Hôm nay,  

Tại Sao Chúng Ta Tham Gia Vào Công Cuộc Đấu Tranh

25/07/200900:00:00(Xem: 7551)

TẠI SAO CHÚNG TA THAM GIA VÀO CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH

Lai Thế Hùng

Chúng ta tham gia vào công cuộc đấu tranh, hay nói một cách khác, chúng ta tham gia vào công cuộc «cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng nhân bản», bắt nguồn từ "y thức trách nhiệm của chúng ta đối với dân tộc ta. Chúng ta tham gia vào công cuộc đấu tranh tức là hành động cứu giống nòi cũng như đòi lại «quyền sống, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc» là những quyền căn bản của con người mà giờ đây, đồng bào cả nước vẫn bị bạo quyền Cộng Sản Hà Nội (CSHN) tước đoạt.

Vì vậy, việc chúng ta tham gia vào công cuộc đấu tranh, còn đồng nghĩa là chúng ta tham gia vào công cuộc «giải trừ Cộng Sản, quang phục quê hương», một việc cao cả và ưu tiên. Do đó, việc gì có lợi cho công cuộc đấu tranh thì phải được đề cao là công việc ưu tiên, việc gì không có lợi hoặc có hại cho công cuộc đấu tranh thì phải hủy bỏ, phải sửa đổi. Chúng ta phải biết chọn công việc ưu tiên và tránh mất thì giờ với những việc không liên quan tới công cuộc đấu tranh, vì mỗi chậm trễ, thờ ơ hoặc điềm nhiên tọa thị hay thảnh thơi thơ túi rượu bầu, …của chúng ta, chỉ làm cho tập đoàn thống trị CSHN có thêm thời cơ, tiếp tục nhận chìm đồng bào ruột thịt, họ hàng thân thích của chúng ta nơi quê nhà Việt Nam xuống bùn đen trong muôn vàn tủi nhục, thống khổ mà thôi.

Như vậy, việc xây dựng và bồi đắp cho công cuộc đấu tranh là một điều tối cần và phải là một công tác ưu tiên hàng đầu, thường xuyên trong mọi sinh hoạt. Chúng ta cũng biết rằng, việc tham gia vào công cuộc đấu tranh bắt nguồn từ tâm thức, khởi đầu từ nhận thức được nguyên nhân từ đâu mà chúng ta tham gia công cuộc đấu tranh. Chúng ta cũng "nhận thức được rằng, chúng ta có trách nhiệm với dân tộc và tổ quốc ta. Do đó, chúng ta tham gia vào công cuộc đấu tranh không vì tham vọng, không vì xúc động hời hợt hay chỉ vì để xoa dịu sự cắn rứt của lương tâm. Hành động tự nhận thức được trách nhiệm, cho nên thái độ tham gia vào công cuộc đấu tranh của chúng ta, phải là một thái độ dấn thân, hy sinh, tự tin, thành tín, bất khuất, sáng tạo, kiên trì và triệt để.

Chúng ta không tham gia vào công cuộc đấu tranh bởi tham vọng, cho nên chúng ta không chú trọng tới chức vị, quyền uy, cấp bậc trong công tác đấu tranh. Chúng ta chỉ biết đặt quyền lợi của tổ quốc và của dân tộc, trên quyền lợi cá nhân, trên sự hẹp hòi và vị kỷ.

Chúng ta cũng không tham gia đấu tranh bởi những xúc cảm hời hợt hay chỉ để xoa dịu sự cắn rứt lương tâm, bởi vì, sự đau khổ của giống nòi vẫn đó, sự rách nát của quê hương vẫn còn đó và nỗi đau trầm thống của tổ quốc, dân tộc vẫn còn đó. Cho nên, nếu như chúng ta tham gia đấu tranh chỉ vì những xúc cảm hời hợt, chỉ vì để xoa dịu sự cắn rứt lương tâm hay chỉ vì quyền lợi cá nhân, phe nhóm, chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến thái độ cầu an, tiêu cực, thiếu sáng tạo, không dám hy sinh, không dám dấn thân. Tình trạng này sẽ làm cho công cuộc đấu tranh không thể đạt được điều kiện cần có. Vì công cuộc đấu tranh mà chúng ta đang theo đuổi phải có sự hy sinh, dấn thân, và sức sáng tạo. Những người tham gia công cuộc đấu tranh, phải được coi là những chiến sỹ đi tìm vũ khí để chiến đấu, để giải cứu quê hương và giống nòi, hoàn toàn khác với những viên chức trong hệ thống hành chánh có quyền lợi, có lương bổng và có phương tiện. Nếu bắt nguồn từ nhận thức rằng, tham gia vào công cuộc đấu tranh là một việc làm cao cả, là bổn phận và trách nhiệm của chính mỗi chúng ta, thì trong đấu tranh, chúng ta không bao giờ có sự «bất mãn, thoái chí hay nản lòng».

