Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ai Được Xem Như Những Nhân Viên Giúp Việc?

16/07/200500:00:00(Xem: 1480)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Trên một số bài báo đăng trước đây, chúng tôi đã có dịp trình bày với quý vị về mối quan hệ chủ-thợ (employer-employee relationship) cùng trách nhiệm thuế vụ (tax responsibility) của mỗi bên. Chúng tôi cũng đã nêu những chi tiết giúp phân biệt vai trò của một công nhân viên (an employee) làm việc lãnh lương với người làm nghề tự doanh (a self-employed). Bài báo này nhằm giúp quý vị nhận định rõ hơn chân dung của một người lao động trong bối cảnh tập quán xã hội ở Hoa Kỳ.
Là chủ nhân, trước khi quý vị quyết định trả công người giúp việc cho quý vị, quý vị cần phải biết rõ mối quan hệ giữa quý vị và họ. Người giúp việc cho quý vị có thể là:
"Một người nhận thầu việc độc lập (an independent contractor)
"Một người giúp việc theo các quy định của luật tập tục (a common-law employee)
"Một nhân viên theo định nghĩa của luật pháp (a statutory employee), hoặc
"Một người lao động không phải là nhân viên như luật pháp quy định (a statutory nonemployee)
Phần trình bày dưới đây tập trung vào 4 dạng lao động vừa kể. Quý vị sẽ thấy trách nhiệm thuế vụ của chủ cũng như của người cung cấp dịch vụ lao động sẽ khác đi khi vai trò lao động của họ khác đi.
Nếu một người, hay một cá nhân, làm việc cho quý vị mà không phải là "nhân viên - employee" của quý vị theo các quy định của luật tập tục (the common-law rules), quý vị thường không phải tạm thu tiền thuế lợi Liên bang từ tiền lương quý vị trả cho họ. Tuy nhiên, trong một số các trường hợp, quý vị sẽ được yêu cầu giữ lại các khoản thuế tạm thu bổ xung (backup withholding) khi tiền thuế tạm thu của người này ít hơn mức thuế họ phải đóng. Xin tham khảo thêm ấn bản số 15 để tìm hiểu thêm về tiền thuế tạm thu bổ xung.
1. Người thầu việc độc lập - Independent Contractors
Những người hành nghề luật sư (lawyers), nhà thầu (contractors), thầu khốn (subcontractors), thư ký tốc ký trong các công sở (public stenographers) và người bán đấu giá (auctioneers) thường làm việc theo các hợp đồng thương mại, các dịch vụ mua bán hoặc các nghề chuyên môn độc lập thường không phải là công nhân viên. Tuy vậy, tùy theo tình hình thực tế của mỗi trường hợp, họ có thể là những người thầu việc độc lập hay là nhân viên giúp việc cho quý vị. Quy định chung dùng để phân biệt họ là ai, nhân viên hay người thầu việc, dựa vào thái độ và quyền điều khiển công việc của quý vị, người trả tiền để thuê họ làm việc. Nếu quý vị chỉ có thể chi phối và điều động kết quả công việc như quý vị mong muốn, chứ không phải các phương tiện hay phương pháp làm việc, họ chính là một người thầu việc của quý vị.
2. Nhân viên giúp việc theo tập tục xã hội - Common-Law Employees
Theo các quy định của luật tập tục, bất cứ người nào tiến hành các dịch vụ cho quý vị sẽ là nhân viên của quý vị nếu quý vị có quyền yêu cầu họ những điều cần phải làm và làm thế nào để hoàn tất công việc. Nhận định này sẽ không thay đổi ngay cả khi quý vị với tư cách chủ nhân cho phép họ toàn quyền hành động trong khi làm việc. Điều quan trọng là quý vị có quyền điều động các chi tiết tiến hành công việc hay không. Nếu giữa quý vị và người làm việc cho quý vị có mối quan hệ chủ-thợ, bất kể quý vị gọi người này là gì, hoặc họ tự xem họ là gì, họ vẫn là nhân viên của quý vị. Chính tính chất của mối quan hệ, chứ không phải tên gọi, quyết định vai trò của người công nhân. Thời gian làm việc, trọn thời gian hay bán thời gian, không đặt thành vấn đề trong việc xác định người này có phải là nhân viên của quý vị hay không.
