Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Rối Như Canh Hẹ

23/07/201000:00:00(Xem: 5298)

Rối Như Canh Hẹ

Phạm Trần
Các cụ ngày xưa bảo: Đẹp tốt thì khoe ra, xấu xa phải đậy lại nhưng người Cộng sản thì không những chỉ khoe nhiều hơn sự thật mà còn biến cả việc xấu thành tốt để khoe khoang, nhưng khi xấu nhiều hơn tốt thì họ lại tìm cách đổ quanh để chạy tội.
Đó chính là lập luận của Nguyễn Hồng Vinh, Phó ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn nghệ Trung ương đưa ra trong Bài viết "Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay".
Bài  của Vinh đăng  trong Tạp chí Tuyên Giáo của Ban  Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN ngày 19-07 (2010) mở đầu như thế này: "Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng."
Thắc mắc là tại sao bây giờ mới "quyết liệt" mà không quyết liệt từ khi có "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội " năm 1991" "
Bởi vì ngay từ thời đó, nhiều đảng viên, kể cả một số người có chức có quyền và cựu đảng viên cao cấp, trong đó có cả tướng Trần Độ  đã hỏi  tại sao đảng vẫn còn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản của Hồ Chí Minh làm nền tảng xây  dựng đất nước, trong khi khối Liên bang Xô Viết, các nước Cộng sản Đông Âu  và chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ "
Từ đó đến nay, đảng CSVN đã trải qua 4 đời Tổng Bí thư (Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh)  tổng cộng là 19 năm mà có năm nào không có người đặt vấn đề : Việt Nam có cần phải  tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Cộng sản phá sản này  nữa không " Cái lợi và cái hại đã rõ như ban ngày :  Vì tiếp tục Cộng sản mà quyến làm chủ đất nước của người dân  vẫn nằm trong tay đảng; các quyền tự do quy định trong Hiến pháp chỉ được thi hành theo quy chế xin cho; các đặc quyền đặc lợi kinh tế  tiếp tục do đảng kiểm soát và phân chia; các chính sách giáo dục, y tế và xã hội vẫn chỉ thi hành theo cách buôn và bán có lợi cho những ai lắm tiền nhiều của.
Cũng vì tiếp tục Cộng sản mà tòan cảnh xã hội, văn hóa  và phong tục tập qúan muôn đời của dân tộc  đã bị đảo ngược, lộn sòng, lai căng. Con trẻ nứt mắt đã biết  gian dối, lừa đảo, bán thân chạy điểm, mua bài, mua bằng, thi gian, thi hộ có thầy cô bảo kê, che mắt để nhận hoa hồng, tiền thuê.
Những thứ "quyết liệt" này mới đáng sợ, mới cần được Nguyễn Hồng Vinh báo động với đảng, với người dân. Nhưng Vinh đã làm ngược lại để tìm cách trả đũa, phản  công  những  người không đành lòng nhìn đất nước đang  rơi xuống bờ vực thẳm đã lên tiếng khuyên đảng hãy tỉnh táo và can đảm sửa sai  từ hai Đại hội đảng IX và X.
Những người mà Vinh hô hào phải đấu tranh chống trả "quyết liệt" không ai khác hơn là những trí thức, những cựu đảng viên và lão thành cách mạng  đáng bậc ông nội, ông cố của Vinh có  đầy huy chương trên ngực và nhiều bằng khen treo tường. Chính họ  đã lên tiếng báo động về hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc; vể quốc nạn tham nhũng; ăn cướp của dân; về những âm mưu và bằng chứng phá họai kinh tế, bán đất, bán rừng cho người nước ngòai trong khi nông dân không có đất cầy, đồng bào dân tộc không có đất cất chòi tránh mưa nắng.
Cũng chính những người này, nhiều người trong số họ chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đã đồng loạt  lên tiếng kêu gọi đảng hãy  thức tỉnh, mở mắt để thay đổi đường lối trước khi qúa muộn. Họ trông chờ sẽ có "đổi mới" về chính trị tại Đại  hội đảng XI vào tháng 1/2011.
Cũng đã có người kêu gọi  đảng chấp  nhận đa nguyên, đa đảng và quyền bầu cử trực  tiếp lãnh đạo, quyền tự do ứng cử và quyền tự do ra báo  của người dân.
Cho đến nay, đảng vẫn mũ ni che tai, vẫn ra lệnh cho Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận văn nghệ Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam viết bài, tổ chức hội nghị để thảo luận các kế họach phản bác.
Nhưng khi đốt đèn, mò mẫm mà tìm  không ra đối tượng thì đành đổ phứa cho "diễn biến hòa bình" và "các thế lực thù địch" từ bên ngòai. Bên trong thì bịa ra đủ lọai "tay sai ngọai bang, kẻ nội thù, bọn phản động" đã có âm mưu gây ra "tự diễn biến" và "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng.
