Hôm nay,  

Chức Năng Và Chức Trách

27/10/200700:00:00(Xem: 3038)

Đứng trên phương diện tổ chức công quyền hiện hành của CS Hà nội, vấn đề dân oan khiếu kiện, chế độ CS Hà nội  sẽ vô kế khả thi. Lý do rất giản dị, nhà cầm quyền  CS có "chức năng" mà không có "chức trách" khi thi hành công vụ trước nhân dân. Nhà cầm quyền CS Hà nội gọi các cơ quan đầu ngành thi hành việc cai trị là cơ quan "chức năng"

Có "chức năng" là có chức vụ, có năng quyền để hành xử và  hành động cai trị người dân. Có "chức trách" là có chức vụ, có trách nhiệm trong khi điều hành việc nước chuyện dân. CS Hà nội gọi "cơ quan chức năng",là, chỉ nhấn mạnh đến năng quyền hành động, quyền hạn hành xử  của viên chức công quyền nhà nước mà không nói chức trách, tức trách nhiệm, nghĩa vụ  của viên chức cán bộ đảng viên cầm quyền trước dân chúng.  Do vậy cái mà dân chúng trong nước kể cả một số nhà báo vì lương tâm chức nghiệp  muốn và gọi là "văn hóa từ nhiệm"  là một ý niệm khó hiểu và hiếm có của các nhân viên chánh phủ, bộ, cục, vụ, viện trưởng. Mà cơ khổ thủ tướng cầm đầu nội các cũng không thể lập nội các do người mình chọn lựa và cũng khó nặc lịnh để một bộ trưởng từ dịch vì từ chủ tịch nước, đến thủ tướng, bộ trưởng đại đa số là do Bộ Chánh trị chỉ định hay thải hồi. Nên quí  vị này chỉ có trách nhiệm với Đảng hơn là đối với dân. Quốc hội thông qua chỉ là hợp thức hóa ý của Đảng mà thôi vì Quốc Hội cũng do Bộ Chánh trị của Đảng " cơ cấu" 90% là đảng viên.

Đừng nghĩ Đảng, Nhà Nước CS Hà nội  không biết ngữ học khi chỉ dùng chữ chức năng khi qui định công vụ của các cơ quan, công sở và chỉ dịnh viên chức công quyền. CS Hà nội  rất kỷ và luôn cân phân từng chữ trong các nghị quyết và công văn về đường lối chính sách. Thí dụ như Điều 4 Hiến Pháp, hay khẩu hiệu Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Trong đó "chức năng" lãnh đạo, "quản lý" của Đảng và Nhà Nước nghe rất chung chung, nhẹ nhàng, danh nghĩa nên  khó đặt vấn đề trách nhiệm  pháp lý và chế tài so với  chức trách, chức chưởng chỉ huy, quản trị. Nhưng trên thực tế từ lâu ai cũng biết Đảng chỉ huy, Nhà Nước quản trị, chế độ CS Hà nội là độc tài đảng toàn diện trên đất nước và nhân dân VN.

Đảng Nhà Nước VCSVN bây giờ còn hơn Ong vua và triều đại thời vương quyền cai trị đất nước và nhân dân khi xưa nữa. Thời vương quyền,vua được ý thức hóa như Con Trời (Thiên Tử) nhưng cũng là người thừa mệnh trời trị vì dân chúng. Và triều đại gồm quan lại coi vậy chớ  chỉ là những chức trách đối với Trời và vua. Có thời vương quyền không cho lấy người hoàng tộc ra làm Tể Tướng, là chức vụ cai trị trực tiếp người dân.Y dân  vẫn được xem là ý trời. Vua quan không miên viễn, có thể bị thay đổi bởi trời hay bởi dân khi dân dấy lên làm ra triều đại mới. Giết một vua ác hại dân hại nước như giết một độc phu, sách vở Khổng Nho không ngần ngài nói như thế.

