Hôm nay,  
Việt Báo Online

Chuyện Vậy Mà Nên

18/12/200700:00:00(Xem: 1278)
Chuyện Vậy Mà Nên

Đời nhà Đường, giặc Lý Hy Liệt đã đánh được Châu Biên, liền kéo đến đánh huyện Hạng Thành. Quan huyện Hạng Thành là Lý Khải quá sợ muốn chạy trốn. Bà huyện là Dương thị, mới đưa tay nắm lấy cổ chồng. Bực tức nói:
- Ý nghĩa của đoàn kết, là mỗi người đều phải hy sinh một phần quyền và lợi của mình. Nay thế nước đang vào cơn nghiêng ngửa - mà ông là đầu tàu - lại muốn lặn trốn đi, là nghĩa làm sao"
Lý Khải hơ hãi đáp:
- Ta quen làm quan thời bình. Chớ không quen làm quan thời loạn. Nay giặc mạnh thế này, mà ta ở lại đây, thì có khác chi đưa đầu cho chúng chém!
Dương thị nghe chồng phân biện làm vậy, máu vụt xông lên, bèn đá vào chân chồng một cái mà nói rằng:
- Việc nên hết sức mà không chịu hết sức, thì cầm chắc sẽ sinh điều tai hại. Nay ông không có ý giữ thành, lại còn phó mặc cho sĩ tốt để rộng đường trốn chạy - còn không dẫn tôi theo - thì đống sai đó mần răng mà tha thứ"
Khải đưa mắt nhìn trời, rồi nhìn đất. Khổ sở đáp:
- Vợ mất thì tôi có thể lấy vợ khác được. Nước mất thì tôi có thể chạy qua nước khác mà tá túc được - nhưng nếu thân này lỡ mất đi - thì chẳng những công sinh thành chưa trả được, mà chữ tào khang cũng chộn rộn đứt lìa, nên ta phải ra sức chạy đi là vì duyên cớ đó.
Dương thị từ nào tới giờ cứ thường hay nghĩ bụng: « Con gái một khi đã có chồng, thì phải lấy niềm vui của chồng làm niềm vui của mình. Biến sự âu lo của chồng thành sự âu lo của mình, thì mới là phải đạo ». Bây giờ bỗng dưng thấy chồng tất bật phủi tay, bèn tiếc cho công lao gầy dựng, liền gan ruột lộn lên. Tức tối nói :
- Mẹ nó! Vợ đang còn sờ sờ trước mặt mà đã có ý lấy vợ khác, thì đừng trách tại sao đời mình không yên nghỉ. Nước mất nhà tan, mà chỉ nghĩ đến chuyện chạy qua nương nhờ nơi xứ khác, mặc cho vận nước nổi trôi thế nào cũng kệ, thì thiệt là hết biết!
Đoạn, nắm chặt tay chồng mà nói rằng:
- Giặc đến cướp thành thì phải hết sức mà giữ. Còn giữ không được thì phải liều chết với thành. Chớ không có chuyện bỏ thành mà chạy. Nay ông phải tuyển mộ quân cho nhiều, khao thưởng cho to, thì mới hy vọng đem bình an đến cho bàn dân bá tánh.
Lý Khải trăm phần muốn chạy, nay bỗng bị vợ bắt phải xông pha ở trận tiền, liến thót cả ruột gan. Ấp úng nói:
- Một người trong đời có thể kết hôn nhiều lần, nhưng chỉ chết có một lần. Ta đang còn trẻ, sức chơi còn dài, mà phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong rừng đao mũi kiếm. Chẳng uổng lắm ư"
Rồi ôm cột nhà chịu trận. Nhất định không đi. Đã vậy còn run run nói:
- Thấy trước để tránh mới là người trí. Không nỡ nhìn thấy cảnh chết chóc ấy là người nhân. Giữ được mạng thân là đã sống đúng theo lời mẹ dạy, ấy là người tín. Nàng lấy được một người chồng mà hội đủ những đức tính như vậy. Còn chưa biết sướng, lại èo xèo kiếm chuyện, thì thiệt không biết có phải là hiền thê không nữa!
