Hôm nay,  
Việt Báo Online

<i>no Title</i>

09/03/200200:00:00(Xem: 3487)
<i>no Title</i>
Khuất Nguyên làm quan Đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở. Bị kẻ gièm pha mà phải bỏ đi nơi khác. Mặt mũi tiều tụy. Hình dung khô héo. Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát trên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy, mới hỏi rằng:

- Ông có phải là quan Đại phu đó không" Vì đâu mà khốn khổ như vậy"

Khuất Nguyên nói:

- Cả đời đục cả, một mình ta trong. Mọi người say cả, một mình ta tỉnh, cho nên ta phải bỏ chức ấy mà đi!

Ông lão đánh cá nói:

- Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả. Sao ông không khuấy thêm bùn. Vỗ thêm sóng, cho đục theo một thể" Loài người say cả. Sao ông không biết ăn cả men. Húp cả bã, cho say luôn một thể" Việc gì mà phải phòng xa. Nghĩ sâu. Đến nỗi phải bỏ miếng thơm ấy mà đi"

Khuất Nguyên nói:

- Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải mũ. Mới tắm tất phải thay áo. Có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được" Thà nhảy xuống sông Tương. Vùi xác vào bụng cá. Chớ sao đang trắng lôp lốp, lại chịu để vấy phải bụi dơ.

Ông lão đánh cá nghe nói, mới bụng bảo dạ rằng:

- Dầu là một kẻ hổng mấy… khôn, thì cũng cứ tin việc mình làm bao giờ cũng Đúng. Điều mình nghĩ bao giờ cũng Phải, bởi không Phải không Đúng, thì sao ta dám nghĩ dám làm" Ngay như Tào Tháo, là một tay bán Trời không giấy phép, cũng chẳng bao giờ tin mình là phường bất nghĩa bất trung. Bất hảo bất nhân bất… thét tùm lum chuyện. Hà huống chi quan Đại phu lại cho mình luôn sáng, trong lúc thiên hạ tối mù như thể hổng đường đi, thì xét ra Đại phu đây không chừng đang mắc bệnh. Bệnh tưởng bệnh tin Ta là người hết ý. Còn trăm họ muôn nhà… té giếng hết trọi trơn!

Nghĩ vậy, ông lão tủm tĩm cười. Vừa bơi chèo, vừa hát:

- Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục phù sa, thì ta lội xuống để mà rửa chân.

Hát xong, đi thẳng. Không nói thêm gì nữa. Phần Khuất Nguyên nghe trong lòng tan tác, nhưng nhất thời chưa biết phải làm sao, bèn nhìn đám mây trôi mà nghe hồn vướng bận, mà cảm thấy đời mình bao trùm một màu đen u tối, nên đăng đắng trong lòng mà nghĩ ngợi tùm lum:

- Kể từ ngày tóc hết để… chỏm đến nay, ta đã trải qua biết bao điều hỷ sự. Bao nỗi cô đơn chỉ mình ta hay biết, và bao nỗi u hoài ôm nặng lấy mình ên, bởi đến hôm nay ta vẫn không sao trút tuôn bầu tâm sự. Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa. Nghĩa là uống rượu mà gặp được người hiểu mình, thì có uống cả ngàn chung cũng vẫn còn cho là ít. Trò chuyện mà gặp thứ tào lao thiên tướng, thì chỉ nói nửa câu, cũng đã là quá nhiều. Nay ta đã tuổi chồng lên tóc trắng, mà tri kỷ trong đời chẳng có được thằng mô, thì cõi dung ni xét ra cũng quá nhiều thua thiệt, bởi người đông như kiến mà không tường không thấy - một tấm chân tình ấm lạnh biết tìm nhau - thì kiếp nhân sinh đã mất đi đôi phần ý nghĩa. Chớ sống đến trăm năm như người ta ao ước, mà thui thủi một mình, thì e nhục nhiều chứ được cái mụ nội gì đâu!

