Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vn: Còn Nước Không Mà Tát?

18/11/200500:00:00(Xem: 4982)
-Tư tưởng bấn lọan từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới

Hoa Thịnh Đốn.- Chỉ còn ít tháng nữa đến Đại hội đảng X mà sao đảng Cộng sản Việt Nam lại xốn xang,lo lắng cho sự tồn tại của Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đến thế "

Đây không là chuyện bình thường so với thời kỳ chuẩn bị các Đại hội đảng trước đây.

Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương viết trong Tạp chí Cộng sản số 94/05 : “ -“Trong tình hình hiện nay, khi mà bối cảnh trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, đất nước ta tiến hành đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mở cửa, hội nhập, vừa hợp tác vừa đấu tranh, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng nước ta, thì cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, bảo vệ an ninh tư tưởng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.”

Nhưng cái gọi là “các thế lực thù địch” là ai và ở đâu, hay chúng đang sờ sờ trước mắt đảng, nằm trong đội ngũ đảng mà đảng lại cứ nói quanh “nội bộ ta” đoàn kết lắm, trước sau cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn một lòng theo đảng "

Người cầm đầu ngành tư tưởng của đảng viết tiếp : “ Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số người cầm đầu nước Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng, đối với Việt Nam, Mỹ đã thua trong chiến tranh, bây giờ phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình; đã thua trên chiến trường bây giờ phải thắng trên thị trường; chừng nào chưa xóa bỏ được chủ nghĩa xã hội thì Mỹ vẫn cho đó là chưa hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc đấu tranh ý thức hệ.”

À thì ra Mỹ là “đầu sỏ” của các “thế lực thù địch” trong “âm mưu” xóa bỏ Xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ sự lãnh đạo của đảng CSVN " Nhưng tại sao lại Mỹ mà không phải là nước khác, hay không phải là “những kẻ nội thù ” nằm ngay trong nội bộ đảng, trong nhân dân "

Việc ngày nay có rất nhiều đảng viên không còn muốn gắn bó với đảng, kinh hãi khi phải nghe nói đến “Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” đang gây nhức nhối cho cán bộ lãnh đạo ngành Tư tưởng và cho Lãnh đạo.

Trong vài năm qua, họ đa ra công hết sức nhưng vẫn không thuyết phục được ai tin rằng chỉ có Xã hội Chủ nghĩa mà “Bác”Hồ đã chọn là con đường duy nhất giúp nhân dân Việt Nam giữ vững độc lập để xây dựng đất nước tiến đến xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Có nhiều đảng viên đã đòi đảng nghiêm chỉnh “xét lại” công, tội của mình trước nhân dân và lịch sử; đòi bỏ Điều 4 Hiến Pháp dành độc quyền lãnh đạo đất nước cho đảng mà nhân dân chưa bao giờ được đảng hỏi xem có bằng lòng hay không " Nhiều tầng lớp nhân dân đòi Dân chủ, đòi Tự do và lên án cán bộ, đảng viên đã cường bạo hù họa, đàn áp, bóc lột. Khiếu kiện cá nhân, tập thể đòi công bằng, chống bất công, đòi trừng phạt những kẻ có quyền, có chức gian tham diễn ra hàng ngày trong cả nước có phải đã do “các thế lực thù địch” dựng lên, giật giây và điều khiển để chống đảng không "

Trọng không dám nói đến những điểm yếu của đảng, những bất mãn của đảng viên, của nhân dân đối với đảng mà chỉ biết đổ vấy cho người ngòai muốn chống phá đảng.

CHỐNG RA SAO "

Vậy “các thế lực thù địch” đã chống CSVN như thế nào " Trọng tự biên tự chế: “ Để thực hiện được âm mưu cơ bản đó, các thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, rất kiên trì, bền bỉ, trong đó "diễn biến hòa bình" là một chiến lược rất lợi hại. Đây chính là "thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi", là phương pháp "chuyển hóa hòa bình", "biến đổi hòa bình", "cách mạng hòa bình", và gần đây là "cách mạng nhung", "cách mạng đường phố"...

Trong chiến lược này, hoạt động tư tưởng - văn hóa được họ coi là "mũi đột phá", là "cây cầu dẫn vào trận địa". Có người đã nói rằng, chiến lược của chủ nghĩa đế quốc được tiến hành chủ yếu trên hai phương diện: một là xâm lược bằng quân sự; và hai là làm tan rã bằng tư tưởng. Nếu phương diện thứ nhất dựa vào sức mạnh của kẻ cướp thì phương diện thứ hai dựa vào thủ đoạn làm tan rã nội bộ, hết sức thâm độc.”