Nhằm mục đính thực hiện các nghĩa vụ thuế lao động của chủ nhân đối với nhân viên của họ, sẽ không có sự khác biệt giữa các nhân viên bất kể vị trí công việc của mỗi người trong cơ sở kinh doanh của quý vị. Giám sát viên (superintendents) hay đốc công (managers) hoặc cố vấn nhân sự ( supervisory personnel) của một cơ quan đều là công nhân viên. Một viên chức của một tập đoàn kinh doanh (an officer of a corporation thường là nhân viên của tập đoàn đó, nhưng nếu một viên chức mà không phải lao động (performs no service) hay chỉ làm một số những việc nhỏ, đồng thời không nhận thù lao cũng không có bậc lương, thường không được xem như nhân viên của xí nghiệp. Giám đốc một tập đoàn (director of a corporation) không phải là nhân viên đối với những công việc người này làm với tư cách là một giám đốc.
Chủ nhân thường phải tạm thu tiền thuế lợi tức, thuế an sinh xã hội và thuế y tế từ lương họ trả cho những nhân viên theo quy định của Luật tập tục; đồng thời, chủ cũng phải đóng phần thuế của chủ cho các loại thuế an sinh xã hội và thuế y tế của nhân viên. Tuy nhiên, tiền lương của một số nhân viên có thể được miễn một hoặc nhiều hơn một loại thuế kể trên.
Nhân viên thuê lại của một cơ quan khác - Leased Employees:
Trong một vài trường hợp, một cơ quan hay một tập đoàn kinh doanh cung cấp công nhân (do họ thuê mướn) cho các công ty kinh doanh hay những nhà chuyên môn để làm việc, công ty hay tập đoàn này chính là chủ của những người lao động mặc dù những người lao động này không làm việc trực tiếp cho họ. Cơ quan hay tập đoàn thuê người để cung cấp lao động cho cơ quan hay người khác chính là chủ nhân của những công nhân này và họ phải đóng thuế lao động cho những nhân viên do họ mướn để cho người hay cơ quan khác thuê làm việc.
Ví dụ: một công ty cung cấp dịch vụ lao động chuyên nghiệp có thể cung cấp các loại dịch vụ thư ký, y tá, và các loại công nhân chuyên nghiệp khác cho người hay cơ quan cần đến các dịch vụ lao động này.

Công ty dịch vụ lao động sẽ ký các hợp đồng với người cần các dịch vụ này theo như những yêu cầu về dịch vụ lao động họ yêu cầu, và trả các chi phí dịch vụ cho công ty cung ứng dịch vụ lao động cho từng cá nhân cung cấp lao động. Công ty cung ứng dịch vụ lao động có quyền điều khiển và điều động các dịch vụ thuộc khả năng chuyên môn của người lao động khi những người này làm việc cho người thuê mướn công nhân, kể cả quyền sa thải và điều phối người lao động. Xí nghiệp cung ứng lao động thuê lao động, quyết định mức lương trả cho những người lao động này, cung cấp cho họ phúc lợi thất nghiệp cùng các loại phúc lợi khác, nên chính các tập đoàn cung ứng lao động này là chủ nhân của những người lao động, chứ không phải cơ quan nơi họ làm việc hay nơi họ cung cấp các dịch vụ lao động.
Quý vị cần tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn hưu trí của các công nhân làm việc trong các xí nghiệp cung ứng lao động xin tham khảo thêm phần Leased Employees trong ấn bản 560 về các chương trình hưu trí dành cho các xí nghiệp nhỏ (Publication 560 - Retirement Plans for Small Business).
3. Nhân Viên pháp định- Statutory Employees
Nếu theo luật tập tục người lao động là người thầu việc độc lập, họ vẫn có thể được xem như những nhân viên của quý vị theo luật pháp hiện hành. Nhằm các mục tiêu của loại thuế thuế lao động, những người này được xem là các công nhân viên pháp định (statutory employees) khi họ thuộc một trong bốn loại sau đây; đồng thời họ cũng phải hội đủ ba điều kiện của các loại thuế an sinh xã hội và y tế.
