Hôm nay,  
Việt Báo Online

Mừng Ngày Độc Lập Mỹ

04/07/200900:00:00(Xem: 3481)
Mừng Ngày Độc Lập Mỹ
Mừng Ngày Độc Lập Mỹ
Vi Anh
Gian hàng bán và vị trí bắn pháo bông đã dựng ở các công trường, đường phố ở Little Saigon, cũng như khắp nước Mỹ. Pháo bông sẽ rực trời, dân chúng Mỹ ăn mừng Lễ Độc Lập July 4. Mừng ngày lễ Độc Lập Mỹ, hưởng tự do, dân chủ Mỹ, người Mỹ gốc Việt không thể không nghĩ đến triết lý của cuộc tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của quốc gia dân tộc Mỹ. Những giá trị đã làm cho đất nước và nhân dân Mỹ thành siêu cường trên thế giới. Và từ đó không khỏi rút kinh nghiệm để vững tin vào tương lai sán lạn của cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.
Thực vậy.  
Chính vì tự do, dân chủ, nhân quyền, đặc biệt là tự do tín ngưỡng, nhiều người Anh đã rời nước nhà tìm đất hứa  ở Mỹ Châu Tân Thế Giới. Vượt  Đại Tây Dương đầy sóng gió, chịu khí hậu khắc nghiệt, và những tháng ngày rét buốt, đói khổ ban đầu, gắn bó nhau thành những lãnh thổ, tạo thành 13 tiểu bang gọi chung là Tân Anh Cát Lợi ở Tây Bán Cầu. Tư do, dân chủ, nhân quyền của đất nước nhân dân Mỹ không  phải xin mà có, chờ mà được. Đó là thành quả của cuộc tranh đấu, chiến đấu, giành lấy, bảo vệ và phát huy, một cách dũng cảm, kiên trì cho niềm tin tự do, dân chủ, nhân quyền. Biết bao máu xương, nước mắt, mồ hôi mới được. Có lúc tưởng như thất bại nhưng thà núi xương sông máu chớ nhứt định không đầu hàng và cố gắng tiến lên.
Hội Nghị Lục địa ( Continental Congress) gồm đại diện của 13 tiểu bang sau khi thảo luận, biểu quyết ký ban hành và công bố Bản Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ vào ngày July 4th, 1776. Từ ban đầu, July 4 được xem là ngày sinh nhựt của nước Mỹ tự do, dân chủ. Tuyên ngôn Độc Lập của Mỹ đi liền với quyền tự do, dân chủ, nhân quyềøn suốt chiều dài lịch sử của quốc gia dân tộc Mỹ --  đối nội cũng như đối ngoại. Cho đến bây giờ July 4  được xem như lễ Tạ Ơn Tổ quốc Mỹ.
Vì tự do, dân chủ, nhân quyền, về quân sự, đại diện 13 tiểu bang kết họp lại đánh đuổi Thực Dân Anh trong cuộc Chiến Tranh Độc Lập kéo dài 7 năm vô cùng gian khổ. Theo sử gia từ  1754- 1763 nhưng thực tế kéo dài 9 năm vì chiến sự đã xảy ra 2 năm trước. Vì năm 1753 từ Virginia, George Washington đã gởi dân quân chiếm giao điểm chiến lược  Ohio River, Monogahela, Allegony do Anh và Pháp xây hai đồn kiểm soát, Pháp  Duquesne Fort, Anh Pitt Fort, nhưng bị thất bại. Năm 1754, Geoge Braddock dẫn quân trở lại và tử thương nên sử gia lấy đó làm năm đầu của chiến tranh..
Nhưng tiếng súng của dân quân Mỹ bắn vào đoàn quân thực dân Anh của Tướng Thomas Gage, Toàn Quyền Boston, đi Concord tại Cầu Lexington, vào ngày 18, 19 tháng 4 năm 1775, mới thực sự vang động quanh thế giới (round the world). Ngày 10 tháng 5 năm 1775, Quốc Hội Lục Địa thứ hai họp ở Philadelphia quyết định thành lập Quân Đội, phát triển Hải Quân, cử George Washington là tổng tư lịnh.
