Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chức Năng Và Chức Trách

27/10/200700:00:00(Xem: 2534)

Đứng trên phương diện tổ chức công quyền hiện hành của CS Hà nội, vấn đề dân oan khiếu kiện, chế độ CS Hà nội  sẽ vô kế khả thi. Lý do rất giản dị, nhà cầm quyền  CS có "chức năng" mà không có "chức trách" khi thi hành công vụ trước nhân dân. Nhà cầm quyền CS Hà nội gọi các cơ quan đầu ngành thi hành việc cai trị là cơ quan "chức năng"

Có "chức năng" là có chức vụ, có năng quyền để hành xử và  hành động cai trị người dân. Có "chức trách" là có chức vụ, có trách nhiệm trong khi điều hành việc nước chuyện dân. CS Hà nội gọi "cơ quan chức năng",là, chỉ nhấn mạnh đến năng quyền hành động, quyền hạn hành xử  của viên chức công quyền nhà nước mà không nói chức trách, tức trách nhiệm, nghĩa vụ  của viên chức cán bộ đảng viên cầm quyền trước dân chúng.  Do vậy cái mà dân chúng trong nước kể cả một số nhà báo vì lương tâm chức nghiệp  muốn và gọi là "văn hóa từ nhiệm"  là một ý niệm khó hiểu và hiếm có của các nhân viên chánh phủ, bộ, cục, vụ, viện trưởng. Mà cơ khổ thủ tướng cầm đầu nội các cũng không thể lập nội các do người mình chọn lựa và cũng khó nặc lịnh để một bộ trưởng từ dịch vì từ chủ tịch nước, đến thủ tướng, bộ trưởng đại đa số là do Bộ Chánh trị chỉ định hay thải hồi. Nên quí  vị này chỉ có trách nhiệm với Đảng hơn là đối với dân. Quốc hội thông qua chỉ là hợp thức hóa ý của Đảng mà thôi vì Quốc Hội cũng do Bộ Chánh trị của Đảng " cơ cấu" 90% là đảng viên.

Đừng nghĩ Đảng, Nhà Nước CS Hà nội  không biết ngữ học khi chỉ dùng chữ chức năng khi qui định công vụ của các cơ quan, công sở và chỉ dịnh viên chức công quyền. CS Hà nội  rất kỷ và luôn cân phân từng chữ trong các nghị quyết và công văn về đường lối chính sách. Thí dụ như Điều 4 Hiến Pháp, hay khẩu hiệu Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Trong đó "chức năng" lãnh đạo, "quản lý" của Đảng và Nhà Nước nghe rất chung chung, nhẹ nhàng, danh nghĩa nên  khó đặt vấn đề trách nhiệm  pháp lý và chế tài so với  chức trách, chức chưởng chỉ huy, quản trị. Nhưng trên thực tế từ lâu ai cũng biết Đảng chỉ huy, Nhà Nước quản trị, chế độ CS Hà nội là độc tài đảng toàn diện trên đất nước và nhân dân VN.

Đảng Nhà Nước VCSVN bây giờ còn hơn Ong vua và triều đại thời vương quyền cai trị đất nước và nhân dân khi xưa nữa. Thời vương quyền,vua được ý thức hóa như Con Trời (Thiên Tử) nhưng cũng là người thừa mệnh trời trị vì dân chúng. Và triều đại gồm quan lại coi vậy chớ  chỉ là những chức trách đối với Trời và vua. Có thời vương quyền không cho lấy người hoàng tộc ra làm Tể Tướng, là chức vụ cai trị trực tiếp người dân.Y dân  vẫn được xem là ý trời. Vua quan không miên viễn, có thể bị thay đổi bởi trời hay bởi dân khi dân dấy lên làm ra triều đại mới. Giết một vua ác hại dân hại nước như giết một độc phu, sách vở Khổng Nho không ngần ngài nói như thế.

