Hôm nay,  
Việt Báo Online

Án Tù Các Nhà Dân Chủ

10/10/200900:00:00(Xem: 3310)
Án Tù Các Nhà Dân Chủ

Án Tù Các Nhà Dân Chủ
Vi Anh
Trong một chế độ độc tài đảng trị như CS Hà nội, muốn bắt thì bắùt, muốn thả thì thả, muốn xử thắng thì thắng, muốn xử thua thì thua. Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN và người dân Việt vì thế không lạ gì những phiên toà của CS ở Hải Phòng và Hà nội đã kêu án tù từ 4 năm  và phu hình là quản chế  đối với chín nhà dân chủ bị bắt hồi năm rồi.
Khi chấp nhận đấu tranh cho những quyền bất khả tương nhượng của đồng bào Việt Nam, khi dũng cảm lên tiếng tranh đấu cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của  đất nước do ông bà VN để lại đã, đang và sẽ bị ngoại xâm Tàu Cộng cấu kết với nội xâm CS Hà nội xâm chiếm; những người Việt Nam nam lẫn nữ, những người con yêu của Tổ Quốc VN, những nhà đấu tranh đó đã chấp nhậân hoàn cảnh vào tù ra khám. Chấp nhận với niềm tin đời ta không thành thì có con ta, đời con ta không thành thì có cháu ta. Chấp nhận với niềm hy vọng lương tâm Nhân Loại, xu thế thời đại tự  do, dân chủ sẽ đứng về phiá mình. Chấp nhận với kỳ vọng 3 triệu đồng bào Việt của mình  ở hải ngoại sẽ quốc tế vận, mình nói không được đồng bào hải ngoại sẽ nói thay cho mình. Chấp nhận với tinh thần trách nhiệm  và tình liên đới cao đối với thế hệ mai sau, để thế hệ mai sau không  chê trách mình đã không làm tròn nghĩa vụ đối với quốc gia dân tộc lúc lâm nguy.  Quốc gia hưng vong thất phu còn hữõu trách, huống hồ gì những nhà đấu tranh là những người có ăn học, sống và làm việc với đồng bào trong đủ ngành nghề trong xã hội VN đang bị CS Hà nội kềm kẹp nhưng vẫn uốn mình qua ngỏ hẹp để làm nhiệm vụ người dân Việt.
Nhìn thành phần 9 người bị CS Hà nội đem ra xét xử, xem chí khí, tác phong, thái độ, hành động, lời nói  của những anh chị em này khi ra tòa, vừa dũng cảm, vừa yêu nước, thương dân dù tay bị còng, công an cảnh sát kềm chế chặt,  người dân Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại, - nhứt là người Việt ở hải ngoại có đầy đủ tin tức và hình ảnh hơn -  không khỏi  động lòng, cảm kích, thán phục  và vững tin  như Oâng Nguyễn Trải nói trong hịch Bình Ngô Đại cáo, đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Nghe những lời của những người mẹ, người vợ người yêu  của những anh chị em này trực tiếp nói trên đài RFA và RFI, người Việt không khỏi nhớ đến câu của đất nưóc ông bà VN răng dạy, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh."
Chắc chắn đại diện báo chí ngoại quốc, đại diện các toà đãi sứ được CS Hà nội cho vào một phòng "cách ly" quan sát phiên xử dù âm thanh và hình ảnh bị CS làm nhiễu nhưng thừa sức linh cảm được những người bị CS đem ra xử kia là những người như Tom Paine của Mỹ thà " Tự do hay là Chết".