Còn ông lão. Giữa trời trong gió mát. Giữa cái bự chằm oằm của vũ trụ bao la. Giữa cái sống mong manh của kiếp người hạn hẹp, mới chợt nhớ Khuất Nguyên đang vào nơi tăm tối, mà nhộn nhạo trong lòng nghĩ thấu chuyện ngày sau:

- Phàm đã là người, thì ai mà không muốn mình lớn. Muốn làm thầy đời dạy bảo đến người ta. Muốn tỏ cái khôn cho bàn dân nể sợ, nên cứ thôi thúc trong lòng tin tới tới, là thiên hạ đục ngầu chỉ có một mình trong. Thiên hạ miết say sưa chỉ riêng mình ta tỉnh, mà không biết cõi dương ni lắm điều lắm thứ. Cái đẹp dâng tràn hổng biết hết được đâu. Cái nhân ái bao la không làm sao đếm đặng, nên cứ khư khư tin mình là ánh sáng - chiếu dọi trăm đường cho tỏa cái mầm khôn - thì chẳng biết có khôn hay dồn ra cái dại" Chỉ tiếc cho Khuất Nguyên chí cao cao là thế, mà cuối cùng sụp lỗ cái chân trâu!

Và buổi tối ngày hôm ấy, Khuất Nguyên về nhà mà chẳng nói một câu, khiến vợ cả vợ hai quýnh lên vì lo ngại, bởi hổng biết chồng mình sao mỗi ngày mỗi khác. Khác từ cái tình cái nết của ngày xưa. Khác luôn chí nam nhi của đời trai ngang dọc, nên nhân lúc Khuất Nguyên vào nhà trong phê thuốc, bà Cả mới thì thầm nghe nát ruột nát gan:

- Xưa nay những bậc anh hùng. Chỉ vì không biết… nhận, mà làm hại bao nhiêu công việc to tát của mình, khiến đang ở chốn cao sang bỗng xuống hàng địa ngục. Đang mát mày mát mặt bỗng hổng đặng cái gì ăn, thì rõ ra biết nhận biết xơi mới là người hiểu rộng. Mà nói hổng phải chứ thiên hạ thích chơi với thằng có tóc. Chớ kẻ trọc đầu chẳng đặng cái gì đâu, bởi có tới có lui cũng hổng trông mong gì cái Lợi. Đó là chưa nói nó xin tùm lum thứ - nên bánh ít chưa về bánh cốm đã vội đi - thì có kết thâm giao, ắt cũng chẳng đặng thêm gì hết cả.

Còn lang quân đã chẳng mần y như rứa. Lại lên giọng thầy đời dạy bảo với người ta, thì thử hỏi đám quan tham ngồi yên làm sao được" Chỉ tiếc cho lang quân tuổi đời hơi lơn lớn, nên chẳng nhớ gì lời dạy của ngàn xưa, là: Cha chung không ai khóc. Việc chung không ai làm. Của chung không ai muốn… từ chối, khiến chị em mình tụt mẹ xuống bùn đen, thì chữ Phu thê dẫu thơm tho cũng khó vuông tròn mãi được. Thôi thì sống bao năm là bao ngày chắt bóp. Quyết không để một đồng vào túi của bàn dân. Quyết không để đứa mô mượn vài ghim chơi tạm. Sống như thế mới chắc lòng chắc trí, bởi đồng tiền liền khúc ruột đó, dì ơi!

Chợt Khuất Nguyên từ nhà trong bước ra, khiến bà Cả đang phom phom bỗng rà phanh cái cụp, cùng hối thúc dì Ba mau lấy nước, đang sôi trên nồi bỏ nhúm lá trà vô, đặng đức lang quân ngắm trăng thanh và thưởng này thức nọ, rồi trong lúc thấy chồng yêu đang ra chiều khoan khoái, bà Cả mới nhẹ nhàng tỏ lộ chút niềm riêng:

- Thiếp vẫn nghe người xưa hay nói: Sống ở đời. Cái dễ được là hình thể. Cái khó là tánh linh. Dễ qua là thời gian. Khó qua là kiếp số. Nay chàng đang rong chơi trong cõi đời dung tạm, thì sao lại buộc mình vô như thế - khi người hông chịu mà Trời chẳng buồn cho - thì sự gắng sức của lang quân có khác chi chú dã tràng xây nơi biển. Đó là chưa nói chữ Lợi Danh mà người ưa thích đó. Chàng đụng đến làm gì cho chuốc vạ vào thân" Để kẻ đấm kẻ thoi tan tành luôn sự nghiệp, rồi bạn hữu lâu ngày bỗng ào bay tiêu tán, khi ở thân chàng tay trắng chẳng còn chi. Chẳng có chút kim ngân để gọi kêu tấm lòng ái mộ, thì ngày tháng sắp tới hẳn buôàn lên búi tó. Hẳn hoạn nạn thêm nhiều cơ khổ lắm chàng ơi!

