Hôm nay,  
Sinh năm 1952. 56 tuổi. Từ 27.01.1952 đến 13.02.1953. Mạng Trường Lưu Thủy. Nước Sông Dài.
Sinh năm 1975. 33 tuổi. Từ 11.02.1975 đến 30.01.1976. Mạng Đại Khê Thủy. Nước Trong Suối Lớn.
Sinh năm 1946. 62 tuổi. Từ 02.02.1946 đến 21.01.1947. Mạng Ốc Thượng Thổ. Đất Nóc Nhà.
Sinh năm 1969. 39 tuổi. Từ 17.02.1969 đến 05.02.1970. Mạng Đại Dịch Thổ. Đất Ở Khu Lớn.
Sinh năm 1929. 79 tuổi. Từ 10.02.1929 đến 29.01.1930. Mạng Đại Lâm Mộc. Cây Trong Rừng Lớn.
Sinh năm 1961. 47 tuổi. Từ 15.02.1961 đến 04.02.1962. Mạng Bích Thượng Thổ. Đất Trên Vách Tường.
Sinh năm 1959. 49 tuổi. Từ 08.02. 1959 đến 27.01.1960. Mạng Bình Địa Mộc. Cây Ở Đồng Bằng.
Sinh năm 1968. 40 tuổi. Từ 30.01.1968 đến 16.02. 1969. Mạng Đại Dịch Thổ. Đất Ở Khu Lớn.
Sinh năm 1932. 76 tuổi. Từ 06.02.1932 đến 25.01.1933. Mạng Kim Phong Kiếm. Vàng Ở Gươm.
Sinh năm 1978. 30 tuổi. Từ 07.02.1978 đến 28.01.1979. Mạng Thiên Thượng Hỏa. Lửa Trên Trời.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.