Hôm nay,  

Tăng Cường Độ Trấn Áp

04/05/200700:00:00(Xem: 3696)

  Ngày 24 tháng Tư năm 2007, Washington và Hà nội có cuộc cuộc đối thoại và đàm phán về dân chủ, nhân quyền VN, tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước năm 2002 cũng có đối thoại, đàm phán về nhân quyền nhưng Mỹ gián đoạn vào năm 2002 vì Hà nội trì trệ trong việc cải thiện. Năm ngoái mới tái tục lại ở Hà nội và năm nay ở Washington . Trưởng phái đoàn Mỹ là Phụ tá ngoại Trưởng Barry Lowenkron , đặc trách về dân chủ, nhân quyền, và lao động. Trưởng phái đoàn Việt Cộng là Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Để bên cạnh những lý do nội bộ và nội tình tranh chấp, đánh phá nhau giữa phe Nam -Bắc, thân Tàu - thân Mỹ, đổi mới- bảo thủ, thuộc một lãnh vực lớn, trội yếu, cần phân tích riêng.

Nay chỉ phân tích vấn đề trong bối cảnh đối ngoại của CS Hà nội. Thông thường, lẽ ra Hà nội phải dọn mình sạch sẽ, chuẩn bị dư luận thuận lợi trước khi đi  đối thoại và đàm phán để không bị coi là phản bội lời hứa, vi phạm cam kết mật với Mỹ sẽ cải thiện nhân quyền và thả tù chánh trị khi xin Mỹ cấp PNTR. Tại sao trong chế độ CS Hà nội có những hành động "tréo cẳng ngổng" này" Tại sao khi Ngoại Trưởng Phạm gia Khiêm công du Mỹ khởi động hiệp ước giao thương đầu tiên với Mỹ trong khuôn khổ WTO và dàn xếp chuyến viếng thăm Mỹ cho Chủ tịch Nước Nguyễn minh Triết, thì công an CS mở chiến dịch trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ, bắt bớ, cáo buộc Lm Nguyễn văn Lý, luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài, về tội tuyên truyền chống nhà nước (điều 88 Hình luật), để tổ chức Phóng Viên Không Biên giới cho là mạnh nhứt trong vòng 20 năm trở lại đây" Tai sao khi Thứ Trưởng Ngoại giao Phạm bình Minh đi Mỹ đàm phán định kỳ về dân chủ, nhân quyền với Mỹ, công an lạ bắt nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tăng "độ", thêm liều, cáo buộc tội "mưu toan tổ chức tổng nội dậy".

Phải chăng CS Hà nội nắn gân chánh quyền Cộng hòa đang do TT Bush lãnh đạo. Vì CS Hà nội thấy TT Bush bây giờ đã thành Bus-"xì" quá rồi. Bao nhiêu bịnh của chánh quyền Bush đang xì  do Quốc Hội Dân Chủ khựi. Giải quyết vụ nguyên tử Bắc Hàn CS theo kiểu lom khom, mua chuộc hơn giải quyết. Quốc Hội đã do Đảng Dân Chủ đối lập kiểm soát cả hai viện. Vấn đề Chiến tranh Iraq đã làm mức được lòng dân Mỹ của TT Bush xuống quá thấp. Bộ tham mưu cận, cố vấn bị điều tra, bộ óc Tân bảo Thủ ở Ngân hàng Thế giới bị đòi bãi miễn vì đã lấy tiền ngân hàng tăng lương một cách bất chính cho tình nhân. Do vậy, giậu đổ bìm leo, CS Hà nội làm bàn ờ chiến trường, đàn áp, bắt bớ mạnh, thô bạo, cố ý  vi phạm lời hứa và cam kết nhân quyền với chánh quyền Bush khi xin cấp PNTR để "phát thêm đạn" cho Đảng Dân Chủ tấn công TT Bush, chứng minh chánh quyền Bush đã thất bại ngoại giao với CS Hà nội như đã thất bại quân sự ở Iraq .

Phải chăng CS Hà nội thách đố cộng đồng người Việt tỵ nạn CS, nhứt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt đông nhứt đấu tranh mạnh nhứt. CS Hà nội muốn chứng tỏ chánh quyền Bush kiểm soát 300 triệu người họ còn không ngán, khối thiểu số và chân ướt chân ráo gốc Việt chỉ có một triệu rưỡi người, "nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ", nói theo kiểu hai người "Nam kỳ rặc" Triết Dũng đang "nắm" nhà nước Việt Cộng. Con tin là bà con, thân nhân đang nằm trong tay họ. Mỗi năm tiền chuộc nhắm con mắt họ cũng có 4 tỷ Đô la gởi về, bằng 20 lần tổng số tiền các nước đổ vào đâu tư. Mỗi năm hàng trăm ngàn người lom khom xin visa về nước họ vẫn coi là thần dân của họ mặc dầu vô quốc tịch khác mà ho chưa cho rời bỏ quốc tịch VN.