Khuất Nguyên nghe thế mới thở dài một tiếng. Như thể bão lòng hổng biết xả vào đâu. Hổng biết trút nơi mô cho nhẹ tênh thoát ra vòng thế tục, khi mình mẩy tứ chi bỗng ào lên nhức buốt, mới hắng giọng lấy đà nói hết cho vợ nghe:

- Ta chết thời thôi. Chớ không chịu a dua theo phường xu nịnh. Chạy bám theo Voi trông chờ ba xác mía, rồi áo thụng mặc vào vái lạy tứ lùng tung, thì tự hậu trước sau không làm sao sướng được. Nay ta nhất quyết không đày thêm thân xác - nên mãi dặn lòng - sống đục sao bằng thác chỗ trong. Sống bắt khom lưng chi bằng về đất Mẹ. Mà giả như ta có tiền nhiều đi chăng nữa - nhưng thẹn với lòng - thì cũng chẳng đặng điều chi, bởi mối ưu tư cứ nằm ngay trước mặt, thì dẫu chén cơm ngon cũng khó lòng nuốt xuống. Áo mặc khỏi đầu sao kéo đến lòng tâm, thì mũ mão xênh xang làm chi cho khiếp nhược" Đó là chưa nói ngày sau ai mà hổng chết" Hổng phải giã từ vàng bạc với lầu son" Hổng xoải đôi tay về nơi miền đất lạnh, thì cái tiếng thơm mới là điều đáng nói. Mới có tí gì gởi lại ở ngày mai. Mới có chút chi tỏa soi đời mai hậu. Chớ cứ nhắm mắt vét vơ cho đầy lưng đầy túi, thì biết chừng nào mới thấu được Nghĩa Trung"

Bà vợ Cả nghe xong, mới buồn rầu trộm nghĩ:

- Chồng ta. Làm đến chức Đại phu, mà hổng hiểu gì đến người bạn đường bên cạnh. Chẳng để ý chi đến niềm vui đôi lứa. Thử xem lóng rày nó mặn nhạt làm sao" Nó có êm xuôi như thuyền ra cửa biển" Hay chỉ mãi lo bên ngoài người ta nói niếc, mà bỏ phế vợ nhà không một chút cười vui, thì chữ Phu thê đã nẩy lên cái mầm tai họa. Chớ cứ Nghĩa Trung cả đời lo vun quén - mà quên vợ nhà - thì còn là quân tử được ư"

Sáng hôm sau. Lúc sương đêm còn đong đầy trên lá. Bà Cả tỉnh giấc nồng. Chợt thấy vắng tiếng chổi xạc xào quen thuộc ở ngoài sân, bèn bước một bước hai qua thức dì Ba dậy. Dè đâu chăn gối vẫn còn y nguyên đó - mà bóng quen thuộc hôm nào như chim cá biệt tăm - rồi thấy cái phong thư nằm riêng bên… bờ gối mộng, bèn hớt hãi hớt ha gọi chồng mau ra tới, đặng coi trong này nói đến chuyện gì đây:

Lang quân yêu dấu,

Từ ngày khôn lớn đến nay, thiếp vẫn nhớ như in lời cha mẹ dạy, là đã làm thân con gái. Xuất giá theo chồng chỉ biết có chồng thôi. Chớ không thể sống trăm năm mà quay về cha mẹ đặng.

Nay thiếp thấy chàng như hùm thiêng thất thế. Thui thủi một mình để giữ cái lòng ngay, thì tự hậu trước sau không bao giờ thiếp đụng. Chỉ là ở cõi ni chàng mong điều quá tốt. Mong cái vẹn toàn cái tuyệt của trần gian. Mong cái sắt son mong luôn điều Trung Nghĩa, thì dẫu có hết hơi chàng cũng khó tìm khó kiếm - bởi nhân vô thập toàn - chàng có hiểu dùm chăng! Bởi nước quá trong. Cá làm sao sống được"

Thôi thì bên chàng, chị Hai vẫn còn đang ở đó. Thiếp nghĩ phận mình là… nhí của chàng thôi, nên tự ý ra đi cho chàng vơi gánh nặng. Chớ thêm miệng ăn lúc này đang túng thiếu. Thiếp nghẹn bao lần nước mắt chảy vào trong, mà hổng cách chi giúp chàng qua kiếp nạn.

Mà giả như chữ Duyên kia nửa đường bay mất cánh - thì một lạy này - xin chàng hiểu dùm cho, là thiếp ra đi chỉ mong chàng bớt mệt. Chớ đừng trách thiếp là người hay toan tính. Thấy lợi thì vào thấy hại thì đi. Thấy có xu teng thấy danh ngời trước mặt, là quên tuốt luốt cả ông bà ông cố. Quên cả đạo hiền quên hết chữ thủy chung.