Dân bị oan ức, oan sai, nhân dân đồ thán thì Trới phạt vua và quan lại sâu dân mọt nước. Trời sẽ báo trước. Thiên tai, nhân họa, dịch bịnh là điềm báo cho vua quan để cảnh báo mà sửa chửa.  Trước điềm báo đó, các quan gián nghị, tứ trụ triều đình thường can gián vua phải thức tỉnh. Có khi phải đổi niên hiệu, như Vua Lê Thánh Tôn một minh quân được nhiều sử gia Việt công nhận, phải đổi niên hiệu hai lần, Quan Thuận và Hồng Đức. Đổi niên hiệu tức là đổi chánh sách trị dân. Đối với Trời, vua ăn chay, nằm đất cầu đảo cho mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an. Còn đối với dân, Vua miển thuế, thả tù, miển tội, xét lại toàn bộ các vụ án, trừng phạt quan lại xử oan sai.

Dù triều cương, triều chính, thủ tục xét xử, quân phân điền thổ, qui định thuế má, cấp quân, thời vua nào mới lên cũng qui định chi li, từ cung đình đến phủ huyện, xã thôn tự trị chặt chẻ. Mối quan tâm lớn của các định chế này chánh yếu là  bảo vệ người dân và trừng phạt tham quan ô lại nặng nề  trước những  lạm quyền và vượt quyền của quan lại. Cấp trên giám sát cấp dưới nên ít khi đến triều đình. Dù vậy triều đình cũng mở rộng cho dân kêu oan, chống án sai. Đặt chuông, đặt trống cho dân báo động triều đình. Ong Già Ba Tri là thí dụ cụ thể của một người dân Bến Tre ở tận Miền Nam ra triều định Huế khiếu nại.

 Có hai vụ trừng phạt quan lại đáng lưu ý trong thời chót của vương quyền VN, thời Nhà Nguyễn Vua Bảo Đại dù bị thực dân Pháp kềm kẹp ở Miền Trung. Vụ thứ nhứt do nhà báo Nguyễn hương Nhân sao lục, viết trên báo Saigon Times ngày 21 tháng 9, năm 2007. Đó là trường hợp Ô. Ong Ích Đường ( con trai nhà cách mạng Ong Ích Khiêm) hướng dẫn một số nông dân lên Ô. Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam là Ô. Ngô đình Khôi  để khiếu kiện về việc quan huyện Hoa Vang vượt quyền ra lịnh vượt thu thuế ở huyện. Ô Ngô đình Khối ân cần tiếp dân, ra lịnh cho Tuần Vũ đi cùng phái đoàn dân về địa phương mở cuộc điều tra. Kết quả cho thấy khiếu kiện của dân là đúng. Tri huyện Hòa Vang trì hoãn hồ sơ  khiếu kiện của dân vì chính Ong là người ra lịnh cho làng xã vượt thu thuế. Tri Huyện Hòa Vang bị cách chức, cho về làm thường dân.

Vụ thứ hai do nhà sử học Phạm cao Dương sưu tầm, nói trên truyền hình SBTN ngày 8 tháng 10 năm 2007. Đó là vụ thân phụ của Ong Hồ chí Minh, Cụ Bảng Nguyễn sinh Sắc, làm tri huyện Bình Khê, trong cơn say rượu đã để cho bộ hạ đánh chết người. Cụ Nguyễn sinh Sắc bị trừng phạt, cách chức tri huyện  cho trở về làm dân  sau khi thọ nhục hình, bị đánh 100 roi. Đó là một điếm nhục không thể chịu nổi trong hàng ngũ sĩ phu. Từ đó Cụ phải vào Nam ở Cao Lãnh, làm thấy hốt thuốc độ nhựt, ẩn danh tánh đến khi những người CS thần thánh hóa Ô Hồ chí Minh, móc Cụ lên tán tụng như một sĩ phu chống Pháp. Tài liệu bản án, nhà sử học Phạm cao Dương đã truy lục được.