“Không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi dịp chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng thì các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, khá dồn dập. Các thế lực thù địch chắc mẩm đây là cơ hội để họ dấn tới tác động, làm thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa tình hình ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên cuồng với nhiều thủ đoạn, vừa tinh vi, vừa trắng trợn… Họ tiến công ta mạnh mẽ về tư tưởng và văn hóa, ra sức xuyên tạc lịch sử, truyền bá các quan điểm sai trái, làm rối loạn tư tưởng, khủng hoảng niềm tin, coi đây là mũi nhọn thọc sâu, tạo ra sự chống đối từ nội bộ xã hội ta, để phá ta từ bên trong phá ra.”

Đó mà mặt chiến lược. Còn mặt chiến thuật, các phương pháp “đánh phá” của “thế lực thù địch” đã được Trọng “bầy binh bố trận” một cách nếp nang và nhịp nhàng, coi như chỗ nào,ngành nào, hoạt động nào của bên ngoài vào Việt Nam cũng đều thiếu lương thiện.

Trọng nói : “ Thông qua các tổ chức phi chính phủ, qua các hình thức giao lưu, hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học... để thâm nhập, thu thập tin tức tình báo, làm chuyển hóa tư tưởng, chuyển hóa chính trị, mua chuộc cán bộ, cài cắm nội gián; móc nối với những người bất mãn, cơ hội chính trị, những người nắm được bí mật quốc gia. Tìm cách can thiệp cho một số người ra nước ngoài dự hội thảo, học tập; đưa giáo viên và lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập, nghiên cứu, tiếp xúc, giao lưu... với những mục đích đen tối.”

Theo Trọng thì lực lượng “thù nghịch” còn : “Lợi dụng các hoạt động tôn giáo, dân tộc để can thiệp vào nội bộ ta; lợi dụng các diễn đàn công khai (hội nghị, hội thảo) để tuyên truyền "tự do", "dân chủ", "nhân quyền", tuyên truyền quan điểm cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng, suy đồi; vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền để tạo cớ can thiệp vào nước ta. Gần đây người ta nói trắng ra rằng: "Mục tiêu nhân quyền sẽ là lưỡi gươm để buộc Hà Nội đi chệch hướng trong đối sách, ... Nếu nhân tố dân chủ được phát triển tại Việt Nam trong Đại hội X thì cục diện chính trị hóa dân chủ có thể chuyển sang cuộc "cách mạng xanh..."

“Các trung tâm phá hoại tư tưởng ở nước ngoài tăng cường các hoạt động truyền thông đại chúng và tuyên truyền rỉ tai, kích động. Sử dụng 53 đài phát thanh và truyền hình, 370 tờ báo và tạp chí tiếng Việt (trong đó có những tờ rất phản động) để tuyên truyền chống Việt Nam. Đưa một số lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào nước ta. Lợi dụng những thư từ góp ý, những cuộc thảo luận, những tranh luận nội bộ ta để xuyên tạc, cắt xén, nhào nặn theo ý họ rồi đưa lên In-tơ-nét. Tổ chức gặp gỡ, phỏng vấn, ve vãn những đối tượng họ cho là có thể lôi kéo được. Triệt để khai thác, sử dụng các tài liệu, thông tin từ những phần tử cơ hội chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội; kích động, tâng bốc một số người có quan điểm sai trái.”

“Một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo ra sức tuyên truyền, vận động, lôi kéo quần chúng theo đạo, gây thanh thế, tranh giành ảnh hưởng, đòi thoát ly sự quản lý của Nhà nước. Một số chức sắc truyền đạo trái phép, kích động tín đồ chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, lôi kéo tín đồ, kể cả cán bộ, đảng viên, đi lễ bái và tham gia các hoạt động mê tín.”

“Một số người cơ hội chính trị, bất mãn lợi dụng các diễn đàn, các mối quan hệ để truyền bá những quan điểm sai trái, liên tiếp viết đơn thư, tài liệu tung lên mạng, hoặc phát tán, rỉ tai vu cáo, đả kích chế độ ta, kích động nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên, văn nghệ sĩ, trí thức... đứng lên lật đổ chế độ.”

“Toàn bộ những hoạt động nêu trên tuy mỗi loại có biểu hiện khác nhau, với những tính chất, phạm vi, mức độ khác nhau, nhưng tựu trung đều nhằm tiến công vào sự lãnh đạo của Đảng ta, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.”

