Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đầu Hư, Tim Đã Hỏng, Miệng Nhai Lại

20/07/200700:00:00(Xem: 6610)

Hoa Thịnh Đốn.- Dường như đảng Cộng sản Việt Nam không biết chán khi nói đi nói lại các vấn đề : Tư tưởng đảng viên đã mòn; Nội bộ  Đảng đã ruỗng; Cán bộ thích làm quan; Hành chính rùa bò; Công chức chậm đổi mới nên họ lại đem ra bàn lại trong 10 ngày họp kỳ V của Ban Chấp hành Trung ương X vừa kết thúc hôm 14-7 (2007) tại Hà Nội.

Bằng chứng này đã chứng minh trong 4 Nghị quyết của từng lĩnh vực: Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Tuy nhiên, đảng lại CSVN  không phổ biến ngay những Nghị quyết này nên không ai biết họ sẽ làm gì để thay đổi tình hình vốn đã ê chề, rữa nát từ khoá đảng VII (1991).
Đây là lần đầu tiên một Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương đã đẻ ra  nhiều Nghị quyết như thế.
 
Nhưng không giống như các cuộc họp của Quốc hội, nội dung thảo luận giữa các Ủy viên Trung ương đảng, như thường lệ, kín như lâm bô nên toàn dân mù mịt, kể cả những người làm công tác tư tưởng và báo chí là  đội ngũ đã bị đảng lên án và  lột da xát trấu trong kỳ họp này.
Nhiều cơ quan  báo  chí đã bị chỉ trích đi chệch ra ngoài định hướng của đảng, chạy theo thị hiếu độc gỉa để kinh doanh, hay không còn giữ đúng tôn chỉ, mục đích như khi xin ra báo.

Thông tin duy nhất đảng CSVN cho dân biết sau kỳ họp V là qua bài diễn văn bế mạc của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư và Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương.
Mạnh nói: "Qua hơn 20 năm đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, nhiều vấn đề rất cơ bản về lý luận, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã sáng tỏ hơn, hệ thống các quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới đã hình thành trên những nét cơ bản. Tuy nhiên, do tác động từ mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, những phức tạp và mặt trái của hội nhập kinh tế quốc tế, sự chống phá của các thế lực thù địch và những hạn chế, yếu kém của chúng ta, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cấp và trong một bộ phận nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả. Tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, gây tâm tư lo lắng và bức xúc cho nhân dân."

Câu nói  của Mạnh là  thứ lập luận buông xuôi, trốn trách nhiệm khi  tìm cách đổ tội thất bại cho những "kẻ thù" vô hình.  "Kinh tế thị trường"  là tư tưởng kinh tế của Tư bản Chủ nghĩa nên tiêu cực, nếu có, là do chính sách và cách làm của nhà nước áp dụng nó. Trong trường hợp Việt Nam, điều được gọi là "mặt trái" của kinh tế thị trường chẳng qua là do những con người của chế độ tạo ra để lợi dụng làm giàu cho cá nhân, phe phái kể từ khi áp dụng chủ trương Đổi mới  năm 1986. Một lớp người mới giàu có được gọi là Tư bản Đỏ,  phần đông xất thân từ lớp cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đã nổi lên từ các "mặt trái"  làm tăng mức chênh lệch giàu, nghèo sâu rộng trong xã hội.

Còn "Những phức tạp và mặt trái của hội nhập kinh tế quốc tế" , nếu có, cũng không phải chỉ dành riêng cho Việt Nam.  Nước nào  hội nhập vào "cuộc chơi chung" mà không phải chịu những luật lệ chung "  Sự lúng túng của Việt Nam là  từ sau Đại hội đảng VIII, đảng vẫn mê sảng với ánh hào quang gỉa tạo của Chủ nghĩa Cộng sản để không  thật tâm  hội nhập vào vào thị trường kinh tế tự do vì sợ  chế độ bị tiêu diệt . Từ đó mới nẩy ra những chính sách kinh tế giở giăng giở đèn, chân trong chân ngoài, vừa đánh vừa run tạo ra nhiều kẽ hở cho  "mặt trái"  bùng phát trong sinh hoạt kinh tế.
Nhưng khi Mạnh  bảo  "các thế lực thù địch"  cũng có trách nhiệm về những "hạn chế, yếu kém"  của Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới là một lập luận chính trị hẹp hòi, mơ hồ và không đúng đắn  của người lãnh đạo.

Thử hỏi có "thế lức thù địch" nào đã xúi bẩy các công ty thương mại tư nhân  hay hợp doanh, cổ phần nhà nước  gian lận thuế khóa, làm xấu nói tốt các mặt hàng để xuất khẩu hay làm một khai mười để   thua lỗ, phá sản "
Nhiều kế hoạch đầu tư, xây dựng  thua lỗ làm mất hàng nghìn tỷ đồng của dân  trong các chương trình "xây dựng cơ bản" có bàn tay lông lá nào của "các thế lực thù địch" nhúng vào "

Đảng CSVN cũng chưa bao giờ dám  nhận khuyết điểm của chủ trương nhà nước chủ qủan, chỉ huy kinh tế và dành độc quyền  trong nhiều lĩnh vực  đầu tư, xây dựng cho các công ty nhà nước  là nguyên nhân của nền  kinh tế không vững chắc, làm nản lòng  các nhà đầu tư  nước ngoài.
Vì vậy, nếu có những thất bại kinh tế  khi hội nhập là do Nhà nước Việt Nam, dưới quyền lãnh đạo của đảng, muốn hưởng hết lợi nhuận do  mồ hôi nước mắt của nhân dân làm ra chứ  có  dính dáng gì đến "các thề lực thù địch"  "
TƯ TƯỞNG RUNG RINH