Tình thế của 13 thuộc địa hết sức thất lợi so vớùi Thực dân Anh. Trước khi Chiến Tranh Độc Lập bùng nổ, dân thuộc địa chỉ  1 phần 3 đồng ý chiến tranh, 1 phần 3  không ý kiến, và 1 phần 3 chống chiến tranh. Quân binh thuộc địa không được trang bị, huấn luyện, có người phải dẫn ngựa nhà đi tòng chinh. Chánh quyền còn rời rạc, lại phải luôn di chuyển  nên khó điều họp nỗ lực chiến tranh, không đánh được thuế, thời gian quân dịch ngắn chỉ có 3 năm, không có ngoại tệ mạnh để mua vũ khí đạn dược, không được các quốc gia lúc bấy giờ có mặt ở Mỹ Châu  viện trợï hay cho vay - trừ Pháp sau tham chiến với tư cách đồng minh với Mỹ. Có lúc quân binh bụng đói, không mền, quần áo rách, chân giày lủng, chân rướm máu khi di hành, máu đỏ đồng tuyết. Tướng Washington  phải dùng trường kỳ kháng chiến, đánh du kích theo kiểu Da Đỏ, buộc địch quân là Thực dân Anh vào  thế căng thẳng không biết bị tấn công ở đâu và lúc nào. Đoàn quân binh của Tướng Washington  sẵn sàng rút lui để bảo toàn lực lượng. Tướng Washington là người  không bao giờ để phạm sai lầm lần thứ hai. Để sau cùng thắng trận chót, thắng cuộc Chiến tranh Độc Lập, Yortown, Virginia năm 1781, nhận sự đầu hàng của  Huân tước Anh Cornwallis, Và Mỹ chấm dứt Chiến tranh Độc Lập với Hòa Ước Paris năm 1783. Anh công nhận nền độc lập của Mỹ. Nước Mỹ định hình, biên giới được phân định. Bắc giáp Đại Hồ; Nam giáp Florida còn thuộc Tây Ban Nha  nhưng sau đó Mỹ mua đứt; Đông, Đại tây Dương; và Tây Đông vực sông Missisippi.
Vì tự do, dân chủ, nhân quyền, TT Lincoln giải phóng người Mỹ Da Đen nô lệ, cứu sự tan vỡ của liên bang (union)  bằng Nội Chiến, đổi mạng mình cho tự do, dân chủ, nhân quyền, bị ám sát  ngay sau khi Nội Chiến chấm dứt. TT Rosevelt đưa quân Mỹ giải phóng Aâu Châu trong Thế Chiến 2, Mỹ trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Tự do, dân chủ, nhân quyền biến nước Mỹ thành Đất Hứa, Giấc Mơ Mỹ của nhiều dân tộc. 4 đời tổng thống Mỹ đưa quân qua VN ngăn chận làn sóng đỏ độc tài đảng trị ở VN, trong Chiến tranh Lạnh. Đó là 3 cuộc chiến tranh làm  người Mỹ chết nhiều nhứt để bảo vệ  và phát huy niềm tin tự do, dân chủ nhân quyền trong nước và ngoài nước.
Vì tự do, dân chủ, nhân quyền  về  chánh trị khó khăn của sự thành hình Hiệp chủng quốc được  thông cảm, vượt qua. Hiến Pháp Mỹ của chánh quyền vì, dân, do dân Mỹ thành hình trong thời gian 1789 và 1880. Hai khuynh hướng chánh trị trội yếu, một bên chủ trương liên bang mạnh; một bên, tiểu bang mạnh tranh đấu với nhau phát sinh lưỡng đảng  là tiền thân của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ. Hai bên tương nhượng, thỏa hiệp thành chánh quyền tam lập. Lập pháp là Quốc Hội lưỡng viện, Hành pháp là Tổng Thống. Tư pháp là Tối Cao Pháp viện với hệ thống tòa Aùn và một Tổng Chưởng Lý giống như Bộ Trưởng Tư Pháp. Chánh quyền đó được giải thích, phát huy dần dần theo sự lớn mạnh của Mỹ trên tinh thần vì dân, do dân, của dân và nguyên tắc cân bằng quyền lực và kiểm soát lẫn nhau. Sau cùng cuộc tranh đấu, chiến đấu gian khổ, xây dựng công phu và đầu thông cảm cho tư do, dân chủ, nhân quyền mà Mỹ trở thành giấc mơ, đất hứa cho nhiều dân tộc trên thế giới.