Cuối cùng, thiếp mạo muội gởi đến lang quân một điều ao ước, là ở mai này, khi thiếp… se với ông chồng kế tiếp, thì xin được lấy tên chàng - đặt cho đứa con - để dẫu xa xăm, thiếp vẫn nhớ đến bóng cây xưa đêm ngày bao bọc. Chớ gạt lệ ra đi mà không có gì đem theo hết, thì thấy trong lòng khó chịu lắm chàng ơi! ¦

Mõ Sàigòn

24/06/2019(Xem: 97)
17 em sinh viên sắp hoặc đang theo học tại các đại học danh tiếng vùng Hoa-Thịnh-Đốn như George Mason University (GMU – Virginia), University of Maryland (UMD) & Montgomery Community College (MC) niên khóa 2019-2020 đã được tuyển chọn
24/06/2019(Xem: 158)
Cuộc biểu tình cả triệu người dân Hồng Kông [HK], kéo dài hai cuối tuần (cuối tuần đầu Chủ Nhựt 9- 06, 1 triệu người, cuối tuần 16- 06 lên gấp đôi hơn 2 triệu) là cuộc biểu tình lớn thứ hai từ khi Anh trả Hông Kông về cho TC năm 1997, theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ.
24/06/2019(Xem: 163)
ENTEBBE, Uganda- Chính quyền của tổng thống Venezuela Nicolas Manduro đang bán đi lượng vàng dự trữ quốc gia để tồn tại. Một số được thực hiện từ một hoạt động bí mật ở Đông Phi, một nước cờ để sống còn trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ.
24/06/2019(Xem: 134)
Bernard Arnauld, nhân vật giàu nhất Châu Au, đã lọt vào danh sách cùng với Jeff Bezos và Bill Gates trở thành những người giàu nhất hành tinh, với tổng tài sản tối thiểu là $100 tỉ.
24/06/2019(Xem: 159)
Tuổi trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng tới 38.2 năm vào năm ngoái, theo một tài liệu mới được công bố từ Phòng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết.
24/06/2019(Xem: 218)
Người Mỹ không chắc rằng hệ thống chính trị hiện nay có khả năng giải quyết các khó khăn lâu dài mà Hoa Kỳ đang đối diện, theo một thăm dò từ Wall Street Journal và NBC News cho thấy.
24/06/2019(Xem: 121)
Tại trường Trung Học Fairbury ở đông nam Nebraska, nhân viên trường đã báo động về mức độ gia tăng số học sinh hút thuốc lá điện tử lén trong trường: trong phòng tủ khóa, nhà vệ sinh…
24/06/2019(Xem: 231)
Hôn nhân là khó. Mà cố gắng giữ cho hôn nhân không tan vỡ khi mà nền tảng đã bị lung lay còn khó hơn.
24/06/2019(Xem: 177)
Thượng Nghị Sỹ Cộng Hòa John Cornyn của Texas đã cảnh báo những người ủng hộ Cộng Hòa phải làm nhiều hơn nữa, chứ nếu không tiểu bang này sẽ chuyển từ “tiểu bang đỏ (Cộng Hòa) không chắc chắn” sang tím, nếu không nói là xanh (Dân Chủ).
24/06/2019(Xem: 124)
Theo Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC), tỉ lệ tự sát tại Hoa Kỳ đã chạm đến mức chưa từng có kể từ thời Đệ Nhị Thế Chiến.
24/06/2019(Xem: 127)
Thành phố Florida (thuộc tiểu bang Florida) đã đồng ý trả $600,000 tiền chuộc cho những tin tặc đã đột nhập vào hệ thống vi tính. Đây là vụ mới nhất trong hàng ngàn vụ tấn công trên toàn thế giới nhằm moi tiền từ các công ty và chính quyền.
24/06/2019(Xem: 133)
Amazon đang dự định tung ra một dịch vụ tuần tra khu cư dân bằng drone (máy bay không người lái). Nhưng dự án này đang gây ra lo ngại rằng đại công ty kỹ thuật này sẽ dùng những thiết bị bảo vệ cư dân vào mục đích do thám và lấy dữ kiện cá nhân.
24/06/2019(Xem: 123)
Ngày càng được ưa chuộng, trái cây, sữa của Australia đã tăng đột biến về kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2019, theo báo điện tử Alo Úc.
24/06/2019(Xem: 108)
Nước sinh hoạt thiếu, sông nhiễm mặn, ruộng đồng khô cháy, cây trồng tàn héo … Miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng khốc liệt, theo báo Phụ Nữ online.
24/06/2019(Xem: 102)
HẢI PHÒNG, VN -- Ông Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân hãy “đồng cam cộng khổ cùng chính phủ trả nợ công,” mà chiết tính ra đầu người dân thì mỗi người phải gánh từ 32 đến 34 triệu đồng, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 6.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn.