Trường hợp thứ nhất: Tài xế phân phối rượu bia và nước giải khát (không phải sữa), thịt, rau cải, trái cây, hay các sản phẩm của lò bánh nướng (a driver distributes beverages, or meat, vegetables, fruit, or bakery products);nếu tài xế lái xe đi thu và giao quần áo giặt ủi, hay quần áo hấp sấy là đại diện của quý vị hay là người nhận thù lao theo tỉ lệ phần trăm của số tiền họ mang về cho quý vị.
Trường hợp thứ hai: Người đại diện, làm việc trọn thời gian, bán các hợp đồng bảo hiểm của một công ty bảo hiểm chuyên cung cấp các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Người này chuyên bán các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vàbảo hiểm trợ cấp hằng năm cho khách hàng, hoặch chỉ bán một trong hai loại bảo hiểm này.
Trường hợp thứ ba: Người làm việc tại nhà, sử dụng các vật liệu do quý vị cung cấp và phải giao các thành phẩm lại cho quý vị hoặc phải giao hàng cho người do quý vị chỉ định; quý vị cũng đồng thời cung cấp cho họ các chi tiết kỹ thuật để tiến hành việc sản xuất hàng hóa cho quý vị.
Trường hợp thứ tư: Người bán hàng trong phạm vi một thành phố hay người bán hàng lưu động, làm việc trọn thời gian cho quý vị, phụ trách việc nhận hoặc giao cho quý vị các đơn đặt hàng của những nhà buôn lẻ và của những người cung cấp hàng cho quý vị. Người này có thể nhận hoặc giao những hợp đồng mua bán giữa quý vị và những người thầu việc cho quý vị; khách hàng của người này cũng có thể là những người điều hành khách sạn, tiệm ăn hay những ngành nghề tương tự. Hàng hóa người này bán phải là hàng hóa được mua để bán lại, hay các loại vật liệu người mua dùng để sản xuất ra các loại hàng thành phẩm khác. Người này thực hiện công việc bán hàng cho quý vị như một hoạt động kinh doanh chính yếu của họ.
Đối với loại thuế an sinh xã hội và y tế (Social Security and Medicare taxes):
Quý vị phải giữ lại tiền thuế tạm thu của người này cho các loại thuế an sinh xã hội và thuế y tế nếu tất cả những điều kiện sau đây được áp dụng:
"Hợp đồng cung cấp lao động ghi rõ hoặc ngụ ý rằng hầu hết tất cả các dịch vụ lao động phải do chính người này thực hiện hay đảm nhiệm.
"Người này không có phần vốn hùn lớn trong tài sản và vốn mua các công cụ sản xuất để tiến hành hay thực hiện công việc (không kể các phần vốn đầu tư vào các phương tiện vận chuyển).
"Công việc phải được thực hiện thường xuyên với cùng một người trả các thù lao dịch vụ.
Đối với loại thuế lao động (FUTA Tax):
Đối với loại thuế này, từ "nhân viên - employee" cũng được sử dụng như với loại thuế an sinh xã hội và thuế y tế, ngoại trừ trường hợp thuế lao động không áp dụng cho những nhân viên pháp định loại 2 và 3 kể trên (người bán bảo hiểm trọn thời gian và người làm việc ở nhà). Do đó, bất kỳ cá nhân nào là nhân viên giúp việc cho người khác theo định nghĩa của nhân viên pháp định loại 1 và loại 4 cũng là nhân viên nhận được phần thuế lao động do chủ đóng cho họ.
Đối với loại thuế lợi tức (Income Tax):
Chủ nhân sẽ không tạm thu tiền thuế lợi tức từ lương của các nhân viên pháp định.
4. Người không phải nhân viên của người khác theo các quy định của luật pháp - Statutory Nonemployees
Có hai loại người lao động không phải là nhân viên làm việc cho người khác theo định nghĩa của luật pháp đó là người bán hàng trực tiếp (direct sellers) và người làm đại diện của các công ty kinh doanh bất động sản có chứng chỉ hành nghề (licensed real estate agents). Những người này được xem như những người hành nghề tự do nhằm các mục đích về việc đóng các loại thuế Liên bang nếu:
"Hầu hết các khoản tiền trả cho các dịch vụ do họ cung cấp như người trực tiếp bán hàng hay người môi giới mua bán nhà có liên quan đến các hàng hóa bán ra hay các dịch vụ mua bán nhà đã hoàn tất chứ không căn cứ trên thời gian họ hoàn tất công việc.