Và ngay những người CS đang canh  gác, kềm chế những người gọi là " bị can" trong phiên toà hình sự của CS kia nhưng thật sự là những " tù  nhân lương tâm", " tù chánh trị" dưới cái nhìn của những người dân Việt và ngoại quốc,  và những thẩâm phán công tố, xử án đã được Đảng giáo trách nhiệm phải hoàn thành là " trừng trị" để trấn áp tinh thần người dân Việt; những ngưòi đó  nếu còn chút điểm lương tâm Việt cũng thấy lương tâm VN dằn dật, cắn rứt . Tất cả  chín người, kỷ sư, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nhà giáo, cựu bộ đội này là những người đòi hỏi quyền sống cho ra con người cho người dân Việt. Họ chống tham nhũng, chống độc tài, bảo vệ bờ cõi, chủ quyển đất nước. Một cách ôn hoà và hoàn toàn bất bạo động, họ chỉ treo biểu ngữ đòi dân chủ, tố cáo tham nhũng và kêu gọi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ - chơ họ có làm gì hại đất nước nhân dân VN đâu. 
Chẳng lẽ thương dân yêu nước VN là một cái tội. Nếu Đảng coi chút điểm lương tâm Việt đó là "diễn biến hoà bình" như Ô Tổng Bí Thư Đỗ Mười nói, hay là "tự diễn biến" như Oâng  Trưởng Ban Văn Hoá Tư Tưởng của Đảng là Tô huy Rứa nói - là tai hại cho Đảng CSVN, là "xâm phạm an ninh quốc gia", là ''tuyên truyền chống Nhà nước', thì cái Đảng CSVN, cái nhà nước Xã hội chủ nghĩa chính là tổ chức phản dân, hại nước mất rồi. Và chính Đảng Nhà Nước phải đứng trước vành móng ngựa để toà án nhân dân phán quyết, chớ không phải 9 người con yêu của Tổ Quốc VN này.
Đối với đạo lý và công lý thiên đình hay  trần thế, 9 ngưòi này chẳng có tội tình gì cả. Thế mà CS Hà nội phạt tù và quản thúc từ 3 năm trở lên đối với 6 người là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh viên Ngô Quỳnh, các ông Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn Mạnh Sơn ở  toà án Hải Phòng và 3  người là kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà giáo Vũ Hùng, và nhà thơ  Trần Đức Thạch ra ở toà án Hà nội về cái gọi là  tội  ''tuyên truyền chống Nhà nước '.
CS Hà nội cũng như CS Bắc Kinh chủ trương chánh nghĩa trên đầu súng. CS Hà nội từ lâu đã hình sự hoá những hoạt động của những nhà đấu tranh, bằng hai tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước” 'và “xâm phạm an ninh quốc gia"ø. Nên CS sợ công luận. Họ tách việc xử chín người trong nhóm ra thành nhiều phiên toà khác nhau, tại nhiều địa điểm khác nhau. Họ tổ chức phiên toà gọi là công khai nhưng thực chất là kín. Chỉ có thân nhận cật ruột gia đình như vợ, cha, mẹ mới vao trong phòng xử toà được. Đối với báo chí ngoại quốc, và đại diện ngoại giao đoàn thì họ đưa vào ngồi trong  phòng cách ly, xem qua truyền hình mà âm thanh và hình ảnh theo thông tấn xả Pháp AFP, quá tệ. Còn bên ngoài thì CS ï cô lập một khu vực lớn, phá sóng điện thoại và Internet.
Còn  "báo đài" của Đảng thì khỏi nói, ngựa quen đường cũ, nói một chiều, dĩ nhiên là buộc tội tối đa những nhà dân chủ này là chống nhà nước, chống nhân dân. Họ đồng hoá nhà nước với nhân dân. Dù không cần phải là một nhà báo, nhà quan sát chánh trị mà một phó thưòng dân VN đều biết chế độ CS Hà nội chơi chữ trên tuyền truyền ø "Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ đất nước", nhưng hành dộng thực tế là "Đảng lãnh đạo Nhà Nước,  quản lý Nhân Dân,  làm chủ dất nước."