Tự do, dân chủ là điểu kiện cần và đủ của độc lập. CS Hà nội thiếu điều kiện căn bản đó nên lệ thuộc hết Nga rồi Tàu biến thành một thứ tự thực dân, bên trong khai thác đồng bào mình, bên ngoài thần phục những Anh Cả Đỏ ngoại bang. Đó là một bài học quí giá cho người Việt trong ngoài nước đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. So tương quan lực lượng, phong trào đấu tranh của người dân Việt trong ngoài nước có thế mà thiếu lực. Thế từ xu thế thời đại của thế giới, tự do kinh tế, dân chủ chánh trị. Thế từ nhân dân, con người sanh ra ai cũng muốn được tự do. Thế quốc tế có thể nói mạnh hơn người Mỹ trong Chiến tranh Độc Lập. Mỹ chỉ có một đại sứ Benjamin Fraklin vận động Pháp yễm trợ. Chưa bao giờ VN có một số nhà ngoại giao bình dân đông như người Việt Hải ngoại, quốc tế vận hơn Mỹ trong thời giàng độc lập tự do. Trước Chiến Tranh Độc Lập dân 13 thuộc đia chỉ có 1 phần 3 đống ý chiến tranh, mà 1 phần 3 không ý kiến, 1 phần 3 chống chiến tranh. Còn dân VN trừ CS có chức có quyền, 10 người như 1, đều muốn tự do, dân chủ, nhân quyền. Nhưng thế chưa biến được thành lực tổng hợp. 32 năm CS thống trị cả nước nói nghe thì lâu dài, dễ mất kiên nhẫn.  Nhưng thời gian mười mấy năm thực sự đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN chống lại chế độ CS cai trị trang bị thừa sức diệt chủng, nhiều kinh nghiệm khủng bố, lũng đoạn, và kềm kẹp; thời gian ấy quá ngắn so với những thắùng lợi. Vấn đề tự do, dân chủ nhân quyền VN đã đi vào chánh quyền các siêu cường. Biểu tượng tự do, dân chủ, nhân quyền VN đã được chánh quyền của hơn phân nửa dân số Mỹ đệ nhứt siêu cường thế giới công nhận.
Trên thế giới này, suốt trong lịch sử Nhân Loại cho đến bây giờ, tự do, dân chủ chưa bao giờ  xin mà có, chờ mà được. Chưa có dân tộc nào có tự do, dân chủ, nhân quyền nhờ ngoại bang đem đến. Nội lực dân tộc là chánh. Người dân có tranh đấu, chiến đấu mới được. Có gạo thiên hạ mới cho mượn chén đũa. Bất cứ ở đâu, bất cứ thời nào, phong trào nhân dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền nếu nhà cầm quyền thống trị không diệt được trong buổi ban đầu thì sẽ trưởng thành trên tro tàn của chế độ thống trị, dù là thực dân ngoại quốc như Anh hay tư thực dân như CS Hà nội.

17/11/2019(Xem: 237)
Kể từ khi mới bước vào Tòa Bạch Ốc để nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump đã phải đối phó với sự tấn công liên tục từ phe Dân Chủ đi tìm dấu vết liên hệ của ông với người Nga qua cuộc bầu cử tổng thống cuối năm 2016.
16/11/2019(Xem: 2049)
Không biết đã bao lần tôi suýt đầu hàng sức quyến rũ muốn trở thành người “da trắng” để hòa nhập vào xã hội chung quanh tôi. .. Mùa Tết, tôi không chịu mặc chiếc áo dài ưng ý nhất đi học vì sợ bị chê cười.
16/11/2019(Xem: 1343)
Năm đó, khi chỉ còn hai tuần là bắt đầu vào năm học cuối của chương-trình tiểu học của tôi thì cha mẹ tôi chuyển nhà. Nhà cha mẹ tôi ở thuộc vùng Nam thành-phố Paris, nay cha mẹ tôi phải dọn nhà về vùng Bắc Paris.
16/11/2019(Xem: 1211)
Một thất bại của TC thấy rõ xuyên qua hội nghị thượng đỉnh ASEAN thứ 35 tại Bangkok Thái Lan. Lần này không có mặt TT Trump của Mỹ, TC một mình một chợ với các nước Đông Nam Á [DNA] nhưng đa số không tin, không ưa TC.
16/11/2019(Xem: 311)
Nền kinh tế Nhật Bản gần như tê liệt trong Quý 3 2019, do tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung và nhu cầu suy giảm trên thị trường toàn cầu.
16/11/2019(Xem: 223)
LONDON - Trước tổng tuyển cử 12-12, Thủ Tướng Boris Johnsonson bị cử tri chất vấn về can thiệp chính trị của Nga, về ngập lụt, và về các con.
16/11/2019(Xem: 1101)
PARIS - 1 vị Tướng làm việc giám sát công trường tái thiết nhà thờ Notre Dame gây sửng sốt trong công chúng với câu “câm mồm” trong giao tiếp với kiến trúc sư.
16/11/2019(Xem: 147)
SANTIAGO - Chính quyền Chí Lợi loan báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý, đáp ứng yêu sách của phong trào quần chúng xuống đường biểu tình từ nhiều tuần để phản đối tăng giá chuyên chở công cộng.