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018.
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.
Tính đến tháng 06/2019, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang. Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng điều đó cũng khiến các công ty của Mỹ chịu tổn thất nặng nề.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo mới công bố, các nhà khoa học đã phát hiện ra một cặp ngoại hành tinh (exoplanet - hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời) ở một hệ sao gần chúng ta, chúng có kích cỡ tương đương với Trái Đất.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo phát ngôn viên của Google, công ty đã ngừng sản xuất hai mẫu tablet chưa ra mắt và sẽ không có thiết bị nào kế nhiệm cho chiếc Pixelbook Slate. Thay vào đó, công ty sẽ chuyển hướng nguồn lực và tập trung hơn vào dòng laptop Pixelbook.
Facebook đang có dự án cực kỳ tham vọng, tạo ra trật tự tài chính mới cùng dịch vụ tiền ảo Libra của hãng, hợp tác với 27 đối tác lớn như Visa, Uber, Mastercard, PayPal, Coinbase… Nhưng chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Facebook công bố dự án mới, các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng lo ngại. Khoảng giữa tháng 06/2019, nghị sĩ Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của nghị viện Mỹ đã lên tiếng cho biết Facebook nên ngừng phát triển Libra, và lôi danh sách scandal trong những năm qua của Facebook ra để biện luận cho ý kiến của bà
Hồi đầu năm 2019, HMD Global đã phải đối mặt với búa rìu dư luận sau khi người ta phát hiện ra một số chiếc Nokia 7 Plus gửi dữ liệu thiết bị về Trung Quốc. HMD đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Đến khoảng giữa tháng 06/2019, hãng đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo vụ việc không tái diễn.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo các nguồn tin giấu tên của Nikkei Asian Review, Apple đang yêu cầu các nhà cung cấp chính của hãng đánh giá chi phí của việc chuyển khoảng 15% - 30% công suất sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á, nhằm chuẩn bị cho việc tái cấu trúc một cách cơ bản chuỗi cung cấp.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo của Wall Street Journal, các giám đốc trong ban điều hành của Google đang thảo luận về việc xóa bỏ tất cả các video dành cho trẻ em trên nền tảng YouTube. Đây được xem là giải pháp cho các vấn đề hiện tại của YouTube, khi có rất nhiều nội dung không phù hợp dành cho trẻ em xen lẫn các video thiếu nhi.
Nghiên cứu thực hiện tại Châu Âu cho biết, khi ăn một suất hải sản, các món từ động vật có vỏ như trai, hàu, sò…, người ta có thể nuốt vào bụng 90 hạt vi nhựa. Số lượng có thể thay đổi theo từng quốc gia, nhưng trung bình những người hay ăn hải sản, với các món từ động vật có vỏ, có thể nuốt vào 11,000 hạt vi nhựa mỗi năm.
Mỗi con người sinh ra đều có 20 năm để phát triển đầy đủ, tăng trưởng chiều cao, hoàn thiện các cơ quan nội tạng bên trong và cả ngoại hình bên ngoài. Nhưng rồi sau đó, tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với 40-80 năm lão hóa dần, bất chấp những nỗ lực của khoa học vẫn đang tìm kiếm một phương pháp giúp con người cải lão hoàn đồng.
To lớn, tươi sáng, xoắn ốc xinh đẹp, Messier 106 tỏa sáng nổi bật trong ảnh thiên văn. Trường quan sát kính viễn vọng rộng gần hai độ nhìn về phía chòm sao có bố cục bài bản Canes Venatici, gần tay cầm của Bắc Đẩu
Trên bàn phím máy tính chúng ta thường sử dụng vẫn luôn có 2 phím Shift, 2 phím Ctrl, 2 phím Alt và 2 phím Windows. Việc sắp xếp tới 2 phím Shift, Ctrl và Alt giúp cho việc sử dụng thuận tiện hơn, thao tác nhanh hơn. Tuy nhiên, việc có tới 2 phím Windows có vẻ như khá dư thừa, bởi phím Windows nằm ở bên phải rất ít khi được sử dụng đến.