Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải