Hôm nay,  

Thuế Lao Động Tự Doanh

10/03/200700:00:00(Xem: 3169)

Thuế Lao Động Tự Doanh

- Thúy Chi - IRS/SPEC

1. Thuế lao động tự doanh là gì"

Thuế lao động tự doanh, còn gọi là thuế SE (SE Tax), là loại thuế người lao động tự doanh phải đóng, bao gồm hai loại thuế an sinh xã hội (social security tax) và y tế (Medicare tax). Thuế lao động tự doanh cũng tương tự như thuế an sinh xã hội và thuế y tế được giữ lại từ lương của hầu hết người làm việc lĩnh lương.

Quý vị có thể tự tính được tiền thuế SE cho mình khi sử dụng mẫu Schedule SE của bộ đơn khai thuế 1040. Loại thuế an sinh xã hội và thuế y tế của hầu hết người lao động lĩnh lương do chủ nhân của họ tính (rồi trừ vào lương của nhân viên). Người lao động tự doanh có thể khai để điều chỉnh lại mức thu nhập trong năm của mình với một nửa số tiền thuế lao động tự doanh của họ. Những người giúp việc cho chủ lấy lương không được trừ các khoản thuế an sinh xã hội và y tế như những người lao động tư doanh.

a. Thuế xuất SE. Thuế xuất của loại thuế lao động tự doanh là 15.3%. Mức thuế này bao gồm hai khoản: 12.4% cho thuế an sinh xã hội (thuế này là tiền đóng bảo hiểm cho người lao động khi họ bị tàn tật trong thời gian còn làm việc, trợ cấp cho vợ/chồng và con cái còn vị thành niên của người lao động trường hợp người lao động qua đời, và trợ cấp khingười lao động nghỉ hưu) và 2.9% cho quỹ y tế (bảo hiểm cho các chi phí bệnh viện).

b. Mức thu nhập cao nhất phải đóng thuế SE. Chỉ $94,200 đầu tiên của các nguồn lợi tức từ lương (wages), tiền thưởng (tips), và lợi tức ròng (net earnings) của năm 2006 mới bị đánh thuế với mức 12.4% của loại thuế anh sinh xã hội, hoặc thuế hưu trí (loại tier 1) của ngành đường sắt. Đây chính là phần thuế an sinh xã hội của loại thuế SE. Tuy nhiên, tiền kiếm được từ lương, thưởng, và lợi tức ròng cộng chung của năm 2006 sẽ phải đóng 2.9% thuế SE. Đây là phần thuế y tế của loại thuế an sinh xã hội (hoặc thuế hưu trí của ngành đường sắt (loại tier 1).

c. Người khai thuế theo năm tài chính. Nếu không khai thuế theo niên lịch, người thọ thuế phải sử dụng thuế xuất và mức cao nhất của nguồn lợi tức kiếm được tính từ đầu năm thuế để tính thuế. Ngay cả khi thuế xuất và mức thu nhập cao nhất thay đổi trong năm thuế, người khai thuế vẫn phải sử dụng thuế xuất và mức lợi tức tối đa này để tính thuế cho cả năm tài chính.

d. Mức thuê giảm cho loại thuế lao động tự doanh. Quý vị có thể khai để được giảm thuế một nửa số tiền thuế SE để tính tổng lợi tức sau khi điều chỉnh. Phần thuế giảm này chỉ ảnh hưởng đến tiền thuế lợi tức quý vị phải đóng chứ không làm thay đổi nguồn lợi tức ròng hoặc phần tiền thuế tự doanh phải đóng của quý vị.

2. Người lao động tự doanh cần phải làm gì để đóng loại thuế này"

Đóng loại thuế SE người lao động tự doanh cần phải có số an sinh xã hội (SSN), hoặc số nhận dạng cá nhân của người thọ thuế  (ITIN - individual taxpayer identification number). Nếu quý vị chưa có SSN hoặc ITIN, sau đây là những bước cần làm:

a. Số an sinh xã hội:  Nếu quý vị chưa bao giờ có SSN, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn SS-5 để yêu cầu nhận được một thẻ an sinh xã hội (Form SS-5 - Application for a Social Security Card). Quý vị có thể lấy được mẫu đơn này từ bất cứ văn phòng An Sinh Xã Hội nào; quý vị cũng có thể gọi số 1-800-772-1213 để yêu cầu gởi mẫu đơn này đến cho quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể in mẫu đơn này trực tiếp từ mạng thông tin điện tử www.ssa.gov.

b. Số nhận dạng cá nhân của ngươời thọ thuế: Sở Thuế Vụ sẽ cấp cho quý vị một số nhận dạng với tư cách người thọ thuế  nếu quý vị không phải là thường trú dân hoặc là cư dân ngoại quốc sống ở Hoa Kỳ và không có hoặc không đủ điều kiện để xin cấp thẻ an sinh xã hội. Quý vị phải sử dụng mẫu đơn W-7 để yêu cầu nhận được số nhận dạng cá nhân với tư cách người thọ thuế ở Hoa Kỳ (Form W-7 - Application for IRS Individual Taxpayer Indentification Number).

3. Những ai phải đóng thuế SE cho chính phủ Liên bang"

Quý vị phải đóng loại thuế SE và sử dụng mẫu Schedule SE để khai thuế (mẫu Schedule SE thuộc bộ đơn thuế 1040), nếu quý vị thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

- Lợi tức ròng từ $400 trở lên kiếm được từ công việc tự doanh, không kể lợi tức của nhân viên làm việc cho Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo).

