Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bước Đầu Vào Kinh Pháp Hoa

21/09/200000:00:00(Xem: 4099)
Trời vào thu Cali nắng dịu dần ở những ngày nghỉ dài cuối tuần, hai hàng cây cao bên đường Bixby dẫn đến chùa Liên Hoa vẫn rì rào đưa gió đầu mùa, tạo nên một không khí mát mẻ cùng với vẻ yên tỉnh của một khu phố không nhiều xe qua lại, sinh hoạt nơi đây mới nhìn thoáng bên ngoài như đọng lại với thời gian, thế nhưng trong khung cảnh nhỏ hẹp của tiền đường ngôi chùa lại là một không khí vừa trang nghiêm lại vừa nhộn nhịp của những người hằng tâm theo học khóa thuyết giảng Pháp Hoa. Hôm nay mới thực sự đi vào phần đầu tiên của kinh Pháp Hoa tức là phẩm Tựa cũng như những bộ kinh khác thông thường ghi chép lại những lời tường thuật của Ngài Anan về những điều Đức Phật nới như là thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nhân duyên thuyết pháp, cảnh giới thuyết pháp, lời thuyết giảng của Đức Phật cùng những lời đối thoai vv.. Qua Phẩm Tựa hành giả tu học Pháp Hoa sẽ nhận chân được ba điều chính yếu như sau:

Thứ nhất : Tất cả Pháp giới hay vũ trụ này từ Địa ngục đến cõi trời, từ chỗ vô minh, phiền não đến Niết Bàn tịch tinh đều do tâm sinh

Thứ hai: Ánh sáng trí tuệ tượng trưng bằng luồng hào quang của Đức Phật phóng ra từ nơi giữa chơn mày, soi thấu suốt cả các cõi trời, thấy được hết mọi sinh hoạt của chúng sinh.

Thứ ba: Toàn thể pháp giới hay là tất cả vủ trụ hữu hình cũng như vô hình đều cùng thể hiện chung trong “Một Cảnh” gọi là Chân cảnh Thực Tướng, trong đó mọi Pháp đều bình đẳng gọi là “Nhất Chân Bình Đẳng Pháp Giới” có nghĩa là tất cả các pháp giới đều có một cảnh chung và đều bình đẳng ngang nhau.

Điều đáng chú ý khi nói đến pháp thì phải liên tưởng đến Pháp lớn, theo sự luận giải của tiền nhân thì Pháp lớn gọi là Đại pháp không có nghĩa là Pháp Đại Thừa mà là Pháp do thật trí của Phật đã tự chứng được. Pháp đó từ trong Pháp tánh mà lưu xuất ra, nó gồm 4 đặc tính:

1.- Pháp do Phật tự chứng là Trí chân thật.
2.- Pháp này từ Pháp tánh mà sinh ra nên muôn vàn hình tướng.
3.- Pháp này tròn đầy và tuyệt đối.
4.- Pháp này gồm cả Đại Thừa, thâu cả tam thừa, là “Nhất Phật Thừa.”

Pháp lớn của Đức Phật có thể ví như mưa lớn nước rải đều khắp mọi nơi và là nguồn sống của chúng sinh. Lời Pháp vang vọng như tiếng thổi loa lớn đến với đại chúng sinh. Lời Pháp cũng như tiếng trống lớn thúc giục lòng người sớm thức tỉnh tinh tấn làm điều hướng thiện và sau cùng Lời Pháp có ý nghĩa lớn đem lại sự khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật Tri Kiến tức là chỉ cho chúng sanh thấy và vào được Phật tánh.

Điều quan trọng nhất mà vị thuyết giảng thường hay nhắc nhở hành giả cần nhớ đó là phải vào Pháp Hoa bằng “TÍN GIẢI” và “LÝ GIẢI” tức là muốn hiểu Kinh Pháp Hoa thì phải giải bằng niềm tin và qua lý lẽ sâu mầu của Phật pháp. Nhưng, lại phải đứng trên lập trường “Trung Đạo” tức là vượt lên đối đãi hai bên của đúng sai, phải trái thường tình. Hay nói khác đi là phải vào Pháp Hoa bằng con đường “Bất nhị” tức pháp môn “Không hai” của tinh thần Kim cang, Bát nhã!

Điểm cuối cùng khi đến với kinh Pháp Hoa là đến với thế giới biểu tượng, vào lãnh vực tinh thần, của cảnh giới tâm linh hay vào môi trường của tuệ giác bao la, cho nên trong toàn bộ kinh Pháp Hoa ta phải thấy được mỗi hình tượng là một biểu trưng, một thí dụ là một ẩn ý, mỗi tên người là một gợi ý, mỗi con số hàm chứa một sự nhắc nhở, và mỗi câu hỏi là một sự khai mở sâu rộng và mỗi lời đáp đều mang tính giải thoát. Để hành giả nhận biết những điều trên trong phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa đã kể lại sự tích Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh như là một thí dụ đầy ẩn dụ. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh khi chưa xuất gia có 8 người con có tên gọi: Hữu ý, Thiện ý, Vô Lượng ý, Bửu ý, Tăng ý, Trừ nghi ý, Hưởng ý và Pháp ý. Sau khi ngài xuất gia đắc quả phật tám người con cũng nối tiếp xuất gia theo cha.