Dương thị mười phần bực bội trong lòng. Cố dằn hơn phân nửa, chỉ lộ ra ngoài ước độ năm mươi. Nay bỗng nghe chồng tỏ bày như vậy, bèn tức nước vỡ bờ. To tiếng gắt:
- Bỏ mặc binh sĩ dưới quyền bỏ chạy, là bất nghĩa. Không hỏi ý vợ mà quay mặt trốn nhanh, thì đúng là bất lễ. Người mà có hai cái… bất như vầy, lại ra làm phụ mẫu chi dân, thì không cần tiến sĩ cử nhân cũng biết là tanh bành xác pháo.
Rồi tiện tay lôi Khải đến huyện đường. Vừa đi vừa nói:
- Ông ở với tôi thì cũng giống như là cái áo đã thấm nước. Mặc vào thì dễ. Cởi ra thì khó. Chớ không thể luông tuồng mà yên ổn được đâu!
Lúc đến công đường, bà huyện cho tập trung quan quân cùng thân hào nhân sĩ lại mà hiểu dụ rằng:
- Quan huyện là chủ các ngươi thật, song chẳng qua chỉ ở đây độ năm ba năm rồi sẽ chuồn đi nơi khác. Chớ không giống như những người sinh trưởng ở đất này. Chẳng những đổ sức ra gầy dựng cơ nghiệp, mà mồ mả nội ngoại hai bên cũng bình yên nằm đây hết cả. Vậy nếu các ngươi muốn mọi chuyện êm xuôi, thì phải hết sức giữ thành mới được.
Rồi ngẫm nghĩ một chút, lại ưu tư nói:
- Đất Hạng Thành mưa thuận gió hòa, lại có dừa trái quanh năm, nên con gái ở xứ này nổi tiếng đẹp nhiều hơn nơi khác. Ta chỉ sợ. Giặc cướp thành là chuyện nhỏ, nhưng bắt hết con gái trong thành mới là chuyện lớn. Các ngươi, kẻ thì có phòng nhì. Người thì có con tới tuổi cập kê. Kẻ khác lại đang hưởng tuần trăng mật - mà phút chốc bỗng mất đi - thì nỗi uất ức ấy bao giờ mới hết được"
Đoạn nhìn khắp một vòng, rồi thở dài nói tiếp:
- Ta chỉ sợ lúc giặc rút đi. Các ngươi, kẻ thì đứng đầu đường than vãn. Người thì ôm chiếc gối loan phụng mà than trời trách đất. Kẻ khác lại bấn loạn đi tìm con, rồi lại có kẻ cầu khẩn tứ phương để mong tìm lại vợ. Thế thì tại sao các ngươi không cùng ta hiệp lực. Sống mái một phen, hầu bảo vệ được kẻ thân người thích ra ngoài cơn giông tố"
Dương thị từ nào tới giờ chỉ quẩn quanh bên bàn trang điểm, dồi phấn tô môi, thỉnh thoảng mới lôi vài bộ phim Hàn ra xem để có thêm kiến thức về cách ăn mặc, hoặc bài trí thư phòng. Chớ tuyệt nhiên chẳng nói đến chuyện nước non gì hết cả. Nay bỗng hùng khí kiểu này, khiến từ quan quân đến thân hào nhân sĩ thảy đều cảm động, rơm rớm nước mắt, và đồng thanh xin liều chết giữ thành. Quyết không để một em nào phải làm áp trại phu nhân, rời nơi yêu dấu. Duy có Phó tướng Khương Nha cứ đưa tay gãi đầu, rồi ấp úng nói:
- Những lời bà huyện ban cho, đã tưới lên chúng tôi niềm hy vọng, nhưng vì bà không phải là mệnh quan của triều đình, nên làm sao điều được quân binh. Thiệt là khó tính!
Bà huyện lẹ miệng đáp:
- Chồng ta là quan huyện. Ta là quan của… quan. Lẽ nào lại vòng tay đứng ngó"
Đoạn hích cùi chỏ vào hông chồng. Nghiêm mặt nói:
- Ngoan cố thì cũng phải có chừng mức. Ông có hiểu không"
Lý Khải biết là hết đường chọn lựa, liền ngập ngừng nói :
- Vợ ta ra lệnh, thì cũng như ta. Các ngươi phải hết sức mà thi hành. Ai bất tuân, sẽ chiếu quân pháp mà xét xử.