Trở lại tính vô kế khả thi của CS đối với vấn đề dân oan khiếu kiện trong tổ chức công quyền CS có chức năng mà không chức trách vói dân. Trên danh nghĩa Đảng CS chỉ lãnh đạo nên không có trách nhiệm vật chất trực tiếp đối với dân. Nhưng trên thực tế Đảng gồm thâu nhà nước cũng như nhân dân, lưởi cán đều trong tay Đảng. Chánh trị học gọi là  chế độ đảng tri toàn diện. Nhưng đảng CS lãnh đạo nên không có chức trách; có quyền mà không trách nhiệm với dân. Dù thực tế tham nhũng của dân, gây oan sai cho dân, dĩ công vi tư qua trưng dụng đất đai của dân trả rẻ mạt như cướp giựt, là đảng viên CS có chức vụ, có năng quyền năng, có quyền hạn cai trị dân qua nhà nước, chớ không ai vào đó cả. Không đảng làm gì có chức vu, có quyền năng trong  nhà nước được. Người không có quyền hạn làm sao làm tham nhũng, tạo oan sai được. Quốc Hội trên danh nghĩa là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước, đại diện quyền làm chủ của nhân dân, Bộ Chánh Trị của Đảng cơ cấu 90% là đảng viên. Đảng là người chịu trách nhiệm lớn nhứt, cao nhứt đối với nhân dân, chớ không ai vào đó cả

Sau cùng, nói theo kiểu duy tâm một chút vì đại đa số người Việt đều có đạo, không đạo này cũng đạo kia, kể cả nghi thức Thờ Cúng Ong Bà cũng là một hình thức tôn giáo hiểu theo nghĩa tôn giáo Đông Phương. Hai đại quốc công thần của chế độ CS kia sau cùng rồi cũng tu hành theo Phật đạo. Thủ Tướng Phạm văn Đồng qui y  trước khi rời chốn bụi hồng. Đại Tướng Võ nguyên Giáp, nhất tướng danh thành vạn cốt khô của CS nay đã qui y Phật pháp, ngồi thiền, trong hậu trường CS. Cha mẹ, vợ con của các cán bộ cao cấp của CS bây giờ đi chùa, đi miếu, đồng bóng nhiều hơn lúc nào hết. Phong trào lập đền thờ, nghĩa trang gia đình kinh dinh như lăng tẩm, làm đám giổ lớn hơn cúng đình  là cái "mo de" hiện hành của đảng viên, cán bộ CS

Ô Chủ tịch Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đương quyền dù có duy vật, vô thần thế mấy cũng có thờ cúng ông bà. Thì cần xem sau  đây những điềm báo Trời phạt chế độ và nhà nước CS đã không thuận lòng dân là ý trời. Bão tố, lũ lụt, hạn hán liên miên, cường độ và nhịp độ tăng hơn bao giờ hết, tàn phá đất liền. Dầu tràn theo bờ biển. Hết dịch rầy nâu, đến sâu vàng cuốn lá. Thêm bịnh cúm gà, bịnh viêm phổi ác tính (SARS) cho người. Bịnh long mồm lở mộng cho trầu bò. Bịnh tai xanh cho heo. Sập cầu Cần Thơ đang bắc. Đã đến lúc nên bắt chước người xưa để thuận lòng dân là ý trời. Đổi niên hiệu tức là bỏ điều 4 Hiến Pháp, đổi đường lối độc tài toàn trị mà thiên hạ đã quá kêu ca. On hòa vơi các tôn giáo và  nhẹ tay với đồng bào. Miển thuế, thả tù, xét lại các việc xét xử oan sai của cán bộ đảng viên. Xin lỗi nhân dân, tạo thói quen từ chức nơi những người "nắm" đầu ngành của cơ quan "chức năng", là chuyện nhà cầm quyền đáng gọi là chánh quyền của thời đại phải làm. Cầm quyền thấy sai, xin lỗi quốc dân không có gì phải tự ái cả. Nhứt là trừng phạt đích đáng cán bộ đảng viên tham quan ô lại, sâu dân mọt nước, trước khi Trời phạt chế độ, để tránh trước một cuộc lật đổ của nhân dân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.