Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cử Tri Gốc Việt Cần Tham Gia Bầu Cử Thật Đông

04/11/200800:00:00(Xem: 5144)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cụ ghi danh bầu cử ở Little Saigon.
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Các báo cáo mới nhất của Phòng Ghi Danh Bầu Cử Tại Quận Cam cho thấy tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử lần này sẽ rất là đông, có thể lên đến 75% hay hơn nữa. Thêm vào đó, tỉ lệ tất cử tri bỏ phiếu bằng bưu điện (mail ballots) cũng đã lên rất cao. Các dữ kiện này nếu đúng sẽ làm giảm thiểu nhiều ảnh hưởng của khối cử tri gốc Việt tại Quận Cam, đặc biệt là tại những nơi có các ứng cử viên gốc Việt đang tranh cử, ví dụ như tại TP Westminster, TP Garden Grove và Học Khu Garden Grove.
Tính đến ngày thứ hai, 3 tháng 11, Phòng Ghi Danh Bầu Cử đã nhận được khoảng 425,000 phiếu bầu qua bưu điện trong số hơn 650,000 phiếu bầu được gởi ra, tức hơn 70% đã gởi trở lại phiếu bầu qua bưu điện. So với cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2004, kết quả sau cùng chỉ có khoảng 415,000 phiếu bầu khiếm diện gởi trở lại tính đến sau ngày bầu cử và tỉ lệ cử tri bỏ phiếu bằng bưu điện trong kỳ bầu cử đó là 40%. Tuy nhiên, vào năm đó, Quận Cam chỉ có khoảng hơn 1 triệu cử tri trong khi năm nay có đến hơn 1.5 triệu cử tri trên toàn Quận Cam.
Trong tình hình này, cử tri gốc Việt tại Quận Cam cần phải tham gia bầu cử thật đông và xử dụng hết tất cả phiều bầu khiếm diện đã nhận được thì mới có thể ảnh hưởng được các cuộc bầu cử có các ƯCV gốc Việt tranh cử.
Tỉ lệ tham gia bầu cử
Trong nhiều năm qua, các cử tri gốc Việt đã tham gia bầu cử đã không quá 50% trong số các cử tri gốc Việt đã ghi danh bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, khối cử tri gốc Việt đã lần đầu tiên và duy nhất tham gia bầu cử với tỉ lệ 66% so với tỉ lệ 72% của tất cả các cử tri trên toàn Quận Cam. Đến cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2006, tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt chỉ vào khoảng 43% so với 48% tỉ lệ của tất cả các cử tri.
Ngay cả trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 năm nay, khi có cuộc tranh cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam của 3 ƯCV đều là gốc Việt và Chánh Án Nguyễn Trọng Nho tranh cử trên toàn Quận Cam, tỉ lệ tham gia bầu cử của khối cử tri gốc Việt tại Quận Cam cũng chỉ ở tỉ lệ 29% so với 22% đối với tất cả các cử tri trên tòan Quận Cam. Đây là một tỉ lệ khá cao so với các cử tri khác, nhưng là vì có cuộc tranh cử GSV Quận Cam với 3 ƯCV gốc Việt. Ngày cả trong Khu Vực 1 GSV Quận Cam, tỉ lệ tham gia bầu cử của các cử tri gốc Việt cũng chỉ ở tỉ lệ 36%.
Các số liệu này cho thấy các cử tri gốc Việt tại Quận Cam đã chưa vận dụng hết sức mạnh chính trị của mình. Muốn thực sự tạo được ảnh hưởng chính trị của cộng đồng, các cử tri gốc Việt cần phải tham gia bầu cử không những bằng, những phải hơn cả tất cả các cử tri khác. Tại các khu vực có đông cử tri gốc Việt ví dụ như thành phố Garden Grove, Westminster hay các Học Khu Garden Grove hay Westminste, tỉ số các cử tri gốc Việt cũng chỉ vào khoảng 1/3 so với tổng số cử tri trong khu vực liên hệ.
Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu bằng bưu điện
Đáng quan tâm hơn hết là tỉ lệ các cử tri bỏ phiếu bằng bưu điện đã càng ngày càng gia tăng và do đó xoá dần lợi điểm của khối cử tri gốc Việt qua việc xử dụng phiếu bầu qua bưu điện.  Trong nhiều năm qua, trong các cuộc tranh cử có các ƯCV gốc Việt tham dự, các ƯCV gốc Việt thường được lợi điểm của phiếu bầu khiếm diện từ khối cử tri gốc Việt. Theo dõi các kết quả kiểm phiếu cho thấy các ƯCV gốc Việt thường hay dẫn đầu với kết quả đếm phiếu đầu tiên, thua dần trong đêm kiểm phiếu và tiếp tục thua cho đến kết quả công bố ngày hôm sau, nhưng sau đó trở lại và vượt qua mặt các ƯCV khác nhờ vào kết quả đếm phiếu khiếm diện nộp vào trong ngày bầu cử. Lợi điểm này đang dần dần mất đi vì các cử tri khác đã bắt đầu xử dụng phiếu bầu khiếm diện đông hơn và do đó làm giảm thiểu ảnh hưởng của khối cử tri gốc Việt.


Trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2004, các cử tri gốc Việt đã xử dụng phiếu bầu khiếm diện ở tỉ lệ 2/3 và 1/3 bỏ phiếu tại phòng phiếu trong khi tỉ lệ đó ngược lại với tỉ lệ của các cử tri khác, đó là khoảng 1/3 bỏ phiếu khiếm diện và khoảng 2/3 bỏ phiếu tại phòng phiếu. Sang đến năm 2006, tỉ lệ cử tri tại Quận Cam đã gia tăng tỉ lệ xử dụng phiếu khiếm diện ở tỉ lệ 50/50 trong khi các cử tri  gốc Việt chỉ gia tăng tỉ lệ xử dụng phiếu bầu khiếm diện ở tỉ lệ 70% xử dụng phiếu bầu khiếm diện và 25% bỏ phiếu tại phòng phiếu. Đến cuộc bầu cử vào tháng 6 năm 2008, tỉ lệ các cử tri trên toàn Quận Cam đã xử dụng phiếu bầu khiếm diện ở tỉ lệ 2/3 và 1/3 bỏ phiếu tại phòng phiếu trong khi các cử tri gốc Việt vẫn giữ tỉ lệ bỏ phiếu khiếm diện ở tỉ lệ 82% và khoảng 15% đã bỏ phiếu tại phòng phiếu. Các số liệu này cho thấy các cử tri khác đã bắt kịp tỉ lệ xử dụng phiếu bầu khiếm diện so với các cử tri gốc Việt và do đó khối cử tri gốc Việt đã không còn lợi điểm như trước đây nữa.
Các cuộc tranh cử có ƯCV gốc Việt trong khu vực Little Saigon
Trong khu vực Little Saigon tại Quận Cam, có nhiều ứng cử viên gốc Việt đang tranh cử vào nhiều chức vụ trong các cơ quan chính quyền địa phương.
- Tại Quận Cam, Dân Biểu Trần Thái Văn sẽ tái tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang, Đơn Vị 68.
- Tại Thành Phố Garden Grove, có 3 ứng cử viên gốc Việt trong tổng số 10 ứng cử viên, đó là LS Nguyễn Quang Trung, LS Linh Hồ và Ls Andrew Hoàng Đỗ.
- Tại Thành Phố Westminster, Giám Đốc Diệp Miên Trường đang tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Westminster. Nếu đắc cử, HĐTP Westminster lần đầu tiên sẽ có đa số thành viên gốc Việt.
- Tại Thành Phố Stanton, ông Alex Lâm là người Việt Nam đầu tiên ra tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố tại khu vực phía Bắc của khu Little Saigon.
- Tại Học Khu Garden Grove, TS Nguyễn Lâm KimOanh và Kỹ Sư John Chương Nguyễn đang tranh cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove cùng với Tiến Sĩ George West, một người Mỹ nhưng có vợ và gia đình người Việt Nam.