Rồi tự giác đứng vào hàng. Lúc ấy, Dương thị mới dõng dạc nói:
- Ai lấy gạch đá phang được giặc, tiền thưởng một nghìn. Ai lấy gươm giáo giết được giặc, tiền thưởng một muôn. Còn ai lụi được chủ tướng giặc, thì mọi chi phí cưới vợ mọn vợ hai ta đều lo tất cả.
Mọi người, từ anh thổi kèn đến thân hào nhân sĩ, khi biết được bà huyện sẽ cưới vợ giúp mình, bèn hết mực hân hoan. Đồng thanh hét:
- Trận này mà thua. Thề sẽ không về thành này nữa!
Rồi ào ra chống giặc. Phần bà huyện. Chẳng những lo đôn đốc, mà còn để ý tới lương thực cho mọi người nữa. Đã vậy còn dặn bọn lo về ẩm thực rằng:
- Phải để họ ăn no thì mới có sức mà chiến đấu. Lại còn thêm rượu thì mới đủ ép phê. Không thể nào thiếu được.
Hỏa đầu vụ nghe có rượu, liền trố mắt ra nhìn Dương thị. Thảng thốt thưa:
- Chống giặc mà có rượu. Lỡ say mần răng đánh"
Bà huyện cười cười đáp:
- Có rượu thì mới xung. Có xung thì mới hăng máu mà chưởi. Địch thủ của chúng ta là quân cướp, mà hễ cái gì đụng tới cướp thì không thể nói lời hoa mỹ được. Bá tánh trong thành lâu nay tuân giữ luật nước. Nay được chưởi thả giàn. Há chẳng sướng ư"
Kịp lúc giao chiến với giặc, Lý Khải chẳng may bị một mũi tên, bèn cởi mũ áo ra, ý chừng không muốn đánh nữa. Dương thị giận dữ nói:
- Ông không ở đây với quân binh, thì ai chịu liều chết" Mà giả như vì giữ thành mà ông có thác đi, thì tuổi tên cũng được lưu vào xanh sử. Còn như ông hãi sợ chết ở xó giường, mặc cho quan quân liều mình chống giặc, thì trước là uổng mẹ tấm thân, sau… tử tuất cũng khó bề truy lãnh!
Lý Khải thấy vợ giận, thì xanh mét cả mặt mày. Lẩm bẩm nói:
- Chạy cũng không được. Trốn cũng không xong. Thôi thì cứ nhào ra chơi tiếp.
Rồi hăng hái chạy lên mặt thành. Lúc thì hò hét chỗ này. Khi thì đốc thúc chỗ nọ, khiến trăm họ hò reo, yên lòng chiến đấu. Lúc ấy, có Thôi thị là vợ của Khương Nha, chạy đến bên Dương thị mà hỏi rằng:
- Huyện quan nhát sợ, đã toan bỏ dân mà chạy, nhưng chỉ vài lời của bà, đã chuyển nguy thành an, lại còn khiến bá tánh nức lòng mà chống giặc. Bí quyết ấy, có thể san sớt vài điều cho tiện nữ được chăng"
Dương thị cười cười đáp :
- Sức mạnh của đàn bà là ở chỗ… nói nhiều. Có phải vậy chăng"
Thôi thị gật gật một hơi mấy cái. Hớn hở nói:
- Phải! Phải!
Dương thị lại nói:
- Đối với trẻ con thì phải vừa dọa vừa nạt, Vừa an ủi vuốt ve, thì chuyện dẫu khó cũng ào tuôn đi tuốt. Có phải vậy chăng"
Thôi thị gật đầu đáp:
- Phải! Phải!
