày 8/4/2006, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 đã được công bố tại Việt Nam và nhanh chóng phổ biến rộng rãi khắp thế giới. Tuyên Ngôn xác định: “Mục tiêu cao nhất trong cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho Dân tộc hôm nay là làm cho thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay phải bị thay thế triệt để, chứ không phải được “đổi mới” từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra. Cụ thể là phải chuyển từ thể chế chính trị nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng, có cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với những đòi hỏi chính đáng của Đất nước, trong đó hệ thống tam quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp phải được phân lập rõ ràng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và trải nghiệm của Nhân loại qua những nền dân chủ đắt giá và đầy thành tựu. Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại các quyền (tự do) cơ bản của toàn Dân...” Khối 8406 thành lập sau đó ít ngày.

Khối 8406 nhanh chóng phát triển để liên kết những người Việt trong và ngòai nước đang đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Và để xây dựng một Việt Nam mà ở đó sự thật, lẽ phải, luật công bằng, tính công khai minh bạch được tôn trọng. Mọi người sống với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái. Đất nước được hoà bình tự do, dân chủ và quyền tự quyết của người dân được bảo vệ.

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra Khối 8406 chủ trương dùng lời nói ôn hòa để thông tin và thuyết phục đồng bào nhận thức được sự thực lịch sử và thực trạng đất nước Việt Nam hôm nay.

Khối 8406 nỗ lực thúc đẩy liên kết các Tổ chức và các cá nhân tạo thành một Liên Minh Dân Tộc. Liên minh này sử dụng các phương cách bất bạo động để giành lại các quyền tự do cho dân tộc. Mức độ ôn hòa của Liên Minh cũng tùy thuộc vào thái độ hành xử của thiểu số cầm quyền. Liên Minh hay Quần chúng không phải là một đàn cừu, đàn trâu hay đàn cọp. Liên Minh hay Quần chúng là những người có tâm có trí. Những người thống nhất ý chí một lòng giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam .

Khối 8406 xem Điều 4 của Hiến pháp 1992 của đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa cộng sản làm cương lĩnh đã tiêu diệt mọi quyền tự do và dân chủ của người Việt. Do đó Khối 8406 cổ vũ các chính đảng Tự Do xuất hiện và hoạt động công khai tại Việt Nam để tiến đến việc thành lập một Quốc Hội Lập Hiến, soạn thảo một Hiến pháp Mới cho Việt Nam và thúc đẩy việc tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý để dân tộc Việt Nam được quyền tự quyết, tự lựa chọn thể chế chính trị thích hợp nhất cho mình.

Khối 8406 không phải là một tổ chức với một cơ cấu lãnh đạo. Khối 8406 chỉ là một phong trào với một Ban Đại Diện để có tiếng nói chính thức. Mỗi thành viên của Khối 8406 trong tinh thần liên kết đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tốt nhất cho công cuộc đấu tranh chung. Khối 8406 sẽ tự động giải thể khi đã hòan thành được sứ mạng lịch sử mang tự do dân chủ đến cho dân tộc.

Họat Động Của Khối 8406

Khối 8406 vì thế không phân biệt xuất thân từ miền Nam Quốc gia hay miền Bắc Cộng sản. Khối 8406 không phân biệt Phật giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành hay bất cứ tôn giáo nào. Khối 8406 không phân biệt người Kinh hay anh chị em Sắc tộc. Khối 8406 không phân biệt Hải Ngọai hay Quốc Nội. Khối 8406 cũng không phân biệt các Tổ Chức Chính Trị Tự Do. Mọi người ai tôn trọng Cương lĩnh Khối 8406, mang thành tâm liên kết và quyết tâm giải thể chế độ cộng sản để xây dựng một thể chế tự do đều có thể tự nguyện tham gia.

Mọi thành viên Khối 8406 đặt Tổ Quốc và Quyền Lợi Dân Tộc lên trên, do đó luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm thuyết phục những người cộng sản quay về với chính nghĩa dân tộc và vận động quần chúng đứng lên giành lại quyền tự quyết dân tộc.