Dân bị oan ức, oan sai, nhân dân đồ thán thì Trới phạt vua và quan lại sâu dân mọt nước. Trời sẽ báo trước. Thiên tai, nhân họa, dịch bịnh là điềm báo cho vua quan để cảnh báo mà sửa chửa.  Trước điềm báo đó, các quan gián nghị, tứ trụ triều đình thường can gián vua phải thức tỉnh. Có khi phải đổi niên hiệu, như Vua Lê Thánh Tôn một minh quân được nhiều sử gia Việt công nhận, phải đổi niên hiệu hai lần, Quan Thuận và Hồng Đức. Đổi niên hiệu tức là đổi chánh sách trị dân. Đối với Trời, vua ăn chay, nằm đất cầu đảo cho mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an. Còn đối với dân, Vua miển thuế, thả tù, miển tội, xét lại toàn bộ các vụ án, trừng phạt quan lại xử oan sai.

Dù triều cương, triều chính, thủ tục xét xử, quân phân điền thổ, qui định thuế má, cấp quân, thời vua nào mới lên cũng qui định chi li, từ cung đình đến phủ huyện, xã thôn tự trị chặt chẻ. Mối quan tâm lớn của các định chế này chánh yếu là  bảo vệ người dân và trừng phạt tham quan ô lại nặng nề  trước những  lạm quyền và vượt quyền của quan lại. Cấp trên giám sát cấp dưới nên ít khi đến triều đình. Dù vậy triều đình cũng mở rộng cho dân kêu oan, chống án sai. Đặt chuông, đặt trống cho dân báo động triều đình. Ong Già Ba Tri là thí dụ cụ thể của một người dân Bến Tre ở tận Miền Nam ra triều định Huế khiếu nại.

 Có hai vụ trừng phạt quan lại đáng lưu ý trong thời chót của vương quyền VN, thời Nhà Nguyễn Vua Bảo Đại dù bị thực dân Pháp kềm kẹp ở Miền Trung. Vụ thứ nhứt do nhà báo Nguyễn hương Nhân sao lục, viết trên báo Saigon Times ngày 21 tháng 9, năm 2007. Đó là trường hợp Ô. Ong Ích Đường ( con trai nhà cách mạng Ong Ích Khiêm) hướng dẫn một số nông dân lên Ô. Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam là Ô. Ngô đình Khôi  để khiếu kiện về việc quan huyện Hoa Vang vượt quyền ra lịnh vượt thu thuế ở huyện. Ô Ngô đình Khối ân cần tiếp dân, ra lịnh cho Tuần Vũ đi cùng phái đoàn dân về địa phương mở cuộc điều tra. Kết quả cho thấy khiếu kiện của dân là đúng. Tri huyện Hòa Vang trì hoãn hồ sơ  khiếu kiện của dân vì chính Ong là người ra lịnh cho làng xã vượt thu thuế. Tri Huyện Hòa Vang bị cách chức, cho về làm thường dân.

Vụ thứ hai do nhà sử học Phạm cao Dương sưu tầm, nói trên truyền hình SBTN ngày 8 tháng 10 năm 2007. Đó là vụ thân phụ của Ong Hồ chí Minh, Cụ Bảng Nguyễn sinh Sắc, làm tri huyện Bình Khê, trong cơn say rượu đã để cho bộ hạ đánh chết người. Cụ Nguyễn sinh Sắc bị trừng phạt, cách chức tri huyện  cho trở về làm dân  sau khi thọ nhục hình, bị đánh 100 roi. Đó là một điếm nhục không thể chịu nổi trong hàng ngũ sĩ phu. Từ đó Cụ phải vào Nam ở Cao Lãnh, làm thấy hốt thuốc độ nhựt, ẩn danh tánh đến khi những người CS thần thánh hóa Ô Hồ chí Minh, móc Cụ lên tán tụng như một sĩ phu chống Pháp. Tài liệu bản án, nhà sử học Phạm cao Dương đã truy lục được.

Trở lại tính vô kế khả thi của CS đối với vấn đề dân oan khiếu kiện trong tổ chức công quyền CS có chức năng mà không chức trách vói dân. Trên danh nghĩa Đảng CS chỉ lãnh đạo nên không có trách nhiệm vật chất trực tiếp đối với dân. Nhưng trên thực tế Đảng gồm thâu nhà nước cũng như nhân dân, lưởi cán đều trong tay Đảng. Chánh trị học gọi là  chế độ đảng tri toàn diện. Nhưng đảng CS lãnh đạo nên không có chức trách; có quyền mà không trách nhiệm với dân. Dù thực tế tham nhũng của dân, gây oan sai cho dân, dĩ công vi tư qua trưng dụng đất đai của dân trả rẻ mạt như cướp giựt, là đảng viên CS có chức vụ, có năng quyền năng, có quyền hạn cai trị dân qua nhà nước, chớ không ai vào đó cả. Không đảng làm gì có chức vu, có quyền năng trong  nhà nước được. Người không có quyền hạn làm sao làm tham nhũng, tạo oan sai được. Quốc Hội trên danh nghĩa là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước, đại diện quyền làm chủ của nhân dân, Bộ Chánh Trị của Đảng cơ cấu 90% là đảng viên. Đảng là người chịu trách nhiệm lớn nhứt, cao nhứt đối với nhân dân, chớ không ai vào đó cả