Trong khi đó,  về mặt tư tưởng đảng viên, dù đã mất nhiều năm xây dựng, củng cố nhưng  họ vẫn mơ hồ trước lập trường tiếp tục kiên địch chủ nghĩa phá sản Mác-Lênin của đảng.  Mạnh phê bình  : " Công tác tư tưởng thiếu sắc bén và tính chiến đấu chưa cao; phương pháp thiếu linh hoạt, còn bị động và kém hiệu quả. Công tác lý luận còn lạc hậu trên một số mặt, chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống đang vận động nhanh chóng và phức tạp. Đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận còn bất cập so với yêu cầu; công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động lý luận chậm đổi mới. Công tác truyền thông, báo chí có một số mặt yếu kém, khuyết điểm kéo dài chậm được khắc phục."

Riêng Báo chí, Bộ Chính trị đảng CSVN đã nhiều lần nhắc nhở nhiệm vụ chính yếu là phải tuyên truyền cho chủ trương, đường lối của đảng và không được viết những gì đảng chưa cho phép. Nhưng ít lâu nay, nhiều tờ báo đã  tự ý xé rào "chệch hướng"  sang thương mại làm giàu.  Thậm chí có nhiều cơ quan báo chí không coi việc tuyên truyền cho đảng là một nhiệm vụ bắt buộc.

Mạnh nhắc lại tại Hội nghị V: "Trước những yêu cầu mới về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần nâng cao trí tuệ, tầm nhìn, phải đổi mới sâu sắc nội dung, phương pháp và mở rộng phạm vi và năng lực hoạt động. Mục tiêu chung của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải góp phần trực tiếp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí và năng lực, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh."

Mạnh nói tiếp : "  Công tác tư tưởng, lý luận cần khắc phục những mặt yếu kém; kiên trì tìm tòi, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần củng cố, phát triển trình độ nhận thức lý luận của toàn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng. Công tác báo chí cần khắc phục bằng được những khuyết điểm kéo dài, bảo đảm báo chí là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Báo chí phải bảo đảm tính tư tưởng, tính trung thực, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng; có trách nhiệm lớn trong việc hình thành và hướng dẫn dư luận xã hội tích cực, lành mạnh, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và tinh thần trong nhân dân."

Trong khi ấy, bản Thông báo của Trung ương còn nhìn nhận các khuyết điểm của Ban Tư tường   Văn hoá Trung ương và Báo chí  không có tiến bộ  trong nhiều năm, mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần : "Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu còn hạn chế. Công tác nghiên cứu lý luận trên một số mặt còn lạc hậu, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Một số yếu kém, khuyết điểm của báo chí chậm được khắc phục, có mặt, có lúc, có nơi còn trầm trọng hơn."

 Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương đã ra lệnh :"Trong những năm tới, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đan xen cả thời cơ và thách thức to lớn, công tác tư tưởng, lý luận, báo chí cần phải chủ động, tích cực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính định hướng chính trị, tính thuyết phục, tính hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng."

 "Tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới, những điển hình tiên tiến, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận chính trị trong nhân dân; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thắng lợi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ."
Nhưng tại sao công tác này đã được thi hành từ Đảng khoá VII năm 1991 mà đến nay vẫn còn ù lì, không nhúc nhích " Chẳng nhẽ đảng viên không còn muốn nghe đảng tuyên truyền nữa hay sao "
Bằng chứng tụt hậu trong tư tưởng của đảng CSVN  còn thấy  rõ trong Thông báo kỳ này khi đảng  phải nhắc lại những nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đã nói với đảng viên nhiều lần như họ phải: " Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức lý luận về thời đại, về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, những vấn đề do thực tiễn đất nước đặt ra, cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước."

Cuối cùng, đảng vẫn lý luận vòng vo như các lần họp trước : " Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đặt ra, cần phải nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác tư tưởng, lý luận, báo chí; có cơ chế gắn kết chặt chẽ hoạt động tư tưởng, lý luận, báo chí với các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ tư tưởng, lý luận, báo chí, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới."

Nhìn chung, Hội nghị V chỉ lập lại những chuyện cũ, việc cũ mà đảng CSVN đã nói đi nói lại từ 16 năm qua .  Những gì đảng muốn đảng viên "đổi mới"  từ cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với tình hình mới thì họ vẫn cứ  ì ra hay không làm được.
Lý do là vì cái Đầu của đảng CSVN  đã đóng băng và con tim của đảng viên cũng đã nguội nên  không  còn ai biết rung động trước Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Những điều  đảng tuyên truyền và bắt báo chí phải làm theo đã qúa hủ lậu, chậm tiến trước thời đại Thông tin điện tử của kỷ nguyên  Hội nhập tòan cầu.

Đó là lý do tại sao đội ngũ  làm công tác Tư tưởng và Báo chí của đảng đã hoang mang và bất động trước thời đại.  Trong khi  nhân dân thì , sau một thời gian dài bị đảng đánh lừa  thì nay cũng đã biết  sáng mắt trước  luận điệu  tuyên truyền lừa bịp của lớp người này. -/-

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.