Tên Nhật Nguyệt Đăng Minh tiếng Phạn là Candrasuryapradipta có nghĩa là Đèn mặt trời, Đèn mặt trăng. Mặt trời tượng trưng cho sức sống vô cùng là Pháp Thật Tướng. Vô Tướng tỏa khắp thế gian nuôi sống muôn loài. Mặt trăng là tượng trưng chân lý soi sáng đêm đen, đuổi đi vô minh, đem lại an lạc cho mọi loài. Cả hai cùng soi sáng địa cầu, cùng duy trì sức sống và cùng biểu hiện cho tâm thể tròn đầy và trí tuệ trong sáng.

Có sách đã nói Nhật Nguyệt Đăng Minh theo tinh thần giáo lý có thể ví như: ánh sáng đèn là trí tuệ của hàng Thanh Văn, ánh sáng trăng ví như trí tuệ hàng Bích Chi, ánh sáng mặt trời là Trí Tuệ Phật Bồ Tát.

Và 8 người con cũng tu theo đắc quả mang ý nghĩa khi tu thành trí tuệ viên mãn thì cả tám thức đều chuyển thành trí, như tám con theo cha.

Tám vị vương tử tượng trưng tám thức được giải thích như sau:
- Hữu ý biểu trưng cho ý niệm về Hữu là A Lại da thức
- Thiện ý biểu trưng cho ý niệm về Thiện ác phân biệt là Mạt na thức.
- Vô lượng ý biểu trưng cho ý niệm vô lượng là ý thức
- Bảo ý biểu trưng cho ý niệm trân quý là thân thức, về cảm giác của thân
- Tăng ý biểu trưng cho sự tăng tiến nói về thiệt thức về lưỡi
- Trừ nghi ý biểu trưng cho ý niệm trừ nghi là tỷ thức về mũi.
- Hưởng ý biểu trưng cho ý niệm về âm vang thuộc về nhĩ thức
- Pháp ý biểu trưng cho ý niệm về thực tướng chỉ cho nhãn thức.

Trong Kinh còn kể Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giảng Kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Diệu Quang và thính chúng nghe trong 60 tiểu kiếp mà thính chúng ngồi nghe thân tâm không động chỉ coi như vừa qua bữa ăn.

Điều này nói lên khi nhập vào thể tánh thì không còn ý niệm thời gian. Ngoài ra nếu ta nhớ trong Kinh Vô Lượng Nghĩa nói là các vị Bồ Tát lấy trí tuệ làm ngày tháng, như vậy khi vào tuệ giác thì ngày tháng không còn. Khi hiểu được sự thực này thì trong Kinh Đức Phật kể lại vào vô lượng kiếp về trước đối với Ngài chẳng là bao và khi Ngài thọ ký cho một vị Bồ Tát đến A tăng kỳ kiếp về sau thành Phật thì Bồ Tát cũng thấy thời gian không phải là lâu. Đến đây ta thấy những biểu tượng của Kinh Pháp Hoa nhằm đưa ta về với Phật tánh để có trí tuệ giác ngộ. Khi có được trí tuệ giác ngộ rồi thì ta phải vun bồi công đức, tiếp tục tu hành mới đạt được trí tuệ viên mãn tức là tròn đầy, thì mới có thể thành Đạo, thành Phật.

Tóm lại qua phẩm Tựa của Kinh Pháp Hoa ta rút ra được những điều sau đây:
1.- Pháp giới do từ Tâm sanh mà giải thoát do trí tuệ thành. Chư Phật từ xưa đến nay và mãi mãi về sau cũng chỉ đi theo một con đường để đến chánh giác là con đường Phước và Trí song tu.
2.- Cảnh giới Pháp Hoa là cảnh giới của giác ngộ, đi vào bằng con đường tâm linh và trí tuệ.
3.- Hành giả Pháp Hoa phải biết : Sống và nhập vào Pháp Hoa
4.- Muôn vàn pháp môn là do căn tính chúng sinh sai khác mà sinh ra, nhưng rốt cùng dù mau hay chậm cũng chỉ một con đường về là đến quả vị Phật.

Và lời kết của Phẩm Tựa kinh Pháp Hoa mỗi chúng ta bất cứ ai cũng đều có một mầm hoa sen thơm ngát đó là tâm lành, tâm thiện vì thế chúng ta cố gắng làm việc thiện cho nhau để cùng nhau tạo mùa sen nở, khiến cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn và môi trường chung quanh không bị phá hoại, việc làm chúng ta sẽ được nhân quả và nghiệp báo do chính mình gây ra. Đó là điều chúng ta ngộ như những điều Đức Phật ngộ vậy.

Ước mong lời tường thuật trên đây được như là một nét chấm phá giúp bạn đọc tự mình thấy được tâm thiện của chính mình đó chính là mầm sen bắt đầu nở tỏa hương thơm trong mùa Pháp Hoa vậy. Lành thay! Lành thay ! Khóa học hiện nay còn tiếp tục, tài liệu và băng cassette cấp phát miễn phí để biết chi tiết xin gọi ô. Bách (714)638-2867 - ô. Đệ (714) 775-0872 - ô. Mậu (714)898-8408. ô. Diễn (714) 539-3691. Lịch học tháng 9 chỉ còn một buổi chiều chủ nhật 17-9-2000 và tháng 10 có ba buổi chiều chủ nhật từ 3-6 Pm ngày 1, 15 và 29. Kính mời quí vị đồng hương tham dự. Địa chỉ Chùa Liên Hoa số 9561 Bixby Ave, Garden Grove, do cư sĩ MẬT NGHIÊM (Đặng Nguyên Phả) thuyết giảng. Trân trọng kính mời.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.