Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Rối Như Canh Hẹ

23/07/201000:00:00(Xem: 6133)

Rối Như Canh Hẹ

Phạm Trần
Các cụ ngày xưa bảo: Đẹp tốt thì khoe ra, xấu xa phải đậy lại nhưng người Cộng sản thì không những chỉ khoe nhiều hơn sự thật mà còn biến cả việc xấu thành tốt để khoe khoang, nhưng khi xấu nhiều hơn tốt thì họ lại tìm cách đổ quanh để chạy tội.
Đó chính là lập luận của Nguyễn Hồng Vinh, Phó ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn nghệ Trung ương đưa ra trong Bài viết "Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay".
Bài  của Vinh đăng  trong Tạp chí Tuyên Giáo của Ban  Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN ngày 19-07 (2010) mở đầu như thế này: "Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng."
Thắc mắc là tại sao bây giờ mới "quyết liệt" mà không quyết liệt từ khi có "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội " năm 1991" "
Bởi vì ngay từ thời đó, nhiều đảng viên, kể cả một số người có chức có quyền và cựu đảng viên cao cấp, trong đó có cả tướng Trần Độ  đã hỏi  tại sao đảng vẫn còn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản của Hồ Chí Minh làm nền tảng xây  dựng đất nước, trong khi khối Liên bang Xô Viết, các nước Cộng sản Đông Âu  và chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ "
Từ đó đến nay, đảng CSVN đã trải qua 4 đời Tổng Bí thư (Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh)  tổng cộng là 19 năm mà có năm nào không có người đặt vấn đề : Việt Nam có cần phải  tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Cộng sản phá sản này  nữa không " Cái lợi và cái hại đã rõ như ban ngày :  Vì tiếp tục Cộng sản mà quyến làm chủ đất nước của người dân  vẫn nằm trong tay đảng; các quyền tự do quy định trong Hiến pháp chỉ được thi hành theo quy chế xin cho; các đặc quyền đặc lợi kinh tế  tiếp tục do đảng kiểm soát và phân chia; các chính sách giáo dục, y tế và xã hội vẫn chỉ thi hành theo cách buôn và bán có lợi cho những ai lắm tiền nhiều của.
Cũng vì tiếp tục Cộng sản mà tòan cảnh xã hội, văn hóa  và phong tục tập qúan muôn đời của dân tộc  đã bị đảo ngược, lộn sòng, lai căng. Con trẻ nứt mắt đã biết  gian dối, lừa đảo, bán thân chạy điểm, mua bài, mua bằng, thi gian, thi hộ có thầy cô bảo kê, che mắt để nhận hoa hồng, tiền thuê.
Những thứ "quyết liệt" này mới đáng sợ, mới cần được Nguyễn Hồng Vinh báo động với đảng, với người dân. Nhưng Vinh đã làm ngược lại để tìm cách trả đũa, phản  công  những  người không đành lòng nhìn đất nước đang  rơi xuống bờ vực thẳm đã lên tiếng khuyên đảng hãy tỉnh táo và can đảm sửa sai  từ hai Đại hội đảng IX và X.
Những người mà Vinh hô hào phải đấu tranh chống trả "quyết liệt" không ai khác hơn là những trí thức, những cựu đảng viên và lão thành cách mạng  đáng bậc ông nội, ông cố của Vinh có  đầy huy chương trên ngực và nhiều bằng khen treo tường. Chính họ  đã lên tiếng báo động về hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc; vể quốc nạn tham nhũng; ăn cướp của dân; về những âm mưu và bằng chứng phá họai kinh tế, bán đất, bán rừng cho người nước ngòai trong khi nông dân không có đất cầy, đồng bào dân tộc không có đất cất chòi tránh mưa nắng.
Cũng chính những người này, nhiều người trong số họ chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đã đồng loạt  lên tiếng kêu gọi đảng hãy  thức tỉnh, mở mắt để thay đổi đường lối trước khi qúa muộn. Họ trông chờ sẽ có "đổi mới" về chính trị tại Đại  hội đảng XI vào tháng 1/2011.
Cũng đã có người kêu gọi  đảng chấp  nhận đa nguyên, đa đảng và quyền bầu cử trực  tiếp lãnh đạo, quyền tự do ứng cử và quyền tự do ra báo  của người dân.
Cho đến nay, đảng vẫn mũ ni che tai, vẫn ra lệnh cho Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận văn nghệ Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam viết bài, tổ chức hội nghị để thảo luận các kế họach phản bác.
Nhưng khi đốt đèn, mò mẫm mà tìm  không ra đối tượng thì đành đổ phứa cho "diễn biến hòa bình" và "các thế lực thù địch" từ bên ngòai. Bên trong thì bịa ra đủ lọai "tay sai ngọai bang, kẻ nội thù, bọn phản động" đã có âm mưu gây ra "tự diễn biến" và "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảng.
BA ĐẦU-SÁU TAY
Vậy, "âm mưu" của đội quân "thù địch" đáng sợ kia là ai và đang làm gì để phá đảng "
Hãy nghe Vinh vẽ với : " Như chúng ta đã biết, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để thực hiện âm mưu đó, chúng tăng cường sử dụng "diễn biến hòa bình" - một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng.
Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là "mũi đột phá", hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra "những khoảng trống" để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tổ chức lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa.


Đáng lưu ý là, trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của địch, ra sức công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hàng ngày, chúng tung lên mạng, tán phát hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu toan chia rẽ, kích động lật đổ chính quyền."
Ghê chưa " Ai đọc mà chả thấy đảng đang lâm nguy, nhưng khẩn trương hơn là chỉ còn ít tháng nữa là đến ngày Đại hội đảng XI nên Nguyễn Hồng Vinh mới  lên cơn sốt báo động : " Năm 2010 là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII..., các thế lực thù địch coi đây là thời cơ, là lúc "phất cờ", cần tranh thủ tối đa cái gọi là "lực lượng cấp tiến" trong Đảng để chuyển hóa từ lượng thành chất. Chúng đã và đang dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện mưu toan "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta."
Vậy bây giờ phải làm gì để cứu nguy đảng" Xem ra đảng đã có đủ loại bùa ngải từ lâu rồi mà xem chừng đã hết linh. Theo lời  Nguyễn Hồng Vinh thì đó là :  Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, ngày 01/8/2007 "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới" và  Nghị quyết Trung ương 9, khóa X, ngày 02/2/2009 "Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng".
Nghị quyết Trung ương 5 viết  rõ: "Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả trung ương và các ngành, các cấp"
Còn Nghị quyết Trung ương 9 thì khuyên đảng viên phải  : "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hình thành hệ thống giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng  cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng"
Như vậy rõ ràng là "nước giáo dục" của đảng đã "đổ đầu vịt" mất toi nên mới có bài viết báo động khẩn trương như nhà có đám ma của Nguyễn Hồng Vinh trước ngày Đại hội đảng "
Do đó  nghe Vinh hốt hỏang la lên bảo rằng những chỉ thị của đảng ghi trong 2 Nghị quyết 5 và 9 là : "Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn bản của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ này, đã thể hiện nhất quán 3 quan điểm cơ bản của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch:1. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay.2. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.3. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp."
Khi đọc đến đây thì có thể có người sẽ muốn lập lại câu nói để đời của Nhà văn Nguyễn Tuân rằng : "Biết rồi khổ lắm nói mãi."
Nhưng đối với cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Vinh  thì chuyện sống còn này đâu phải là chuyện đùa nên  Vinh mới hô hóan lên  cho mọi người nghe: "Trước những mưu toan thâm độc và tính chất quyết liệt của những luận điểm sai trái và phản động, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch cần được thường xuyên coi trọng hơn nữa, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh, thu hút đông đảo lực lượng tham gia, nhất là các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết; sử dụng đa dạng các phương thức đấu tranh; đặc biệt cần chú ý nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng."
Không biết lời kêu gào của Vinh có  đủ sức quyến rũ và mệnh lệnh  hơn 2 Nghị quyết 5 và 9 không, nhưng nếu cứ  bài cũ lập lại mãi thì lại hóa ra nhàm tai chả ai còn muốn  nghe nữa.
Rõ ràng là chuyện Đảng đã  rối như canh hẹ. -/-
Phạm Trần
(07/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta đang "hiện diện trong việc thành lập" một kiến trúc an ninh mới cho Ấn Độ -Thái Bình Dương, bằng cách dựa vào tên cuốn hồi ký của Dean Acheson, một trong những kiến trúc sư chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn vào những năm của thập niên 1940. Có lẽ chúng ta cũng như cả khối AUKUS và hội nghị thượng đỉnh của bộ Tứ (Quad) cũng đều không giúp chúng ta tiến rất xa trên con đường đó. Trong khi cả hai đều báo hiệu sự phản kháng ngày càng tăng đối với lập trường ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, nhưng vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong nỗ lực nhằm khai thông các tham vọng của Trung Quốc.
Thông tin chống đảng trên Không gian mạng (KGM) đang làm điên đầu Lãnh đạo Việt Nam. Tuy điều này không mới, nhưng thất bại chống “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong Quân đội, Công an và trong đảng của Lực lượng bảo vệ đảng mới là điều đáng bàn.
Có anh bạn đồng hương và đồng nghiệp trẻ, sau khi tình cờ biết rằng tôi là dân thuộc bộ lạc Tà Ru (tù ra) bèn nhỏ nhẹ khen: Không thấy ai đi “cải tạo” về mà vẫn lành mạnh, bình thường như chú! Chưa chắc đó đã là lời chân thật, và dù thật thì e cũng chỉ là câu khen trật (lất) thôi! Nói tình ngay, tôi không được “bình thường” hay “lành mạnh” gì lắm. Tôi ít khi đề cập đến những năm tháng lao tù của mình, giản dị chỉ vì nó rất ngắn ngủi và vô cùng nhạt nhẽo.
Trước hết nói về thị trường địa ốc ở Trung Quốc hiện chiến 25-30% GDP – so với 9% GDP ở Mỹ năm 2006 tức là vào lúc cao điểm trước cuộc khủng hoảng địa ốc 2007-08. Nhà đất chiếm 80% tài sản của dân Tàu (so với 40% ở Mỹ). Người Hoa không có nhiều cơ hội đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu như ở Hoa Kỳ nên để dành tiền mua nhà nhất là khi giá nhà tăng liên tục từ 30 năm nay (trừ những lúc giá cả khựng lại trong ngắn hạn như vào năm 2014.) Ngành địa ốc ở Trung Quốc nếu suy sụp trong một khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến GDP, và trực tiếp tác động lên dân chúng vốn dựa vào giá nhà như khoảng đầu tư lớn nhất trong đời chuẩn bị cho cưới hỏi, hưu trí hay gia tài để lại con cháu. Cho nên Bắc Kinh vô cùng thận trọng quản lý khủng hoảng địa ốc để không nổ bùng trở thành bất mãn xã hội như trường ở Mỹ năm 2007 vốn dẫn đến Donald Trump và Bernie Sander năm 2016 và 2020. Khủng hoảng kinh tế nguy hiểm ở chỗ từ một đốm lửa nhỏ trong chớp mắt lây lan thành trận cháy rừng, lý do nơi tâm lý
Lời người dịch: Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan gia nhập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bác bỏ rõ ràng. Vào tuần trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hiện nay, Lầu Năm Góc đã thừa nhận rằng các giảng viên Mỹ đang bí mật huấn luyện cho quân đội Đài Loan.
Trước khi đội Việt Nam gặp đội Tàu China trong giải đấu chọn đội đại diện Châu Á dự World Cup Qatar 2022 ở bảng B ngày 7 tháng 10 năm 2021 thì báo chí quốc tế đưa ra nhiều nhận xét nhưng tổng quát là trình độ 2 đội coi như ngang ngửa nhau. Đội nào cũng có cơ hội thắng đội kia.Tuy vậy, cũng có vài ý kiến lo ngại rằng yếu tố chính trị sẽ xen vào chuyện thể thao- một trận đấu mang nhiều ý nghĩa danh dự của quốc gia.
Sau 2 năm vật lộn với dịch Covid-19, tình hình kinh tế Việt Nam đang đứng trước viễn ảnh u tối nhất kể từ khi Đổi mới 35 năm trước đây (1986). Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam thì: “Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%; khu vực dịch vụ giảm 9,28%.“
Ngược lại, những biến cố dồn dập đủ loại trong COVID-19 mở ra cuộc đấu tranh chính trị mới: đòi quyền được sống còn, có thuốc trị cho tất cả, đi lại an toàn, đó là một cái gì thiết thực trong đời sống hằng ngày và không còn chờ đợi được chính quyền ban phát ân huệ; nó khiến cho người dân có ý thức là trong các vấn đề nội chính, cải tổ chế độ là cần ưu tiên giải quyết. Người dân không còn muốn thấy vết nhơ của Đồng Tâm hay tiếp tục qùy lạy van xin, thì không còn cách nào khác hơn là phải có ý thức phản tỉnh để so sánh về các giá trị tự do cơ bản này và hành động trong gạn lọc. Tình hình chung trong việc chống dịch là bi quan và triển vọng phục hồi còn đấy bất trắc. Nhưng đó là một khởi đầu cho các nỗ lực kế tiếp. Trong lâu dài, dân chủ hoá là xu thế mà Việt Nam không thể tránh khỏi. Cải cách định chế chính trị và đào tạo cho con người để thích nghi không là một ý thức riêng cho những người quan tâm chính sự mà là của toàn dân muốn bảo vệ sức khoẻ, công ăn việc làm
Trong vài thập niên vừa qua, giải Nobel Hòa Bình và Văn Chương được xem là một tuyên ngôn của ủy ban giải Nobel về các vấn đề thời cuộc quan trọng trong (những) năm trước và năm 2021 này cũng không là ngoại lệ. Giải Nobel Văn Chương năm nay được trao cho nhà văn lưu vong gốc Tazania - một quốc gia Châu Phi, là Abdulrazak Gurnah "vì sự thẩm thấu kiên định và bác ái của ông đối với những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong vực sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa". Cũng vậy, giải Nobel Hoà Bình đã dành cho hai ký giả Maria Ressa của Phi Luật Tân và Dmitry Muratov của Nga "vì những nỗ lực bảo vệ sự tự do ngôn luận, vốn là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và sự hòa bình lâu dài". Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy còn nói thêm rằng, "họ đại diện cho tất cả các ký giả đang tranh đấu cho lý tưởng này, trong một thế giới mà nền dân chủ và tự do báo chí đang đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi" và cho "nền báo chí tự do, độc lập
Sau đó, sau khi “phát khóc” và lau nước mắt/nước mũi xong, bác Hồ liền thỉnh ngay bác Lê về thờ nên mới có Suối Lê Nin (với Núi Các Mác) cùng hình ảnh – cũng như tượng đài – của cả hai ông trưng bầy khắp mọi nơi, để lập ra một tôn giáo mới, thay thế cho Phật/Chúa/Thánh Thần/Ông Bà/Tiên Tổ ... các thứ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.