"Các công việc do những người này thực hiện được tiến hành theo như hợp đồng đã ký kết trên đó ghi rõ những người này không phải là công nhân viên doanh nghiệp hay công sở nhằm mục đích của các loại thuế Liên bang.
Danh từ nhân viên, còn gọi là người giúp việc cho người khác, quả không đơn giản như chúng ta tưởng vì những ràng buộc về trách nhiệm đóng thuế của chính người lao động này và của người trả thù lao lao động cho họ. Vì hệ thống luật thuế của Hoa Kỳ là hệ thống thu thuế khi một nguồn lợi tức phát sinh (pay-as-you-go system), nên việc đóng thuế và khi nào cần phải đóng thuế trở thành các yếu tố ràng buộc người thực hiện dịch vụ lao động và người trả tiền cho dịch vụ này bên cạnh những yếu tố quan trọng khác. Tuy nhiên, khi mọi người hiểu được họ là ai, chủ hay nhân viên và nhân viên loại nào, vấn đề sẽ không quá phức tạp như chúng ta nghĩ, ít nhất trong một số các trường hợp cơ bản.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bộ trưởng quốc phòng Nam Han, Jeong Kyeong-doo và đồng nhiệm Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa đã đồng ý thiết lập thêm những đường dây nóng quân sự giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du của bộ trưởng Jeong đến Trung Quốc vào năm 2020.
Ánh nắng chiều đã tắt nhưng tôi vẫn như cảm nhận được cái nóng hừng hực qua cung cách vén ống tay áo để lau mồ hôi trán của người tưới cỏ.
Công Ty Disneyland sẽ chính thức tham dự cuộc Diễn Hành Tết tại Westminster với sự góp mặt của nhiều nhân vật trong đó có Mickey và Mini Mouse.
Thương vụ bán hàng trên mạng tại Hoa Kỳ Ngày Lễ Tạ Ơn đã tăng vọt 17$ tới 4.1 tỉ đôla, theo Salesforce cho biết. Doanh thu bán hàng mạng trên toàn cầu đã tăng còn nhanh hơn.
2 du khách của chiếc du thuyền Carnival Cruise Line đã chdết trong một xe buýt trong thời gian một tua độc lập tại Belize hôm Thứ Tư.
Thủ Tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi cho biết hôm Thứ Sáu rằng ông sẽ từ chức theo sau nhiều tuần lễ biểu tình bạo động và lời kêu gọi ông ra đi bởi nhà lãnh đạo tôn giáo hàng đầu quốc gia của phái Hồi Giáo Shia.
2 phi đạn được Bắc Hàn phóng đi hôm Thứ Năm “được cho là bắn từ một bệ phóng phi đạn nòng siêu lớn,” theo các viên chức quân sự Nam Hàn cho biết.
Cảnh sát Anh đã bắn chết một người tấn công khủng bố hôm Thứ Sáu tại Cầu London -- một sự kiện đau lòng đã khiến ít nhất một người vô tội thiệt mạng và một số người khác bị thương xung quanh con đường trọng yếu là nơi xảy ra vụ tấn công Hồi Giáo chết người chỉ hơn hai năm trước.
Trấn Cảnh Đồng nằm bên bờ sông Liễu Hạ, xinh đẹp như cảnh thiên thai ở chốn trần gian. Khách thương hồ đến đi mua bán quanh năm. Khách du thanh tú lịch lãm cũng dập dìu trẩy hội…
Tháng 12 sắp đến năm nay 2019, là tháng cuối cùng trước khi Hiệp Ước Thành Đô được áp dụng. Năm tới, 2020, Việt Nam sẽ chánh thức do Nhà cầm quyền Tàu Cộng kiểm soát …... Con đường đấu tranh để Việt Nam thoát khỏi quỷ đạo Cộng Sản Tàu e rằng bế tắc!
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.