Công cuộc đấu tranh của chúng ta, những kẻ vì họa CSHN, đành đoạn phải rời bỏ quê hương, ra đi «không vì cơm áo», lưu bạt nơi xứ người, là một đại cuộc cứu nguy tổ quốc, cứu quốc dân, cho thế hệ này và mãi mãi về sau không còn bóng ma duy vật biện chứng CS, «cơ chế của nghèo đói, chậm tiến, bất an, và khủng bố» mà tập đoàn thống trị CSHN đang áp đặt lên «dòng tâm sinh và vận mệnh của dân tộc». Do đó, việc tham gia vào công cuộc đấu tranh của chúng ta hiện nay, là một hành động cao cả và linh thiêng. Nhận thức được như vậy, thì thái độ đấu tranh của chúng ta phải là một thái độ sống, một quyết tâm dấn thân, liên tục, kiên trì, triệt để và, chúng ta sẽ chấp nhận hy sinh, nghiêm túc, sáng tỏ và, thành tín trong mọi hành động của chúng ta.

Nhận thức được nguyên nhân đấu tranh từ tâm thức, từ tự nguyện, chúng ta sẽ có đại hùng tâm để trở thành những chiến sỹ đấu tranh chân chính, chấp nhận lấy hy sinh, dấn thân làm phương tiện, lấy sự giải cứu quê hương làm cứu cánh và lấy quyền sống, quyền hưởng tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của đồng bào làm phương hướng. Chúng ta không thể bỏ qua một ngày nào, một cơ hội thuận lợi nào mà không góp phần vào công cuộc đấu tranh. Chúng ta sẽ tìm ra những sáng kiến, tạo ra những điều kiện, những phương tiện và hoàn cảnh để đẩy mạnh công tác đấu tranh. Đồng thời, chúng ta biến cuộc đấu tranh là hơi thở, là lẽ sống và là nguyện ước của chính mỗi chúng ta, đến mức độ, nếu như không đấu tranh, chúng ta không cảm thấy hạnh phúc thực sự.

Công cuộc đấu tranh mà chúng ta nhận thức được và theo đuổi, phải do chính chúng ta, chính những người Việt yêu nước chủ động. Mọi hình thái vận động dư luận thế giới, mọi phương pháp gây ảnh hưởng đến các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới, chúng ta phải xử dụng tối đa. Nhưng tất thảy, chúng ta phải chủ động. Vì nếu, chúng ta không chủ động, không hy sinh, không dấn thân, thì không hy vọng gì thế giới sẽ hành động thay thế cho chúng ta; - Và giả như, thế giới chủ động, công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ mất chính nghĩa.

Công cuộc đấu tranh «cứu nguy tổ quốc và quang phục quê hương» của chúng ta, nhu cầu liên kết, hỗ tương và liên hoàn đấu tranh là những nhu cầu sinh tử hiện nay. Do đó, công cuộc đấu tranh cần phải được tổ chức hóa, nhìn rõ mục tiêu chung, phối hợp kế hoạch, hợp tác trong hành động, hỗ trợ phương tiện,… Tất cả, phải được coi là những mục tiêu chung. Cuộc đấu tranh dẫu được tổ chức hóa để gia tăng hiệu năng; nhưng không bao giờ được biến thành một thứ độc quyền. Chúng ta phải hoan nghênh mọi cá nhân, mọi đoàn thể và mọi tổ chức tranh đấu đã đóng góp cho chính nghĩa chung của dân tộc. Chúng ta cũng cần phải thận trọng trong việc lựa chọn phương tiện và biện pháp đấu tranh. Để đương đầu với tập đoàn thống trị tàn bạo CSHN hiện nay, vỏ khí duy nhất của chúng ta là chính nghĩa tự do dân tộc và yếu tố nhân dân. Do đó, mọi phương tiện và mọi biện pháp hành động, nếu như làm chính nghĩa dân tộc bị lu mờ hay đáng ngờ vực, đều phải được chúng ta cương quyết gạt bỏ. Vì một khi chính nghĩa dân tộc đã không còn được vững vàng, trong sáng, lập tức cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ trở thành vô vọng.

