Hôm nay,  

Lễ Tạ Ơn

17/11/200700:00:00(Xem: 8691)

Trong cuộc đời của một con người chẳng ai lại không phải trải qua những dâu bể thường tình là những đắng cay/ngọt bùi, sướng/khổ, yêu/ghét, được/thua, mất/còn, oán/ân v…v…

Và đã là con người thì ai cũng có những cá tính Thiện/A'c. Ác nhiều là người Vô Luân Thường, Đạo Đức, không cần biết đến việc Hiếu Hạnh, Ân trả, Nghĩa đền mà chỉ biết Hận Thù, Ích Kỷ, Ghét Ghen, Thủ Đoạn, Ác Độc để rồi lấy Oán để trả Ân.

Trái lại người có cá tính Thiện nhiều thì lấy Ân để đền Oán và ngày nào, giây phút nào của họ cũng là Hiếu Hạnh, là Đền Ơn, là Đáp Nghĩa. Hay nói một cách khác với những Thiện Nhân này thì giây phút nào chẳng là Lễ Vu Lan, là Lễ Tạ Ơn và cũng là Lễ Bố Thí Cúng Dường.

Vì cuộc đời Tương Đối với hai mặt Thiện Ác của con người là như thế cho nên chúng ta mới có những:

-- Thánh Nhân ra đời với bao điều Đạo Lý được đặt ra và nhiều Điều Lệ được dựng lên với những Truyền Thống để nhắc nhở dạy dỗ và Hướng Thiện con người.

-- Các Vị Bồ Tát, Phật Tổ thị hiện với những Kho Tàng Bảo Pháp sâu rộng mênh mông không ngoài việc Thức Tỉnh Muôn Loài ra khỏi Si Mê, chìm đắm trong Tương Đối Thiện/A'c, Sinh/Tu+" ấy.

Do những Truyền Thống đã được đặt ra cho nên mới có những buổi Lễ Lạy hàng năm. Tuy danh từ của các buổi Lễ có khác nhau nhưng chúng lại Đồng Nghĩa và Đồng Lý y như nhau nên dù là Lễ Vu Lan, Lễ Tạ Ơn hay Lễ Bố Thí Cúng Dường cũng vẫn chỉ là Một vì bất cứ một buổi Lễ nào mà không có  vật  dụng để  Dâng lên Cúng Dường thì làm sao mà thành một Buổi Lễ cho được" Điều quan trọng là khi thi hành mà không chỉnh hoặc làm ngược lại với ý nghĩa của nó thì kết quả chẳng được gì mà còn tạo thêm tội lỗi và sẽ không sao tránh khỏi Nghiệp Báo, do lẽ đó trước khi hành động một việc gì dù nhỏ, dù lớn chúng ta nên suy nghĩ cho chính chắn, hiểu cho tường tận để không ân hận và để tránh được những hậu quả vô lý vì sự Vô Ý Thức của chính mình.

Đã gọi là Lễ Tạ Ơn thì đương nhiên phải làm sao cho đúng với tinh thần là thể hiện được đúng nghĩa về cả Lý lẫn Sự của nó.

Tạ Ơn có muôn ngàn cách, nhưng với cách nào cũng nên tròn đầy, trong sáng như một vầng trăng cho từng môi trường, từng hoàn cảnh cũng như sự liên hệ của Ta và Đối Tượng với Ta.  

Với cách Tạ Ơn vẹn toàn, sáng đẹp như thế thì dĩ nhiên không thể nào ra ngoài được sự Kính Trọng Chân Thành, Từ Bi, Bình Đẳng và Khiêm Cung;  Đó là cách Tạ Ơn có Trí Tuệ.

Ngược lại Tạ Ơn với sự Vô Ý Thức như: Mua bán đổi chác, Tạ Ơn với hành vi khoe khoang tự đắc, Tạ Ơn cho có lệ vì bổn phận, Tạ Ơn với vẻ coi thường, coi khinh, Tạ Ơn làm đau lòng người, Tạ Ơn làm tổn thương người và vật, thậm chí Tạ Ơn bằng sự sát hại, lấy mạng chúng sinh để mà Tạ Ơn nhau như ngày "Lễ Tạ Ơn" hôm nay; Hỏi còn gì mỉa mai và đau xót hơn cho cái ý nghĩa của "Lễ Tạ Ơn" này"

Thật là một hành động dã man, Vô Nhân Đạo, Vô Đạo Đức và hoàn toàn Vô Minh cho nên với bất cứ ai lỡ có những hành động quái ác đó thì đều cần được học hỏi rất nhiều để mà Cải Tà Qui Chính, để trở thành Thiện Nhân biết Thương Người Như Thương Mình, biết trân quí, thương xót và biết ơn muôn loài, muôn vật vì sự sống còn của chúng ta không thể thiếu sự liên hệ mật thiết với Vũ Trụ Vạn Vật này được!

 Tại sao chúng ta lại thiếu suy tư, không chịu đặt địa vị của chính mình vào những vị Súc Sinh: Heo, Bò, Gà Vịt v...v... nhất là triệu, triệu những Vị Gà Tây đã và đang bị giết chóc một cách dã man, đau đớn, thống khổ vô cùng tận không bút nào tả xiết!

Chúng ta trân quí mạng sống của chính mình, chúng ta đều muốn sống và không muốn những nước mắt, đớn đau và chết chóc thì họ cũng muốn y như chúng ta vậy; Họ không muốn chết, ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất như những con Sâu, cái Kiến! Chúng ta được làm loài người thông minh hơn họ nên đã ăn hiếp, bắt nạt, đem Thân Mạng của họ ra mua bán, đổi chác và giết hại để thủ lợi cho mình mà quên đi sự xin phép xem họ có bằng lòng hay không"Sự việc Ác Độc Sát Sinh này làm rúng động Đất Trời! Chúng ta đã tự gieo gió thì cũng lại chính chúng ta phải gặt bão. Chúng ta tự tạo Nghiệp nào thì sẽ tự chiêu cảm để Thọ Lãnh Nghiệp Quả đó! Còn nếu không muốn những Nghiệp Báo Sinh/Tu+" ấy nữa thì cũng lại tự chính chúng ta cứu chúng ta bằng cách Sám Hối Thề Bồi ngưng và không bao giờ làm những hành động Vô Minh Điên Đảo, tội lỗi ấy nữa thì mới xong.

Tóm lại như đã nói ở trên, Lễ Vu Lan, Lễ Tạ Ơn, Lễ Bố Thí Cúng Dường có muôn ngàn cách, trừ những cách quá Vô Minh còn ngoài ra tùy hoàn cảnh dùng cách nào chăng nữa mà đều bằng một cái Tâm Kính Cẩn, Chân Thành, Khiêm Cung, Tinh Khiết thì những vật dụng được dùng để Tạ Ơn ấy dù là vật chất hay tinh thần cũng đều đã đầy đủ ý nghĩa cho một Lễ Tạ Ơn rồi, miễn sao chúng ta đừng có Ý Niệm Trụ Chấp trong việc Tạ Ơn là đem so sánh các món vật dụng đang được dùng để làm Lễ ấy là To hay Nhỏ, Nhiều hay Ít, Quí Giá hay Vô Giá, Sang Trọng hay Nghèo Nàn v…v…. đừng phân  biệt, đừng so sánh gì ca, thì việc Tạ Ơn ấy sẽ tự Vô Ngã và cũng tự động "Ba La Mật" là cái Phước Báu cùng khắp Hư Không, cái Phước Báu Vô Lậu này dù không cầu mong nó vẫn Có và tự đến với chúng ta.

Đó quả là một sự Bình Đẳng tuyệt vời, vi diệu thâm sâu của Chân Lý. Vậy thì tất cả những ai trong cảnh bần hàn không còn bị tự ti mặc cảm với những món quà đơn sơ được dùng trong buổi Lễ Tạ Ơn như: Một Nén Nhang, Một Đóa Hoa, Một Đảnh Lễ, thậm chí Một Ánh Mắt hay Một Nụ Cười thôi cũng là quá đầy đủ không một sơ hở nào để còn phải áy náy nữa.

Hôm nay:

-- Bằng một Nén Tâm Hương cũng là một Đóa Hoa Tâm chúng con xin Kính Dâng lên Chư Phật Tổ, Chư Hiền Thánh Tăng để Tạ Ơn.

-- Bằng một Nén Tâm Hương cũng là một Đóa Hoa Tâm chúng con xin Kính Dâng lên Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ Cữu Huyền Thất Tổ, cùng các Vị Thầy, các Vị Thiện Tri Thức để Tạ Ơn.

-- Bằng một Nén Tâm Hương cũng là một Đóa Hoa Tâm chúng con xin Kính Dâng lên họ hàng Nội Ngoại, Bạn Bè Thân Sơ, Kẻ Ân Người Oán để Tạ Ơn.

-- Bằng một Nén Tâm Hương cũng là một Đóa Hoa Tâm chúng con xin Kính Dâng lên các Vị Anh Hùng, Liệt Sĩ, các Vị Chiến Sĩ Vô Danh, các Vị Anh Thư đã hi sinh cho Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc để Tạ Ơn.

-- Bằng một Nén Tâm Hương cũng là một Đóa Hoa Tâm chúng con xin Kính Dâng lên Muôn Loài, Muôn Vật Hữu Tình, Vô Tình, Hữu Hình, Vô Hình để Tạ Ơn.

-- Bằng Một Nén Tâm Hương cũng là Một Đóa Hoa Tâm chúng con xin Kính Dâng lên để Tạ Ơn các Vị Súc Sinh Heo, Bò, Gà Vịt v…v…nhất là các Vị Gà Tây đã và đang hi sinh, bố thí mạng sống của mình để nuôi mạng sống chúng sinh trong suốt Mùa Lễ Tạ Ơn, kéo dài đến Lễ Giáng Sinh, Tết Tây và v…v…

-- Chúng con xin nguyện cho Toàn Thể Chư Vị Quá Vãng, không phân biệt Tôn Giáo, Chủng Tộc, Nòi Giống, là Người hay Vật của Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai đều được Siêu Sinh.

-- Chúng con xin nguyện cho Toàn Thể Chư Vị Hiện Tiền được sức khỏe dồi dào, Thân Tâm Thường Lạc, Tinh Tấn Tu Hành để tiến tới Chân Thiện Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.