Cuối cùng vấn đề đặt ra, là liệu chế độ CS Hà nội có thể tảo thanh, quét sạch phong trào đấu tranh của nhân dân không" Người tin Trời Phật sẽ không nghĩ thế vì CS là hiện thân của  cái Aùc nên "thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nan tàng". Người tin lịch sử là một chuỗi thăng trầm, thì  nghĩ  "quan nhứt thời, dân vạn đại", chế độ CS Hà nội như mọi chế độ đều phải suy tàn, sụp đổ, suy tàn, sụp đổ càng mau vì thất nhân tâm, mất lòng dân. CS Liên xô mới 75 năm đã chết yểu. Chủ nghĩa CS là một chủ nghĩa thất bại. Người theo dõi thời cuộc VN, thấy phong trào nhân dân chống nhà cầm quyền CS ngày càng phát triễn, chống về chánh trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chốâng trên phương diện tâm linh thần quyền tôn giáo lẫn vật chất thế quyền guống máy cai trị. Một cuộc chống đối  tổng quát, một cuộc đấu tranh của toàn dân. Đã làm cho nội bộ đảng nao núng, chưa bao giờ đảng CS Hà nội rệu rã như bây giờ, phân hoá bảo thủ đối mới, thân Mỹ thân Tàu, chia rẻ kỳ thị Bác Nam
Trái lại phong trào đấu tranh có tính nhân dân từ từ phát triển, từ tự do tôn giáo, tư do, dân chủ, nhân quyền VN, quyềân lợi tinh thần sang quyền lợi vật chất chống cán bộ đảng viên CS tham nhũng, cướp đất, cướp nhà của dân oan lương lẫn giáo đến mải quốc cầu an, cầu vinh. Phong trào đấu tranh của nhân dân VN chống CS Hà nội và CS Bắc Kinh là một qui trình không thể đảo ngược. Không có Trung Cộng nào, không có chánh quyền Mỹ nào có thể cản được. Người dân Việt đã rút kinh nghiệâm đau thương, không để cho quốc gia dân tộc VN rơi vào hoàn cảnh bất hạnh nữa vì có một đồng minh bất nghĩa là Mỹ như thời VNCH, là Trung Cộng như thời CS Hà nội.

14/11/2019(Xem: 290)
Vụ 39 người Việt chết trong xe container trên đường vượt biên đến Vương Quốc Anh đã đánh động lương tâm loài người, nhất là người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước.
14/11/2019(Xem: 225)
Hôm qua đã vào tiết “Lập Đông”, nắng Thu đã nhạt trên những hàng phong trơ xương lá, cái lạnh đã len qua áo khoác vào tận trong ngực.
14/11/2019(Xem: 234)
Sáng nay tôi bỗng thấy Người tôi nhẹ như Rơm
14/11/2019(Xem: 206)
Tin về cái chết của 39 người Việt, được tìm thấy trong một xe thùng chở hàng đông lạnh tại khu công nghiệp ở Essex, Vương quốc Anh đã gây xúc động và được dư luận thế giới quan tâm trong hai tuần qua.
14/11/2019(Xem: 261)
Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ: “40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón.”
14/11/2019(Xem: 186)
VENUS GINSENG đang được phái đẹp trong và ngoài nước tìm đến và truyền tay nhau bởi công dụng tuyệt vời trắng sáng, làn da, chăm sóc sức khỏe tòan diện và cải thiện một đời sống chăn gối viên mãn.
14/11/2019(Xem: 663)
Tin tức trên mạng đang sôi nổi về một lời phát biểu mới đây của Trần Long Ẩn rằng “Toàn bộ nền văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975 là độc hại, cần phải xóa bỏ hết”.
14/11/2019(Xem: 352)
Dòng sông Lan Thương–Mekong đang bị tàn phá bởi hàng trăm dự án thủy điện trên dòng chính và các phụ lưu của nó từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc tới hạ lưu sông Sê san ở Campuchia. Riêng trên dòng chính Mekong, Chính phủ Lào đóng vai trò chính trong việc xây dựng những dự án này và thậm chí đang có kế hoạch xây thêm
14/11/2019(Xem: 800)
Những trận bạo động kéo dài qua cả sau những ngày cuối tuần… Hồng Kông như thế là liênt ục ba ngày gián đoạn giao thông công cộng. Bạo lực xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát tới cả sáng hôm Thứ Tư 13/11/2019.