Chúng ta cũng nhận thức được rằng, «không có những con người với tâm hồn trong sáng, cuộc đấu tranh sẽ trở thành phiêu lưu và, không có những cán bộ có khả năng, cuộc đấu tranh sẽ trở thành không tưởng». Chúng ta công nhận rằng, 87 triệu đồng bào quốc nội giữ vai trò chính trong công cuộc đấu tranh hiện nay. Nhưng vai trò người Việt tỵ nạn hải ngoại chúng ta cũng không kém phần quan trọng. Tuy chúng ta không trực diện đối đầu với guồng máy thống trị CSHN, thì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ áp lực. Chúng ta là chất xúc tác để lá cờ tự do, dân chủ và nhân bản của dân tộc được luôn tươi thắm.

Chúng ta nhận thức được rằng, dân tộc ta đang trải qua giai đoạn cuối của một chặng đường lịch sử dân tộc qua hơn hai phần ba thế kỷ đen tối và muôn vàn đau khổ bởi CSHN tham tàn.

Chúng ta nhận thức được rằng, chúng ta đang đứng trước sự thách đố của tập đoàn thống trị CSHN, chúng dùng bạo lực để có quyền hành và bây giờ chúng tiếp t ục dùng bạo lực để nắm giữ quyền hành, cản trở bước tiến của dân tộc.

Chúng ta nhận thức được rằng, muốn giải cứu quê hương khỏi chậm tiến, đói khổ, lạc hậu và phục hồi được quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc; trước hết và trên hết, chúng ta phải loại bỏ độc tài chuyên chế CSHN hiện nay. Vì chúng là cha đẻ của mọi đau thương, cùng khốn và của muôn vàn tội ác, đang đổ xuống trên quê hương, dân tộc. Chẳng những thế mà tập đoàn thống trị CSHN còn là nguồn cội của những xuẩn động hèn mạt, đang khấu đầu dâng lãnh thổ, lãnh hải, các hải đảo của dân tộc mà tổ tiên, cha ông ta đã phải hy sinh biết bao máu xương để vun bồi, cho quan thầy Bắc Kinh và tình nguyện làm tôi tớ cho bọn bá quyền Tầu Cộng, bất kể mọi oán than của dân tộc, để chúng được yên thân, tiếp tục cai trị đất nước.

Chúng ta mong muốn đất nước được thay đổi trong hòa bình; nhưng chúng ta không nhu nhược, không lùi bước trước bất cứ một trở lực nào làm hại đến tương lai của dân tộc. Chúng ta cũng nhận thức được thực trạng bi thương hiện nay của dân tộc, đang thôi thúc chúng ta phải đoàn kết và tham gia vào công cuộc đấu tranh thực sự, mới mong giải cứu được quê hương khỏi bàn tay đẫm máu CSHN.

Chúng ta nhận thức được rằng, ngày nào cơ chế CS và tập đoàn thống trị CSHN còn tồn tại, ngày ấy, dân tộc ta còn đầy đau khổ, còn phải sống trong vũng lầy đen tối, không nhìn thấy tương lai. Lẽ tất nhiên, lương tâm của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta trước sự sống còn của dân tộc, không cho phép chúng ta đang tâm để cơn đại nạn của dân tộc tiếp tục kéo dài. Chắc chắn chúng ta phải đoàn kết lại và tích cực đấu tranh. Tinh thần đoàn kết đấu tranh và y chí quyết thắng của chúng ta, là những yếu tố cần thiết, thúc đẩy sức mạnh vô biên của đồng bào quốc nội thành làn sóng «cách mạng dân tộc, dân chủ», đập tan guồng máy chuyên chính bạo tàn CSHN hiện nay.

Nếu như trong một khoảnh khắc nào đó, trong tâm hồn ta có sự kỳ thị về tôn giáo, xin hãy nhớ rằng, một em bé bị hiếp trên biển Đông, ai nấy đều thương xót và không cần biết em bé đó thuộc tôn giáo nào, trong những năm tháng thuyền nhân tỵ nạn đau thương đổi đời mà không bao giờ chúng ta quên được. Một quân, dân, cán, chính VNCH chết trong lao tù CSHN, chúng ta đều than khóc mà không cần biết tù nhân đó đi chùa hay nhà thờ và ở miền nào. Xin thưa, vì tất cả chúng ta, đều là con cháu của quốc tổ Hùng Vương, đã có chung một lịch sử và mãi mãi sẽ có chung một vận mệnh.