Sau cùng, nói theo kiểu duy tâm một chút vì đại đa số người Việt đều có đạo, không đạo này cũng đạo kia, kể cả nghi thức Thờ Cúng Ong Bà cũng là một hình thức tôn giáo hiểu theo nghĩa tôn giáo Đông Phương. Hai đại quốc công thần của chế độ CS kia sau cùng rồi cũng tu hành theo Phật đạo. Thủ Tướng Phạm văn Đồng qui y  trước khi rời chốn bụi hồng. Đại Tướng Võ nguyên Giáp, nhất tướng danh thành vạn cốt khô của CS nay đã qui y Phật pháp, ngồi thiền, trong hậu trường CS. Cha mẹ, vợ con của các cán bộ cao cấp của CS bây giờ đi chùa, đi miếu, đồng bóng nhiều hơn lúc nào hết. Phong trào lập đền thờ, nghĩa trang gia đình kinh dinh như lăng tẩm, làm đám giổ lớn hơn cúng đình  là cái "mo de" hiện hành của đảng viên, cán bộ CS

Ô Chủ tịch Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đương quyền dù có duy vật, vô thần thế mấy cũng có thờ cúng ông bà. Thì cần xem sau  đây những điềm báo Trời phạt chế độ và nhà nước CS đã không thuận lòng dân là ý trời. Bão tố, lũ lụt, hạn hán liên miên, cường độ và nhịp độ tăng hơn bao giờ hết, tàn phá đất liền. Dầu tràn theo bờ biển. Hết dịch rầy nâu, đến sâu vàng cuốn lá. Thêm bịnh cúm gà, bịnh viêm phổi ác tính (SARS) cho người. Bịnh long mồm lở mộng cho trầu bò. Bịnh tai xanh cho heo. Sập cầu Cần Thơ đang bắc. Đã đến lúc nên bắt chước người xưa để thuận lòng dân là ý trời. Đổi niên hiệu tức là bỏ điều 4 Hiến Pháp, đổi đường lối độc tài toàn trị mà thiên hạ đã quá kêu ca. On hòa vơi các tôn giáo và  nhẹ tay với đồng bào. Miển thuế, thả tù, xét lại các việc xét xử oan sai của cán bộ đảng viên. Xin lỗi nhân dân, tạo thói quen từ chức nơi những người "nắm" đầu ngành của cơ quan "chức năng", là chuyện nhà cầm quyền đáng gọi là chánh quyền của thời đại phải làm. Cầm quyền thấy sai, xin lỗi quốc dân không có gì phải tự ái cả. Nhứt là trừng phạt đích đáng cán bộ đảng viên tham quan ô lại, sâu dân mọt nước, trước khi Trời phạt chế độ, để tránh trước một cuộc lật đổ của nhân dân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Liệu một ngày nào đó Mặt trời của chúng ta sẽ trông như vậy?
Trung Quốc sẽ mạnh tay áp thuế chống bán phá giá lên rượu vang Australia, một sự tiếp nối các biện pháp trả đũa bằng thương mại và đẩy căng thẳng trong quan hệ song phương lên một mức cao hơn.
Hai quận của Wisconsin đã hoàn tất kiểm phiếu lại theo yêu cầu của ông Trump, xác nhận Biden vẫn thắng với cách biệt tăng thêm một chút.
Trung Quốc đã phát trực tiếp đoạn phim về chiếc tàu lặn có người lái mới của họ ở dưới đáy Rãnh Mariana, như một phần của sứ mệnh lịch sử vào thung lũng dưới nước sâu nhất hành tinh.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.