- Quý vị là nhân viên làm việc cho các tổ chức tôn giáo và lợi tức trong năm thuế của quý vị từ  $108.28 trở lên.

Lợi tức ròng từ công việc tự doanh căn cứ trên tiền kiếm được phải đóng thuế SE. Hầu hết những nguồn lợi tức từ những hoạt động lao động tự do đều phải đóng thuế. Một vài nguồn lợi tức do làm việc không phải đóng thuế an sinh xã hội và y tế, nhưng vẫn đóng thuế SE.

Nếu quý vị có những nguồn thu nhập phải đóng thuế SE, quý vị hãy sử dụng mẫu Schedule SE để tính được nguồn lợi tức ròng từ công việc này. Thường thường, quý vị cần phải biết được tổng thu nhập của hoạt động lao động tự doanh mới tính được nguồn thu nhập ròng phải đóng thuế SE.

Ghi nhớ: Các quy định thuế SE áp dụng trên mọi trường hợp không phân biệt tuổi tác và ngay cả khi quý vị đang nhận được trợ cấp anh sinh xã hội và y tế.

4. Làm sao biết được ai là người lao động tự doanh và phải đóng thuế SE"

Quý vị là người lao động tự doanh nếu quý vị một trong những điều kiện sau đây:

- Quý vị là chủ nhân duy nhất của một dịch vụ kinh doanh hay một sơ sở dịch vụ thương mại (sole proprietor) hoặc là người làm việc theo hợp đồng kinh doanh độc lập (independent contractor).

- Quý vị là một thành viên của một cơ sở hợp doanh (member of a partnership).

- Quý vị tự điều hành lấy công việc làm ăn của mình (in business for yourself).

a. Cơ sở hay dịch vụ kinh doanh. Một cơ sở hay một dịch vụ kinh doanh là một hoạt động kiếm sống (an activity carried on for a livelihood) hoặc để kiếm lợi nhuận (in good faith to make a profit). Những sự kiện thực tế và tình huống của từng trường hợp sẽ quyết định một hoạt động có thuộc dạng kinh doanh hay không. Tính thường xuyên của những hoạt động và tiền bạc liên quan đến công việc được luân chuyển như thế nào, cùng nguồn tiền phát sinh từ các hoạt động là những yếu tố quan trọng quyết định một hoạt động có thuộc dạng kinh doanh hay không. Nếu động cơ hoạt động là nhằm kiếm tiền, một hoạt động sẽ được xem như một  dạng kinh doanh, không nhất thiết quý vị có kiếm được tiền hay không. Tuy vậy, quý vị cần phải có những nỗ lực để thúc đẩy quá trình kiếm lợi từ hoạt động kinh doanh này.

b. Dạng kinh doanh bán thời gian. Quý vị không cần phải mở cửa kinh doanh theo những thời biểu nhất định mới có thể là một người lao động tự doanh. Công việc làm thêm ngoài những hoạt động kinh doanh thông thường khác hoặc một nghề khác cũng có thể là một nghề nghiệp tự doanh.

Ví dụ: Quý vị là một kỹ sư làm việc trọn thời gian. Quý vị nhận sửa TV và Radio vào những ngày nghỉ cuối tuần. Quý vị có tiệm riêng và máy móc, dụng cụ để làm việc. Khách  hàng đến với quý vị qua quảng cáo và qua người quen giới thiệu. Quý vị là một người lao động tự doanh khi làm chủ một tiệm dịch vụ hoạt động bán thời gian.

c. Chủ nhân duy nhất của một cơ sở kinh doanh. Quý vị là chủ nhân và là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động và kết qua kinh doanh của cơ sở này (sole proprietor) nếu quý vị một mình sở hữu một cơ sở kinh doanh không thuộc dạng công ty (an unincorporated business). Tuy nhiên, nếu quý vị là người duy nhất sở hữu một công ty trách nhiệm hữu hạn trong nước (LLC - Domestic limited liability company) quý vị lại không phải là một sole proprietor nếu công ty này được xem như một công ty công ty cổ phần . Muốn biết thêm chi tiết về sự chọn lựa này, xin tham khảo thêm mẫu đơn 8832 (Form 8832 - Entity Classification Election).

d. Người làm việc theo hợp đồng. Các bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nha sĩ, nhà thầu v.v. hoạt động hay làm việc trên các lĩnh vực chuyên môn cung cấp các dịch vụ cho khách hàng gọi chung là những "independent contractors." Tuy vậy, tùy theo từng trường hợp riêng, những người này có thể là nhân viên hay người làm việc theo hợp đồng. Quy định chung để phân biệt là nếu một người làm việc theo hợp đồng, người trả công cho họ chỉ có quyền hạn trên kết quả công việc giao phó, chứ không thể buộc người nhận tiền phải thực hiện công việc theo thời biểu và cách thức nhất định. Tiền kiếm được từ công việc của một người làm việc theo hợp đồng phải đóng thuế SE.

Quý vị không phải là người nhận việc độc lập nếu quý vị phải thực hiện công việc được giao theo ý của chủ. Điều này vẫn đúng ngay cả khi quý vị được tự do hành động (even if you are given freedom of action). Cơ bản của vấn đề vẫn là chủ nhân của quý vị hoàn toàn có quyền hạn chính đáng về việc quyết định các chi tiết của công việc và cách thức thực hiện công việc.

Mặt khác, nếu thực có mối quan hệ chủ-thợ giữa quý vị và người giao việc, bất kể mối quan hệ này được đặt tên là gì, quý vị không phải là một người làm việc theo hợp đồng. Tiền quý vị kiếm được không phải đóng thuế SE.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.