Do chủ trương đấu tranh công khai và trực diện theo đường lối ôn hòa bất bạo động, các thành viên không chỉ sử dụng ngòi bút, bàn phím, con chuột vi tính, dùng internet để phổ biến các bài viết, dùng email để liên lạc với nhau hoặc trả lời phỏng vấn trên các đài quốc tế. Các thành viên Khối 8406 còn hòa nhập với dân oan, với tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, với tòan dân đòi đất đòi biển đang bị bạo quyền cộng sản dâng hiến cho Tàu.

Do phát sinh từ trong lòng Dân Tộc, một cách nhanh chóng Khối 8406 đã tạo ra một thế liên kết trong ngòai Việt Nam , giữa các tôn giáo, giữa các địa phương tòan quốc để trải rộng thành một Mặt Trận giữa thiểu số cầm quyền và đại đa số đồng bào trong và ngòai nước.

Ngay khi được thành lập, Khối 8406 đã tận dụng việc đảng Cộng sản đang muốn gia nhập BTA, WTO, tổ chức hội nghị APEC, vận động để ra khỏi danh sách CPC … phải ngừng tay đàn áp phong trào dân chủ, để Khối 8406 có thể công khai họat động và phát triển. Đáp lời kêu gọi của Khối 8406 nhiều Tổ Chức Chính Trị Tự Do đã tận dụng cơ hội công khai xuất hiện như: đảng Thăng Tiến, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, Công Đoàn Độc Lập Việt Nam, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, Liên đảng Lạc Hồng (đảng Vì Dân và đảng Thăng Tiến), đảng Dân Chủ Việt Nam, … Nhiều đảng viên hay thành viên các Tổ Chức nói trên cũng là thành viên của Khối 8406.

Chính nhờ nỗ lực công khai họat động Thế giới Tự do mới biết đến Phong Trào Dân Chủ và nỗ lực Liên Kết của những người Việt yêu chuộng tự do. Sự công khai và kiên cường của các Tổ Chức Chính Trị Tự Do đã bẻ gẫy lập luận tuyên truyền rẻ tiền của đảng Cộng sản :”Việt Nam không có nhu cầu đa đảng”.

Vì khai sinh trong gông cùm cộng sản, sau khi đã đạt được mục đích đảng Cộng sản trở mặt với quốc tế, xuống tay đàn áp phong trào dân chủ. Khởi đầu vào đầu năm 2007 chúng bắt Linh mục Nguyễn Văn Lý một biểu tượng của Phong Trào Dân Chủ, rồi đến hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân và rất nhiều nhà đấu tranh dân chủ khác. Những người đấu tranh công khai nếu không bị bị bắt thì cũng bị theo dõi nghiêm ngặt, bị thường xuyên sách nhiễu, thẩm vấn, theo dõi, cô lập, bao vây kinh tế, trấn áp, ngăn chận mọi hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. Hằng trăm thành viên của Khối 8406 hiện đang bị giam cầm hay quản chế.

Ngay Ban Đại Diện Khối 8406 hai ông Trần anh Kim và Nguyễn Xuân Nghĩa đang ở tù, còn Linh mục Nguyễn văn Lý, Linh mục Phan văn Lợi và ông Đỗ Nam Hải thì trong tình trạng quản chế. Khó khăn lại chính là thử thách cho những nhà dân chủ Việt Nam để họ trưởng thành và đủ khả năng lãnh đạo quần chúng nổi dậy giành lại và xây dựng tự do.

Càng ngày tội ác của đảng Cộng sản càng chồng chất, chúng càng thẳng tay hơn với các nhà đấu tranh dân chủ, càng đàn áp các tôn giáo mạnh bạo hơn, càng dã man cướp đất dân nghèo và càng bóc lột công nhân tàn bạo hơn. Nhưng tội ác lớn nhất chính là tội trắng trợn bán nước cho Tàu. Càng đàn áp thì người dân càng phẫn nộ và luôn sẵn sàng nổi dậy. Trước nguy cơ ấy, chúng lại càng thẳng tay đàn áp các nhà dân chủ nhằm tiêu diệt phong trào dân chủ và những tổ chức mà chúng nghĩ rằng nguy hiểm cho chế độ như các tôn giáo, các Tổ Chức Chính Trị Tự Do.