BA ĐẦU-SÁU TAY
Vậy, "âm mưu" của đội quân "thù địch" đáng sợ kia là ai và đang làm gì để phá đảng "
Hãy nghe Vinh vẽ với : " Như chúng ta đã biết, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để thực hiện âm mưu đó, chúng tăng cường sử dụng "diễn biến hòa bình" - một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng.
Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là "mũi đột phá", hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra "những khoảng trống" để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tổ chức lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đáng lưu ý là, trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của địch, ra sức công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hàng ngày, chúng tung lên mạng, tán phát hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu toan chia rẽ, kích động lật đổ chính quyền."
Ghê chưa " Ai đọc mà chả thấy đảng đang lâm nguy, nhưng khẩn trương hơn là chỉ còn ít tháng nữa là đến ngày Đại hội đảng XI nên Nguyễn Hồng Vinh mới  lên cơn sốt báo động : " Năm 2010 là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII..., các thế lực thù địch coi đây là thời cơ, là lúc "phất cờ", cần tranh thủ tối đa cái gọi là "lực lượng cấp tiến" trong Đảng để chuyển hóa từ lượng thành chất. Chúng đã và đang dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện mưu toan "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta."
Vậy bây giờ phải làm gì để cứu nguy đảng" Xem ra đảng đã có đủ loại bùa ngải từ lâu rồi mà xem chừng đã hết linh. Theo lời  Nguyễn Hồng Vinh thì đó là :  Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, ngày 01/8/2007 "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" và  Nghị quyết Trung ương 9, khóa X, ngày 02/2/2009 "Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng".
Nghị quyết Trung ương 5 viết  rõ: "Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả trung ương và các ngành, các cấp"
Còn Nghị quyết Trung ương 9 thì khuyên đảng viên phải  : "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hình thành hệ thống giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng  cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng"
Như vậy rõ ràng là "nước giáo dục" của đảng đã "đổ đầu vịt" mất toi nên mới có bài viết báo động khẩn trương như nhà có đám ma của Nguyễn Hồng Vinh trước ngày Đại hội đảng "
Do đó  nghe Vinh hốt hỏang la lên bảo rằng những chỉ thị của đảng ghi trong 2 Nghị quyết 5 và 9 là : "Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn bản của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ này, đã thể hiện nhất quán 3 quan điểm cơ bản của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch:1. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay.2. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.3. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp."
Khi đọc đến đây thì có thể có người sẽ muốn lập lại câu nói để đời của Nhà văn Nguyễn Tuân rằng : "Biết rồi khổ lắm nói mãi."
Nhưng đối với cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Vinh  thì chuyện sống còn này đâu phải là chuyện đùa nên  Vinh mới hô hóan lên  cho mọi người nghe: "Trước những mưu toan thâm độc và tính chất quyết liệt của những luận điểm sai trái và phản động, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch cần được thường xuyên coi trọng hơn nữa, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh, thu hút đông đảo lực lượng tham gia, nhất là các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết; sử dụng đa dạng các phương thức đấu tranh; đặc biệt cần chú ý nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng."
Không biết lời kêu gào của Vinh có  đủ sức quyến rũ và mệnh lệnh  hơn 2 Nghị quyết 5 và 9 không, nhưng nếu cứ  bài cũ lập lại mãi thì lại hóa ra nhàm tai chả ai còn muốn  nghe nữa.
Rõ ràng là chuyện Đảng đã  rối như canh hẹ. -/-
Phạm Trần
(07/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.