HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN   Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử.
HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN   Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử. (tiep theo 2)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN   Nam thiên đệ nhất mỹ nam tử. (tiep theo 1)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM     Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM     Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc (tiep theo 1)
HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM     Nguyên tổ họ Lý Hàn quốc (tiep theo 2)
Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung. (tiep theo 1)
Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung. (tiep theo 2)
Tiêu sơn hóa tinh pháp (tiep theo 2)
Tượng quận dương uy nhiêu tướng lược, Bồ lăng tuẫn tiết, tận thần trung.
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.