Thẳng tay đàn áp không có nghĩa là đảng Cộng sản đã tiêu diệt được Phong Trào Dân Chủ. Đàn áp lại dẫn đến việc Khối 8406 (và các Tổ Chức Chính Trị) chuyển sang hình thức âm thầm, tự phát, tự xây dựng, tự liên kết theo Cương Lĩnh Khối 8406. Tinh thần liên kết của Khối 8406 đang nở ngay trong nội bộ đảng Cộng sản, trong Quân Đội, Công An và mọi Tổ Chức Ngọai Vi của đảng Cộng sản. Chính đảng Cộng sản đã phải tự thú thất bại trong công tác Tổ Chức và sợ hãi Diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng Cộng sản. Hình thức phát triển này đang tạo ra một làn sóng ngầm có thể trỗi dậy bất cứ khi nào để quét sạch bạo quyền cộng sản.

Luật sư Nguyễn văn Đài một thành viên sáng lập của Khối 8406, sau 4 năm tù cộng sản, ngay khi ra tù đã tuyên bố “Sống Cho Lý Tưởng – Chết Cho Lý Tưởng”. Lý tưởng mà luật sư Nguyễn văn Đài sống và chết cho chính là Lý Tưởng Tự Do. Một lý tưởng mà hằng trăm năm qua bao thế hệ Việt Nam đã, đang và sẽ sống và chết để thực sự xây dựng trên quê hương Việt Nam (Tự do) thân yêu của chúng ta.

Bài học lớn nhất từ cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Tunisia và Ai cập là thiếu lãnh tụ nhưng quần chúng lại thống nhất một ý chí quyết tâm giải thể độc tài để xây dựng Tự Do.

Cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam cũng thế không lãnh đạo, cá nhân đòan thể thiếu đòan kết, vì thể không thể nào thống nhất trong cùng một tổ chức. Tinh thần Liên kết hành động của Khối 8406 chính là chất keo gắn bó các Tổ Chức Chính Trị Tự Do với nhau để thống nhất một ý chí. Ý chí đồng tâm vận động đồng bào cùng đứng lên giành lại chính quyền.

Thống Nhất Dưới Một Màu Cờ .

Làn sóng Cách Mạng Hoa Lài từ Tunisia và Ai Cập lại dấy lên ít nhiều tranh luận về một lá cờ thống nhất cho Phong Trào Dân Chủ Việt Nam . Từ những năm 1948 đến nay lá cờ vàng vẫn là biểu tượng của Tự Do. Tại Hải Ngọai, cờ vàng là điểm hội tụ của đại đa số Người Việt Tự Do để tranh đấu cho một Việt Nam Tự Do. Tại Quốc Nội, cờ đỏ của đảng Cộng sản cũng giữ vai trò thống trị và tạm thời được Quốc Tế công nhận.

Hòan cảnh lịch sử đưa đẩy để mỗi người có một số suy nghĩ khác nhau về hai lá cờ. Phương Nam Đỗ Nam Hải một sáng lập viên và là Đại diện cho Khối 8406 nghĩ rằng: “Quá khứ hôm qua cho dù có là thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng hiện thực hôm nay. Mà hiện thực hôm nay là:

- Lá Cờ Đỏ Sao Vàng đang là biểu trưng cho một chế độ độc tài, độc đảng, phản dân tộc và phản dân chủ, phản lại các quy luật khách quan và các xu thế tiến bộ của thời đại mới. Cơ sở tồn tại của chế độ ở Việt Nam hiện nay thực chất là bởi súng đạn, nhà tù của bộ máy công an trị khổng lồ và bởi sự lừa bịp một cách trắng trợn dân tộc cùng cộng đồng quốc tế, chứ không phải là cái gì khác. Luận điểm cho rằng: “…Hôm qua, Đảng thiên tài đã lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, và hôm nay Đảng lại tiếp tục lãnh đạo đất nước thành công trong công cuộc đổi mới,…” rõ ràng chỉ là sự giả trá ngụy biện và là một sự “thủ dâm chính trị” của những kẻ láu cá, bất lương đã và đang nắm thực quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam mà thôi!

- Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ mỗi khi được đồng bào Việt Nam ta hiện đang sinh sống ở hải ngoại giương cao, chính là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng, cho nỗi khát khao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước hôm nay. Họ đã và đang dũng cảm, kiên trì đứng lên cùng với đồng bào mình ở trong nước quyết giành lại các quyền tự do dân chủ đã bị Đảng cộng sản Việt Nam qua nhiều thế hệ ngang nhiên tước đoạt của dân tộc trong suốt gần 63 năm qua (2/9/1945 – 7/2008).”

Một Quốc hội đa đảng của một nước Việt Nam mới nhất định sẽ chọn ra được một bản Hiến pháp đa đảng; chọn ra được Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, … cho đất nước…”

Chắc chắn khi đồng bào trong nước nổi dậy thì cũng là lúc cờ vàng sẽ phất phới bay tại các tòa Đại Sứ, Sứ Quán hay Lãnh Sự Việt Nam (nay đã thành Việt Nam Tự Do). Trong khi đó, để vùng dậy đồng bào Quốc Nội khó tránh khỏi việc phải sử dụng lá cờ đỏ sao vàng của đảng Cộng sản Việt Nam .

Viết đến đây người viết chợt nhớ đến trong một vài cuộc biểu tình, đồng bào tham dự rất thích thú khi phát hiện lá cờ đỏ đã bị treo ngược đầu. Đầu ngôi sao chỉa ngược xuống đất là hiện tượng sao rụng hay dấu hiệu sụp đổ của chế độ cộng sản. Nay người viết xin đề nghị việc “Lật Ngược Sao Vàng” theo đó bà con quốc nội vẫn giữ cờ đỏ khi nổi dậy nhưng chỉa đầu sao vàng hay lật ngược xuống đất và vứt bỏ lá cờ đỏ khi cách mạng đã thành công.

Cờ đỏ sao vàng treo ngược ở Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại thủ đô Canberra Úc Đại Lợi ngày 26 tháng 4 năm 2009.

Viết đến đây chắc có bạn đọc đã không đồng ý với người viết. Là người luôn luôn cổ vũ và vinh danh cờ vàng người viết xin đồng thuận một điều với ông Đỗ Nam Hải: “Một Quốc hội đa đảng của một nước Việt Nam mới nhất định sẽ chọn ra được một bản Hiến pháp đa đảng; chọn ra được Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, … cho đất nước…” Bài tới người viết sẽ trình bày đến bạn đọc sự thực chung quanh lá cờ đỏ sao vàng để bạn có thể biết rõ và dễ dàng chọn lựa.

Khối 8406 Victoria Úc Lên 1

Tại Tây Úc từ năm 2006, một cơ sở Khối 8406 đã được thành hình.

Tại Victoria , ngày 3/4/2010, một số thành viên Khối 8406 đã quyết định đẩy mạnh việc phát triển Khối tại đây. Các thành viên Khối tại Victoria ngòai việc tôn trọng Cương lĩnh của Khối 8406 còn tôn trọng Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

Trong năm qua Khối 8406 Victoria đã gắn liền với mọi sinh họat đấu tranh như các cuộc biểu tình, các cuộc hội thảo chính trị do Cộng đồng hay do các Tổ Chức Chính Trị tổ chức.

Trong tinh thần liên kết và để tri ân các chiến sỹ đã hy sinh bảo vệ miền Nam tự do, Khối 8406 cũng đã phụ trách chương trình Văn Nghệ cho Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 19/6/2010. Khối 8406 đã cũng hai lần cùng Cộng Đồng (Queensland) và các Tổ Chức Chính Trị Tự Do (Đảng Vì Dân, Đảng Dân Xã, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động và Quỹ Tù Nhân Lương Tâm) vào Quốc Hội Liên Bang và Tiểu Bang Victoria để trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền của đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh chị em Khối 8406 cũng nhận chuyển các món quà đến các thành viên Quốc Nội, đặc biệt những người hiện đang giam cầm trong nhà tù cộng sản.