16/11/2019(Xem: 383)
TEHRAN - Nhà nước cộng hòa Hồi giáo bắt đầu cưỡng chế chính sách khẩu phần hóa dầu hôi (pet-rol) trong lúc kinh tế đang bị áp lực - nhưng giá bán dầu hôi tăng hơn 50% (trươc đây giá 10,000 rial/lít, chưa bằng 9 cents của MK).
16/11/2019(Xem: 215)
GAZA CITY - Phi cơ Israel không tập đáp lại hỏa tiễn pháo kích từ Gaza nhắm miền nam Israel ngay trong ngày đầu của thỏa thuận hưu chiến.
16/11/2019(Xem: 151)
BEIRUT - 3 chính đảng, gồm đảng của Thủ Tướng Hariri (đã từ chức) giao trọng trách tổ chức chính quyền mới giữa khủng hoảng kinh tế cho cựu bộ trưởng tài chính Muhammad Safadi.
16/11/2019(Xem: 307)
BEIJING - Trung Cộng lên án cảm tình viên của phong trào dân chủ Hong Kong hành hung viên chức Hong Kong tại thủ đô vương quốc Anh hồi tối Thứ Năm.
16/11/2019(Xem: 306)
Tạp chí khoa học của cơ sở nghiên cứu Ge-ophysical Journal In-ternational (GJI) ước lượng sức mạnh trong vụ nổ nguyên tử đầu Tháng 9-2017 tại Bắc Hàn mạnh gấp 17 lần quả bom thả xuống Hiroshima năm 1945.
16/11/2019(Xem: 627)
WASHINGTON - Nhà chiến lược Roger Stone, là cố vấn tranh cử 1 thời gian của ứng viên Trump, đã bị quy tội về cả 7 tố giác, gồm man khai tại QH, gây ảnh hưởng nhân chứng và cản trở công lý có thể bị phạt tối đa 20 năm tù
16/11/2019(Xem: 900)
WASHINGTON - Cựu TT Clinton có lời khuyên TT trump đang đối đầu điều tra luận tội “hãy làm việc mình được dân bầu để hành xử”.
Tin công nghệ
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong Gil cho biết đã khước từ đề nghị đàm phán mang tính "xoa dịu" của Mỹ vào tháng 12/2019.
Nike quyết định gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi trang web của Amazon.
theo tòa án quận phía Nam California, những người Trung Quốc mang iPhone giả vào Mỹ rồi đánh lừa Apple sửa chữa chúng, trả lại để bán kiếm lời đang khiến Apple phải chịu thiệt hại khoảng 6 triệu USD
Khoảng đầu tháng 11/2019, chính quyền đặc khu Hong Kong được cho là sẽ sớm ban bố lệnh giới nghiêm vào cuối tuần.
Amazon đã chính thức đệ đơn phản đối việc Microsoft giành được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, có giá trị lên tới 10 tỷ USD.
Các vật liệu được phủ chất kị nước đem tới khả năng chống thấm tuyệt vời và cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp.
Trong khung cảnh vũ trụ có khí phát sáng và những đám mây bụi đen dọc theo các ngôi sao trẻ của NGC 3572.
theo báo cáo của Nikkei, Yahoo Nhật Bản và ứng dụng nhắn tin Line phổ biến tại Hàn Quốc sẽ hợp nhất thành một.
theo Luật sư Robert Brewer, những người tham gia đường dây đã nhập khẩu hơn 10,000 iPhone, iPad giả từ Trung Quốc.
Nền kinh tế Nhật Bản gần như tê liệt trong Quý 3 2019, do tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung và nhu cầu suy giảm trên thị trường toàn cầu
Xu hướng lớn tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ sẽ là những chiếc kính thông minh mà chúng ta có thể đeo ở mọi nơi và có khả năng thay thế điện thoại.
Sau 6 năm đàm phán, 15 quốc gia ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào năm 2020.
Không quốc gia nào có thể đạt được sự thành công giống như những gì Trung Quốc đã tận hưởng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (Intercontinental Ballistic Missile - ICBM) bỏ hoang tại Arizona được công ty bất động sản rao bán với giá 400,000 USD.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo báo cáo vừa được Facebook công bố, chỉ trong vòng 5 tháng, mạng xã hội đã xóa sổ 3.2 tỷ tài khoản giả mạo và hàng triệu bài viết liên quan tới lạm dụng trẻ em, tự sát. Số tài khoản giả mạo bị xóa tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.