- Tại Học Khu Westminster, hai kỹ sư Frank Trần và Linh Nguyễn sẽ tranh cử vào Hội Đồng Giáo Dục cùng với hai người Việt Nam khác được ai đó gài vào để phân chia phiếu người Việt Nam.
- Tại Đặc Khu Đại Học Cộng Đồng Coast Community College, ông Joseph ĐỗVinh sẽ ra tranh cử lần đầu tiên vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục cấp đại học tại Quận Cam. Ông Joseph ĐỗVinh cũng tranh cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City trong khu vực Thành Phố Westminster.
Kết Luận
Để gia tăng ảnh hưởng chính trị của khối cử tri gốc Việt và hỗ trợ các ƯCV gốc Việt trong kỳ bầu cử hiện nay, các cử tri gốc Việt cần tích cực tham gia bầu cử thật đông đảo và cố gắng không bỏ sót một phiếu bầu nào. Các cử tri gốc Việt không những chính mình cố gắng tham gia bầu cử bằng mọi giá, mà còn vận động và nhắc nhở tất cả mọi cử tri khác trong gia đình, lối xóm, sở làm hay trường học để không ai có thể bỏ qua kỳ bầu cử quan trọng này.
Đối với các cử tri đã nhận được phiếu bầu khiếm diện gởi về nhà, quí vị cần gởi lại các lá phiếu này tại bất cứ phòng bầu cử nào trước 8 giờ tối trong ngày bầu cử để phiếu bầu có thể được đếm. Chúng ta không thể nào chấp nhận tình trạng 20,000 phiếu bầu khiếm diện của người Việt Nam được gởi đến nhà nhưng không được gởi trở lại để bỏ phiếu. Chúng ta cũng không thể nào tiếp tục xử dụng chỉ 50% sức mạnh của chúng ta mà còn vẫn tiếp tục đòi hỏi những quyền lợi quan trọng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta như nhân quyền và tự do căn bản tại Việt Nam, các quyền lợi y tế và xã hội cho những người có lợi tức thấp tại Hoa Kỳ, trợ giúp tài chánh cho các sinh viên theo học đại học, các ưu tiên về chính sách di trú  hay quyền được đối xử đồng đều so với các sắc dân khác.
Văn Phòng Liên Lạc Dân Cử tại khu Little Saigon sẽ có các thiện nguyện viên giúp quí đồng hương tìm địa điểm bỏ phiếu, giúp điền các phiếu bầu khiếm diện, và nếu cần thiết sẽ giúp chuyên chở các đồng hương đến nơi bỏ phiếu tại gần nhà. Xin quí vị liên lạc số điện thoại của Luật Sư Nguyễn Quang Trung ở số điện thoại (714) 260-8861 hay Luật Sư Nguyễn Quốc Lân ở số điện thoại (714) 891-1901.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bầu trời chứa đầy khí phát sáng mờ mờ ảo ảo, dù có thể dùng camera nhạy sáng cao và kính viễn vọng để quan sát.
Giá Bitcoin đã thiết lập một kỷ lục mới khi hàng tỷ USD được các nhà đầu tư tổ chức rút khỏi thị trường vàng, làm dấy lên một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có một ngày Bitcoin trở thành đối thủ của vàng trên cương vị một kênh đầu tư để chống lạm phát.
Hiện có khoảng 2,800 vệ tinh đang hoạt động xung quanh Trái đất. Tuy nhiên, con số vẫn chưa là gì so với số lượng vật thể không còn hoạt động – hay còn gọi là ‘rác không gian’ – đang quay quay hành tinh chúng ta.
Samsung được cho là sẽ ngừng sản xuất dòng điện thoại Galaxy Note của mình vào năm 2021, phản ánh nhu cầu điện thoại thông minh cao cấp bị sụt giảm mạnh do đại dịch Covid-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã triệu tập Stephen Hahn, giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), để chất vấn việc cơ quan không đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine Covid-19 của Pfizer.