Như vậy là “các thế lực thù địch” với đảng CSVN đã lan rộng trong khắp nhân dân rồi còn gì nữa " Nhưng tại sao khi đã biết các thủ phạm “hai năm rõ mười” như thế mà đảng vẫn không ngăn chặn được, không tóm cổ trọn gói"

Hay là những kẻ thù đó mạnh hơn đảng và đã được nhân dân “ đồng tình ủng hộ”"

Có cái gì đã làm vướng chân đảng mà Trọng phải “bấn xúch xích” tố cáo tùm lum như thế " Hay những nguy cơ làm cho đảng tan tiềm ẩn từ lâu bây giờ mới chín mùi bộc phát "

Cứ theo cách “điểm mặt chỉ tên” của Nguyễn Phú Trọng lần này thì trong hang cùng ngõ hẻm nào ở Việt Nam bây giờ cũng có “kẻ thù” chống đảng. Có đúng như thế không hay chúng là con đẻ của chứng bệnh mê hỏang, giầu trí tưởng tượng của Lãnh đạo cốt đưa ra để mượn gió bẻ măng hù họa, quy chụp và đàn áp đội ngũ Dân chủ và Đối lập"

Tuy nhiên Trọng cũng nhìn nhận các hoạt động chống phá đảng của “các thế lực thù địch” đã thấm vào quần chúng và đội ngũ đảng viên.

Trọng viết : “ Những luận điểm của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, bất mãn nói trên, tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm; chí ít nó cũng gieo rắc hoài nghi, phá rã niềm tin của nhân dân, gây phân tâm, nghi ngờ nội bộ. Không phải không có những cơ sở xã hội nhất định để làm nảy sinh hoặc tiếp nhận những quan điểm, tư tưởng sai trái đó. Điều đáng chú ý là, dường như có sự phối hợp trong ngoài, tung hứng lẫn nhau, khá nhịp nhàng, bài bản, rất quyết liệt và thâm độc.”

Như thế là đảng đang run lên rồi đấy. Chỉ riêng chuyện sự chống phá đảng bây giờ đã được “phối hợp trong ngòai” cũng đã làm cho đảng lo xoắn vó lên chứ chả chơi đâu. Từ trước đến khi có bài viết của Nguyễn Phú Trọng, đây là lần đầu tiên có sự xác nhận như thế.

Tóm tắt, Trọng thu gọn mục đích của các hoạt động chống Đảng đang diễn ra là nhằm: “ Phủ nhận thành tựu của cách mạng, thành tựu của công cuộc đổi mới… Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh... Phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa… Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cho rằng Đảng là nhân tố cản trở sự đi lên của đất nước, cần phải loại bỏ hoặc thực hiện "đa đảng"… Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi dân chủ cực đoan, vô giới hạn…Tìm mọi cách tác động vào báo chí, đòi ra báo tư nhân và lập nhà xuất bản tư nhân, cổ xúy cho khuynh hướng "ly khai", "độc lập", không chịu sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước…”

“ Kích động, chia rẽ nội bộ, tung ra luận điệu trong Đảng, trong Trung ương, Bộ Chính trị có phe này, phái kia, nội bộ mất dân chủ, mất đoàn kết. Bịa đặt xuyên tạc lịch sử, đòi "lật án", vu cáo, bôi nhọ các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, kể cả Bác Hồ, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh...”

Sau cùng, Trọng cảnh giác toàn đảng: “ Chúng ta cần nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay với mục tiêu chung là: kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…Bảo vệ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ mọi thành quả của cách mạng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phải thấy rằng âm mưu của thế lực thù địch rất thâm độc, tham vọng rất lớn, nhưng họ có thực hiện được hay không còn tùy thuộc vào chúng ta. Không phải họ muốn làm gì cũng được. Điều cơ bản là chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, mất cảnh giác.”

Trọng lưu ý rằng: “ Đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; của các ngành, các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng….Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cho toàn Đảng hiểu rõ, kiên trì, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ hơn nữa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…”

“Các cơ quan thông tin đại chúng có chương trình đấu tranh, vạch trần các luận điệu tuyên truyền phản động của các lực lượng thù địch. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông báo nội bộ; không vì có phương tiện thông tin đại chúng công khai mà coi nhẹ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng…. Chúng ta có đủ quyết tâm và lực lượng để đánh bại mọi âm mưu và hành động trong "cuộc chiến tranh không có tiếng súng" này.”

CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG CÁI GÌ"

Cùng trong số báo 94/05 của Tạp chí Cộng sản Lê Hữu Nghĩa, Tổng Biên tập của Tạp chí này đã nói về những lý do tại sao nhân dân đã chán đảng và không còn tin vào đảng nữa.