14/11/2019(Xem: 370)
Khoảng đầu tháng 11/2019, Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.
14/11/2019(Xem: 310)
VENICE - Thành phố du lịch nổi tiếng tại châu Âu chứng kiến nước ngập gần kỷ lục.
14/11/2019(Xem: 142)
SEOUL - Vào ngày 13/11 Ủy Ban nhà nước Bắc Hàn phát tuyên cáo phản đối cuộc tập trận Mỹ- Hàn đã dự liệu, và cảnh báo: Mỹ sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng nếu bỏ qua kỳ hạn đối thoại phi nguyên tử do lãnh tụ Kim đề ra.
14/11/2019(Xem: 230)
BEIJING - Trong lúc bạo động tiếp tục và leo thang tại đặc khu Hong Kong, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ ngoại giao Trung Cộng khuyến cáo Hoa Kỳ “thẩm định tình hình và lui lại trươc khi quá muộn”.
14/11/2019(Xem: 198)
RIO DE JANEIRO - Vào ngày 13/11, tại Brazil, sứ quán của chế độ Maduro bị dân Venezuela ủng hộ lãnh tụ đối luận Juan Guaido lập đại sứ mới cho Venezuela.
14/11/2019(Xem: 122)
BARCELONA - Vào ngày 13/11, hàng trăm người biểu tình ủng hộ phong trào ly khai của vùng Catalonia đã bị giải tán, sau nhiều giờ chiếm lĩnh 1 đoạn của xa lộ lớn.
Tin công nghệ
Con sông gần biên giới Hàn - Triều chuyển màu đỏ sau khi máu từ xác lợn nhiễm dịch tả Châu Phi chảy vào đây theo nước mưa.
Khoảng đầu tháng 11/2019, cảnh sát Đan Mạch tái lập nhiều chốt kiểm soát tại các cửa khẩu với Thụy Điển để ngăn tội phạm xuyên biên giới.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Facebook giới thiệu dịch vụ Facebook Pay, có mặt đầu tiên tại Mỹ trên hai nền tảng Facebook và Messenger trước khi cập nhật cho Instagram và WhatsApp. Người dùng Facebook Pay sẽ thấy lịch sử thanh toán của tất cả ứng dụng tại một chỗ.
Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một cuộc tranh cãi nổ ra bên trong Nhà Trắng về cách để đánh bại cuộc điều tra luận tội Trump do đảng Dân chủ dẫn dắt.
Yongsan là vùng đất ở trung tâm Seoul, nhưng không thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc suốt gần 70 năm.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một nghiên cứu mới được công bố đã đưa ra kết luận rằng nhạc giao hưởng có thể tạo ra các ảnh hưởng tốt đến thai nhi trong bụng mẹ.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã 67 lần ném bom nguyên tử xuống quần đảo Marshall để thử nghiệm, và khi chán vũ khí hạt nhân, họ ném xuống đây vũ khí sinh học.
Ngoại trưởng Mexico cho rằng quân đội Bolivia đã đảo chính khi phá vỡ hiến pháp, gây áp lực buộc Tổng thống Morales từ chức.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo một báo cáo của Wall Street Journal, Google có một bộ phận bí mật tên là Project Nightingale, đang tiến hành thu thập dữ liệu sức khỏe cá nhân của hàng triệu người dùng tại Mỹ.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tàu ngầm USS Grayback của Mỹ bị đắm từ Thế chiến II được các nhà thám hiểm thuộc dự án Lost 52 tìm thấy ngoài khơi bờ biển Okinawa.
Theo đó, nhà chức trách phạt UBS số tiền 400 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 51 triệu USD, và yêu cầu ngân hàng bồi thường 200 triệu Đôla Hồng Kông cho khách hàng.
Khoảng đầu tháng 11/2019, các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe.
Khoảng đầu tháng 11/2019, thẻ tín dụng Apple Card đang bị các cơ quan quản lý tài chính điều tra, sau khi có những phản hồi về việc thuật toán của Apple khi cho vay phân biệt đối xử với phụ nữ.