Lúc ấy, Dương thị mới ghé miệng vào tai của họ Thôi, mà nói rằng:
- Đàn ông chỉ là đứa trẻ nhiều tuổi, nên ta lấy cách cư xử với trẻ ra mà dẫn dụ, thì chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Chuyện không có ta cũng làm cho có…

11/11/2019(Xem: 164)
Kể từ khi HD 8 bắt đầu xâm nhập vào thềm lục địa Việt nam, Đảng Cộng Sản Việt nam không có một động thái gì để bảo vệ lãnh hải, ngoại trừ mãi tới 15 ngày sau (ngày 18 tháng 7) mới có lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng việc TC xâm nhập khu Đặc Quyền Kinh Tế và Thềm Lục địa VN, và phải mãi tới ngày 15 tháng 10, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao VC, Phạm đình Minh tuyên bố tại Hội Nghị ASEAN tổ chức tại Đà lạt tố cáo hành vi đơn phương của TC xâm phạm chủ quyền của Việt nam.
11/11/2019(Xem: 137)
Tôi nhận được tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của nữ thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh tặng vào những ngày lập thu đầu tháng mười. Khi nhìn tên tập thơ, tôi nghĩ ngay đến nỗi niềm hoài vọng của tác giả.
11/11/2019(Xem: 148)
Chiều Thứ Sáu ngày 8 tháng 11/2019, mình hành hương chùa Kim Các Tự, ngôi chùa quen thuộc với người học văn ở Sài Gòn thời xa xưa.
11/11/2019(Xem: 126)
Dân chủ phải là thể chế chánh trị. Nhưng Dân chủ nào ? Hai chế độ không giống ai, Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Cộng Hà nội, đều (cả hai) rêu rao tuyên bố có chế độ Dân Chủ. Thế nhưng trong thực tế, sau 70 năm cầm quyền Miền Bắc, và trên 40 năm cầm quyền cả nước Việt Nam, ai ai cũng biết chế độ quản trị Việt Nam của độc đảng Cộng Sản là một chế độ Độc Tài.
11/11/2019(Xem: 231)
So với Vạn Lý Trường Thành thì Bức Tường Bá Linh chỉ như một thứ mô hình để trưng bầy, coi chơi cho vui mắt thôi. Tuy thế, số nạn nhân của Berlin Wall (cũng như lực lượng phòng thủ hùng hậu của nó) cũng đã để lại một những dấu ấn khó phai trong lịch sử cận đại.
11/11/2019(Xem: 131)
Tai buổi lễ khai mạc kỳ họp Quốc Hội hôm 21-10-2019, với nhận định tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp và bất lợi, ông Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng VNCS phát biểu: Viêt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng về Độc lập và Chủ quyền.
11/11/2019(Xem: 400)
Năm nay ngày Cựu Chiến Binh Mỹ nhằm Thứ Hai ngày 11 tháng 11, năm 2019.
11/11/2019(Xem: 278)
Những chuyên viên chất nổ (EOD) thuộc binh chủng bộ binh phàn nàn: nhân sự giảm, trong khi nhiệm vụ bảo vệ tổng thống Trump và những viên chức chính phủ khác tăng, khiến họ cảm thấy bị quá tải, và không được huấn luyện đúng mức cho công việc nguy hiểm này.
11/11/2019(Xem: 491)
Gần 2/3 người Mỹ rằng họ háo hức trong kỳ bầu cử 2020 hơn là những kỳ trong quá khứ, theo một cuộc thăm dò mới của Gallup. Điều này dự báo kỳ bầu cử năm tới sẽ có số cử tri đi bầu rất cao.
11/11/2019(Xem: 267)
Đối với những người lo ngại về biến đổi khí hậu, món burger thịt là nên tránh, vì góp phần làm nóng quả địa cầu nhiều hơn ngành công nghiệp hàng không.
11/11/2019(Xem: 520)
Theo Tom Perez- Chủ Tịch Uy Ban Quốc Gia Dân Chủ (DNC)- cử tri Latin sẽ là chìa khóa để chiến thắng kỳ bầu cử 2020.
11/11/2019(Xem: 219)
Khi Ted Atz- một cư dân 75 tuổi ở Quận Marin- biết rằng khu nhà mình bị cúp điện trong vụ cháy Kincade, ông đã nhắn tin ngay cho người thân rằng điện thoại di động của ông có thể sẽ mất liên lạc.
11/11/2019(Xem: 520)
Theo một cuộc thăm dò mới nhất của ABC News/Washington Post vừa công bố hôm 5 tháng 11, cả năm dự ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ đều dẫn điểm phần trăm trên 2 chữ số so với tổng thống Trump trong kỳ bầu cử 2020, sẽ xảy ra trong vòng một năm nữa.