Nghĩa viết: “ Dưới tác động mặt trái của cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập cùng những thiếu sót, khuyết điểm chủ quan của chúng ta trong lãnh đạo, quản lý cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước nên thời gian qua ở nước ta, các hiện tượng tiêu cực xã hội phát triển, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tệ tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, có nguy cơ làm biến chất Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ, làm giảm sút mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, gây nguy hại cho sự nghiệp cách mạng. Trong quan hệ giữa Đảng với nhân dân, những biểu hiện như quan liêu, cửa quyền, vô cảm với nhân dân, xa dân, sách nhiễu dân đang có nguy cơ phát triển. Thực tế đó đang đặt ra cho Đảng ta những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, to lớn phải giải quyết.”

--“ Trong các mối quan hệ của Đảng thì mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn. Vì lẽ ấy, để duy trì vai trò lãnh đạo, Đảng phải củng cố và tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với dân tộc.”

--“ Hiện nay, trước bối cảnh phức tạp của tình hình và yêu cầu mới của cách mạng, quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân đang bị thử thách, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu để vượt qua, phải bằng mọi cách củng cố, tăng cường mối quan hệ này nhằm nâng cao vai trò của Đảng, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân một cách hiệu quả. Thực hiện nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách này là một công việc khó khăn, đòi hỏi phải tiến hành một cách đồng bộ và sự nỗ lực từ nhiều phía.”

Nhưng Nghĩa lại vẫn ù lì đề cao vai trò “lãnh đạo” của đảng: “ Ý thức sâu sắc rằng, để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là trách nhiệm của mọi người Việt Nam yêu nước và chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu đó mới thực hiện được. Yêu nước, vì vậy cũng là yêu Đảng, yêu chế độ, do đó phải sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Yêu nước là phải đấu tranh chống lại các âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại công cuộc xây dựng hòa bình của đất nước, cản trở con đường mà Bác Hồ, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn.”

Đến phiên Nhị Hà, một người “lý luận” khác viết trên báo Điện tử của đảng cho rằng “ các quan điểm sai trái, thù địch” nhắm vào Việt Nam hiện nay gồm:

“Một là, chúng tấn công vào đường lối chính trị, vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vấn đề này không phải cho đến hôm nay các thế lực cơ hội, thù địch mới tiến hành, mà chúng đã đeo đuổi làm hàng chục năm nay. Nhưng trong giai đoạn hiện nay họ triển khai quyết liệt hơn, đề cập nhiều vấn đề trên phạm vi rộng lớn hơn, xung quanh vấn đề cái gọi là "lỗi thời và sai lầm" của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

“Vì sao quyết liệt hơn" Vì chúng ta đang chuẩn bị Đại hội X, mà vấn đề cốt lõi nhất của đường lối cách mạng của Đảng là nền tảng tư tưởng. Họ đang theo dõi rất chặt chẽ, tìm hiểu quan điểm, đường lối của chúng ta qua Đại hội này. Mưu toan bao trùm của họ là muốn xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, tức là xoá bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, do vậy họ tấn công quyết liệt.”

Hai là, họ muốn chúng ta thay đổi mục tiêu phát triển đất nước. Trong các dự thảo văn kiện, trong các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn vừa qua, càng khẳng định quyết tâm của chúng ta là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hay nói cách khác là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Như vậy, sự khẳng định này hoàn toàn trái ngược với mong muốn của họ.”

“Ba là, họ muốn thay đổi đường lối phát triển kinh tế nước ta. Chúng ta kiên định phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nhưng theo họ, thị trường là gắn với CNTB, do vậy ta gắn thêm đuôi XHCN là sự khiên cưỡng, không thể chấp nhận. Thực chất là, qua sự phê phán đó, họ muốn chúng ta ngả hẳn về CNTB, đi theo CNTB.”

Nhưng “họ” đây là ai " Trong “họ” có các đảng viên và nhân dân thức tỉnh không"

Như vậy xem ra trước thời kỳ Đại hội đảng X dự trù váo tháng 4/2006 đảng CSVN có quá nhiều chuyện phải làm, nhưng không to bằng “cái lo” vỡ đảng đang lửng lơ trên đầu Lãnh đạo.

Từ Đại hội đảng kỳ I đến bây giờ (2005) đã 75 năm rồi, chưa bao giờ thấy có nhiều người trong ngàng Tư tường đã cùng viết về vấn đề làm sao để bảo vệ được sự sống còn của đảng.

Nhưng liệu đảng có còn nước không mà tát " -/-

Phạm Trần

(11-05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.