Phải chăng CS Hà nội trấn áp mạnh, bắt bớ nhiều, tăng "đô", thêm liều, nâng cấp tội danh để làm bàn khi đàm phán nhân quyền với Mỹ. Cứ bắt nhiều lên, cứ truy tố nặng thêm trước khi đàm phán. Để lấy đó làm điều kiện cao để thương lượng. Dùng việc thả để "trao đổi, tranh thủ " quyền lợi cho họ từ phía Mỹ. Quyền hạn của CS Hà nội là độc quyền, độc tài, độc tôn, toàn trị và toàn diện, CS Hà nội muốn bắt ai thì bắt, thả ai thì thả vì CS Hà nội có một rừng luật với luật rừng. Nhưng mỗi lần CS Hà nội thả một vài người bị CS đã bắt giam "thoải mái", hay sửa đổi một vài điều khoản vòng vo có vẻ bớt trói buộc người dân Việt, thì Hành Pháp, Bộ ngoại Giao, Đại sứ Mỹ tại Hà nội mừng húm, khen CS Hà nội có thiện chí cải thiện nhân quyền, nhân quyền VN có tiến bộ. Ai cũng biết điều quan trọng là bảo vệ nhân quyền hữu hiệu, dành cho công dân rộng quyền hành sử quyền công dân là tiến bộ chớ chớ không phải bắt cho nhiều rồi thả, ân xá.

Trở lại cuộc đối thoại và đàm phán nhân quyền hiện hành ở Bộ ngoại giao Mỹ. Cuộc đàm phán nhân quyền giữa Hà nội và Washington có nhiều dấu chỉ Hà nội đang mua thời gian như hòa đám Paris khi xưa. Bài học hòa đàm Paris dài lê thê, CS Hà nội cãi chày cãi cối liên miên, làm cho Mỹ mất kiên nhẫn, còn đó. CS lợi dụng sự "nóng vội", mất kiên nhẫn của Mỹ để đưa đồ đệ Mặt Trận Giải Phóng ngồi cùng bàn với Việt Nam Cộng Hòa, nói chuyên trực tiếp được với Washington, bản văn tiếng Việt hiệp ước Paris toàn dùng danh từ CS, đòi hỏi quân Mỹ phải rút hết quân ra khỏi Miền Nam mà không đá động đến Bộ đội Bắc Việt xâm nhập, thì CS Hà nội. Thế mà mỗi lần Hà nội giành được một thắng lợi thì Mỹ mừng húm, khen CS Hà nội có thiện chí, đổ tội cho VNCH chống hòa đàm Paris .

Những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN trong cũng như ngoài nước không thể chờ Mỹ hay Hà nội vì biết CS Hà nội và chánh quyền Mỹ có quyền lợi riêng, không giống quyền lợi của quốc gia dân tộc VN. Trên thế giới không có cuộc cánh mạng tự do, dân chủ nào thành vì nhờ do ngoại nhân giúp. Tự do, dân chủ của một dân tộc không xin mà được, không chờ mà có. Nội lực dân tộc là yếu tố tiên quyết để thành công. Cho nên tổng hợp tin tức trước chiến dịch đàn áp của CS Hà nội, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền phản công một cách quyết liệt. Tiêu biểu trước hành động bịt miệng LM Nguyễn văn Lý trước tòa, hầu hết các nơi có cộng đồng người Việt đều có biểu tình phản ứng khẩn cấp. Và phản ứng ngắn tầm thì các ủy ban yểm trợ dân chủ mở một chiến dịch thâm hậu. Một mặt bí mật giúp tài lực thêm cho người trong nước. Mặt khác phổ biến rộng kể cả đồng bào và viên chức CS trong nước, hàng trăm ngàn tấm hình làm lung lay chế độ CS, dưới hình thức bưu thiếp, bích chương dán tường và dán trên xe, qua bưu điện , qua Internet, để đánh động lương tâm công chính. Mặt khác vận động luật sư đoàn các nước lên tiếng ủng hộ những người bị bắt trong đó có đồng nghiệp luật sư và nghiên cứu hồ sơ truy tố nhà cầm quyền CS đã làm điều trái hiến pháp và công ước quốc tế mà CS Hà nội đã ký gia nhập khi vào Liên hiệp Quốc. Mà Nguyễn minh Triết là người chịu trách nhiệm tối hậu, để triệt đường y  đến Mỹ . Vận động cử tri Việt Mỹ yêu cầu hội đồng thành phố, quận hạt, quốc hội tiểu bang, liên bang ra nghị quyết, ra văn thư yêu cầu Hành Pháp Mỹ đòi hỏi CS Hà nội trả tự do cho những người bất động chánh kiến, xả chế cho các lãnh tụ tôn giáo và các nhà đấu tranh. Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết đòi hỏi Hành pháp phải có biện pháp với CS Hà nội. Vận động Đảng Dân Chủ mà hai Thượng nghị sĩ lão làng là Kerry và Kennedy đã lên tiếng, đưa thất bại về vấn đề nhân quyền VN của chánh quyền Bush lên bàn mổ. Và sẽ còn thấy nhiều sáng kiến đấu tranh linh hoạt nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.