11/11/2019(Xem: 678)
Kể từ năm 1991, con số những người từ 55 tuổi trở lên khai phá sản đã tăng đến mức đáng kinh ngạc.
11/11/2019(Xem: 198)
Ngày nay, có nhiều người hay trách móc thế hệ Millennials (hiện nay tuổi từ 22-38) nhiều thứ. Một ngành công nghiệp xuống dốc? Tại Millennials không chịu tham gia!
Tin công nghệ
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, các mẫu dịch từ phổi của 29 bệnh nhân tổn thương phổi ở 10 tiểu bang cùng chứa một hóa chất. Phát hiện mới là một bước tiến lớn cho việc điều tra về các tổn thương phổi nghiêm trọng và bí ẩn đối với người dùng thuốc lá điện tử trên khắp nước Mỹ.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Ravi Menon, giám đốc điều hành của Cơ quan Tiền tệ Singapore, cho biết Singapore muốn trở thành "thủ phủ" cho các hãng công nghệ với lợi thế về dữ liệu tại Châu Á để giúp cải thiện dịch vụ ngân hàng trong nước cũng như các quốc gia khác ở Đông Nam Á.
Khoảng đầu tháng 11/2019, NASA giới thiệu chiếc máy bay chạy điện hoàn toàn X-57 Maxwell - thứ đã được hãng nghiên cứu phát triển kể từ năm 2015 theo dự án X-plane
Curious Kids (Những Đứa Trẻ Tò Mò) là một series hỏi đáp dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi trên trang The Conversation. Những đứa trẻ sẽ đặt câu hỏi trên trang The Conversation, và trang sẽ đi hỏi các chuyên gia để giải đáp các thắc mắc
Khoảng đầu tháng 11/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng công bố bản ghi nội dung một cuộc điện đàm diễn ra vào tháng 4 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tỷ phú Michael Bloomberg muốn tham gia tranh cử tổng thống vì không tin các ứng viên Dân chủ khác có thể đánh bại Trump.
Western Digital ra mắt dòng ổ Ultrastar DC SS540 SSD thiết kế dành riêng cho các ứng dụng nhạy cảm về dữ liệu như xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), xử lý phân tích trực tuyến (OLAP), hạ tầng siêu hội tụ (HCI) hay lưu trữ định nghĩa bằng phần mềm (SDS)
Lướt qua một đám mây bụi vũ trụ cách xa chỉ 400 năm ánh sáng, cụm sao mở đáng yêu Pleiades hay Bảy Chị Em (Seven Sisters) nổi tiếng với các tinh vân phản chiếu màu xanh nổi bật.
Bộ hài cốt 200 năm tuổi được khai quật hồi tháng 7 được xác định là Charles-Etienne Gudin, một tướng dưới quyền Napoleon Bonaparte
Tổng thống Macron nói châu Âu không thể tiếp tục trông chờ vào khả năng phòng vệ tập thể của NATO một khi Mỹ đã "quay lưng".
Là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, Nhật Bản đang đau đầu tìm lời giải cho "bài toán khó" – người cao tuổi lái xe.
Trong những tuần qua, phố Wall đã đứng ngồi không yên với kế hoạch thuế mới của ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ - Thượng nghị sĩ Sen. Elizabeth Warren đưa ra.
Những thói quen nên tránh bao gồm việc chỉ tìm một chủ đề cụ thể, điều chỉnh các từ khóa tìm kiếm để thu được câu trả lời cụ thể thay vì kết quả tìm kiếm chính xác nhất, và bỏ qua những kết quả tìm kiếm có chứa các cụm từ mà quý vị thấy không mấy quen thuộc
Khoảng đầu tháng 11/2019, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Larry Summers chia sẻ nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, rằng thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" mà Mỹ và Trung Quốc dự kiến sắp ký sẽ không giải quyết được tất cả những vấn đề mà nền kinh tế thế giới đang đối mặt.
Khoảng đầu tháng 11/2019, ông Trump bị tòa New York yêu cầu chuyển lại 2 triệu USD vì dùng tiền từ quỹ từ thiện mang tên ông cho chiến dịch tranh cử năm 2016