Tại Úc châu anh chị em Khối 8406 đã thảo luận và đồng ý sử dụng 2 bài "Sẽ Có Một Ngày Cờ Vàng Bay" và "Mau lên Nào 8406" của nhạc sỹ Hồ Hải làm hai bài ca chính thức của Khối. Anh chị em chúng tôi đã đồng ca hai bài trong Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6/2010 tại Victoria và sẽ đồng ca hai bài trên trong lễ Mừng Sinh Nhật của Khối sắp tới.

Lễ Mừng Sinh Nhật năm nay sẽ tổ chức với một chương trình văn nghệ đặc biệt gồm các ca sỹ danh tiếng, tại ORIANA RECEPTION , 42 Hamstead Rd, Maidstone, bắt đầu lúc 8 giờ tối Thứ Sáu Ngày 8 Tháng 4 Năm 2011. Giá vé ủng hộ là $35 gồm 6 món ăn. Tất cả tiền thu được (sau khi trừ chi phí) sẽ được chuyển về Quốc Nội để góp một bàn tay đòi dân chủ cho Việt Nam . Số vé có giới hạn quý vị muốn tham dự hay muốn góp tay xin mời liên lạc về các thành viên Khối:

Nguyễn Quang Duy: 0411 148 525

Liên Vũ: 0434 219 433

Dáng Thơ: 0431 500 982

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

13/3/2011

Ý kiến bạn đọc
20/03/201121:18:15
Khách
http://www.youtube.com/watch?v=nALCj2kz0hc
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
Hai tuần sau ngày tổng tuyển cử 3/11, việc đếm phiếu đã gần hoàn tất. Tuy chưa chính thức nhưng cựu Phó Tổng thống Joe Biden coi như thắng cử với 79 triệu phiếu phổ thông và 306 phiếu cử tri đoàn, Tổng thống Donald Trump được 73.3 triệu phiếu và 232 phiếu cử tri đoàn.
Các phụ nữ sẽ có ít nhất 14 ghế trong Quốc Hội Thứ 117, đạt mức kỷ lục mới đối với đại diện phụ nữ.Trong năm 2018, toàn quốc đã bầu 127 phụ nữ -- và 48 phụ nữ da màu – vào Hạ Viện và Thượng Viện. Vào ngày 3 tháng 1 sắp tới, ít nhất 141 phụ nữ, gồm 51 phụ nữ da màu sẽ được tuyên thệ nhậm chức. 8 cuộc tranh cử liên quan đến phụ nữ chưa được tuyên bố tính tới ngày 16 tháng 11, có nghĩa là con số này có thể sẽ còn cao hơn.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, xin nói một lời cảm ơn cái quốc gia này, cảm ơn tất cả những mối quan hệ tương tác qua lại, cảm ơn sự cộng sinh giữa người với người, người với vạn vật muôn loài nhưng trên hết là cảm ơn cha mẹ đã cho con cái hình hài này, cho con sự sống này.
Trong buổi hội thảo qua truyền hình, của Diễn Đàn An Ninh Toàn Cầu, hôm 16-11-2020, Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra cam kết về việc chuyển giao quyền lực cho tân Tổng Thống Joe Biden sẽ diễn ra ôn hòa và thành công vào ngày 20-1-2021 như những lần chuyển giao quyền lực trước đây.
Để giúp khai sáng viễn ảnh của chính sách Ngoại giao trong 4 năm tới của Chính quyền Biden, đồng thời nhìn lại những thành công và thất bại của Tổng thống Cộng hòa mãn nhiệm Donald Trump trong lĩnh vực này, chúng tôi đã phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, một Học giả chuyên ngành Chính trị Quốc tế. Ông là Giáo sư ngoại hạng (Professor Emeritus) đã từng giảng dạy nhiều năm về Quan hệ Quốc tế tại Đại học George Mason, gần Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương