Hôm nay,  

Dân Cử Gốc Việt

05/02/200700:00:00(Xem: 3888)

Dân Cử Gốc Việt

Thống kê năm 2005 người Mỹ gốc Việt đã lên hơn 1 triệu 500 ngàn người. Số cử tri người Mỹ gốc Việt đã đáng kể, chưa làm ra được tổng thống, hay thượng nghị sĩ Mỹ, nhưng có thể làm giọt nước tràn thắng  cử cho ứng cử viên tiểu bang; và tại nhiều địa phương đủ sức làm ra dân biểu, nghị viên, ủy viên; tức là những dân cử gốc Việt.

Dù chống hay binh- người Mỹ cũng như người gốc Việt - cũng thấy người Mỹ gốc Việt nguồn gốc đa số là tỵ nan CS đã lập được ba thành tích. Một là đem chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam vào Quốc Hội, Liên bang, tiểu bang, và các Hội đồng thành phố của Mỹ. Hai là giương cao lá cờ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ tại trên 100 đơn vị chánh quyền địa phương, trong đó có 8 tiểu bang, quận hạt, và thành phố nhưng bao gồm hơn nửa dân số Hiệp chủng Quốc Hoa kỳ, Ba là đưa nhiều người Mỹ gốc Việt vào làm đại diện dân cử trong cơ quan lập pháp, lập qui của chánh quyền Mỹ, từ tiểu bang đến thành phố trong cơ chế dân chủ đại diện Mỹ.

Phàm cái gì lợi cho ta là bất lợi cho địch. Thành quả quốc tế vận bất lợi cho CS Hà Nội là sự nghiệp chung của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, trong đó có nhiều cơ quan đoàn thể và cá nhân làm. Qua việc CS Hà nội òn ỉ, xin xỏ chánh quyền Mỹ gỡ CPC, cấp PNTR, và ủng hộ cho Hà nội vào WTO,  người ta thấy CS Hà nội không sợ cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà sợ chánh quyền Mỹ. Chánh quyền Mỹ từ trung ương đến địa phương là chánh quyền dân chủ đại nghị. Chính những đại diện dân cử Mỹ nói chung giơ tay biểu quyết các nghị quyết, ký sắc lịnh và chuẩn hành những văn kiện trên. Và nơi nào trong hàng ngũ dân cử Mỹ đa sắc tộc, có đại diện dân cử gốc Việt có mặt, thì công việc trôi chảy nhanh và dễ hơn. Trong nghị trường - dạng bản thu nhỏ của xã hội -- sự có mặt của người dân cử gốc Việt tự nó đã nói lên cái thế mạnh của cộng đồng, sức nặng của lá phiếu ở bên ngoài. Sự có mặt của người dân cử Việt là chất men để công tác lập pháp, lập qui về những vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Việt xúc tác nhanh và dễ hơn trong qua trình bày, trao đổi, thỏa hiệp của dân cử gốc Việt. Do vậy dân cử gốc Việt là thế mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong hệ thống chánh quyền dân cử của Mỹ.

Nên CS phải tấn công làm tà mũi nhọn đấu tranh từ những dân cử gốc Việt. Đối với dân cử gốc Việt,  việc CS móc nối cá nhân, có thể mạnh dạn nói, CS hoàn toàn bó tay. Vì dân cử gốc Việt xuất thân từ cộng đồng tỵ nạn CS và được cử tri của cộng đồng tỵ nạn CS làm ra không thể phản bội. CS dùng chiến thuật lấy quần chúng bao vây dân cử, đánh vào cái gốc, vào căn cơ, vào nền tảng của những dân cử gốc Việt.

Lấy Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Mỹ gốc Việt vào  mùa bầu cử là mùa công nóng bỏng và nhậy cảm ra để phân tích điển hình.  Cuộc bầu cử  tháng 11 năm 2006, bảy ứng cử viên gốc Việt do DB Trần thái Văn đi trước giúp đỡ  liên minh vận động đắc cử một lượt. Cử tri gốc Việt không phân biệt tôn giáo đảng phái dồn phiếu cho người Việt. Thế là nhiều tin đồn được tung ra, tuyên truyền chụp mũ DB Trần thái Văn và mấy anh chị em dân cử đã liên minh với nhau. Nào nói nhóm "tứ nhân bang"  khi mới đắc cử có 4 người Việt. Nào nói "thất nhân bang" khi 7 người đắc cử. Nào nói giúp người Việt ra đắc cử nhiều là đưa phe phái khống chế chính trường. Nào chê bai người Việt bỏ thăm cho người Việt là thượng tôn sắc tộc, là kỳ thị chủng tộc làm cho người Mỹ sở tại nghi kỵ, sanh kỳ thị gây khó dễ cho cộng đồng Mỹ gốc Việt. Có người không phải là người Việt lại lên tiếng dạy đời người Việt, khuyên các ứng cử viên và cử tri gốc Việt hãy quên quá khứ, đừng khai thác lá cờ vàng, nguồn gốc tỵ nạn CS nữa.

Mục đích  của chiến dịch tuyên truyền này rất dễ hiểu. Đối với người tung tin tuyên truyền là tư lợi, tư thù, hay ghen hiền ghét ngỏ. Riêng đối với "chính trị viên" CS trong bóng tối là tá tha nhân chi thủ, đánh phá, lũng đoạn niềm tin của quần chúng đối với dân cử gốc Việt. Làm cho dân cử bị mất niềm tin của quần chúng thì dân cử mất phiếu và thất cử. Thất cử thì đâu còn được sáng quyền lập pháp, lập qui, thảo luận, biểu quyết, vận động đưa tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam vào pháp chế, pháp qui trong chánh quyền Mỹ nữa như từ trước đến nay.

Sách lược và phương pháp tuyên truyền đa dạng. Dụng danh đạt quả như dùng chữ tứ "nhân bang". "Hề hóa", lấy đại diện dân cử hay ứng cử viên làm trò cười cho thiên hạ; tạo xì căn đan, đặt chuyện bôi tro trét trấu những người dân cử; bôi xấu chánh trị bầu cử thành trò xôi thịt, giành ghế, tranh quyền ở địa phương, trong đảng phái, và trên quốc hội, hội đồng.

Tuyên truyền chẳng những được đối thủ, đối lập chánh trị Mỹ vì lý do chiến thuật tranh cử, mà lại vô tình mắc mưu CS. Thấy dân cử Việt nổi bật thuộc Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ thì lại tuyên truyền là bán đứng cộng đồng, làm "gia nô" cho Đảng, Thấy dân cử Việt nào nổi bật trong hàng ngũ Phật Giáo hay Công Giáo thì tuyên truyền tạo dị ứng, kỳ thị tôn giáo. Thấy dân cử nào nổi bật trong tập thể người Việt thì tuyên truyền thượng tôn sắc tộc Việt, gây kỳ thị Mỹ, và lạc hậu trong hòa nhập không rành văn hóa Mỹ, nói tiếng Anh không rành, không kinh nghiệm trong ngành nghề của chức vụ ra tranh cử, và làm chia rẽ "Cộng đồng", bên binh bên bỏ. Khai thác tối đa những chuyện ứng cử viên tranh luận, vạch trần lẫn nhau khi tranh cử, cho đó là tiêu cực, là dơ dáy. Dù đó là chuyện dĩ nhiên phải có và là cách giúp cho cử tri có dữ kiện cân nhắc, biết thêm người, hiểu thêm việc đúng sai hầu nhận định - trừ ra những trò  ma giáo dàn dựng hình ảnh, những lời lẽ thiếu tương kính.

Trong hoàn cảnh này, đặc biệt trong kỳ bầu cử giám sát viên Quận Cam, người Mỹ gốc Việt  từng ưu tư đến sự  đoàn kết, quyền lợi chung của tập thể người Việt không khỏi suy nghĩ. Thử đưa những cây dao to búa lớn  bên ngoài đó ra làm dân cử liệu có đủ tài đức, có dám hy sinh thì giờ, tiền bạc công sức để phục vụ cho tập thể người Việt như anh chị em  đang làm dân cư bây giờ không. Nghị viên, ủy viên  không có lương, chỉ có công tác phí không quá 500$ một tháng.  Lương dân biểu trên 100 ngàn năm, với bao nhiêu là tốn kém không tên, đâu còn có bao nhiêu nếu ra ngoài làm việc cho mình. Còn liều mạng làm "áp phe" với báo chí tự do, pháp luật chặt chẽ, sự giám sát của công dân sớm muộn gì cũng tiêu vong sinh mạng chánh trị. Thử nếu nghe theo  tuyên truyền ai cũng chán, không có người  gốc Việt ra làm dân cử, sân để trống chuyện gì sẽ xảy ra. Chánh trị người Mỹ gốc Việt không làm vẫn có người sắc tộc khác ra làm. Nhưng có ai hiểu, ai thương, ai gần người Việt hơn người Việt không. Thử xét, liên minh trong chánh trị đâu có gì xấu, mà gọi là phe phái; chánh trị "đông có mày , tây có tao" , một cây đâu có nên rừng; ba cây dụm lại nên hòn núi cao là chuyện phải cóm cần có và nên có. Rồi cứ phá nhau, là mắc mưu CS cả.

Trong khi đó, CS Hà nội là những người lão làng và chuyên nghiệp lũng đoạn hàng ngũ địch. Pháo lịnh đã bắn, Nghị quyết 36 Kiều vận, Bộ Chánh Trị CS đã ban hành. Với an ninh lộ trình bang giao với Mỹ, với ngân sách quốc gia trong túi, với một đội ngũ tình báo chánh trị, và cán bộ chuyên môn tuyên truyền đen, trắng, xám, CS Hà nội nhứt định chợp thời cơ, tập trung nỗ lực đánh phá trực tiếp vào đại diện dân cử gốc Việt, để triệt tiêu dân cử kiên định lập trường chống Cộng để tà mũi nhọn quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam ngay trong cơ quan lập pháp, lập qui của chánh quyền Mỹ.

Đất nước Ong Bà VN nói, ai sanh người đó dưỡng. Dân cử do tập thể cử tri gốc Việt, cộng đồng người Việt làm ra bằng tiền đóng góp quỹ tranh cử, lời khuyên to nhỏ, công sức vận động, và lá phiếu bầu để làm những việc mà tập thể người Việt cần là ở cơ quan lập pháp, lập qui trong chánh quyền Mỹ. Để người đại diện của mình dưới làn dao to búa lớn dàn dựng, bất công, với "ý đồ" xấu là tự phế võ công, tự làm suy yếu tiếng nói, sức mạnh của tập thể, và tự làm mất quyền lợi của cộng đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.