Sau hết, chúng ta nhìn thấy được sự văn minh, tiến bộ, hạnh phúc và ấm no của các dân tộc trên thế giới, chúng ta càng thấy được trách nhiệm của chúng ta trước tiếng kêu trầm thống của tổ quốc và dân tộc. Cho nên, chúng ta cần phải kiên định lập trường, giữ vững niềm tin và nhất quyết hoàn thành công cuộc «giải phóng dân tộc và xây dựng nhân bản», đồng tâm hiệp lực đấu tranh, loại bỏ cho kỳ được tập đoàn CSHN đang thống trị trên quê hương, dựng lại một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản và phú cường. Nhiên hậu, với sức mạnh đoàn kết toàn dân đấu tranh vốn có của dân tộc, với "y chí quyết chống ngoại bang và Bắc phương và, với những quyết chiến, quyết thắng trong lịch sử dựng nước và giữ của dân tộc; khẳng định rằng, toàn dân Việt Nam chúng ta sẽ bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu, lãnh hải và các hải đảo mà tổ tiên ta đã dầy công khai mở, tô bồi và gìn giữ.
Lai Thế Hùng, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 09/05/2024, đảng CSVN tung ra 5 “điều răn” mới quy định tiêu chuẩn gọi là “chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhưng liệu có dậy được ai không? Tất cả 5 Điều chứa đựng những tiêu chuẩn đã có từ lâu, nhưng thất bại vì những chứng hư tật xấu trong đảng vẫn tồn tại, đứng đầu là tham nhũng, tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm...
Trong thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng lãnh đạo chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ ngày quốc gia Á châu này nằm trong tay thống trị của đảng Cộng Sản gần một nửa thế kỷ. Tính từ tháng Năm, 2022 đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban kinh tế trung ương, chủ tịch quốc hội, và một thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương bị cách chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính Trị Khóa 13 cũng bị mất năm ủy viên hiện chỉ còn 13 người. Nhiều nhà quan sát chính trị tự hỏi đã đến lúc Việt Nam chuyển biến thành một nước dân chủ hay chưa? Kinh nghiệm những nước cộng sản Trung Âu và Đông Âu đã trải nghiệm qua tiến trình này khoảng bốn thập niên về trước có giúp gì cho Việt Nam ngày nay được không? Đây cũng là chủ đề của bài báo này
Dù sống cùng thời nhưng khác nơi nên tôi không gặp Nguyễn Tất Thành lần nào ráo. Giao lưu, tương tác, chit chat … (qua không gian mạng) cũng không luôn. Bởi vậy, tôi chỉ đoán già/đoán non rằng con đường học vấn của ổng không dài và (dường như) cũng không được suôn sẻ gì cho lắm.
Trong lúc đảng chuẩn bị các kỳ họp Trung ương để tìm nhân sự cho khóa đảng XIV thì rộ lên tuyên truyền về “dân chủ Xã hội Chủ nghĩa” ở Việt Nam. Đảng nói văng mạng rằng: “Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, của xã hội mà cơ bản nhất là dân chủ về kinh tế.” Nhưng thực tế không phải như vậy. Tất cả mọi quyết định điều hành việc nước phải “do đảng, vì đảng và của đảng”.
Một cuộc tranh giành quyền lực kéo dài được ngụy trang bằng một chiến dịch chống tham nhũng rộng rãi hơn đã dẫn tới việc bất ngờ sa thải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Kết quả của cuộc đấu tranh này sẽ khiến những người vẫn còn hy vọng rằng Việt Nam có thể tham gia một "Liên minh chống Trung Quốc" phải suy nghĩ lại. Mặc dù cuộc tranh giành quyền lực này không liên quan đến chính sách đối ngoại nhưng nó sẽ khiến Việt Nam gần gũi hơn với Trung Quốc và xa rời phương Tây.
Những năm gần đây, chúng ta thường thấy trên mạng xã hội, nhiều trường hợp rơi nước mắt trong giới lao động tại Việt Nam, khi những người dân nghèo vướng phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo, không có bảo hiểm y tế hay tiền bạc để chữa trị, chiến đấu chiếu lệ với tử thần, qua đời trong cảnh thương tâm. Hầu như căn bệnh ung thư lan tỏa khắp nơi, nhất là vây hãm giới lao động trong các xóm nghèo...
30.04.2024 lọt ra tin kêu cứu từ trại giam số 6 tỉnh Nghệ An nên thời gian lúc này phải dành cho việc khẩn cấp là viết thư báo động cho các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế và các tòa đại sứ tại Hà Nội, nhờ can thiệp về vấn đề một số tù nhân lương tâm đang bị nhốt tại Việt Nam trong những phòng giam chật hẹp...
Lý do Việt Nam còn chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác chân thành trong dân chủ và tự do...
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.